Danske annoncører bekymret over udsigt til bortfald af cookies

4 OKTOBER 2021

Bureaubiz skrev følgende:

Lige før sommerferien meddelte Google, at man ville fortsætte med at servicere 3. parts cookies indtil 2023, og på det amerikanske medie, AdAge, fik den beslutning overskriften, at ”Google forsinker cookies død….”.

Forklaringen var bl.a., at store brands var bekymrede for udviklingen, og at man ikke rigtig var lykkedes med erstatninger endnu.

Den bekymring, der kom til udtryk her, ser ud til fuldt ud at blive delt på det danske marked. Det viser de årlige CMO trendanalyse og Bureaudirektør trendanalyse, der indgår i BureauTrends rapporten, som udkommer om kort tid, og som udgives af Bureaubiz og MyResearch.

Både CMO’erne og Bureaudirektørerne er blevet stillet spørgsmålet om, hvor stor betydning manglende 3. parts cookies vil få for virksomhedernes digitale markedsføring.

Konklusionen er, at betydningen vil blive ret stor, og at CMO’erne er lidt mere bekymrede end bureaudirektørerne.

Der er dog nuancer i forhold til de forskellige bureautyper. PR-bureauerne går meget lidt op i det spørgsmål, mens direktørerne blandt de digitale bureauer og mediabureauerne er mere på niveau med annoncørerne.

Hos annoncørerne er det 44 pct., der forventer, at manglen på 3. parts cookies vil få stor eller meget stor betydning for deres digitale markedsføring. Kun 12 pct. er ret ubekymrede. De store annoncører er mere bekymrede end de mindre – hvor det dog er hver femte, der endnu ikke rigtig har en holdning til spørgsmålet.

Hos bureaudirektørerne er det kun hver tredje, der vurderer, at spørgsmålet om 3. parts cookies vil få mindst stor betydning for kundernes markedsføring. Tager man svarkategorien ”Nogen betydning” med, så er der dog nogenlunde lige mange bureaudirektører, der forventer en effekt som CMO’erne.

Mediabureaudirektørerne skiller sig ud på den måde, at ingen af dem tror, det vil få ”meget stor” betydning. Til gengæld er det hele 90 pct., der vurderer, at manglen på 3. parts cookies vil få mindst ”Nogen betydning”.

Spørgsmålet er, om den lidt anderledes tilgang hos mediabureauerne hænger sammen med, at man hos disse bureauer er dybt involverede i arbejdet på at udvikle alternative løsninger.

Om BureauTrends

BureauTrends indeholder Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen, Bureaudirektør trendanalysen, årets gang og de mest prisvindende bureauer. 117 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 3,3 mia. kr.  har svaret i årets analyse. 
93 bureaudirektører repræsenterende en samlet bruttoavance på 4,4 mia. kr. har svaret i årets analyse. 2021-rapporten koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt


BureauTrends er landet: 2020 gik bedre end frygtet for bureaubranchen

15 SEPTEMBER 2021

Bureaubiz skrev følgende:

2020 gik betragteligt bedre end frygtet for bureaubranchen, da Danmark blev lukket ned i starten af foråret sidste år. Det viser årets BureauTrends-rapport, der bliver udgivet i dag.

Den samlede bruttoavance for bureaumarkedet faldt kun med 0,9 pct. og endte på 8,124 mia. kr. Samlet set havde branchen et overskud på 856 mio. kr. før skat., hvilket er 3 pct. lavere end i 2019.

Selvom bureaubranchen under ét er kommet fornuftigt ud af 2020, dækker udviklingen over store forskelle.

”Nøgletallene for bureauerne afspejler de store omvæltninger, vi så i samfundet efter coronanedlukningen sidste forår. Hårdest er det gået ud over eventbureauerne, som har været stærkt hæmmet af restriktioner og befolkningens lyst til at mødes. De digitale bureauer har derimod fortsat tidligere års høje vækst, da der stadig er et stigende behov for digital kommunikation,siger Mads Lindegaard, cheføkonom i GRAKOM, der repræsenterer kommunikationsindustrien.

Digitalbureauerne kom ud af 2020 med en vækst på 7,6 pct. i bruttoavance. Mediabureauer og reklamebureauer blev ligesom mediebranchen ramt af faldende annoncering og oplevede fald på henholdsvis 9,8 pct. og 7,3 pct. Eventbureauernes bruttoavance faldt med hele 32 pct. i 2020 og var dermed den bureautype, som blev klart hårdest ramt på aktiviteten.

Udviklingen i bureauernes bruttoavance i 2020 ift. 2019  
  Ændring i bruttoavance i 2020
Reklamebureauer -7,3%
Digitale bureauer 7,6%
Designbureauer -3,2%
PR-bureauer 2,1%
Mediebureauer -9,8%
Eventbureauer -32,0%
Hele bureaumarkedet -0,9%

Om BureauTrends
BureauTrends indeholder Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen, Bureaudirektør trendanalysen, årets gang og de mest prisvindende bureauer. 117 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 3,3 mia. kr.  har svaret i årets analyse.
93 bureaudirektører repræsenterende en samlet bruttoavance på 4,4 mia. kr. har svaret i årets analyse. BureauTrends koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt


BureauTrends: Moderat vækst i marketingbudgetterne

15 SEPTEMBER 2021

I 2020-udgaven af BureauTrends blev der lagt op til et stort fald i marketingbudgetterne. I år er udviklingen igen positiv. Men kun lige akkurat.

