2 SEPTEMBER 2016

Digitale bureauer outperformer alle andre

Bureaubiz skrev følgende:

Men også PR-bureauer ser ud til at være på vej frem i en CMO Trendanalyse.

I den årlige Bureauanalyse fra Bureaubiz med nøgletal på mere end 250 bureauer har billedet været det samme år efter år. De digitale bureauer vokser og vokser. Og der er ikke noget der tyder på, at de er ved at nå et mætningspunkt.

I en CMO Trendanalyse fra MyResearch har annoncørerne svaret på, hvordan marketingbudgetterne vil udvikle sig i forhold til honoreringen af forskellige bureautyper. Resultatet kom til at se således ud – tallet er “Stige minus Falde”:

Reklamebureauer, +4
Digitale bureauer, +41
Mediabureauer, +7
Dialogbureauer, +5
PR-bureauer, +9
Designbureauer, +8

“Tendensen er meget klar – digitalbureauer er fortsat i klar vækst, og det er det samme billede hos både store og mindre annoncører (+/- 20 mio. kr. i marketingbudget, red.). På nogen af de andre bureautyper er der dog større forskelle på de store og mindre annoncører. Specielt hos PR-bureauerne, hvor der forventes en meget større vækst hos de store annoncører end hos de mindre,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Mens de digitale bureauer kan forvente fortsat vækst fra kundernes side, så må de dog dele skæbne med reklamebureauerne, når det gælder spørgsmålet om eksklusivitet.

Næsten 9 ud af 10 annoncører tilkendegiver, at de kun anvender 1 bureau inden for media-, dialog- og PR-bureauer, mens det kun gælder for knap 6 ud af 10 annoncører for reklame og digital-bureauer.

Når det gælder koordinering mellem de forskellige bureautyper, så er tendensen dog meget klar: Den sørger annoncørerne selv for. Det er i hvert fald hvad 77 pct. af annoncørerne svarer.

146 annoncører har svaret på spørgsmålene i CMO Trendanalysen. Det er en svarprocent på 34. Analysen kan rekvireres hos MyResearch. Kontakt Mogens Østergaard på mo@myresearch.dk