YDELSER

Medarbejderanalysen

Medarbejderne er bureauernes råstof, og dygtige, tilfredse og loyale medarbejdere er altafgørende for bureauets succes. Overordnet set findes der tre tilgange. D-I-Y, hvor man kan anvende egne resurser og holde resultater internt. Desværre er D-I-Y sjældent retvisende da medarbejderne kan være bekymrede omkring hvem der får adgang til deres svar, og derfor ikke svarer ærligt. Så er der Great Place to Work, som anvendes ofte anvendes for at synliggøre virksomheden, som et godt sted at arbejde. Desværre kan konsekvensen blive at det mere kommer til at handle om at vinde “konkurrencen” end om at afdække den reelle temperatur blandt medarbejderne. Endelig så er der de uvildige medarbejdermålinger, som jo er dyrere end D-I-Y og som ikke umiddelbart bidrager til employer brandingen, men hvor man til gengæld opnår retvisende resultaterne, og som i nogle tilfælde også indeholder relevante benchmarks.

Medarbejderanalysen er en medarbejdermåling, som vi har udviklet specifikt til bureauer, og flere og flere bureauer anvender analysen som en fast halvårlig eller årlig måling.

Medarbejderanalysen afdækker medarbejdernes overordnede tilfredshed og loyalitet samt deres opfattelse af bureauets kultur & DNA, den øverste ledelse, nærmeste leder, teamwork, performancehåndtering, karriereudvikling, work life balance, kommunikation, image samt en række baggrundsdata.

Vi tilbyder med og uden KPI krydstabel på afdelinger:

  • Rapport uden KPI krydstabel: 23.950,- ex. moms
  • Rapport med KPI krydstabel: 26.950,- ex. moms

Det eneste der kræves for at komme i gang er en databehandleraftale, en liste med medarbejdernes navne, afdelinger og e-mails samt en intern orientering naturligvis.

Vi har gennemført Medarbejderanalysen siden 2014, og vi har klar evidens for at der er sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed og så bureauets evne til at vækste. Desuden har vi påvist at der er et sammenfald mellem medarbejdertilfredshed og så Holms klassifikation, der inddeler bureauerne ift. gns. løn og lønandel.

  • De Bedste bureauer (høj løn og lav lønandel) har en relativ høj medarbejdertilfredshed
  • De Generøse bureauer (høj løn og høj lønandel) har relativ lav medarbejdertilfredshed og relativt mange uengagerede medarbejdere, men scorer højt på Work life balance
  • De Effektive bureauer (lav løn og lav lønandel) har en gennemsnitlig medarbejdertilfredshed, men scorer lavt på Work life balance
  • De Udfordrede bureauer (lav løn og høj lønandel) har relativt lav medarbejdertilfredshed

Hvis du ønsker at vide hvilken klassifikation et givent bureau har kan du finde denne information i BureauTrends for godt 350 bureauer.