11 JANUAR 2017

Digitale bureauer har momentum

Bureaubiz skrev følgende

At dømme på annoncørerne kommer de digitale bureauer til at drikke ekstra meget kaffe i 2017 – og klart mere end andre bureautyper.

3 ud af 4 annoncører forventer at skulle have dialog i 2017 med et andet bureau end deres eksisterende om projekter.

Og her er det i særdeleshed de digitale bureauer, der kan forvente et travlt 2017 i forhold til at have dialog med potentielle kunder. Det viser den årlige MyImage analyse, der udarbejdes af MyResearch.

708 marketingansvarlige har svaret, og dermed er MyImage den formentlig største analyse blandt annoncører.

Selvom nogen i dag vil fremføre, at alle bureauer er digitale i en eller anden grad, så understreger analysen annoncørernes fokus på etablerede digitale kompetencer, og at de digitale bureauer ser ud til at have momentum.

Det fremgår bl.a. af en række udsagn om annoncørernes prioritering af forskellige parametre.

De to topscorere er stabile og markante. Det gælder, at bureauer er gode til at skabe resultater samt har en god forståelse for kundernes forretning.

Men et bureaus digitale kompetencer er vokset i betydning i de sidste to år. Her har denne parameter overhalet både kreativ og strategisk styrke, så den nu står på tredjepladsen, når annoncørerne skal vurdere de forskellige udsagn.

Samtidig bliver annoncørerne også spurgt, hvilken bureautype, der er den primære samarbejdspartner, og her er de digitale bureauer gået frem i år fra 28 til 33 pct. Reklamebureauerne er gået en anelse tilbage – fra 45 til 44 pct., mens mediabureauerne er gået lidt mere tilbage – fra 17 til 15 pct.

De digitale bureauers momentum understreges yderligere på spørgsmålet, om annoncørerne forventer, at de i løbet af 2017 skal have dialog med andre bureauer end deres nuværende samarbejdspartner om projekter.

På tværs af bureautyper vil det være tilfældet for 3 ud af 4 annoncører, men når man kigger på de enkelte bureautyper, så bliver det i særdeleshed de digitale, der får travlt.

Sidste år var der nogenlunde lige mange annoncører, der planlagde en dialog med enten et reklamebureau eller et digitalt bureau. I år er der markant flere, der forventer at skulle have en dialog med et digitalt bureau.

“Vi spørger til, om de vil have dialog om projekter, så man kan ikke oversætte dette til, at annoncørerne planlægger et bureauskifte. Det vil selvfølgelig nok være tilfældet i nogle situationer, men når man kigger på besvarelserne på nogle af de andre spørgsmål, så er der dog en del, der tyder på, at det ikke blot handler om bureauskifter men om, at de digitale bureauer har momentum,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Deres momentum underbygges også af udviklingen inden for andre bureautyper. Der er et klart fald på, hvor mange annoncører, der forventer at have dialog med et andet reklamebureau. Det behøver ikke betyde, at de er ved at skille sig af med reklamebureauet – tværtimod, så fastholder reklamebureauerne deres position som den primære samarbejdspartner. Men det kan tyde på, at annoncørerne i højere grad kigger på de digitale bureauer, når de overvejer at flytte projekter ud til andre end deres eksisterende bureaupartner.”

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret (704 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af Marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt Online/Eb-manager. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.