YDELSER

MyImage HR 2021

– gennemføres første gang 2021

MyImage HR belyser beslutningstageres syn på de største virksomheder indenfor rekruttering og outplacement.

Listen med de virksomheder vi kommer til at måle på offentliggøres ultimo juni.

Analysen gennemføres online, i virksomheder med 20+ ansatte, blandt personer, der i høj grad har indflydelse på virksomhedens ansættelser og rekruttering. Data indsamles i uge 34-36 og vi forventer svar fra godt 700 beslutningstagere.

Analysen afdækker kendskab, tilfredshed, præference samt image på følgende otte imageudsagn:

  • Ansvarlige
  • God forretningsforståelse
  • Gode til at skabe resultater
  • Gode til rekruttering
  • Gode til outplacement
  • Høj kvalitet
  • Innovative
  • Troværdige

Rapporten består af en imagedel og kundedel.

Imagedelen indeholder alle nøgletal samt en rapportering i MyBrandPower modellen. På imageudsagnene rapporteres top-5 samt virksomhedernes egne tal og ranking. Desuden bliver egne nøgletal (kendskab, præference og image) brudt ned på beliggenhed (Øst/Vest) og størrelse (Større/Mindre) og sektor (Privat/Offentlig).

Kundedelen, der udarbejdes blandt egne kunder, indeholder blandt andet kundernes tilfredshed med virksomheden ift. de andre virksomheder indenfor kategorien, hvilke virksomheder kunderne har præference for, og kundernes opfattelse på imageudsagnene.

Den 50 siders lange pdf-rapport, som vi skræddersyr til hver enkelt virksomhed, anvendes til at evaluere brandets udvikling, herunder effekterne af marketinginvesteringerne, samt til at evaluere leverancen overfor kunderne. Benchmarks og KPI-opsamlinger gør den omfattende rapport nem at overskue og anvende. Kontakt os såfremt du ønsker at se indholdet i rapporten.

Rapporten koster 34.500,- ex. moms og udsendes ultimo september. Alle købere tilbydes en online gennemgang af resultaterne.

Sammen med rapporten udsendes certifikater til de virksomheder der, indenfor hver kategori, samlet set har det stærkeste brand, mest tilfredse kunder og til dem, der ligger bedst på de otte imageudsagn. Certifikaterne validerer placeringerne som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføringen.

RELEVANTE ARTIKLER