Bureaubiz skrev følgende:

Den positive stemning er tilbage hos marketingdirektørerne i den årlige CMO trendanalyse, som indgår i BureauTrends rapporten fra Bureaubiz og MyResearch. Rapporten rummer endvidere Bureaudirektør trendanalysen, Nøgletalsanalysen og oversigten over årets mest vindende bureauer.

Men optimismen syner umiddelbart behersket.

Da marketingdirektørerne sidste juni svarede på spørgsmålene i den årlige analyse, blev resultatet at marketingbudgetterne stod til et fald på 4,8 pct. I år er resultatet blevet en forventet vækst på 0,7 pct. Klart bedre end sidste års fald, men kun moderat, når man tager de mange udmeldinger om den økonomiske udvikling i betragtning.

F.eks. kunne Børsen lige før sommerferien fortælle om en konjunkturanalyse, hvor danske chefer nærmest struttede af optimisme og forventede en omsætningsvækst på over 3 pct. i 2021.

Rapporten rummer ikke en direkte forklaring på, hvorfor væksten ser ud til at blive moderat, og der kan selvsagt være en række muligheder. F.eks. er forsyningskæderne under pres, og der er ingen grund til at markedsføre sig intensivt, hvis man ikke er sikker på at kunne levere.

Vi ved heller ikke, om sidste års forventede fald på 4,8 pct. blev aflyst i løbet af efteråret, fordi forårets chok fortonede sig og markedet udviklede sig bedre end frygtet.

“Men samtidig har der været en tendens i de foregående år til en mere moderat vækst i marketingbudgetterne. I 2018 lød forventningerne på en vækst på 3,5 pct., og i 2019 blev resultatet en forventet vækst på 2,7 pct. selvom samfundsøkonomien generelt var god i de år. Ser man bort fra corona-effekten i 2020, så kan noget tyde på en generelt nedadgående tendens,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Analysen viser endvidere, at det er de store annoncører, der øger mest. Faktisk står de mindre annoncører til et lille fald på 0,5 pct.

Når man kigger på marketingbudgettets hovedposter, så står Paid Media til den største vækst. Generelt er hovedposterne tilbage til niveauet for 2019 – dog med et lille ekstra plus til Paid Media, der udgør ca. halvdelen af marketingbudgetterne.

Sætter man Paid Medias andel lig med beløbet i Reklameforbrugsundersøgelsen, så kan man få følgende opgørelse over de samlede marketingomkostninger og deres fordeling på hovedposterne:

 • Det samlede marketingforbrug står til at stige fra 31,2 til 32,6 mia. kr.
 • Paid Media står til at vokse fra 14,7 til 15,6 mia. kr.
 • Inhouse resourcerne står til at falde fra 7,7 til 7,6 mia. kr.
 • Fees til bureauerne står til at stige fra 5,9 til 6,3 mia. kr.
 • MarTech investeringer står til at stige fra 2,9 til 3,1 mia. kr.

 BureauTrends indeholder Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen, Bureaudirektør trendanalysen, årets gang og de mest prisvindende bureauer. 
117 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 3,3 mia. kr.  har svaret i årets analyse.
93 bureaudirektører repræsenterende en samlet bruttoavance på 4,4 mia. kr. har svaret i årets analyse.
2021-rapporten udkommer medio september, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt


Brancheglidning? Der er stadig forskel på bureautyperne

14 SEPTEMBER 2021

93 bureaudirektører har svaret på om en række kompetencer er en kernekompetence. Svarene viser, at der er forskel på bureautyperne.

Bureaubiz skrev følgende:

Hvorfor taler man om digitale bureauer? Der er jo ikke nogen, der IKKE er digitale i dag!

Den reaktion møder vi ind imellem, når vi i forskellige oversigter inddeler branchen i forskellige bureautyper. Der er da heller ingen tvivl om, at det kan synes skævt at kalde en bureautype for digital, når der ret beset jo netop ikke er nogen bureauer, som ikke i et eller andet omfang arbejder digitalt.

Det er ofte reklamebureauerne, kritikken kommer fra, og de føler sig måske også klemt på den måde, at betegnelsen reklamebureau kan synes noget gammeldags.

Så kunne man kalde dem for kreative bureauer – men så ville man muligvis løbe ind i en kritik af, at andre bureauer da også arbejder med kreativitet.

De mest radikale vil hævde, at der ingen grund er til at inddele branchen i bureautyper overhovedet.

”Bureauer der ikke ønsker at inddele bureaumarkedet i typer glemmer ofte, at forskellene mellem de respektive bureautyper fortsat er større end lighederne. Derudover har nogle et stærkt ønske om at flytte deres position i markedet, typisk for at øge forretningsgrundlaget, og her kan placering i en type virke begrænsende,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Men ingen inddeling vil nok gøre branchen noget udflydende, og at der reelt er en forskel på bureautyperne kan man læse i den nye rapport, BureauTrends, fra Bureaubiz og MyResearch. Heri finder man Bureaudirektør trendanalysen og i den er der et spørgsmål, hvor de 93 deltagende bureaudirektører har skullet tilkendegive om en række udvalgte kompetencer (15) er en af bureauets spidskompetencer.

