YDELSER

MyImage Forsikring 2021

– gennemført første gang i 2021

MyImage Forsikring belyser beslutningstageres syn på følgende 9 forsikringsselskaber:

Alm. Brand, Codan, GF Forsikring, Gjensidige Forsikring, If, Købstædernes Forsikring, LB Forsikring, Topdanmark og Tryg.

Analysen gennemføres online, i virksomheder med 20+ ansatte, blandt personer, der er involveret i virksomhedens valg af forsikringsselskab. Data blev indsamlet i uge 2-7 og 595 beslutningstagere deltog.

Analysen afdækker kendskab, tilfredshed, præference samt image på følgende otte imageudsagn:

  • Adskiller sig
  • Ansvarlig
  • Attraktive priser/vilkår
  • Høj kvalitet
  • Innovativ
  • Markedsleder
  • Rådgivningstung
  • Troværdig

Rapporten består af en imagedel og kundedel.

Imagedelen indeholder alle nøgletal samt en rapportering i MyBrandPower modellen. På imageudsagnene rapporteres top-5 samt forsikringsselskabets egne tal og ranking. Desuden er virksomhedens kendskab, præference og image brudt ned på beliggenhed (Øst/Vest), størrelse (Større/Mindre) og type (Privat/Offentlig).

Kundedelen, der udarbejdes blandt egne kunder, indeholder blandt andet kundernes tilfredshed med forsikringsselskabet ift. de andre forsikringsselskaber, hvilke forsikringsselskaber kunderne har præference for, og kundernes opfattelse på imageudsagnene. Rapportering af kundedelen forudsætter at mindst 10 kunder har deltaget i analysen.

Den 34 siders lange pdf-rapport, som vi skræddersyr til hvert enkelt forsikringsselskab, anvendes til at evaluere brandets udvikling, herunder effekterne af marketinginvesteringerne, samt til at evaluere leverancen overfor kunderne. Benchmarks og KPI-opsamlinger gør den omfattende rapport nem at overskue og anvende. Kontakt os såfremt du ønsker at se indholdet i rapporten.

Rapporten koster 29.500,- ex. moms og udsendes primo marts. Alle købere tilbydes en online gennemgang af resultaterne.

Sammen med rapporten udsendes certifikater til de forsikringsselskaber, der samlet set har det stærkeste brand, mest tilfredse kunder og til dem, der ligger bedst på de otte imageudsagn. Certifikaterne validerer placeringerne som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføringen.

Læs mere om MyImage Forsikring 2021 i følgende artikler:

RELEVANTE ARTIKLER