YDELSER

MyImage Management 2021

– gennemføres første gang 2021

MyImage Management belyser beslutningstageres syn på følgende 17 management konsulenthuse:

Accenture, Bain & Company, Boston Consulting Group, Capgemini, Copenhagen Economics, Deloitte Consulting, Devoteam Management Consulting, EY Consulting, Hildebrandt & Brandi, Implement Consulting Group, Kearney, McKinsey & Company, PA Consulting Group, PwC Consulting, Rambøll Management Consulting, Simon-Kucher & Partners og Valcon.

Analysen gennemføres online, i virksomheder med 20+ ansatte, blandt personer, der er involveret i virksomhedens valg af leverandører samt køb af ydelser og produkter fra management konsulenthuse. Data indsamles i uge 36-38 og vi forventer svar fra godt 700 beslutningstagere.

Analysen afdækker kendskab, tilfredshed, præference samt image på følgende otte imageudsagn:

  • Ansvarlig
  • Bæredygtig
  • God forretningsforståelse
  • God til at implementere
  • God til at skabe resultater
  • Høj kvalitet
  • Innovativ
  • Troværdig

Rapporten består af en imagedel og kundedel.

Imagedelen indeholder alle nøgletal samt en rapportering i MyBrandPower modellen. På imageudsagnene rapporteres top-5 samt virksomhedernes egne tal og ranking. Desuden bliver egne nøgletal (kendskab, præference og image) brudt ned på beliggenhed (Øst/Vest), størrelse (<250 ansatte/250+ ansatte) og sektor (Privat/Offentlig).

Kundedelen, der udarbejdes blandt egne kunder, indeholder blandt andet kundernes tilfredshed med virksomheden ift. de andre virksomheder indenfor kategorien, hvilke virksomheder kunderne har præference for, og kundernes opfattelse på imageudsagnene.

Den 42 siders lange pdf-rapport, som vi skræddersyr til hver enkelt virksomhed, anvendes til at evaluere brandets udvikling, herunder effekterne af marketinginvesteringerne, samt til at evaluere leverancen overfor kunderne. Benchmarks og KPI-opsamlinger gør den omfattende rapport nem at overskue og anvende. Kontakt os såfremt du ønsker at se indholdet i rapporten.

Rapporten koster 34.500,- ex. moms og udsendes ultimo september. Alle købere tilbydes en online gennemgang af resultaterne.

Sammen med rapporten udsendes certifikater til de virksomheder der, indenfor hver kategori, samlet set har det stærkeste brand, mest tilfredse kunder og til dem, der ligger bedst på de otte imageudsagn. Certifikaterne validerer placeringerne som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføringen.

RELEVANTE ARTIKLER