Svarene viser, at der ganske rigtigt er sket en brancheglidning, hvor de forskellige bureautyper går ind på de samme områder, men samtidig er der også nogle forskellige karakteristika.

 • PR er foreløbig et område, som kun ganske få andre bureautyper ser som en kernekompetence, så dette område har PR-bureauerne stort set for sig selv. Det er kun en lille gruppe af reklamebureauer, der blander sig.
 • Mediaplanlægning er et område, som mediabureauerne i det store og hele har for sig selv. Der er nogle reklame- og PR-bureauer, der blander sig lidt, men det er ikke mange. Samtidig dominerer mediabureauerne også håndteringen af SEO/SEM. Der er dog lidt mere konkurrence – først og fremmest fra digitale bureauer.
 • Kampagneudvikling er et område, reklamebureauer givet gerne vil have for sig selv. Det får de bare ikke. De kan godt nok glæde sig over, at der ikke er mange digitale bureauer, der angiver det som en kernekompetence, men media- og PR-bureauer er lige så optaget af dette område. Det samme gælder content marketing og social media.
 • Reklamebureauernes egen bane er først og fremmest Design (visuel identitet, emballage, etc.) og Produktion af film/video/. Det skal dog bemærkes, at designbureauer ikke er en del af analysen.
 • Digitale bureauer er først og fremmest dominerende på User experience og eHandel.
 • Strategiudvikling er et område, som de fleste af bureauerne på tværs af typer ser som en kernekompetence – dog med de digitale bureauer i lidt mindre grad.

BureauTrends indeholder Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen, Bureaudirektør trendanalysen, årets gang og de mest prisvindende bureauer. 93 bureaudirektører repræsenterende en samlet bruttoavance på 4,4 mia. kr. har svaret i årets analyse. 117 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 3,3 mia. kr.  har svaret i årets analyse. 2021-rapporten koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt


Her er bureaubranchens højeste lønninger

1 OKTOBER 2020

Bureaubiz skrev følgende:

PR-bureauer fylder godt på Top 3-listerne over bureaubranchens højeste lønninger.

Ser man på total-tallene, så koster reklamebureauernes medarbejdere i gennemsnit ca. 577.000 kr. Det er i samfundsperspektiv et højt niveau, men i bureaubranche-perspektiv er det altså blot det gennemsnitlige niveau. Som bureautype betragtet er reklamebureauerne således ikke mere lønførende, og kigger man på listerne over branchens højeste lønninger, så er der kun et enkelt reklamebureau på Top 3, når det gælder en inddeling i tre forskellige størrelsesgrupper på tværs af typer.

Det kan man se i den årlige Nøgletalsanalyse, der bygger på regnskaber fra 2019 og som indgår i den årlige BureauTrends rapport, som herudover også indeholder CMO trendanalyen og Bureaudirektør trendanalysen.

Formelt set er der tale om gennemsnitlige personaleomkostninger. Det betyder, at der kan indgå andre personalerelaterede omkostninger end løn, pension etc. Det er dog langt fra alle bureauer, der oplyser et sådant tal og blandt dem der gør, er der tale om en beskeden andel, så de gennemsnitlige personaleomkostninger er i store træk lig med lønudgifterne (incl. pensioner).

Skal man søge hen, hvor lønningerne er højest, så skal man søge til PR-bureauerne. Samlet set har PR-bureauerne den højeste gennemsnitsløn med ca. 635.000 kr. Dog tæt fulgt af designbureauerne. Desuden fylder PR-bureauerne godt blandt de 9 bureauer på Top 3-listerne herunder.

Der er ikke ret mange store PR-bureauer, og derfor optræder de ikke i gruppen af de største bureauer. Her er det i stedet 3 digitale bureauer, der topper. Til gengæld dominerer PR-bureauerne grupperne for mellemstore og små bureauer, hvor kun et enkelt mediabureau og et enkelt reklamebureau blander sig i Top 3.

En af forklaringerne er formentlig at PR-bureauerne er meget partner-drevede. F.eks. gælder for Friday & Partners, der topper blandt de mellemstore, at overskud betales over lønnen, således, at bureauet altid vil komme ud med et 0-resultat på bundlinjen.

Personaleomkostninger udgør i gennemsnit 67 pct. af bureauernes bruttoavance, så det er selvsagt den helt afgørende post i bureaudrift. Løn spiller således også en væsentlig rolle, når det gælder evnen til at rekruttere. I den kontekst kan corona-krisen ende med at gøre det lidt lettere for bureaudirektørerne. I hvert fald viser svar i Bureaudirektør trendanalysen, at de mener, det nu er blevet en del “mindre svært” at finde medarbejdere med de rette kompetencer.

 

Bureaubranchens højeste lønninger

Bureauer med mere end 40 mio. kr. i bruttoavance

 • LINK Mobility: 847.565 kr., +2,3 pct.
 • Immeo: 837.661 kr., -2,3 pct.
 • Kraftwaerk: 832.805 kr., +5,0 pct.

