25 AUGUST 2016

Optimismen har bredt sig blandt bureaudirektører

Bureaubiz skrev følgende

2016 bliver et godt år, hvis man lytter til 74 bureaudirektører i den årlige analyse fra MyResearch.

Optimismen blandt bureaudirektører er god. 2016 er indtil nu gået godt, og forventningerne til resten af året er gode blandt direktørerne.

Det fremgår af den årlige analyse blandt bureaudirektører, som MyResearch udfører. Analysen bygger på besvarelser fra 74 bureaudirektører repræsenterende en samlet bruttoavance på ca. 2 mia. kr. Svarprocenten er 39.

Analysen viser, at 7 ud af 10 bureaudirektører lige nu er tilfredse med den økonomiske udvikling. Det er lidt mere end det tilsvarende tal i 2015.

Men når de bliver spurgt til deres forventninger for hele 2016, så får den et nøk op. 9 ud af 10 bureaudirektører forventer vækst for hele året, og så mange som 3 ud af 10 forventer en vækst på over 20 pct.

Regner man gennemsnittet ud, så ligger vækstforventningen på 13 pct. Det tilsvarende tal for 2015 var 11 pct.

“Når man kigger på opgørelsen af det samlede marked i Bureaubiz’ årlige Bureauanalyse, så ser det ikke ud til at være gået helt så godt i 2015, som forventningerne var. Men en ting er forventninger – noget andet er det endelige resultat, og med den uforudsigelighed, som kunderne viser, så er det ikke så mærkeligt, at de tal ikke nødvendigvis følges ad,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Sammenlignet med Bureauanalysen, så har vi i vores univers desuden nok færre af de helt små bureauer med, og når man ser opgørelsen i Bureauanalysen, så vokser de større bureauer mere end de helt små og matcher således bedre forventningerne.”

Skal man dømme på forventningerne, så kan det dog se ud til, at de mindre bureauer er på vej frem.

Kigger man på tilfredsheden med udviklingen indtil nu, så er de største bureauer og mediabureauerne de klart mest tilfredse.

Men kigger man på forventningerne fremadrettet, så er optimismen størst blandt de mindre bureauer.

Kigger man på bureautyperne, så afspejler analysen også den generelle tendens i de senere år til, at reklamebureauerne er de mest pressede. Optimismen er dog lige nu ganske god og kun lidt mindre end de digitale og mediabureauerne. Men tilfredsheden med den hidtidige udvikling ligger under de andre bureauer.