20 SEPTEMBER 2016

Programmatic buying mangler gennemsigtighed

Bureaubiz skrev følgende

Men der er også potentiale. Specielt de store annoncører har en tro på, at programmatic buying øger effekten.

Mediabureauerne har en stor tro på, at programmatic buying er en samhandelsplatform, der vil blive mere og mere dominerende og trænge ind på andre kanaler end de digitale.

I den sammenhæng er der både gode og dårlige nyheder i CMO Trendanalysen fra MyResearch, hvor annoncører har svaret på en lang række spørgsmål om deres disponering af marketing-budgetterne.

Til de gode hører, at der er en tro på, at programmatic buying giver større effekt.

Men samtidig hersker der en betydelig usikkerhed – og til en vis grad også uvidenhed – over for programmatic buying.

Uvidenheden udtrykker sig ved, at ca. en tredjedel af annoncørerne ikke kender til programmatic buying. Af de resterende har 15 pct. kun hørt om det, så kun ca. halvdelen kender minimum lidt til begrebet.

Når dem, der kender noget til programmatic buying, så bliver bedt om at forholde sig til udsagnet “Er på nuværende tidspunkt for uigennemsigtigt”, så erklærer over 60 pct. sig enige i en eller anden grad.

Der er en markant forskel på store og mindre annoncørers kendskab til programmatic buying. Annoncører med marketingbudgetter over 20 mio. kr. har klart større kendskab til indkøbsformen – til gengæld er der ikke nævneværdig forskel i holdningen til, at programmatic buying forekommer for uigennemsigtigt.

“Programmatic buying er vanskeligt stof, og noget, som er startet hos de store annoncører, så forskellen i kendskab må siges at være naturlig. Til gengæld er der noget, der tyder på, at mediabureauerne har behov for at få forklaret formen bedre,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Men der er samtidig noget, der tyder på, at de har et potentiale at arbejde med. For når annoncørerne bliver bedt om at forholde sig til udsagnet “Skaber bedre resultater for marketinginvesteringerne”, så er der en meget klar overvægt, der mener, at det er tilfældet. Mest markant hos de store annoncører, men de mindre er på ingen måde afvisende.”