Marketingstuderende mangler hands on-kompetencer

29 NOVEMBER 2018

Marketingstuderende mangler hands on-kompetencer

Markedsføring skrev følgende:

Der er langt fra idéudvikling og branding-strategi til hands on på programmatic buying og dialog-programmer.

Og det giver tilsyneladende et mismatch mellem på den ene side de marketing-studerendes interesser og kompetencer - og på den anden side de kompetencer, bureauerne og annoncørerne står og mangler.

Det viser 2018-udgaven af Talentanalysen fra MyResearch.

De studerendes uddannelsesmæssige kompetencer halter generelt langt efter bureauernes brug, specielt i forhold til de operationelle og erfaringsbaserede ydelser, viser tallene.

- Forskellen er temmelig stor. Og det tyder på, at uddannelsesstederne ikke helt er fulgt med udviklingen i forhold til at tilbyde de fag, der efterspørges i marketingverdenen, siger Mogens Østergaard fra MyResearch.

Konkret viser Talentanalyses tal følgende om de studerendes kompetencer og interesseområder:

Kniber med ”håndværket”

Flest marketing-studerende siger, at de vil være uddannelsesmæssigt klædt på til at arbejde med følgende faglige områder:

 • Strategiudvikling 45%
 • Branding/re-branding 41%
 • Social Media-håndtering 40%
 • Idéudvikling/Innovation 37%
 • PR 30%

Færrest mener, de bliver uddannelsesmæssigt klædt på til at arbejde med følgende faglige områder:

 • Programmatic buying 3%
 • Dialog-programmer 4%
 • Branded utilities 7%
 • Digital kundedialog 10%
 • Emballage-design 12%

Det ser kort sagt ud til at knibe med de mere ”håndværks”-relaterede kompetencer hos de studerende.

Og krydser man ovenstående tal med, hvad bureauerne og marketingafdelingerne reelt bruger, har brug for og efterspørger af kompetencer, så tegner der sig et ret klart billede.

Analyse bruges nu til udvikling af uddannelser

Konkret viser undersøgelsen følgende, når man sammenligner de studerendes kompetencer og interesser med deres kommende arbejdspladsers kompetence-behov:

De studerendes kompetencer i forhold til bureauernes brug af disse

 • Digital udvikling - minus 76 procentpoint
 • Produktion (film/video/digital) - minus 76 procentpoint
 • Kreativ eksekvering - minus 74 procentpoint
 • Websites - minus 72 procentpoint
 • User Experience (UX) - minus 70 procentpoint

De studerendes kompetencer i forhold til annoncørernes inhouse-brug af disse

 • Websites - minus 71 procentpoint
 • User Experience (UX) - minus 67 procentpoint
 • Email-marketing - minus 63 procentpoint
 • Digital kundedialog - minus 61 procentpoint
 • Taktiske kampagner - minus 61 procentpoint

Og hvad kan man så bruge det til?

- Tanken med Talentanalysen har fra starten af været todelt: Dels skal den bruges af bureauerne til at måle deres kendskab og attraktivitet i forhold til kommende medarbejdere og kunder, siger Mogens Østergaard og tilføjer:

- Dels skal den bruges til at identificere hvilke kompetencer, der efterspørges (af bureauer og annoncører) og hvilke, der udbydes - og på den måde fungere som bindeled mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Mogens Østergaard oplyser i øvrigt, at analysen allerede er taget ind hos nogle af de deltagende undervisningsinstitutioner, og det bekræfter Peter Busch Christiansen, der er lektor på Erhvervsakademi Aarhus. Han har selv bureaubaggrund, og han fortæller, at man her har taget analysen til sig:

- Analysen bekræfter noget af de problemstillinger, vi nok har haft en klar fornemmelse af fandtes, men som vi ikke rigtig tidligere har haft tal på, siger han og tilføjer:

- Men nu er vi faktisk i gang med at oprette nye valgfag og justere andre for netop at imødegå kompetence-skismaet.

Så hvad gør I konkret?

- Vi opretter fx et nyt content-valgfag. Det har vi manglet. Og så overvejer vi at splitte faget Digital Marketing op i to spor, et om SEO/SEM og et om email-marketing. På den måde giver vi de studerende mulighed for at specialisere sig og gå meget mere i dybden med de to discipliner.


