YDELSER

MyImage

MyImage analysen har MyResearch gennemført siden 2008 af BUREAUER, og siden 2019 af VENUES. I 2021 gennemfører vi analysen af BANKER, FORSIKRINGSSELSKABER, ADVOKAT- OG REVISIONSFIRMAER.

MyImage analysen giver et eksakt billede af markedets perception og kundernes oplevelse af leverancen. Den todelte rapportering i en Imagedel (blandt alle beslutningstagere) og en Kundedel (blandt kunderne) giver svar på om virksomheden har marketing- og/eller leveranceudfordringer.

Imagedelen indeholder nøgletal for alle virksomheder if. branchen samt en rapportering i MyBrandPower modellen. På imageudsagnene rapporteres kun top 5 samt virksomhedens egne tal og rankinger. Virksomhedens egne nøgletal (kendskab, præference og image) vises desuden i diverse delmålgrupper. Kundedelen indeholder kundernes tilfredshed med bureauet ift. andre bureauer indenfor den pågældende bureautype, kundernes præferencer for andre bureauer, kundernes opfattelse af bureauet på imageudsagnene samt kundernes forventede dialog/mødeaktivitet med andre bureauer. Forudsætter køb af imagerapporten, og at minimum 10 kunder har deltaget i analysen.

Sammen med rapporterne udsendes certifikater til de virksomheder der, inden for hver branche, har det stærkeste brand, mest tilfredse kunder (dog ikke til Venues) og til de virksomheder som ligger bedst på imageudsagnene. Certifikaterne validerer virksomhedernes placering som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføring af virksomheden dog.

Klik her for at læse mere om: MyImage Advokat, MyImage Bank, MyImage Forsikring, MyImage Revision & MyImage Venue.

RELEVANTE ARTIKLER