Bureauer med 20-40 mio. kr. i bruttoavance

 • Friday & Partners: 1.011.700 kr.,+2,4 pct.
 • Face Media: 969.643 kr., -2,6 pct.
 • Lead Agency: 779.037 kr., +12,6 pct.

Bureauer med under 20 mio. kr. i bruttoavance

 • Point Communications: 2.267.750 kr., -17,8 pct.
 • Rebel Agency: 1.325.000 kr., +70,9 pct.
 • Kraft & Partners: 1.280.000 kr., +86,6 pct.

Den gennemsnitlige personaleomkostning i de forskellige bureautyper

 • Reklamebureauer: 577.185 kr., +0,5 pct.
 • Digitale bureauer: 568.012 kr., -0,9 pct.
 • Mediabureauer: 572.579 kr., +3,8 pct.
 • PR-bureauer: 635.056 kr., +1,3 pct.
 • Designbureauer: 629.824 kr., +9,0 pct.
 • Eventbureauer: 483.028 kr., +5,8 pct.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.


Bureaubranchen er tilbage i 2022

17 SEPTEMBER 2020

Bureaubiz skrev følgende:

Det mener de mest optimistiske bureauledere, men spørgsmålet er om det er alt for optimistisk. Selv før corona, var de danske bureauledere mere optimistiske i forhold til, hvor bureaumarkedet ville ende økonomisk.

Om to år – dvs. medio 2022 – så er bureaubranchen tilbage på niveauet før Covid-19. Det svarer bureaulederne i den årlige Bureaudirektør trendanalyse, der indgår i Bureaubiz’ og MyResearch’ rapport BureauTrends.

En type bureauledere er lidt mere pessimistiske end andre. Nemlig PR-bureauledere. De tror, at der vil gå over tre år – dvs. at vi skal hen til 2023 – før alt igen er ’som det plejer’. Lederne af digitale bureauer er klart de mest optimistiske. Og generelt er de store bureauer – uanset type – mere optimistiske end de mindre bureauer.

”Det er super positivt for den danske bureaubranche med de optimistiske toner. Det er dog vigtigt, at det eikke er det som Stockdale-paradokset ville karakterisere som naiv optimisme. At der er for meget ønsketænkning på kort sigt. De såkaldte realistiske optimister kommer til at klare sig bedst,” siger Henrik Jensen, adm. direktør i Brandse & Co.

Hver fjerde bureau eksisterede ikke efter finanskrisen
Brandse & Co har analyseret 142 bureauer, før, under og efter finanskrisen. 25 pct. af dem fandtes ikke mere tre år efter finanskrisen.

”Recessioner har store konsekvenser for bureauvirksomheder. Spørgsmålet er om det samme sker på bagkant af coronakrisen,” siger Henrik Jensen.

Der er dog ingen tvivl om, at bureauerne generelt bliver ramt af Covid-19. Det fortalte Henrik Jensen bl.a. til 25 bureauledere på Creative Clubs bureaulederseminar, som også var ramt af restriktioner i forhold til antal deltagere.

Det kan bl.a. ses ud af Bureauleder trendanalysen i BureauTrends, hvor halvdelen af bureaulederne mener, at de i høj grad eller i meget høj grad er blevet ramt af Covid-19.

Det er dog meget skævt fordelt afhængig af bureautype. F.eks. er det 4 ud af 5 mediabureauer, der er mærket af coronakrisen. Og som tidligere har skrevet på Bureaubiz, er eventbureauer i sagens natur også hårdt ramt, mens digitalbureauer som udgangspunkt har klaret sig rigtig fint.

Der er flere elementer, der er med til at afgøre, hvilke bureauer, der kommer til at klare sig bedst:

”Udover bureauets positionering og segmentering vil de ledelsesmæssige kompetencer også afgøre, hvordan bureauet formår at komme igennem coronakrisen. Hvor hurtigt formår ledelsen at tilpasse bureauet til forandringerne i omgivelserne,” sagde Henrik Jensen på bureaulederseminaret.

Bureauledere ikke tilfredse
Coronakrisen har givet udfordringer på kort og måske også lang sigt og allerede i juni, da MyResearch gennemførte Bureauleder trendanalysen, meldte bureaulederne ud om, at de bestemt ikke var tilfredse med bureauets økonomiske udvikling.

Bureauledernes forventninger til den økonomiske udvikling ligger i år på, at bureauernes bruttoavance vil falde med 4 pct. – til sammenligning forventede bureaulederne i 2019, at den ville vokse med 8 pct.

Det gjorde den dog ikke. Den blev kun på 3,5 pct.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt.

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.


Stort er godt på bureaumarkedet

9 SEPTEMBER 2020

Bureaubiz skrev følgende:

Det er de store bureauer, der driver markedet, og det har en ret naturlig forklaring.

Hvis nogen skulle lide af den opfattelse, at småt er godt på bureaumarkedet, så kan de godt revidere deres holdning. For tallene i årets nøgletalsanalyse, der bygger på regnskaberne for 2019, taler et ret entydigt sprog:

Stort er godt.

