YDELSER

MyImage 2021

– gennemført siden 2008

Analysen afdækker danske marketingansvarliges kendskab til, tilfredshed med, præference for og vurdering af 65-70 danske bureauers image. Analysen gennemføres online via mails fra de bureauer, som der måles på i analysen.​

Data indsamles i uge 40-47 og vi forventer at 800+ marketingansvarlige vil deltage i år.

Mange bureauer har taget analysen til sig og anvender resultaterne til positionering af bureauet samt til formidling af bureauets oplevede styrker. Analysen anvendes også flittigt af annoncørerne, når de søger information om bureauerne.

Vi måler på følgende bureauer i MyImage 2021:

Reklamebureauer: &Co, Advance, Advice, Another, Bates Y&R, Belong, Boye & Spellerberg, Brandhouse, Envision, Hjaltelin Stahl, Klausen + Partners, Kunde & Co, Marketsquare, Marvelous, Mensch, Nord DDB, Nordlid, Nørgård Mikkelsen, Ogilvy, Orbit Red, Pravda, Republica, Robert/Boisen & Like-minded, Uncle Grey, Wibroe, Duckert & Partners, Yellow Umwelt, Zupa.

Digitale bureauer: Adapt, AKQA, Ambition, Charlie Tango, Creuna, Dwarf, Frankly, Gorm Agency, Hello Great Works, Hesehus, IIH Nordic, Immeo, Impact, iProspect, Isobar, Kraftvaerk, Kvantum, No Zebra, NoA Connect, Novicell, Signifly, Subsero, Think, Valtech, Vertica, Wunderman.

Mediabureauer: Carat, Dentsu X, Havas, Hearts & Science, IUM, m/Six, MediaCom, Mindshare, OMD, Orchestra, PHD, Vizeum, Wavemaker.

Imagerapporten indeholder alle nøgletal (excl. kundetilfredshed) for alle bureauer indenfor den pågældende bureautype samt en rapportering i MyBrandPower modellen. På imageudsagnene rapporteres dog kun top 5 samt bureauets egne tal og ranking. Desuden vises bureauets nøgletal (kendskab, præference og image) i delmålgrupperne region, marketingbudget, stillingsbetegnelse og branche.

Imagerapporten koster 12.975,- ex. moms.

Kunderapporten indeholder kundernes tilfredshed med bureauet ift. andre bureauer indenfor den pågældende bureautype, kundernes præferencer for andre bureauer, kundernes opfattelse af bureauet på imageudsagnene samt kundernes forventede dialog/mødeaktivitet med andre bureauer. Køb forudsætter at minimum 5 kunder, har deltaget i analysen samt køb af imagerapporten.

Kunderapporten koster 6.475,- ex. moms v/5-9 kunder, 8.275,- ex. moms v/10-19 kunder og 9.975,- ex. moms v/20+ kunder.

Vi tager et tillæg på 25% for at integrere bureauets egne nøgletal fra året før, såfremt bureauet ikke købte rapporterne der.

Rapporterne, som vi skræddersyr til det enkelte bureau, udarbejdes i december måned og udsendes medio januar 2021.

Sammen med rapporterne udsendes certifikater til de bureauer der, inden for hver bureautype, har det stærkeste bureaubrand, mest tilfredse kunder og til dem som ligger bedst på de 9 imageudsagn. Certifikaterne validerer bureauernes placeringer som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføring af bureauet, dog først efter hovedresultaterne har været bragt på markedsforing.dk.

RELEVANTE ARTIKLER