YDELSER

Workshops

Formålet med vores workshops er at inspirere bureauets ledelse til strategiske diskussioner og beslutninger, der kan medvirke til at øge bureauets konkurrenceevne.

Vi afvikler løbende projekter, hvis indhold kan anvendes ifm. bureauets strategidage, ledergruppemøder mv. Workshops gennemføres med udgangspunkt i det enkelte bureaus konkurrencesituation og behov, men kunne f.eks. tage afsæt i et af nedenstående projekter, som vi har gennemført:

  • Hvad gør de bureauer som er bedst til vækst?
  • Hvordan ser den succesfulde bureau turnaround ud?
  • Hvad er et Power Brand bureau og hvad skal der til for at skabe et?
  • Hvordan går det med bureauernes 3-dobbelte bundlinje?
  • Hvilken betydning har medarbejdertilfredsheden og hvad har betydning for at skabe den?
  • Hvilken betydning har kundetilfredsheden?

Som supplement kan der også tages afsæt i nogle af de bureauspecifikke analyser, som bureauet ligger inde med.