YDELSER

Medarbejderanalysen

Medarbejderne er bureauernes råstof, og dygtige, tilfredse og loyale medarbejdere er altafgørende for bureauets succes. Medarbejderanalysen er en medarbejdermåling, som vi har udviklet specifikt til bureauer, og flere og flere bureauer anvender analysen som en fast halvårlig eller årlig måling.

Medarbejderanalysen afdækker medarbejdernes overordnede tilfredshed og loyalitet samt deres opfattelse af bureauets kultur & DNA, den øverste ledelse, nærmeste leder, teamwork, performancehåndtering, karriereudvikling, work life balance, kommunikation, image samt en række baggrundsdata.

Vi tilbyder følgende 3 rapporteringer:

  • KPI rapport: 12.450,- ex. moms
  • Fuld rapport excl. KPI krydstabel: 19.950,- ex. moms
  • Fuld rapport inkl. KPI krydstabel: 24.950,- ex. moms

Det eneste der kræves for at komme i gang er en databehandleraftale, en liste med medarbejdernes navne, afdelinger og e-mails samt en intern orientering naturligvis.