YDELSER

MyImage

MyImage er en strategisk BtB image- og kundeanalyse, som vi nu gennemfører i 11 rådgivnings- og servicebrancher.

Vi har gennemført MyImage for BUREAUER siden 2008, det være sig for reklame-, digital-, og mediabureauer og for VENUES (møde- og konferencesteder) siden 2019.

I 2021 lancerede vi MyImage for ADVOKATog REVISIONSFIRMAER samt for IT-KONSULENTHUSE, EXECUTIVE SEARCH RÅDGIVERE og MANAGEMENTKONSULENTHUSE.

I 1. kvartal 2022 har vi lanceret MyImage for PATENTBUREAUER og i 2. kvartal for KOMMUNIKATIONSBUREAUER.

MyImage giver et præcist billede af beslutningstagernes perception af virksomhedernes brands samt kundernes oplevelse af leverancen.

Den todelte rapportering i en Imagedel (blandt alle beslutningstagere) og i en Kundedel (blandt kunder) giver svar på om virksomheden har en marketing- og/eller leveranceudfordring eller ej.

Den op til 50 siders lange pdf-rapport, som vi skræddersyr til hver enkelt virksomhed, anvendes til at evaluere brandets udvikling, herunder effekterne af marketinginvesteringerne, samt til at evaluere leverancen overfor kunderne. Benchmarks og KPI-opsamlinger gør den omfattende rapport nem at overskue og anvende.

Sammen med rapporterne udsender vi certifikater til de virksomheder der, inden for hver branche, har det stærkeste brand, de mest tilfredse kunder og til de virksomheder, der ligger bedst på imageudsagnene. Certifikaterne validerer virksomhedernes placering som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføring af virksomheden.

Du kan læse mere om de respektive MyImage analyser her:

MyImage Advokat

MyImage Bureau

MyImage Executive Search

MyImage IT

MyImage Kommunikation

MyImage Management

MyImage Patent

MyImage Revision

MyImage Venue

RELEVANTE ARTIKLER