26 NOVEMBER 2018

Værsgo: Her er de unges favorit-bureauer

Markedsføring skrev følgende:

Fremgangen i dansk økonomi fortsætter med pæn vækst – og der er rift om ung, kvalificeret arbejdskraft. Også i bureaubranchen.

Men hvilke bureauer vil de studerende på landets videregående marketing-relaterede uddannelser helst arbejde på? Det får du svaret på her, hvor resultaterne fra årets Talentanalyse er klar.

Bag analysen står MyResearch, som bl.a. har målt kendskab og attraktivitet for 97 bureauer og bureaugrupper blandt 503 studerende fra universiteter, erhvervsakademier, handelshøjskoler og andre videregående uddannelser, som giver kompetencer inden for marketing, kommunikation, design og/eller IT (websites, UX, automation)

Om årets analyse siger Mogens Østergaard fra MyResearch:

– Først og fremmest er vi utrolig glade for, at vi har mere end firdoblet stikprøven i forhold til sidste år, hvilket giver mulighed for at se tallene brudt ned på køn, alder, region og ikke mindst uddannelsessted.

– Sidste års Talentanalyse var en prøveballon, og nu har fået vi en god solid undersøgelse, som kan bruges af bureauerne til at vurdere og planlægge deres employer branding.

De ”kendte” dominerer

For alle tre bureautypers vedkommende gælder det ikke overraskende, at kendskabet er afgørende for attraktiviteten.

Det gælder dog især for mediabureauerne.

– Generelt kan vi se en høj korrelation mellem kendskab og attraktivitet, hvilket måske heller ikke er så overraskende, fordi de studerendes erfaringsgrundlag er begrænset, forklarer Mogens Østergaard.

For reklame- og digitale bureauer forklarer kendskabet ca. 80% af variationen i attraktiviteten, mens den for mediabureauernes vedkommende er over 95%.

Og her er så de fem bureauer – inden for hver bureautype – som de studerende ifølge Talentanalysen 2018 helst vil arbejde for (kendskabstallet i parentes er målt blandt samtlige respondenter).

Top 5 – Reklamebureauer
1. & Co. – 25% (26%)
2. Hjaltelin Stahl – 22 % (18%)
3. Uncle Grey – 20% (17%)
4. Kunde & Co – 16% (25%)
5. Envision – 12% (19%)

Top 5 – Digitale bureauer
1. Konxion – 9% (9%)
2. Impact – 9% (10%)
3. Novicell – 7% (8%)
4. Magnetix – 6% (8%)
5. Peytz & Co – 5% (7%)

Top 5 – Mediabureauer
1. MediaCom – 16% (21%)
2. Mindshare – 13% (18%)
3. Carat – 10% (12%)
4. Dentsu X – 7% (11%)
5. Wavemaker – 7% (7%)

Fra en anden synsvinkel

Analysen sammenligner også de studerendes præferencer med de marketingansvarliges præferencer – altså de bureauer, annoncørerne helst vil invitere med i bureau-konkurrencer.

Og her ser billedet lidt anderledes ud.

– Vi sammenholder bureauernes attraktivitet blandt de studerende med præferencen til bureauerne blandt de marketingansvarlige, som vi henter fra MyImage-undersøgelsen, siger Mogens Østergaard og tilføjer:

– Det giver nemlig et interessant billede af hvilke bureauer, der under- og overperformer blandt de studerende i forhold til deres position i markedet blandt de marketingansvarlige.

Hos reklamebureauerne er præferencen for Uncle Grey, Ogilvy og & Co. i den nye undersøgelse relativt stor blandt de studerende set i forhold til de nuværende marketing-beslutningstagere (MyImage-analysen). Omvendt ser det ud for Nordlid, Nørgård Mikkelsen og Brandhouse.

Blandt de digitale bureauer er det her Konxion, Impact og Novicell, der skiller sig positivt ud. Omvendt ser det ud for Wunderman, Subsero og Pentia.

Og endelig, blandt mediabureauerne, er præferencen for MediaCom, Mindshare og Havas relativt stor blandt de studerende set i forhold til de nuværende marketing-beslutningstagere. Omvendt ser det ud for PHD, OMD og IUM.

Mange gør en betydelig indsats

Men hvad er det så, de gør, de gode bureauer, der overperformer blandt de studerende – set i forhold til deres position i markedet?

Vi har stillet spørgsmålet til topscoreren blandt mediabureauerne, MediaCom.

– Vores arbejde er faktisk den røde tråd. Den digitale transformation er dét, både annoncører og studerende vælger os for – Danske Spil og Forsvaret er aktuelle eksempler blandt annoncørerne, siger CEO Morten Kristensen og tilføjer:

–  De studerende går efter et miljø med stærke digitale kompetencer – og muligheden for at arbejde med noget meningsfyldt. Det er i øvrigt også en del af forklaringen på, hvorfor de fortsætter hos os efter endt uddannelse.

Gør I noget konkret i forhold til uddannelsesinstitutionerne?

– Vi har i en årrække været synlige – ikke kun CBS, men også på de mere kreativt orienterede uddannelser. Og internt fokuserer vi på at skabe gode rammer, både mens de studerer, og når de er færdiguddannede.

Tilmeld nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, som vi udsender 3-4 gange om året. Indholdet er primært målrettet til virksomheder i de brancher vi gennemfører MyImage analysen i.

Hovedgaden 22, 2 th
2970 Hørsholm
Email: kontakt@myresearch.dk
CVR: 31163420

Mogens
Østergaard

41 90 34 01
Linkedin profil

Brian
Neiiendam

41 90 34 02
Linkedin profil

Privacy Preference Center