14 JANUAR 2015

Suveræn imagekonge blandt de digitale bureauer

Bureaubiz skrev følgende

Magnetix har imponeret på flere fronter igennem de senere år. Først og fremmest gennem mange kundegevinster, en utrolig vækst og en meget stærk indtjening.

Så på den led var det måske ikke overraskende, at bureauet sidste år også kunne indtage imagetronen blandt de digitale bureauer i den årlige MyImage analyse, der produceres af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz.

Men Magnetix holder ikke bare fast i positionen. Den nye analyse viser en styrket position, og bureauet ser lige nu aldeles suveræn ud på toppen af imagetronen.

Det sker endda på grundlag af et kendskab, der kun er det fjerde højeste blandt de digitale bureauer.

Creuna er fortsat det kendteste danske digitale bureau, men de senere års trængselstider fornægter sig ikke i den årlige analyse. I år må bureauet endda se sig skubbet yderligere en plads ned, idet In2media har indtaget anden-pladsen.

MyImage er sammensat af en score for Brandstyrke, der bygger på kendskab samt om man vil invitere til pitch, og Brandposition, der bygger på en række kvalitative udsagn, respondenterne skal bedømme bureauerne på.

Magnetix topper på både Brandstyrke og Brandposition, og på de ni kvalitative udsagn er det blevet til en førsteplads, tre andenpladser og to tredjepladser.

“I årets analyse er der primært tre bureauer, der har styrket deres position, når man kigger på den relative imagescore. Ud over Magnetix gælder det In2media og Novicell, og det bringer sidstnævnte fra en 14. til en 6. plads. Men Magnetix har skilt sig så meget ud, at de ser ud til at være i en klasse for sig selv. Deres score er høj, og de er gået frem hvert eneste år de sidste fire år,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Årets analyse viser også nogle ret markante nedture – med Vertic i front. Bureauet er gået fra en 5. til en 13. plads.

Til gengæld er der et par bureauer, som er med for første gang – og som har gjort det ganske godt.

Vertica landede på en 8. plads, mens Combine og Atcore indtog henholdsvis 11. og 12. pladsen ud af 21 bureauer.

MyImage digitale bureauer – Top 5 Samlet
Magnetix (1)
In2media (4)
Creuna (2)
1508 (3)
Hello Group (6)

Brandstyrke – Top 5
Magnetix
Creuna
In2media
1508
Hello Group

Brandposition – Top 5
Magnetix
Vertica
Digitas LBi
Combine
Novicell

Top 3 – Kvalitative udsagn

Gode til at skabe resultater
Vertica
Magnetix
Hedal Kruse Brohus

Strategisk stærke
Magnetix
Digitas LBi
1508

Gode til at integrere kommunikationsløsninger
Combine
Magnetix
Vertica

Adskiller sig markant fra andre digitale bureauer
Vertica
Magnetix
Combine

Gode til at samarbejde med andre bureautyper
DIS/Play
Vertica
Frankly Web

Kreativ stærke
Frankly Web
In2media
Digitas LBi

Har mange digitale special-kompetencer
Vertica
Novicell
DIS/Play

Har gode web-analytics kompetencer
IIH Nordic
Novicell
Magnetix

Gode til at anvende den seneste digitale viden
Combine
In2media
Magnetix

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret. Det er en svarprocent på 22. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt adm. dir/CEO. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.

Rapporten kan bestilles på www.myresearch.dk eller ved at sende en mail til Mogens Østergaard på kontakt@myresearch.dk eller ringe på 41903401, hvor der også kan rettes spørgsmål.