YDELSER

MyImage Bank 2021

– gennemføres første gang i 2021

MyImage Bank belyser beslutningstagernes syn på følgende 12 banker: Arbejdernes Landsbank, Danske Bank, Handelsbanken, Jyske Bank, Lån & Spar Bank, Nordea, Nykredit Bank, Ringkøbing Landbobank, Spar Nord Bank, Sparekassen Kronjylland, Sydbank og Vestjysk Bank.

Analysen gennemføres online i uge 2-7 blandt beslutningstagere i virksomheder med 20+ ansatte via 5.000 mails fra TheRightPeople.

Analysen afdækker kendskab, tilfredshed, pitch samt image på følgende otte imageudsagn:

  • Adskiller sig
  • Ansvarlig
  • Høj kvalitet
  • Innovativ
  • Attraktive priser/vilkår
  • Markedsleder
  • Rådgivningstung
  • Troværdig

Rapporten består af en imagedel og kundedel.
Imagedelen indeholder alle nøgletal (excl. kundetilfredshed) samt en rapportering i MyBrandPower modellen. På imageudsagnene rapporteres top-5 samt bankens egne tal og ranking. Desuden bliver bankens egne nøgletal (kendskab, pitch og image) brudt ned på virksomhedernes beliggenhed (Øst/Vest) og størrelse (Større/Mindre). Kundedelen indeholder blandt andet kundernes tilfredshed med banken ift. de andre banker, hvilke banker kunderne vil invitere til pitch, og kundernes opfattelse på imageudsagnene. Kontakt os såfremt du ønsker at se indholdet i rapporten.

Rapporten koster 29.500,- ex. moms og vi giver 10% rabat ved bestilling før 1/11 2020.
Rapporterne, som vi skræddersyr til hvert enkelt bank, udsendes ultimo februar 2021.

Sammen med rapporterne udsendes certifikater til den bank, der samlet set har det stærkeste brand og til dem som ligger bedst på de otte imageudsagn. Certifikaterne validerer placeringerne som nr. 1, og kan frit bruges i markedsføringen.

RELEVANTE ARTIKLER