YDELSER

Effektanalyser

Hvis der er behov for evaluering af marketingindsatserne, så er MyResearch det oplagte valg som uafhængig analysepartner.

Evaluering af effekterne kan ske med udgangspunkt i de kortsigtede effekter, såsom at skabe opmærksom eller generere salg eller med udgangspunkt i de langsigtede effekt, såsom at skabe øget brandværdi eller loyalitet. Det giver os i alt fire forskellige effektmål, hvor vi har udviklet nedenstående rammeværk for hver af disse:

 • MyROI (Salgsmodellering)
 • MyCreativePower (Kommunikationstest)
 • MyLoyalty (Kundetilfredsheds- og loyalitetsanalyse)
 • MyBrandPower (Brandmåling)

MyROI tager udgangspunkt i salgsdata for en længere periode, typisk 2 til 3 år, så data også indeholder sæsonvariationer. Data vil typisk være på dags- eller ugeniveau og vil desuden indeholde alle de parametre, hvor der findes tilgængelige data, som vurderes at have en indflydelse på salget.

 • Case 1: Hvilke faktorer driver salget af Marabou chokolade, herunder betydningen af medieaktiviteter, samt kalender- og sæsoneffekter. ROI beregninger på mediegrupperne giver viden til fremtidig optimering. Betydningen af pris- og distributionsændringer blev afdækket via elasticiteter.
 • Case 2: Den omfattende salgsmodel gav svar på hvad der tiltrækker nye Canal Digital kunder. ROI beregninger på forskellige tv-kampagnetyper og mediagrupper gav anbefalinger til medieallokering. Guidelines til optimering af TV-kampagner via responskurver.

MyCreativePower, typisk også kaldet post-test, tager udgangspunkt i en online undersøgelse i målgruppen, hvor man afdækker erindring, afsendererindring, budskabsforståelse, købsintention mv.

 • Case 1: I forbindelse med udviklingen af ny kommunikation blev koncepter testet for Gjensidige Forsikring og kampagner evalueret online.
 • Case 2: Forskellige emballage alternativer for Riemanns Perspirex blev testet online og benchmarket mod konkurrenter i UK, Spanien og Polen.

MyLoyalty tager også udgangspunkt i en online undersøgelse i målgruppen, og formålet er at afdække hvad der driver tilfredshed og loyalitet.

 • Case 1: Alm. Brand ønskede kontinuerlig monitering af KPI’er omhandlende kundernes tilfredshed. Løbende tilfredshedsmålinger med Alm. Brands kunder og operationalisering af resultaterne ifht. prioritering af indsatsområder i kundehåndteringen.
 • Case 2: Evaluering af PlanFaddernes profil, tilfredshed og vurdering af eksisterende kommunikation, service mm. Online undersøgelse via Plan elektroniske nyhedsbrev, der omhandlede alt fra dialogen med barnet, håndtering af gaver og skræddersyning af informationen til den enkelte PlanFadder.

MyBrandPower, som vi også anvender i alle de 10 syndikerede MyImage analyser, og som også gennemføres online, afdækker virksomheders brand ift. primære konkurrenter.

 • Case 1: Schneider Electric brandets position og styrke blandt erhvervsfolk og meningsdannere blev afdækket. Desuden blev kendskabet til LK ejerskabet og betydningen i form af værdioverførsel analyseret.
 • Case 2: Potentiale og barrierer for Libero line extentions blev afdækket via en online undersøgelse gennem Libero klubben.

Vi har mere end 20 års erfaring med effektanalyser blandt andet indenfor baby- og hudpleje, finans, biler og online betting.

Vi kommer gerne forbi og præsenterer rammeværk og cases