YDELSER

MyImage

MyImage er en strategisk BtB image- og kundeanalyse, som vi nu gennemfører i en række rådgivnings- og servicebrancher.

MyImage giver et præcist billede af beslutningstagernes perception af virksomhedernes brands samt kundernes oplevelse af leverancen. Hvert år anvender mere end 100 virksomheder MyImage til at følge deres position i markedet og blandt egne kunder.

Den todelte rapportering i en Imagedel (blandt alle beslutningstagere) og i en Kundedel (blandt kunder) giver svar på om virksomheden har en marketing- og/eller leveranceudfordring eller ej.

Den op til 50 siders lange pdf-rapport, som vi skræddersyr til hver enkelt virksomhed, anvendes til at evaluere brandets udvikling, herunder effekterne af marketinginvesteringerne, samt til at evaluere leverancen overfor kunderne. Benchmarks og KPI-opsamlinger gør den omfattende rapport nem at overskue og anvende.

Sammen med rapporterne udsender vi certifikater til de virksomheder der, inden for hver branche, har det stærkeste brand, de mest tilfredse kunder og til de virksomheder, der ligger bedst på imageudsagnene. Certifikaterne validerer virksomhedernes placering som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføring af virksomheden.

Du kan læse mere om de respektive MyImage analyser her:

MyImage Advokat

MyImage Bureau

MyImage IT

MyImage Kommunikation

MyImage Management

MyImage Venue