16 JANUAR 2017

Her er Danmarks 20 mest kendte bureauer

Bureaubiz skrev følgende

Se også årets højdespringere i kendskab. Reklamebureauer dominerer fortsat listen, men et mediabureau har taget andenpladsen.

Kunde & Co er fortsat Danmarks ubestridt mest kendte bureau – ikke bare reklamebureau men på tværs af typer. Det fremgår af årets MyImage, der produceres af MyResearch.

Med 708 deltagere er det den største analyse blandt marketingansvarlige, og 93 pct. af respondenterne angiver at kende Kunde & Co i en eller anden grad. Der er tale om total-kendskab – altså inklusive dem, som blot kender navnet.

Sådan har det været længe. Til gengæld er der et nyt bureau på andenpladsen, hvis man ser på tværs af bureautyper. Mediabureauet Carat er nemlig gået så meget frem, at man med en kendskabsgrad på 85 lægger sig foran Mensch.

Digitale kæmper med kendskabet

Generelt er der dog fortsat det samme billede – reklamebureauerne er de mest kendte. På en Top 10 uafhængig af bureautype er de 7 reklamebureauer og 3 mediabureauer. Selvom de digitale bureauer har fremgang, så kæmper de fortsat med kendskabet og ikke engang en af de senere års største bureausuccesser, Magnetix, er på Top 20. Bureauet er dog gået flot frem og nærmer sig Top 20.

Mest kendte digitale bureau er Creuna, mens Magnetix er det næstmest kendte.

“Der har været en positiv udvikling i kendskabet set som gennemsnit. Det kan bl.a. forklares med, at en række bureauer har gjort en indsats for at øge deres kendskab – og her tænker jeg ikke kun på de større bureauer. Flere mindre og relativt nye bureauer øger kendskabet,” siger adm. dir. Mogens Østergaard og fortsætter:

“Men vi kan i analysen også se, at de fleste annoncører i de sidste par år har været meget åbne for dialog med andre bureauer end deres faste samarbejdspartnere. Det har bureauerne selvfølgelig også opdaget, og man kan ikke udelukke, at det kan være med til at løfte kendskabet.”

Navneskift koster

Blandt de nyere bureauer, der kæmper for at blive mere kendt, finder man Another, Agency Spring og Orchestra. Men det gælder også et bureau som det tidligere Propeople, der efter navneskiftet til FFW er startet ud på et lavt niveau.

“Vi ved, at navneskifter – og selv små ændringer – kan være dyre for kendskabet. Republica var sidste år blandt landets 10 mest kendte reklamebureauer, men efter, at bureauet nu hedder Konstellation & Republica, er kendskabsgraden faldet markant,” siger Mogens Østergaard.

Saatchi & Saatchi var tidligere blandt landets mest kendte bureauer, men er efterhånden blevet så lille, at det ikke mere er med i analysen.

Flot debut

Til gengæld er Boye & Spellerberg kommet med – og bureauet debuterer med en kendskabsgrad på 35. Det er ganske flot. Baby er også kommet med i analysen – men er reelt et lidt ældre bureau – og her lyder kendskabet på 40 pct.

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret (704 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af Marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt Online/Eb-manager. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.