Sådan har tre reklamebureauer vundet de unges hjerter

28 NOVEMBER 2018

Sådan har tre reklamebureauer vundet de unges hjerter

Markedsføring skrev følgende:

Målt på absolutte tal lægger &Co., Hjaltelin Stahl og Uncle Grey sig i Top-3 i årets Talentanalyse som de bureauer, de studerende på videregående marketing-relaterede uddannelser helst vil arbejde på - hvis de vil arbejde på bureau. I nævnte rækkefølge.

Men der tegner sig et lidt andet billede, hvis man sammenligner de studerendes præferencer med annoncørernes, hvilket fremgår af MyImage-analysens pitch-index.

Her stikker nemlig især et enkelt bureau ud - Uncle Grey - som dermed populært sagt har et kongeimage hos de studerende, sammenlignet med deres generelle position i markedet.

Hos Uncle Grey er CEO Rolf Bach Christensen glad for resultatet, og han har flere bud på, hvorfor bureauet ligger godt i de studerendes bevidsthed:

- Først og fremmest investerer vi meget bevidst ressourcer i løbende at have interns fra både Miami AdSchool, DMJX og andre skoler. Og vi prioriterer, at de kommer til at arbejde på rigtige projekter, siger han og tilføjer:

- Og så mener jeg, det har stor betydning for vores attraktivitet, at vi som netværksbureau er meget lidt bygget op som et netværksbureau.

Anti-bureaukratisk politik

Hvad mener du med det?

- At vi værner om at have en meget flad, åben og ærlig kultur, hvor idéer kan springe alle steder fra. Og hvor der er mulighed for at rykke hurtigt, hvis man har evnerne og ambitionerne.

- Vi kalder det ”Open Culture”, men det handler egentlig bare om, at vi er anti-bureaukratiske.

Betyder awards noget?

- Ja, vores mantra er jo Famously Effective, så vi går da op i effektivitetspriser - og vi prioriterer at have vores interns med til at skrive vores cases op.

Ud af huset-oplevelser?

- Det er klart. Vi er jo en del af et netværk, så er man hos os, er der også muligheder for at få testet sine evner af på en international scene og komme på ”udvekslingsophold” på søsterbureauer i netværket.

- Og så tror jeg da i al beskedenhed, at praktikanterne og de studerende også snakker sammen i deres netværk og anbefaler os som et godt sted at komme i praktik.

Et rart sted at være

På listen over de reklamebureauer, som i Talentanalysen skiller sig ud med et særligt godt image hos de studerende sammenlignet med deres generelle position i markedet (MyImage-analysen), finder man på anden- og tredjepladsen Ogilvy og &Co.

Vi spurgte dem, hvorfor de mener, de har vundet de unge studerendes hjerter.

Hos Ogilvy, der ligesom Uncle Grey er er internationalt netværksbureau, har CEO Pia Tandrup et par bud:

- Vi sætter altid en del ressourcer af til vores praktikanter, så de får en god oplevelse hos os. Vi betragter dem som ligestillede, og vi bruger aldrig gratis arbejdskraft. Og så tror jeg, vores arbejdsmiljø spiller en stor rolle - den slags rygtes jo.

Arbejdsmiljø?

- I dag gider ingen jo arbejde solen sort døgnet rundt, som vi gjorde i 90’erne. For de unge i dag handler et godt arbejdsmiljø i høj grad om en god tone, respekt og en god balance i hverdagen. Og vi arbejder bevidst på at være et rart sted at være.

Pia Tandrup ser i øvrigt bureauets generelle eksponering i uddannelsesmiljøet som vigtig:

- Vi deltager fx på speeddating i Cannes, og så underviser fx Katrine Jo Madsen (kreativ direktør hos Ogilvy, red.) på Tekstlinjen. Det betyder helt klart også noget.

Og som Pia Tandrup understreger, så er der også en mere indefra og ud grund til, at det er vigtigt for bureauet at have et godt image blandt de studerende:

- Det kan jo ikke kun bidrage til at tiltrække dygtige medarbejdere - men også potentielle kunder.

Det handler om vores varer

Det er - målt på absolutte præference-tal - &Co, der topper Talentanalysens liste over de reklamebureauer, flest studerende vil arbejde på.

Men bureauet gør sig også gældende i Top-3, når det gælder målingen af de studerendes bureau-præferencer sammenlignet med de marketingansvarliges foretrukne bureauer.