Nøgletalsanalysen er en del af den årlige BureauTrends rapport, der udgives af Bureaubiz og MyResearch, som herudover rummer den årlige CMO trendanalyse og Bureaudirektør trendanalyse.

Kigger man på 337 bureauer med en samlet bruttoavance på over 7,5 mia. kr. og deler dem op efter størrelse på tværs af bureautyper: +40 mio. kr. i bruttoavance, 20-40 mio. og under 20 mio. kr. – så er billedet ret entydigt. Det er de store bureauer over 40 mio. kr., der driver markedet. De fylder over halvdelen af markedet, de vokser mere end de mellemstore, mens de små har oplevet et decideret fald.

De mellemstore har godt nok været bedre til at øge indtjeningen, men kigger man på nøgletal som bruttoavance pr. medarbejder og overskudsgrad, så ligger de store over de mellemstore, som ligger over de små.

Tallene overrasker ikke Steffen Hjaltelin, stifter af Hjaltelin Stahl, der er et af de sidste 10 års mest succesrige bureauer og et af landets største reklamebureauer, og forklaringen er ligetil:

“Det kræver ikke ret meget størrelse af komme med gode ideer, men når man så har dem, og de skal eksekveres, så er markedet i dag så komplekst, og der er behov for så mange forskelligartede kompetencer, at det er umuligt at løse den opgave uden en betydelig størrelse. I virkeligheden kan man diskutere, om grænsen på 40 mio. kr. er sat lidt for lavt i forhold til at definere store bureauer,” siger Steffen Hjaltelin.

Betydningen af digitalisering, i forhold til at de store bureauer driver markedet, bakkes op af, at de digitale bureauer har en gennemsnitsstørrelse tæt på det dobbelte af reklamebureauer, men Steffen Hjaltelin mener ikke, at diskussionen handler om bureautyper.

“Digitaliseringen er en altafgørende faktor hos alle kunder, og derfor gælder kravene til digitale kompetencer – og dermed størrelse – alle bureautyper,” siger Steffen Hjaltelin.

Når det er sagt,så vil han dog på ingen måde tale de små bureauers rolle på markedet ned.

“Når man skal bedømme styrken af små bureauer, så handler det for mig om, hvorvidt bureauerne er selvvalgte små. Markedet rummer nogle eksempler på fremragende ide- og konceptbureauer, der har valgt at være lige nøjagtigt det og ikke blive store. Det gælder bureauer som f.eks. Robert/Boisen, Mensch og Boye&Spellerberg. Den slags bureauer har altid været der og vil altid være der. De er drevet af stærke personer, som har et unikt tilbud til markedet, og som kan bygge gode forretninger. Men de ændrer bare ikke på den grundlæggende tendens, at markedet qua digitaliseringen bevæger sig mod større bureauer,” siger Steffen Hjaltelin.

Endelig er der en anden indikation på betydningen af størrelse: I CMO trendanalysen er antallet af annoncører, der har valgt at arbejde med one-stop shopping i deres bureaurelation, på to år steget fra 8 til 15 pct.

Bureaumarkedet opdelt efter størrelse

Bureauer med +40 mio. kr. i bruttoavance

 • Bruttoavance 4,707 mia. kr. +6,3 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 905.170 kr. -0,5 pct.
 • Resultat før skat +606 mio. kr. -3,9 pct.
 • Overskudsgrad 12,9 (14,3)

Bureauer med 20-40 mio. kr. i bruttoavance

 • Bruttoavance 1,162 mia. kr. +4,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 856.027 kr. -1,5 pct.
 • Resultat før skat +115 mio. kr. +3,7 pct.
 • Overskudsgrad 9,9 (9,9)

Bureauer med under 20 mio. kr. i bruttoavance

 • Bruttoavance 1,719 mia. kr. -7,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 772.998 kr. -1,3 pct.
 • Resultat før skat +129 mio. kr. -20,4 pct.
 • Overskudsgrad 7,5 (8,7)

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt.

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.


Her er Danmarks bedste bureauer

1 SEPTEMBER 2020

Bureaubiz skrev følgende:

I hvert fald bedømt på nøgletal. Den årlige BureauTrends rapport rummer forskellige tilgange til at bedømme, hvilke bureauer, der klarer sig bedst.

En klassisk måde at opgøre Danmarks bedste bureauer på, er antallet af reklamepriser. Men i et awardfattigt corona-år er den årlige oversigt over Danmarks mest vindende bureauer gledet ud af den årlige BureauTrends, der udgives i et samarbejde mellem Bureaubiz og MyResearch, og som rummer den årlige CMO trendanalyse, Bureaudirektør trendanalysen samt Nøgletalsanalysen.

I fraværet af award-oversigten kan man i stedet se i CMO trendanalysen, hvor respondenterne er blevet bedt om uhjulpet at nævne 3 bureauer, der har været ekstraordinært gode til at møde bureaubranchens udfordringer. Her er det et 3-kløver, der topper i år lige som sidste år:

 1. &Co
 2. Isobar
 3. Hjaltelin Stahl

Isobar og Hjaltelin Stahl har byttet plads, men de ligger tæt på hinanden alle tre. Lige under finder man Impact, der er stormet frem de sidste tre år, samt Orchestra, der er gået pænt frem i det seneste år

Men kreative priser og CMO-bedømmelsen er kun en måde at anskue det på. Økonomi er en anden – og måske mindst lige så interessant, for man kan jo dårligt betale lønninger med kreative priser.

