22 NOVEMBER 2017

Her er de unges favorit-bureauer

Markedsføring skrev følgende:

Analysen, der er i udarbejdet i samarbejde med Dansk Markedsføring og Holm Marcher & Co, fortæller bl.a. hvilke bureauer, de studerende finder mest attraktive at arbejde for.

MyResearch har blandt andet målt kendskab og attraktivitet for godt 100 bureauer fordelt på media-, reklame- og digitale bureauer.

Og så har MyResearch – måske endnu mere interessant – sammenkoblet bureauernes attraktivitet blandt de studerende med præferencen til bureauerne blandt de marketingansvarlige (hentet fra MyImage 2017 undersøgelsen).

Den vender vi tilbage til, men først et kig på de tre bureauer, inden for hver bureautype, som de studerende, der er i gang med marketing-relaterede videregående uddannelser, helst vil arbejde for (kendskab til bureauet i parentes).

Top 3 – Reklamebureauer

1.     Kunde & Co – 41 % (62 %)

2.     &Co. – 41 % (58 %)

3.     Hjaltelin Stahl – 41 % (52 %)

Top 3 – Digitale bureauer

1.     Magnetix – 23 % (33 %)

2.     Konxion – 18 % (22 %)

3.     No Zebra – 15 % (18 %)

Top 3 – Mediabureauer

1.     Carat – 38 % (49 %)

2.     Mindshare – 36 % (48 %)

3.     MediaCom – 32 % (47 %)

Præference – og markedsposition

Om de tre top-lister siger Mogens Østergaard fra MyResearch:

– Top 3 for reklamebureauerne er lidt som forventet og identisk med den, vi ser i MyImage undersøgelsen, dog med en anden rækkefølge. Det er heller ikke overraskende at finde Magnetix øverst blandt de digitale bureauer, men derimod lidt overraskende at finde Konxion og No Zebra på de efterfølgende pladser. Blandt mediabureauerne overrasker Mindshare – og OMD’s manglende tilstedeværelse i top 3.

Men tilbage til koblingen af de studerendes favorit-bureauer med præferencen til bureauerne blandt de marketingansvarlige.

– Vi sammenholder bureauernes attraktivitet blandt de studerende med præferencen til bureauerne blandt de marketingansvarlige, som vi henter fra MyImage 2017 undersøgelsen. Det giver nemlig et interessant billede af hvilke bureauer, der under- og overperformer blandt de studerende i forhold til deres position i markedet, forklarer Mogens Østergaard.

Og her tegner der sig interessant nok et lidt anderledes billede.

Hos reklamebureauerne er præferencen for UncleGrey, Clienti og We Love People således relativt stor blandt de studerende set i forhold til de nuværende marketing-beslutningstagere (MyImage 2017). Omvendt ser det ud for Nørgård Mikkelsen, envision og Hjaltelin Stahl.

Blandt de digitale bureauer er det her Peytz & Co, Magnetix og IIH Nordic, der skiller sig positivt ud. Omvendt ser det ud for 1508, Pentia og Vertica.

Og endelig, blandt mediabureauerne, er præferencen for Mindshare, MediaCom og Carat relativt stor blandt de studerende set i forhold til de nuværende marketing-beslutningstagere. Omvendt ser det ud for OMD og PHD.

Mange gør en betydelig indsats

Men hvad er det så, de gør, de gode bureauer, der overperformer blandt de studerende – set i forhold til deres position i markedet?

Hos UncleGrey siger CEO Rolf Bach Christensen, at man bl.a. kontinuerligt har praktikanter eller interns fra fx Handelshøjskolen, Medievidenskab,  Skolen for Visuel Kommunikation i Haderslev eller Multiplatform Storytelling fra VIA.

– Vi deltager desuden altid aktivt, når der er lejlighed til at få unge studerende i tale. Fx ved DMJX’s ”Ansigt til Ansigt”-arrangementer. Og så har vi en aftale med Miami AdSchool, hvor vi løbende har fire studerende i 10 ugers ”rul”. En ret stor del af de praktikantansøgninger vi modtager, er foranlediget af anbefalinger fra tidligere praktikanter. Det er vi naturligvis glade for, siger Rolf Bach Christensen og tilføjer:

– Og så er løsningerne, vi udkommer med for vores kunder, jo også vores ansigt udadtil. Vi tillader os at tro på, at det også tiltaler potentielle nye kolleger.

Stærke profiler sælger

Og også hos Mindshare arbejdes der fokuseret på at gøre bureauet både kendt og attraktivt hos de kommende potentielle medarbejdere, fortæller bureauets danske og nordiske CEO, Martin Ove Rasmussen:

– Vi har initiativer i gang på mange forskellige fronter. Fx er vores blog et meget brugt vidensunivers, hvor vi kan se, at mange studerende både læser og kommenterer. Vi har desuden en del unge personligheder i huset, som er meget aktive i medierne, herunder Jacob Holst Mouritzen.

Mindshare har desuden en del undervisere ude på relevante uddannelser, ligesom bureauet er meget aktivt i en række forskellige netværk, herunder ikke mindst mentor-netværk – altså igen aktiviteter, der direkte er målrettet studerende.

Tilsvarende er Magnetix, der skiller sig ud blandt de digitale bureauer, aktiv med hensyn til at tiltrække sig de unge studerendes opmærksomhed:

– Det er altafgørende for os, at vi kan tiltrække de bedste nye medarbejdere frisk fra skolen og lære dem op i The Magnetix Way. Det gælder ikke kun marketing- og afsætningsuddannede, men i lige så høj grad tekniske og kreative kompetencer. Derfor samarbejder vi også med de vigtigste uddannelsesinstitutioner – og med Dansk Markedsførings studenterbestyrelse – på alle tre områder, siger CCO Christina Rind Helsbro og tilføjer:

– Vi arrangerer besøg på bureauet, har altid 1-3 praktikanter gående, uddanner elever, ansætter studentermedhjælpere og deltager på skolernes karrierearrangementer. Men vi kan – og vil – helt sikkert gøre endnu mere fremadrettet.

Et vigtigt indsatsområde

Og ingen steder er nogen i tvivl om, at indsatsen er vigtig. Som Rolf Bach Christensen fra UncleGrey udtrykker det:

– Vi har en samfundsmæssig opgave i at give unge studerende mulighed for, at teste sig selv af i ”det virkelige liv”, og blive bedst muligt rustet til at komme ud i arbejdslivet bagefter studierne. Og så bliver vi i øvrigt altid selv beriget og inspireret både fagligt og socialt af de unge studerende, vi er i kontakt med.

Hvis du ønsker at læse mere om Talentanalysen, herunder hvilke bureauer der er med i analysen, kan du gøre det her.

Tilmeld nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, som vi udsender 3-4 gange om året. Indholdet er primært målrettet til virksomheder i de brancher vi gennemfører MyImage analysen i.

Hovedgaden 22, 2 th
2970 Hørsholm
Email: kontakt@myresearch.dk
CVR: 31163420

Mogens
Østergaard

41 90 34 01
Linkedin profil

Brian
Neiiendam

41 90 34 02
Linkedin profil

Privacy Preference Center