YDELSER

MyImage Forsikring 2021

– gennemføres første gang i 2021

MyImage Forsikring belyser beslutningstageres syn på følgende 9 forsikringsselskaber:

Alm. Brand, Codan, GF Forsikring, Gjensidige Forsikring, If, Købstædernes Forsikring, LB Forsikring, Topdanmark og Tryg.

Analysen gennemføres online via 5.000 mails fra TheRightPeople til beslutningstagere i virksomheder med 20+ ansatte. Data indsamles i uge 2-7 og vi forventer svar fra 750+ beslutningstagere.

Analysen afdækker kendskab, tilfredshed, præference samt image på følgende otte imageudsagn:

  • Adskiller sig
  • Ansvarlig
  • Høj kvalitet
  • Innovativ
  • Attraktive priser/vilkår
  • Markedsleder
  • Rådgivningstung
  • Troværdig

Rapporten består af en imagedel og kundedel.
Imagedelen indeholder alle nøgletal (excl. kundetilfredshed) samt en rapportering i MyBrandPower modellen. På imageudsagnene rapporteres top-5 samt forsikringsselskabets egne tal og ranking. Desuden bliver forsikringsselskabets egne nøgletal (kendskab, præference og image) brudt ned på virksomhedernes beliggenhed (Øst/Vest) og størrelse (Større/Mindre). Kundedelen indeholder blandt andet kundernes tilfredshed med forsikringsselskabet ift. de andre forsikringsselskaber, hvilke forsikringsselskaber kunderne har præference for, og kundernes opfattelse på imageudsagnene. Kontakt os såfremt du ønsker at se indholdet i rapporten.

Rapporten koster 29.500,- ex. moms.

Rapporterne, som vi skræddersyr til hvert enkelt forsikringsselskab, udsendes ultimo februar 2021. Vi tilbyder alle købere en online gennemgang af resultaterne.

Sammen med rapporten udsendes certifikater til de forsikringsselskaber, der samlet set har det stærkeste brand, mest tilfredse kunder og til dem, der ligger bedst på de otte imageudsagn. Certifikaterne validerer placeringerne som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføringen.

RELEVANTE ARTIKLER