YDELSER

MyImage Revision 2022

– gennemført siden 2021

MyImage Revision belyser beslutningstageres syn på følgende 10 revisionsfirmaer:

BDO, Beierholm, Dansk Revision, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Martinsen, PwC og Redmark.

Analysen gennemføres online, i virksomheder med 20+ ansatte, blandt personer, der har indflydelse på virksomhedens valg af revisionsfirmaer og på køb af revisionsydelser. Data blev indsamlet i uge 5-6 og 606 beslutningstagere deltog.

Analysen afdækker kendskab, tilfredshed, præference samt image på følgende otte imageudsagn:

  • Ansvarlig
  • Attraktive priser/vilkår
  • Faglig dygtig
  • God forretningsforståelse
  • Høj kvalitet
  • Rådgivningstung
  • Tilgængelig
  • Troværdig

Rapporten består af en imagedel og kundedel.

Imagedelen indeholder alle nøgletal samt en rapportering i Brand Power modellen. På imageudsagnene rapporteres top-5 samt revisionsfirmaets egne tal og ranking. Desuden bliver egne nøgletal (kendskab, præference og image) brudt ned på beliggenhed (Øst/Vest), størrelse (<250/250+ ansatte) og sektor (Privat/Offentlig).

Kundedelen, der udarbejdes blandt egne kunder, indeholder blandt andet kundernes tilfredshed og præference i forhold til de andre revisionsfirmaer samt kundernes opfattelse på imageudsagnene. Rapportering af kundedelen forudsætter at mindst 10 kunder har deltaget i analysen.

Den 37 siders lange pdf-rapport, som vi skræddersyr til hvert enkelt revisionsfirma, anvendes til at evaluere brandets udvikling, herunder effekterne af marketinginvesteringerne, samt til at evaluere leverancen overfor kunderne. Benchmarks og KPI-opsamlinger gør den omfattende rapport nem at overskue og anvende. Kontakt os såfremt du ønsker at se indholdet i rapporten.

Rapporten koster 29.500,- ex. moms og udsendes primo marts. Ønskes egne nøgletal fra sidste år integreret i dette års rapport tager vi et tillæg på 25%, naturligvis undtaget dem der købte rapporten sidste år.

Sammen med rapporten udsendes certifikater til de revisionsfirmaer, der samlet set har det stærkeste brand, mest tilfredse kunder og til dem, der ligger bedst på de otte imageudsagn. Certifikaterne validerer placeringerne som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføringen.

RELEVANTE ARTIKLER