29 NOVEMBER 2018

Marketingstuderende mangler hands on-kompetencer

Markedsføring skrev følgende:

Der er langt fra idéudvikling og branding-strategi til hands on på programmatic buying og dialog-programmer.

Og det giver tilsyneladende et mismatch mellem på den ene side de marketing-studerendes interesser og kompetencer – og på den anden side de kompetencer, bureauerne og annoncørerne står og mangler.

Det viser 2018-udgaven af Talentanalysen fra MyResearch.

De studerendes uddannelsesmæssige kompetencer halter generelt langt efter bureauernes brug, specielt i forhold til de operationelle og erfaringsbaserede ydelser, viser tallene.

– Forskellen er temmelig stor. Og det tyder på, at uddannelsesstederne ikke helt er fulgt med udviklingen i forhold til at tilbyde de fag, der efterspørges i marketingverdenen, siger Mogens Østergaard fra MyResearch.

Konkret viser Talentanalyses tal følgende om de studerendes kompetencer og interesseområder:

Kniber med ”håndværket”

Flest marketing-studerende siger, at de vil være uddannelsesmæssigt klædt på til at arbejde med følgende faglige områder:

 • Strategiudvikling 45%
 • Branding/re-branding 41%
 • Social Media-håndtering 40%
 • Idéudvikling/Innovation 37%
 • PR 30%

Færrest mener, de bliver uddannelsesmæssigt klædt på til at arbejde med følgende faglige områder:

 • Programmatic buying 3%
 • Dialog-programmer 4%
 • Branded utilities 7%
 • Digital kundedialog 10%
 • Emballage-design 12%

Det ser kort sagt ud til at knibe med de mere ”håndværks”-relaterede kompetencer hos de studerende.

Og krydser man ovenstående tal med, hvad bureauerne og marketingafdelingerne reelt bruger, har brug for og efterspørger af kompetencer, så tegner der sig et ret klart billede.

Analyse bruges nu til udvikling af uddannelser

Konkret viser undersøgelsen følgende, når man sammenligner de studerendes kompetencer og interesser med deres kommende arbejdspladsers kompetence-behov:

De studerendes kompetencer i forhold til bureauernes brug af disse

 • Digital udvikling – minus 76 procentpoint
 • Produktion (film/video/digital) – minus 76 procentpoint
 • Kreativ eksekvering – minus 74 procentpoint
 • Websites – minus 72 procentpoint
 • User Experience (UX) – minus 70 procentpoint

De studerendes kompetencer i forhold til annoncørernes inhouse-brug af disse

 • Websites – minus 71 procentpoint
 • User Experience (UX) – minus 67 procentpoint
 • Email-marketing – minus 63 procentpoint
 • Digital kundedialog – minus 61 procentpoint
 • Taktiske kampagner – minus 61 procentpoint

Og hvad kan man så bruge det til?

– Tanken med Talentanalysen har fra starten af været todelt: Dels skal den bruges af bureauerne til at måle deres kendskab og attraktivitet i forhold til kommende medarbejdere og kunder, siger Mogens Østergaard og tilføjer:

– Dels skal den bruges til at identificere hvilke kompetencer, der efterspørges (af bureauer og annoncører) og hvilke, der udbydes – og på den måde fungere som bindeled mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Mogens Østergaard oplyser i øvrigt, at analysen allerede er taget ind hos nogle af de deltagende undervisningsinstitutioner, og det bekræfter Peter Busch Christiansen, der er lektor på Erhvervsakademi Aarhus. Han har selv bureaubaggrund, og han fortæller, at man her har taget analysen til sig:

– Analysen bekræfter noget af de problemstillinger, vi nok har haft en klar fornemmelse af fandtes, men som vi ikke rigtig tidligere har haft tal på, siger han og tilføjer:

– Men nu er vi faktisk i gang med at oprette nye valgfag og justere andre for netop at imødegå kompetence-skismaet.

Så hvad gør I konkret?

– Vi opretter fx et nyt content-valgfag. Det har vi manglet. Og så overvejer vi at splitte faget Digital Marketing op i to spor, et om SEO/SEM og et om email-marketing. På den måde giver vi de studerende mulighed for at specialisere sig og gå meget mere i dybden med de to discipliner.

Tilmeld nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, som vi udsender 3-4 gange om året. Indholdet er primært målrettet til virksomheder i de brancher vi gennemfører MyImage analysen i.

Hovedgaden 22, 2 th
2970 Hørsholm
Email: kontakt@myresearch.dk
CVR: 31163420

Mogens
Østergaard

41 90 34 01
Linkedin profil

Brian
Neiiendam

41 90 34 02
Linkedin profil

Privacy Preference Center