1 OKTOBER 2020

Bureaubiz skrev følgende:

PR-bureauer fylder godt på Top 3-listerne over bureaubranchens højeste lønninger.

Ser man på total-tallene, så koster reklamebureauernes medarbejdere i gennemsnit ca. 577.000 kr. Det er i samfundsperspektiv et højt niveau, men i bureaubranche-perspektiv er det altså blot det gennemsnitlige niveau. Som bureautype betragtet er reklamebureauerne således ikke mere lønførende, og kigger man på listerne over branchens højeste lønninger, så er der kun et enkelt reklamebureau på Top 3, når det gælder en inddeling i tre forskellige størrelsesgrupper på tværs af typer.

Det kan man se i den årlige Nøgletalsanalyse, der bygger på regnskaber fra 2019 og som indgår i den årlige BureauTrends rapport, som herudover også indeholder CMO trendanalyen og Bureaudirektør trendanalysen.

Formelt set er der tale om gennemsnitlige personaleomkostninger. Det betyder, at der kan indgå andre personalerelaterede omkostninger end løn, pension etc. Det er dog langt fra alle bureauer, der oplyser et sådant tal og blandt dem der gør, er der tale om en beskeden andel, så de gennemsnitlige personaleomkostninger er i store træk lig med lønudgifterne (incl. pensioner).

Skal man søge hen, hvor lønningerne er højest, så skal man søge til PR-bureauerne. Samlet set har PR-bureauerne den højeste gennemsnitsløn med ca. 635.000 kr. Dog tæt fulgt af designbureauerne. Desuden fylder PR-bureauerne godt blandt de 9 bureauer på Top 3-listerne herunder.

Der er ikke ret mange store PR-bureauer, og derfor optræder de ikke i gruppen af de største bureauer. Her er det i stedet 3 digitale bureauer, der topper. Til gengæld dominerer PR-bureauerne grupperne for mellemstore og små bureauer, hvor kun et enkelt mediabureau og et enkelt reklamebureau blander sig i Top 3.

En af forklaringerne er formentlig at PR-bureauerne er meget partner-drevede. F.eks. gælder for Friday & Partners, der topper blandt de mellemstore, at overskud betales over lønnen, således, at bureauet altid vil komme ud med et 0-resultat på bundlinjen.

Personaleomkostninger udgør i gennemsnit 67 pct. af bureauernes bruttoavance, så det er selvsagt den helt afgørende post i bureaudrift. Løn spiller således også en væsentlig rolle, når det gælder evnen til at rekruttere. I den kontekst kan corona-krisen ende med at gøre det lidt lettere for bureaudirektørerne. I hvert fald viser svar i Bureaudirektør trendanalysen, at de mener, det nu er blevet en del “mindre svært” at finde medarbejdere med de rette kompetencer.

 

Bureaubranchens højeste lønninger

Bureauer med mere end 40 mio. kr. i bruttoavance

 • LINK Mobility: 847.565 kr., +2,3 pct.
 • Immeo: 837.661 kr., -2,3 pct.
 • Kraftwaerk: 832.805 kr., +5,0 pct.

Bureauer med 20-40 mio. kr. i bruttoavance

 • Friday & Partners: 1.011.700 kr.,+2,4 pct.
 • Face Media: 969.643 kr., -2,6 pct.
 • Lead Agency: 779.037 kr., +12,6 pct.

Bureauer med under 20 mio. kr. i bruttoavance

 • Point Communications: 2.267.750 kr., -17,8 pct.
 • Rebel Agency: 1.325.000 kr., +70,9 pct.
 • Kraft & Partners: 1.280.000 kr., +86,6 pct.

Den gennemsnitlige personaleomkostning i de forskellige bureautyper

 • Reklamebureauer: 577.185 kr., +0,5 pct.
 • Digitale bureauer: 568.012 kr., -0,9 pct.
 • Mediabureauer: 572.579 kr., +3,8 pct.
 • PR-bureauer: 635.056 kr., +1,3 pct.
 • Designbureauer: 629.824 kr., +9,0 pct.
 • Eventbureauer: 483.028 kr., +5,8 pct.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.

Tilmeld nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, som vi udsender 3-4 gange om året. Indholdet er primært målrettet til virksomheder i de brancher vi gennemfører MyImage analysen i.

Hovedgaden 22, 2 th
2970 Hørsholm
Email: kontakt@myresearch.dk
CVR: 31163420

Mogens
Østergaard

41 90 34 01
Linkedin profil

Brian
Neiiendam

41 90 34 02
Linkedin profil

Privacy Preference Center