YDELSER

MyImage

MyImage er en strategisk BtB image- og kundeanalyse, som vi gennemfører for en række servicebrancher. For BUREAUER siden 2008 og for VENUES siden 2019. I 2021 gennemfører vi MyImage for BANKER, FORSIKRINGSSELSKABER, ADVOKAT– OG REVISIONSFIRMAER.

MyImage giver et præcist billede af beslutningstagernes perception af virksomhedernes brands samt kundernes oplevelse af leverancen. Den todelte rapportering i en Imagedel (blandt alle beslutningstagere) og i en Kundedel (blandt kunder) giver svar på om virksomheden har en marketing- og/eller leveranceudfordring.

Den op til 50 siders lange pdf-rapport, som vi skræddersyr til hver enkelt virksomhed, anvendes til at evaluere brandets udvikling, herunder effekterne af marketinginvesteringerne, samt til at evaluere leverancen overfor kunderne. Benchmarks og KPI-opsamlinger gør den omfattende rapport nem at overskue og anvende.

Sammen med rapporterne udsender vi certifikater til de virksomheder der, inden for hver branche, har det stærkeste brand, mest tilfredse kunder (dog ikke til Venues) og til de virksomheder, der ligger bedst på imageudsagnene. Certifikaterne validerer virksomhedernes placering som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføring af virksomheden.

Læs mere her: MyImage Advokat, MyImage Bank, MyImage Bureau, MyImage Forsikring, MyImage Revision & MyImage Venue.

RELEVANTE ARTIKLER