YDELSER

Indsigter & effektanalyser

Såfremt analysekompetencerne inhouse ikke er tilstrækkelige eller der blot er behov for en uvildig analysepartner, der kan evaluere marketingindsatser eller blot skabe nye indsigter, tilbyder MyResearch at være den uafhængige analysepartner. Vores rådgivning tager udgangspunkt i en eller flere af følgende analyser:

 • Salgsmodeller
 • Kommunikationstest (præ-post, tracking mv.)
 • Tilfredsheds- og loyalitetsanalyser
 • Brandmålinger
 • Segmenteringsanalyser
 • Produkt- og designtest

Vi har mere end 20 års erfaring blandt andet med Babyplejeprodukter, Banker, Benzinselskaber, Biler, El & VVS, Forbrugerelektronik, Forsikringsselskaber, Hjælpeorganisationer, Hudplejeprodukter, Køkkenselskaber, Pensionsselskaber, Spiludbydere, Sportskæder, TV-udbydere og Tøjmærker.

Nedenfor er udvalgte cases på kunder og problemstillinger, som også kunne være relevante for bureauets kunder.

 • Kommunikationstest har vi gennemført for et utal danske virksomheder, enten som præ- eller post-test eller via tracking. Af virksomheder kan nævnes Gjensidige, McDonald’s, DBU, Kraft Foods og Samsung.
 • Libero ønskede at optimere og prioritere det fremadrettede arbejde med Liberoklubben så derfor blev Libero Klubben evalueret online i Norden både generelt og specifikt inden for en række områder.
 • Potentiale, barrierer og segmenter blev afdækket online blandt danske el-installatører og mundede ud i en repositionering af OTRA og et nyt pay-off. OTRA – Lige bag dig. Dette var før de blev solgt til Solar.
 • Evaluering af PlanFaddernes profil, tilfredshed og vurdering af eksisterende kommunikation, service mm. Online undersøgelse via Plan elektroniske nyhedsbrev, der omhandlede alt fra dialogen med barnet, håndtering af gaver og skræddersyning af informationen til den enkelte PlanFadder.
 • Forskellige PerspireX emballage alternativer er testet online og benchmarket mod konkurrenter i UK, Spanien og Polen. I testen blev annoncealternativer også evalueret.
 • Via Facebook har vi afdækket udviklingen i sponsorkendskab, imageopfattelse samt præference blandt fans for en sponsor for Herrehåndboldlandsholdet.
 • Gevalia afholdte Gevalia Sofa Tour i samarbejde med Dansk Røde Kors hvor der blev gjort opmærksom på at mange oplever ensomhed – og samtidigt blev der hvervet nye besøgsvenner. Effekten på kort og mellemlang sigt blev afdækket.
 • Salgsmodellering gav svar på hvilke faktorer der driver salget af Marabou herunder betydningen af medieaktiviteter, samt kalender- og sæsoneffekter. ROI beregninger på mediegrupperne giver viden til fremtidig optimering. Betydningen af pris- og distributionsændringer blev afdækket via elasticiteter.
 • Momondo ønskede viden omkring brugerne på hjemmesiden med henblik på at målrette online kommunikationen med kunderne. Brugeranalyse via momondo.com med deltagere fra mere end 20 lande afdækkede rejsevaner, brug samt en konkret vurdering af hjemmesiden.
 • Q8 ønskede at afdække hvilke kontaktpunkter der har størst betydning for fyringsoliekunderne. Undersøgelsen gav viden om hvad der driver tilfredsheden og loyaliteten, viden om performance på de overordnede og underliggende touchpoints samt mulighed for at lave scenarier og forecasts.
 • Læger uden Grænser ønskede at evaluere en Tele Marketing kampagne blandt eksisterende donorer med henblik på at afdække holdningen til at blive kontaktet telefonisk og evaluere samtalen samt personen der ringede.
 • Alm. Brand Bank ønskede at evaluere en DM udsendelse omkring et nyt produkt mht. erindring af modtagelse, læsning, forståelse af budskab og indhold samt respons på brevet.