10 JANUAR 2017

Imagekonge øger forspringet

Bureaubiz skrev følgende

Et bureau har skilt sig ud på toppen i den årlige imageanalyse, mens tre andre ligger tæt på de efterfølgende pladser.

For et år siden måtte Steffen Hjaltelin lide den tort at være bortrejst på en jordomrejse, da Hjaltelin Stahl for første gang overtog førstepladsen i den årlige MyImage analyse, der produceres af MyResearch.

Det er med 708 marketingansvarlige den største analyse blandt annoncører.

I år kan han så glæde sig over, at bureauet ikke bare fastholder førstepladsen – Hjaltelin Stahl udbygger den også. Afstanden til Kunde & Co på andenpladsen er blevet større.

Til gengæld kan sidste års fire øverste bureauer alle glæde sig over en betydelig stabilitet. De holder nemlig alle deres pladser. Det drejer sig ud over Hjaltelin Stahl og Kunde & Co om &Co på tredjepladsen og Robert/Boisen & Like-minded på fjerdepladsen.

Kunde & Co er vant til at ligge med i toppen, men bureauet skal kæmpe mere for det nu. Den konkrete score viser nemlig, at &Co er rykket tættere på, og nu kun er et mulehår fra at overtage andenpladsen. Samtidig er Robert/Boisen på fjerdepladsen rykket tættere på Kunde & Co og &Co.

Det samlede image defineres på basis af Brandstyrke, der handler om kvantitative parametre som kendskab og lyst til at invitere til pitch, samt Brandposition, der handler om en række kvalitative parametre.

Øget kendskab

Hjaltelin Stahl har i 2016 øget sit kendskab betragteligt, og det kan faktisk give et problem i forhold til bedømmelsen på de kvalitative parametre, der fortæller, hvor mange annoncører, der mener, at et givent udsagn passer på bureauet.

Alligevel har Hjaltelin Stahl evnet at løfte sig på Brandposition, således at bureauet nu indtager førstepladsen på både Brandstyrke og Brandposition.

Sidste år blev bureauet noteret for en enkelt førsteplads og en enkelt tredjeplads på de 9 udsagn. I år blev det til en førsteplads og tre tredjepladser.

Det er ikke de samme udsagn, som bureauet topper på i år, og det viser, at Hjaltelin Stahls placering er meget bredt funderet. Bureauet ejer så at sige ikke en parameter – i modsætning til Kunde & Co på andenpladsen, der i alle årene har toppet på Strategisk stærke.

Robert/Boisen & Like-minded på fjerdepladsen ser også ud til at have taget ejerskab på at være Kreativt stærke, mens Envision på femtepladsen markerer sig meget stærkt på forbrugerindsigt.

Det sker sammen med Fireball og Brandhouse, og det matcher meget godt bureauernes aktiviteter. Envision og Brandhouse har i særdeleshed investeret i opbygning af viden – og formidling af den gennem annoncer og seminarer.

Another kom ned på jorden

Sidste år kom Another med for første gang – og fik noget af en debut med en førsteplads på Brandposition og en samlet 10. plads.

Som ret nyt bureau var Anothers kendskab dog lavt. Det er så blevet væsentligt højere i år, men det højere kendskab har kostet på imagescoren.

“De kvalitative parametre fortæller, hvor mange af dem, som kender bureauet, der mener, at de enkelte udsagn passer på bureauet. Her giver det ikke nogen fordel at være et stort bureau, for det er et spørgsmål om, hvad man er kendt for blandt dem, som kender en,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Udfordringen er så at knytte de samme holdninger på et øget kendskab, og det viser sig ofte at være svært – i særdeleshed når der er tale om en hurtig vækst i kendskab.”

Noget af det samme er sket for Agency Spring. Bureauet er fusioneret af velkendte navne som Recommended og Kernel, og hører til landets større bureauer. men det er en udfordring at gøre et nyt navn kendt. Man startede godt sidste år og har fortsat med at bygge kendskab – men er ikke lykkedes med at fastholde image-scoren.

Top 10 MyImage

Hjaltelin Stahl (1)
Kunde & Co (2)
&Co (3)
Robert/Boisen & Like-minded (4)
Envision (9)
Advice (8)
Agency Spring (5)
Uncle Grey (11)
Brandhouse (6)
DDB Copenhagen (13)

Top 10 Brandstyrke

Hjaltelin Stahl (2)
&Co (3)
Kunde & Co (1)
Robert/Boisen & Like-minded (7)
Envision (8)
Uncle Grey (11)
Advice (12)
DDB Copenhagen (6)
Brandhouse (4)
Nørgård Mikkelsen (18)

Top 10 Brandposition

Hjaltelin Stahl (4)
Robert/Boisen & Like-minded (3)
Agency Spring (2)
Another (1)
Kunde & Co (6)
Yellow (Ny)
Envision (9)
Advice (8)
&Co (7)
Black Rabbit (14)

Top 3 kvalitative parametre

Kreativt stærke

Robert/Boisen & Like-minded
&Co
Hjaltelin Stahl

Strategisk stærke

Kunde & Co
Advice
Hjaltelin Stahl

Gode til at integrere kommunikationsløsninger

Another
RelationshusetGekko
Advice

Gode til at samarbejde med andre bureauer

Boye & Spellerberg
Marketsquare
Black Rabbit

Adskiller sig markant fra andre reklamebureauer

Robert/Boisen & Like-minded
Mensch
Hjaltelin Stahl

Gode til digitale løsninger

Marvelous
Wunderman
Baby

Gode til at skabe resultater

Hjaltelin Stahl
Pravda
Robert/Boisen & Like-minded

Gode til forbrugerindsigt

Envision
Fireball
Brandhouse

Har god forståelse for kundernes forretning

Agency Spring
Marketsquare
Advance

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret (704 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af Marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt Online/Eb-manager. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.