Her rummer BureauTrends flere muligheder for at liste, hvem der har klaret sig bedst.

Den ene finder man i Holms Klassifikation, der er navnet på den model med en opdeling af bureauer i fire grupper efter lønandel og gennemsnitsløn, som tidligere Euro RSCG-direktør, Steen Holm udviklede i 90’erne. De fire grupper har i år skiftet navn til:

 • De Bedste
 • De Effektive
 • De Generøse
 • De Udfordrede

De bedste har en lønandel under branchens gennemsnit og en gennemsnitsløn over gennemsnittet – det er kort sagt en winwin for bureauet og medarbejderne. 38 af analysens ca. 300 bureauer er landet i denne gruppe.

En opgørelse over den samlede økonomiske udvikling i de fire grupper viser, at De Bedste har vækstet bundlinjen mere end de andre grupper. De er altså de bedste til at tjene penge.

Men det er selvfølgelig et øjebliksbillede. Et bureau kan være blandt de bedste et år og ude igen det næste.

Her byder Performancescore på en anden tilgang. Det er en model, hvor 3 års udvikling i bruttoavance og overskudsgrad regnes sammen til en score. Udviklingen i bruttoavance og overskudsgrad er typisk de nøgletal, der indgår i en værdisætning af et bureau, og der er således tale om en mere dybtgående evaluering af bureauerne.

Her er bureauerne opdelt i 3 grupper efter størrelse, fordi små bureauer kan komme ud med nogle helt andre udviklingsrater end store bureauer, og derfor giver det ingen mening at bedømme små og store op mod hinanden.

Ud fra den model er her Top 3 over Danmarks bedste bureauer baseret på Performancescore og fordelt efter størrelse

Bureauer over 40 mio. i bruttoavance

 • S360 – 6,9
 • Adpeople – 6,4
 • Shape – 6,2

Bureauer 20-40 mio. i bruttoavance

 • Obsidian Digital – 7,1
 • CO3 Web Agency – 5,2
 • Optimeo – 4,8

Bureauer under 20 mio. kr. i bruttoavance

 • EventPlanners – 62,5
 • Epicent – 7,2
 • Barkas – 7,1

EventPlanners er et 1-mands eventbureau, og den meget høje Performancescore illustrerer, at der i princippet ikke er nogen øvre grænse for scoren. Men den helt usædvanligt høje score er mere undtagelsen, der bekræfter reglen, og i praksis vil tallet meget sjældent være over 10. Der skal være tale om store udsving i meget små bureauer for at komme så højt op som EventPlanners.

Det er desuden værd at bemærke, at 5 ud af de 6 store og mellemstore bureauer, der performer bedst er digitale. Adpeople er registreret som et reklamebureau. Det fortæller historien om, hvordan de digitale bureauer ikke bare vækster mere end andre – de bliver også bedre og bedre på nøgletallene.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt.

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.


Annoncørerne afleverer regningen til bureauerne

26 AUGUST 2020

Annoncørerne afleverer corona-regningen til bureauerne

Bureaubiz skrev følgende:

I et faldende marked satser CMO'erne mere på Inhouse end på bureauer. Årets CMO trendanalyse viser en stor spredning i annoncørernes reaktionsmønster.

At annoncørerne træder på bremsen i år kommer næppe som den helt store overraskelse. Spørgsmålet er mere, hvor stor en nedgang, der lægges op til.

Det kan man få en indikation på i den årlige BureauTrends, som udgives i et samarbejde mellem Bureaubiz og MyResearch og som udkommer i slutningen af denne måned.

Rapporten rummer tre analyser: en CMO trendanalyse, en Bureaudirektør trendanalyse samt en Nøgletalsanalyse, der bygger på indleverede regnskaber for 2019.

CMO trendanalysen bygger på besvarelser fra 117 marketingansvarlige, der repræsenterer et samlet marketingbudget på 4,1 mia. kr.

Facit på analysen er blevet et fald i marketingbudgettet på 4,8 pct. for 2020, og det er et tal, der rimeligt matcher, hvad der har været nævnt af tal for nedgangen i økonomien. Godt nok er Danmarks Statistik på det seneste udkommet med et fald i BNP på over 7 pct., men det er for 2. kvartal, og spørgsmålet er, hvordan resten af året vil udvikle sig.

Grundlæggende er der tvetydige signaler på den økonomiske udvikling, og CMO trendanalysen er da også kendetegnet ved en meget stor spredning i svarene. Der er en markant vækst i antallet af annoncører, der har trådt hårdt på bremsen, men næsten hver 6. annoncør tilkendegiver, at de ikke er påvirket af corona-krisen, og der er fortsat en gruppe annoncører, som har øget deres budget markant.

Analysen viser dog også en markant trend: Annoncørerne prioriterer inhouse-ressourcerne højere, og derfor skærer de mere i fees til bureauer og konsulenter end de gør på inhouse. Corona-regningen bliver kort sagt afleveret til bureauerne.