Kreativ direktør Thomas Hoffmann har en klar holdning til det:

- Jeg tror primært, det handler om, at de varer, vi leverer, virker tiltrækkende - vores arbejde, ganske enkelt.

Thomas Hoffmann understreger, at man hos bureauet bevidst lægger stor vægt på at have et godt image blandt de studerende:

- Det er vigtigt for os. Det giver os flere kræfter, og vi får unge øjne og ildsjæle ind på bureauet. Og de gode oplevelser spreder sig jo som ringe i vandet. Vi ved også, at vi er nogen af de første, fx DMJX ringer tilmed hensyn til praktikanter.

Thomas Hoffmann mener i øvrigt, at bureauerne har en forpligtelse til at give tilbage:

- Jeg synes, vi har en opgave i at få de unge til at holde fast i branchen - og udvikle sig selv og deres talent. Og så giver vi gerne noget tilbage: Jeg blev selv undervist på Reklameskolen af Duckert og Wibroe. Nu giver Cerkez, Køhler og Dinesen herfra også et bidrag til de kommende generationer.

Talentanalysen: Attraktivitetsindex vs MyImage pitchindex
1. Uncle Grey
2. Ogilvy
3. & Co
4. NORD DDB
5. We Love People


Digitale bureauer halter bagefter

27 NOVEMBER 2018

Digitale bureauer halter bagefter

Markedsføring skrev følgende:

Det går ikke så godt med kendskabet til de digitale bureauer. I hvert fald hvis man spørger de studerende på videregående marketing-relaterede uddannelser.

Det har analysehuset MyResearch gjort igen i år, og mens de mest kendte reklame og mediabureauer har en kendskabsprocent blandt de unge på mellem 26 og 21 procent, så er det mest kendte digitale bureau Impact - med 10 procent.

Talentanalysen er gennemført blandt 503 studerende fra universiteter, erhvervsakademier, handelshøjskoler og andre videregående uddannelser, som giver kompetencer inden for marketing, kommunikation, design og/eller IT (websites, UX, automation).

Og det manglende kendskab bør give anledning til eftertanke hos de digitale bureauer. Ikke mindst ud fra et employer brandning-perspektiv, mener Mogens Østergaard fra MyResearch:

Lavt på tværs af uddannelser

- Vi kan se i MyImage at de digitale bureauer også ligger lavt kendskabsmæssigt, men at de ligger så lavt blandt de studerende er noget overraskende, siger han og tilføjer:

- Og det er problematisk med den nuværende økonomiske situation, hvor kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare.

Kan det lave niveau så skyldes, at de studerende, der er spurgt, ikke er relevante i forhold til de digitale bureauer?

- Det korte svar er nej. Kendskabet til de digitale bureauer ligger lavt på tværs af alle uddannelsessteder. Kun Konxion har et højt, lokalt kendskab (30 procent), og det er på Aalborg Universitet, siger Mogens Østergaard.

Ambitionen er at ligge højt

Hos Impact, der altså - omend på et ret lavt niveau - topper kendskabslisten for de digitale bureauer, siger marketingdirektør Ditte Rosing-Schow:

- Vi er glade for at være det digitale bureau, der ligger bedst på kendskab blandt de studerende, og vi gør en del for at være synlige for målgruppen. Bl.a. via karriere-messer, praktikanter, events og arrangementer.

Årsagen til den generelle mangel på kendskab til de digitale bureauer, ser Ditte Rosing-Schow ikke en klar og entydig årsag til:

- Men for vores eget vedkommende vil jeg sige, at vi generelt har fokus på at rekruttere profiler, som allerede har  nogle år på bagen i branchen. Deri ligger måske en del af forklaringen, men vi har helt klart både ønske og ambition om at ligge godt på både kendskab og attraktivitet. Også blandt studerende.

- Det er bare ikke det, der har højst prioritet i forhold til hvilke profiler, vi har mest for.

Bureauer bør arbejde med kendskabet

Umiddelbart efter Impact ligger - målt på kendskab - Konxion med 9 procent, Magnetix, Novicell og Adapt alle med 8 procent.

Helt i den anden ende lander FFW, Digital LBi (i dag Publicis.Sapient), Immeo med bare 1 procents kendskab blandt respondenterne.

Heller ikke på attraktivitets-parameteren ligger de digitale bureauer højt: Altså hvor mange af de studerende, blandt dem som gerne vil arbejde på et digitalt bureau, der siger, at de gerne vil arbejde hos lige præcis de navngivne bureauer.

