YDELSER

MyImage 2018

MyImage gennemføres i år for 10. år i træk. Data indsamles oktober og november og rapporterne udsendes medio januar 2018.

Undersøgelsen afdækker danske marketingansvarliges kendskab til, tilfredshed med, præference for og vurdering af danske bureauers image. Undersøgelsen gennemføres online via e-mails fra de bureauer, som der måles på i undersøgelsen.​

Her kan du se hvilke bureauer vi målte på i 2017. Listen med 2018 bureauerne vises her på sitet ultimo august.

Sidste år deltog 708 marketingansvarlige, hvilket gør MyImage undersøgelsen til Danmarks suverænt største og mest robuste marketingbeslutningstager analyse. Mange bureauer har taget undersøgelsen til sig og anvender resultaterne til det strategiske positioneringsarbejde samt til formidling af bureauets oplevede styrker. Undersøgelsen anvendes også flittigt af annoncørerne, når de søger information om og holder sig orienteret om andre bureauer.

Imagerapporten indeholder alle nøgletal (excl. kundetilfredshed) for alle bureauer indenfor den pågældende bureautype samt en rapportering i MyBrandPower modellen. På imageudsagnene rapporteres dog kun top 5 (reklamebureauer) hhv. top 3 (digitale bureauer) samt bureauets egne tal og ranking. Krydstabeller, hvor bureauets egne nøgletal (kendskab, pitch og image) krydses med region (øst/vest), marketingbudget, stillingsbetegnelse og branche, integreres fra og med i år i imagerapporten.

Imagerapporten koster 9.750,- ex. moms pr. bureau og det er nu inklusiv krydstabeller.

Kunderapporten indeholder kundernes tilfredshed med bureauet ift. andre bureauer indenfor den pågældende bureautype, kundernes præferencer for andre bureauer, samt kundernes opfattelse af bureauet på en række imagedimensioner. Sidst, men ikke mindst, indeholder den kundernes forventede dialog/mødeaktivitet med andre bureauer. Køb forudsætter at minimum 5 kunder har deltaget i undersøgelsen samt køb af imagerapporten.

Kunderapporten koster 7.500,- ex. moms (ved 5-9 kunder) og 9.750,- ex. moms (ved 10+ kunder).

Vi et tillæg på 25% for at integrere bureauets egne nøgletal fra året før, hvis rapporterne ikke er købt der.

RELEVANTE ARTIKLER