YDELSER

MyImage Bank 2021

– gennemført første gang i 2021

MyImage Bank belyser beslutningstageres syn på følgende 12 banker:

Arbejdernes Landsbank, Danske Bank, Handelsbanken, Jyske Bank, Lån & Spar Bank, Nordea, Nykredit Bank, Ringkøbing Landbobank, Spar Nord Bank, Sparekassen Kronjylland, Sydbank og Vestjysk Bank.

Analysen gennemføres online, i virksomheder med 20+ ansatte, blandt personer, der er involveret i virksomhedens valg af bank. Data blev indsamlet i uge 2-7 og 566 beslutningstagere deltog.

Analysen afdækker kendskab, tilfredshed, præference samt image på følgende otte imageudsagn:

  • Adskiller sig
  • Ansvarlig
  • Attraktive priser/vilkår
  • Høj kvalitet
  • Innovativ
  • Markedsleder
  • Rådgivningstung
  • Troværdig

Rapporten består af en imagedel og kundedel.

Imagedelen indeholder alle nøgletal (excl. kundetilfredshed) samt en rapportering i MyBrandPower modellen. På imageudsagnene rapporteres top-5 samt bankens egne tal og ranking. Desuden bliver egne nøgletal (kendskab, præference og image) brudt ned på beliggenhed (Øst/Vest), størrelse (Større/Mindre) og type (Privat/Offentlig).

Kundedelen indeholder blandt andet kundernes tilfredshed med banken ift. de andre banker, hvilke banker kunderne har præference for og kundernes opfattelse på imageudsagnene. 

Den 34 siders lange pdf-rapport, som vi skræddersyr til hver enkelt bank, anvendes til at evaluere brandets udvikling, herunder effekterne af marketinginvesteringerne, samt til at evaluere leverancen overfor kunderne. Benchmarks og KPI-opsamlinger gør den omfattende rapport nem at overskue og anvende. Kontakt os såfremt du ønsker at se indholdet i rapporten.

Rapporten koster 29.500,- ex. moms og udsendes primo marts. Alle købere tilbydes en online gennemgang af resultaterne.

Sammen med rapporten udsendes certifikater til de banker, der samlet set har det stærkeste brand, mest tilfredse kunder og til dem, der ligger bedst på de otte imageudsagn. Certifikaterne validerer placeringerne som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføringen.

Læs mere om MyImage Bank 2021 i følgende artikler:

RELEVANTE ARTIKLER