Og netop sammenhængen gør, at det giver god mening at arbejde med kendskabet:

- De digitale bureauer har faktisk flyttet sig enormt meget i forhold til deres fokus på branding over for deres kunder, herunder arbejdet med kendskab, siger Mogens Østergaard.

- Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at dette ændrede fokus også vil slå igennem over for de studerende gennem det næste par år, slutter han.


Værsgo: Her er de unges favorit-bureauer

26 NOVEMBER 2018

Værsgo: Her er de unges favorit-bureauer

Markedsføring skrev følgende:

Fremgangen i dansk økonomi fortsætter med pæn vækst - og der er rift om ung, kvalificeret arbejdskraft. Også i bureaubranchen.

Men hvilke bureauer vil de studerende på landets videregående marketing-relaterede uddannelser helst arbejde på? Det får du svaret på her, hvor resultaterne fra årets Talentanalyse er klar.

Bag analysen står MyResearch, som bl.a. har målt kendskab og attraktivitet for 97 bureauer og bureaugrupper blandt 503 studerende fra universiteter, erhvervsakademier, handelshøjskoler og andre videregående uddannelser, som giver kompetencer inden for marketing, kommunikation, design og/eller IT (websites, UX, automation)

Om årets analyse siger Mogens Østergaard fra MyResearch:

- Først og fremmest er vi utrolig glade for, at vi har mere end firdoblet stikprøven i forhold til sidste år, hvilket giver mulighed for at se tallene brudt ned på køn, alder, region og ikke mindst uddannelsessted.

- Sidste års Talentanalyse var en prøveballon, og nu har fået vi en god solid undersøgelse, som kan bruges af bureauerne til at vurdere og planlægge deres employer branding.

De ”kendte” dominerer

For alle tre bureautypers vedkommende gælder det ikke overraskende, at kendskabet er afgørende for attraktiviteten.

Det gælder dog især for mediabureauerne.

- Generelt kan vi se en høj korrelation mellem kendskab og attraktivitet, hvilket måske heller ikke er så overraskende, fordi de studerendes erfaringsgrundlag er begrænset, forklarer Mogens Østergaard.

For reklame- og digitale bureauer forklarer kendskabet ca. 80% af variationen i attraktiviteten, mens den for mediabureauernes vedkommende er over 95%.

Og her er så de fem bureauer - inden for hver bureautype - som de studerende ifølge Talentanalysen 2018 helst vil arbejde for (kendskabstallet i parentes er målt blandt samtlige respondenter).

Top 5 - Reklamebureauer
1. & Co. - 25% (26%)
2. Hjaltelin Stahl - 22 % (18%)
3. Uncle Grey - 20% (17%)
4. Kunde & Co - 16% (25%)
5. Envision – 12% (19%)

Top 5 – Digitale bureauer
1. Konxion – 9% (9%)
2. Impact – 9% (10%)
3. Novicell - 7% (8%)
4. Magnetix – 6% (8%)
5. Peytz & Co – 5% (7%)

Top 5 – Mediabureauer
1. MediaCom - 16% (21%)
2. Mindshare – 13% (18%)
3. Carat – 10% (12%)
4. Dentsu X – 7% (11%)
5. Wavemaker – 7% (7%)

Fra en anden synsvinkel

Analysen sammenligner også de studerendes præferencer med de marketingansvarliges præferencer – altså de bureauer, annoncørerne helst vil invitere med i bureau-konkurrencer.

Og her ser billedet lidt anderledes ud.

- Vi sammenholder bureauernes attraktivitet blandt de studerende med præferencen til bureauerne blandt de marketingansvarlige, som vi henter fra MyImage-undersøgelsen, siger Mogens Østergaard og tilføjer:

- Det giver nemlig et interessant billede af hvilke bureauer, der under- og overperformer blandt de studerende i forhold til deres position i markedet blandt de marketingansvarlige.

Hos reklamebureauerne er præferencen for Uncle Grey, Ogilvy og & Co. i den nye undersøgelse relativt stor blandt de studerende set i forhold til de nuværende marketing-beslutningstagere (MyImage-analysen). Omvendt ser det ud for Nordlid, Nørgård Mikkelsen og Brandhouse.

Blandt de digitale bureauer er det her Konxion, Impact og Novicell, der skiller sig positivt ud. Omvendt ser det ud for Wunderman, Subsero og Pentia.

