YDELSER

MyImage

MyImage er en strategisk BtB image- og kundeanalyse, og vi er nu oppe på 10 rådgivnings- og servicebrancher.

Vi har gennemført MyImage for BUREAUER siden 2008 og for VENUES siden 2019. I 2021 lancerede vi MyImage for BANKER, FORSIKRINGSSELSKABER, ADVOKATog REVISIONSFIRMAER samt for IT-KONSULENTHUSE, EXECUTIVE SEARCH RÅDGIVERE og MANAGEMENT-KONSULENTHUSE. I 1. kvartal 2022 starter vi PATENTBUREAUER op.

MyImage giver et præcist billede af beslutningstagernes perception af virksomhedernes brands samt kundernes oplevelse af leverancen. Den todelte rapportering i en Imagedel (blandt alle beslutningstagere) og i en Kundedel (blandt kunder) giver svar på om virksomheden har en marketing- og/eller leveranceudfordring eller ej.

Den op til 50 siders lange pdf-rapport, som vi skræddersyr til hver enkelt virksomhed, anvendes til at evaluere brandets udvikling, herunder effekterne af marketinginvesteringerne, samt til at evaluere leverancen overfor kunderne. Benchmarks og KPI-opsamlinger gør den omfattende rapport nem at overskue og anvende.

Sammen med rapporterne udsender vi certifikater til de virksomheder der, inden for hver branche, har det stærkeste brand, mest tilfredse kunder (excl. Venues) og til de virksomheder, der ligger bedst på imageudsagnene. Certifikaterne validerer virksomhedernes placering som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføring af virksomheden.

Læs mere om de respektive MyImage analyser her:

MyImage Advokat

MyImage Bank

MyImage Bureau

MyImage Executive Search

MyImage Forsikring

MyImage IT

MyImage Management

MyImage Revision

MyImage Patent

MyImage Venue

RELEVANTE ARTIKLER