Budskabet er populært sagt nået frem til bureaudirektørerne. Bureaudirektør trendanalysen viser en forventning om et samlet fald i bruttoavancen på 4 pct., hvilket er et markant fald i forhold til forventningerne i sidste års analyse. Her lød forventningerne på en vækst på 8 pct. De digitale bureauer er de mest optimistiske – reklamebureauerne er de mest pessimistiske.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt.

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.

 

Digitale bureauer løb fra alle andre i 2019. Specielt reklamebureauerne

19 AUGUST 2020

Digitale bureauer løb fra alle andre i 2019. Specielt reklamebureauerne

Bureaubiz skrev følgende:

Regnskaberne for 2019 viser en aftagende vækst og en faldende bundlinje. Et skidt udgangspunkt for bureaubranchen til at håndtere Corona-krisen i 2020. Se her, hvordan de forskellige grupper klarede sig.

Når en krise som Corona pludselig eksploderer, så er det godt at have noget at tære på. Anskuet på den måde, så havde bureaubranchen bredt set ikke et godt udgangspunkt for Corona-krisen, fordi regnskaberne for 2019 viser, at der tilsyneladende allerede var indtrådt en vis afmatning i markedet.

Regnskaberne viser nemlig en væsentlig lavere vækst end de foregående år samt et lille fald på bundlinjen. Antallet af ansatte er i 2019 kort sagt steget mere end aktiviteten.

Det fremgår af årets BureauTrends, der udgives i et samarbejde mellem Bureaubiz og MyResearch, og som udkommer i slutningen af denne måned.

Rapporten rummer tre analyser: en CMO trendanalyse, en Bureaudirektør trendanalyse samt en Nøgletalsanalyse, der bygger på indleverede regnskaber for 2019.

Der er indsamlet lidt over 300 bureau-regnskaber til en samlet bruttoavance på ca. 6,9 mia. kr. og det er lidt mindre end sidste år. Det skyldes, at regeringen i forbindelse med Corona-hjælpepakkerne udsatte fristen for aflevering af regnskaber fra d. 31. maj til d. 31. august, og det har et antal bureauer benyttet sig af – heriblandt enkelte store. Analysen er dog fortsat absolut repræsentativ for markedet, og det er usandsynligt, at der kan rykkes nævneværdigt på de grundlæggende tendenser.

Facit blev en vækst på 3,5 pct., og selvom det lyder tilforladeligt, så er det dog en markant mindre vækst i forhold til de foregående år, hvor bureaubranchen voksede med 8,3 og 7,4 pct.

Kigger man på bundlinjen, så faldt Resultat før skat med 1,8 pct. og det skal ses i forhold til de foregående år, hvor bureauerne tjente henholdsvis 22,9 og 16,4 pct. mere.

Overskudsgraden landede i 2019 på 11,5, hvilket trods alt er et rimeligt niveau.

Ser man ned under de overordnede tal, så er de forskellige bureautyper kommet vidt forskelligt ud af året. Helt grundlæggende outperformer de digitale bureauer alle andre – og i særdeleshed reklamebureauerne, der er kommet ud af året med både et fald i bruttoavance og et fald på bundlinjen tæt på 20 pct.

Det er en udvikling, der har stået på i en årrække, men også mediabureauerne viser nu svaghedstegn i forhold til vækst. De har ellers fulgt ganske godt med i de senere år.

Eventbureauerne kom faktisk fornuftigt ud af 2019 med næsten en fordobling af bundlinjen. Til gengæld er de formentlig den hårdest ramte gruppe af Corona, og der har allerede været flere konkurser. Montdor trak tidligt en del opmærksomhed, mens Just Cruzin Productions gik konkurs i sommerens løb.

306 bureauer

 • Bruttoavance 6,83 mia. kr. +3,5 pct.
 • Resultat før skat 0,783 mia. kr. -1,7 pct.

132 reklamebureauer

 • Bruttoavance 2,064 mia. kr. -3,3
 • Resultat 0,195 mia. kr. -18,0 pct.

76 digitale bureauer

 • Bruttoavance 2,872 mia. kr. +10,7 pct.
 • Resultat før skat 0,445 mia. kr. +9,4 pct.

10 mediabureauer
Der er tale om koncerner, rapporten lister også de forskellige brands

 • Bruttoavance 0,863 mia. kr. +2,7 pct.
 • Resultat før skat 0,064 mia. kr. -11,8 pct.

46 PR-bureauer

 • Bruttoavance 0,608 mia. kr. +2,5 pct.
 • Resultat før skat 0,067 mia. kr. +15,6 pct.

20 designbureauer
Designgruppen er meget præget af Designit Danmarks resultat, som formentlig er influeret af internationale forhold

 • Bruttoavance 0,294 mia. kr. -5,9 pct.
 • Resultat før skat 0,005 mia. kr. -74,3 pct.

22 eventbureauer

 • Bruttoavance 0,128 mia. kr. +1,4 pct.
 • Resultat før skat 0,013 mia. kr. +96,1 pct.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt.

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.


