19 NOVEMBER 2015

MyResearch Guiden til excellent bureaudrift

Vi har udviklet MyResearch Guiden, hvor bureauer kan benchmarke sig mod branchen på centrale forretningsmæssige områder.

Formål

Formålet med MyResearch Guiden er at skabe fokus på excellent bureaudrift, via et systematisk rammeværk, og bidrage til yderligere fokus på professionalisering af branchen. Guiden har ikke til formål at kåre de excellente bureauer, og MyResearch offentliggør ikke resultaterne fra guiden. Vi håber at guiden vil blive brugt som udgangspunkt for den videre dialog, med de enkelte bureauer, om deres fokus på og måling af centrale områder.

Metode

Dags dato indgår 62 digitale og reklamebureauer i MyResearch Guiden. Af disse bureauer kan 18 ikke tildeles stjerner pga. manglende informationer. Derudover indgår mediabureauerne ikke da de fleste af disse kun opgør deres regnskab på koncernniveau. Således er 44 bureauer blevet tildelt op til 4 stjerner indenfor følgende 4 områder:

Økonomi – Målt ud fra BBPI-score
Kunder – Målt ud den gns. kundetilfredshed
Medarbejdere – Målt ud den gns. medarbejdertilfredshed og/eller WinWin
Brand – Målt ud fra BrandPower Index

Da vi pt. kun har medarbejdertilfredshedstal for nogle bureauer, har vi som midlertidig proxy for høj medarbejdertilfredshed anvendt Holm’s klassifikation som WinWin bureau, vel vidende at det ikke altid er tilfældet. Fremadrettet skal denne proxy erstattes med faktiske tal, enten fra Medarbejderanalysen, som gennemføres af MyResearch, eller fra egne medarbejdermålinger gennemført af et uvildigt analysebureau.

Bureauerne tildeles en stjerne på det givne område såfremt de ligger i den bedste tredjedel. Bureauer med 4 stjerner, de excellente bureauer, ligger således i den bedste tredjedel mht. medarbejder- og kundetilfredshed, økonomi og brandstyrke. MyResearch Guiden opdateres fremadrettet to gange om året i hhv. januar og august når hhv. MyImage undersøgelsen og Bureaubiz økonomiske bureauanalyse offentliggøres.

 

Resultater

Af de 44 bureauer, vi har kunne tildele stjerner, har 9% (svarende til 4 bureauer) fået 4 stjerner, 11% har fået 3 stjerner, 25% har fået 2 stjerner, 39% har fået 1 stjerne og 16% har fået 0 stjerner. Der er således et forbedringspotentiale for en stor del af bureauerne.

Du er meget velkommen til at kontakte Mogens Østergaard hvis du har spørgsmål til MyResearch Guiden.