Og endelig, blandt mediabureauerne, er præferencen for MediaCom, Mindshare og Havas relativt stor blandt de studerende set i forhold til de nuværende marketing-beslutningstagere. Omvendt ser det ud for PHD, OMD og IUM.

Mange gør en betydelig indsats

Men hvad er det så, de gør, de gode bureauer, der overperformer blandt de studerende – set i forhold til deres position i markedet?

Vi har stillet spørgsmålet til topscoreren blandt mediabureauerne, MediaCom.

- Vores arbejde er faktisk den røde tråd. Den digitale transformation er dét, både annoncører og studerende vælger os for – Danske Spil og Forsvaret er aktuelle eksempler blandt annoncørerne, siger CEO Morten Kristensen og tilføjer:

-  De studerende går efter et miljø med stærke digitale kompetencer – og muligheden for at arbejde med noget meningsfyldt. Det er i øvrigt også en del af forklaringen på, hvorfor de fortsætter hos os efter endt uddannelse.

Gør I noget konkret i forhold til uddannelsesinstitutionerne?

- Vi har i en årrække været synlige – ikke kun CBS, men også på de mere kreativt orienterede uddannelser. Og internt fokuserer vi på at skabe gode rammer, både mens de studerer, og når de er færdiguddannede.


Bureauerne mangler håndværkere

5 DECEMBER 2017

Bureauerne mangler håndværkere

Markedsføring skrev følgende:

Her er de unges favorit-bureauer

22 NOVEMBER 2017

Her er de unges favorit-bureauer

Markedsføring skrev følgende:

Analysen, der er i udarbejdet i samarbejde med Dansk Markedsføring og Holm Marcher & Co, fortæller bl.a. hvilke bureauer, de studerende finder mest attraktive at arbejde for.

MyResearch har blandt andet målt kendskab og attraktivitet for godt 100 bureauer fordelt på media-, reklame- og digitale bureauer.

Og så har MyResearch – måske endnu mere interessant – sammenkoblet bureauernes attraktivitet blandt de studerende med præferencen til bureauerne blandt de marketingansvarlige (hentet fra MyImage 2017 undersøgelsen).

Den vender vi tilbage til, men først et kig på de tre bureauer, inden for hver bureautype, som de studerende, der er i gang med marketing-relaterede videregående uddannelser, helst vil arbejde for (kendskab til bureauet i parentes).

Top 3 - Reklamebureauer

1.     Kunde & Co – 41 % (62 %)

2.     &Co. – 41 % (58 %)

3.     Hjaltelin Stahl – 41 % (52 %)

Top 3 – Digitale bureauer

1.     Magnetix – 23 % (33 %)

2.     Konxion – 18 % (22 %)

3.     No Zebra – 15 % (18 %)

Top 3 – Mediabureauer

1.     Carat – 38 % (49 %)

2.     Mindshare – 36 % (48 %)

3.     MediaCom – 32 % (47 %)

Præference – og markedsposition

Om de tre top-lister siger Mogens Østergaard fra MyResearch:

- Top 3 for reklamebureauerne er lidt som forventet og identisk med den, vi ser i MyImage undersøgelsen, dog med en anden rækkefølge. Det er heller ikke overraskende at finde Magnetix øverst blandt de digitale bureauer, men derimod lidt overraskende at finde Konxion og No Zebra på de efterfølgende pladser. Blandt mediabureauerne overrasker Mindshare - og OMD’s manglende tilstedeværelse i top 3.

Men tilbage til koblingen af de studerendes favorit-bureauer med præferencen til bureauerne blandt de marketingansvarlige.

- Vi sammenholder bureauernes attraktivitet blandt de studerende med præferencen til bureauerne blandt de marketingansvarlige, som vi henter fra MyImage 2017 undersøgelsen. Det giver nemlig et interessant billede af hvilke bureauer, der under- og overperformer blandt de studerende i forhold til deres position i markedet, forklarer Mogens Østergaard.

Og her tegner der sig interessant nok et lidt anderledes billede.

Hos reklamebureauerne er præferencen for UncleGrey, Clienti og We Love People således relativt stor blandt de studerende set i forhold til de nuværende marketing-beslutningstagere (MyImage 2017). Omvendt ser det ud for Nørgård Mikkelsen, envision og Hjaltelin Stahl.