2019 blev et godt år. Bare ikke for reklamebureauerne

4 JUNI 2020

2019 blev et godt år. Bare ikke for reklamebureauerne

Bureaubiz skrev følgende:

Foreløbig status viser pæn vækst. Bureauerne har bare ikke været gode til at flytte væksten ned på bundlinjen, og det er et skidt udgangspunkt for corona-krisen.

Med 191 bureauregnskaber til en samlet bruttoavance på godt 4,1 mia. kr., kan der laves en slags midtvejsstatus op til den årlige BureauTrends rapport, der udkommer til august som et samarbejde mellem MyResearch og Bureaubiz.

Man kan sige, at 2019-tal på grund af corona-krisen er mere historiske end normalt, fordi virkeligheden blev vendt på hovedet for de fleste i marts. Men om ikke andet, så fortæller tallene noget om det udgangspunkt, bureauerne havde for at møde corona-krisen.

Status er, at 2019 tegner til at blive et godt bureau-år med en vækst i bruttoavance på 4,6 pct. Godt nok er det et noget lavere niveau end de foregående år, hvor branchen voksede med 7-8 pct., men en vækst på næsten 5 pct. er dog stadig ganske godt.

For reklamebureauerne ser der dog ikke ud til at være meget at glæde sig over. De får fortsat klart baghjul af de digitale bureauer, og sådan har det været i adskillige år. Status lige nu, hvor der er regnskab for 86 reklamebureauer og 47 digitale bureauer, er at de digitale står til en vækst på 10,5 pct., mens reklamebureauerne står til status quo – en vækst – eller et fald afhængig af temperament – på 0 pct. Man skal tilbage til 2016 for at finde et år, hvor forskellen i vækst ikke var lige så udtalt. Her voksede de digitale bureauer med 12,6 pct., mens reklamebureauerne voksede med 5,6 pct.

Det er dog ikke væksten i 2019, man kan leve af i den opståede krise. Her er bundlinjen vigtigere, og tallene viser, at bureauerne ikke har været lige så dygtige til at flytte pengene ned på bundlinjen, som de har været til at vokse. Faktisk som i slet ikke.

Samlet faldt Resultat før skat med 0,1 pct. Også her klarede de digitale bureauer sig væsentligt bedre end reklamebureauerne. For et antal år siden kunne de digitale bureauer godt nok prale med mere vækst, men reklamebureauerne var bedre til at tjene penge. Sådan er det ikke i dag. De digitale bureauer både vokser mere på bundlinjen og præsterer en overskudsgrad, der er større end reklamebureauerne.

Hertil kan så lægges de udmeldinger, der er kommet i løbet af corona-krisen, der kan antyde, at de digitale bureauer er mere fortrøstningsfulde end reklamebureauerne over for effekterne af krisen.

Så en faldende indtjening i 2019 er ikke just et godt udgangspunkt for at håndtere corona-krisen.

Hvad angår andre bureautyper, så mangler der fortsat regnskaber fra alle de store mediabureaugrupper, og derfor giver et ingen mening at sige noget om, hvordan udviklingen er her.

PR-bureauerne ser også ud til at have haft et godt 2019, mens de små grupper af design- og event-bureauer tegner til at komme ud med et ikke særlig godt år.

Der er i øvrigt usikkerhed omkring, hvornår man kan tegne et endeligt billede af 2019. Normalt er sidste frist for indlevering af regnskab for 2019 d. 31. maj. Der er dog altid mange, der først kommer senere. Men i år har regeringen udsat fristen for aflevering af regnskab med 3 måneder, og det gør det umuligt at sige, hvornår alle regnskaber vil være i hus.

191 bureauer

 • Bruttoavance 4.139,618 mio. kr. +4,6 pct.
 • Resultat før skat +519,562 mio. kr. -0,1 pct.

86 reklamebureauer

 • Bruttoavance 1.433,161 mio. kr. +0,0 pct.
 • Resultat før skat +147,070 mio. kr. -9,7 pct.

47 digitale bureauer

 • Bruttoavance 1.926,832 mio. kr. +10,5 pct.
 • Resultat før skat +293,437 mio. kr. +6,8 pct.

28 PR-bureauer

 • Bruttoavance 444,194 mio. kr. +4,2 pct.
 • Resultat før skat +39,364 mio. kr. +18,5 pct.

10 Design-bureauer

 • Bruttoavance 164,558 mio. kr. -5,3 pct.
 • Resultat før skat +16,413 mio. kr. -40,8 pct.

13 event-bureauer

 • Bruttoavance 65,157 mio. kr. -5,3 pct.
 • Resultat før skat +8,4 mio. kr. +105,4 pct.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af nøgletalsanalysen, CMO-analysen og bureaudirektør-analysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer i august, og kan bestilles allerede nu. Prisen er kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt.


Tilmeld nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, som vi udsender 3-4 gange om året. Indholdet er primært målrettet til virksomheder i de brancher vi gennemfører MyImage analysen i.

Hovedgaden 22, 2 th
2970 Hørsholm
Email: kontakt@myresearch.dk
CVR: 31163420

Mogens
Østergaard

41 90 34 01
Linkedin profil

Brian
Neiiendam

41 90 34 02
Linkedin profil

Privacy Preference Center