Blandt de digitale bureauer er det her Peytz & Co, Magnetix og IIH Nordic, der skiller sig positivt ud. Omvendt ser det ud for 1508, Pentia og Vertica.

Og endelig, blandt mediabureauerne, er præferencen for Mindshare, MediaCom og Carat relativt stor blandt de studerende set i forhold til de nuværende marketing-beslutningstagere. Omvendt ser det ud for OMD og PHD.

Mange gør en betydelig indsats

Men hvad er det så, de gør, de gode bureauer, der overperformer blandt de studerende – set i forhold til deres position i markedet?

Hos UncleGrey siger CEO Rolf Bach Christensen, at man bl.a. kontinuerligt har praktikanter eller interns fra fx Handelshøjskolen, Medievidenskab,  Skolen for Visuel Kommunikation i Haderslev eller Multiplatform Storytelling fra VIA.

- Vi deltager desuden altid aktivt, når der er lejlighed til at få unge studerende i tale. Fx ved DMJX’s ”Ansigt til Ansigt”-arrangementer. Og så har vi en aftale med Miami AdSchool, hvor vi løbende har fire studerende i 10 ugers ”rul”. En ret stor del af de praktikantansøgninger vi modtager, er foranlediget af anbefalinger fra tidligere praktikanter. Det er vi naturligvis glade for, siger Rolf Bach Christensen og tilføjer:

- Og så er løsningerne, vi udkommer med for vores kunder, jo også vores ansigt udadtil. Vi tillader os at tro på, at det også tiltaler potentielle nye kolleger.

Stærke profiler sælger

Og også hos Mindshare arbejdes der fokuseret på at gøre bureauet både kendt og attraktivt hos de kommende potentielle medarbejdere, fortæller bureauets danske og nordiske CEO, Martin Ove Rasmussen:

- Vi har initiativer i gang på mange forskellige fronter. Fx er vores blog et meget brugt vidensunivers, hvor vi kan se, at mange studerende både læser og kommenterer. Vi har desuden en del unge personligheder i huset, som er meget aktive i medierne, herunder Jacob Holst Mouritzen.

Mindshare har desuden en del undervisere ude på relevante uddannelser, ligesom bureauet er meget aktivt i en række forskellige netværk, herunder ikke mindst mentor-netværk – altså igen aktiviteter, der direkte er målrettet studerende.

Tilsvarende er Magnetix, der skiller sig ud blandt de digitale bureauer, aktiv med hensyn til at tiltrække sig de unge studerendes opmærksomhed:

- Det er altafgørende for os, at vi kan tiltrække de bedste nye medarbejdere frisk fra skolen og lære dem op i The Magnetix Way. Det gælder ikke kun marketing- og afsætningsuddannede, men i lige så høj grad tekniske og kreative kompetencer. Derfor samarbejder vi også med de vigtigste uddannelsesinstitutioner – og med Dansk Markedsførings studenterbestyrelse - på alle tre områder, siger CCO Christina Rind Helsbro og tilføjer:

- Vi arrangerer besøg på bureauet, har altid 1-3 praktikanter gående, uddanner elever, ansætter studentermedhjælpere og deltager på skolernes karrierearrangementer. Men vi kan – og vil – helt sikkert gøre endnu mere fremadrettet.

Et vigtigt indsatsområde

Og ingen steder er nogen i tvivl om, at indsatsen er vigtig. Som Rolf Bach Christensen fra UncleGrey udtrykker det:

- Vi har en samfundsmæssig opgave i at give unge studerende mulighed for, at teste sig selv af i ”det virkelige liv”, og blive bedst muligt rustet til at komme ud i arbejdslivet bagefter studierne. Og så bliver vi i øvrigt altid selv beriget og inspireret både fagligt og socialt af de unge studerende, vi er i kontakt med.

Hvis du ønsker at læse mere om Talentanalysen, herunder hvilke bureauer der er med i analysen, kan du gøre det her.


Tilmeld nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, som vi udsender 3-4 gange om året. Indholdet er primært målrettet til virksomheder i de brancher vi gennemfører MyImage analysen i.

Hovedgaden 22, 2 th
2970 Hørsholm
Email: kontakt@myresearch.dk
CVR: 31163420

Mogens
Østergaard

41 90 34 01
Linkedin profil

Brian
Neiiendam

41 90 34 02
Linkedin profil

Privacy Preference Center