YDELSER

BureauTrends 2020

– sponsoreres af Hjaltelin Stahl, Isobar, Omnicom Media Group og Orchestra

BureauTrends (tidligere Trendrapporten), som vi nu udgiver i samarbejde med Bureaubiz, giver indsigt i branchens temperatur og tendenser, og afdækker bl.a. trends i marketingbudget og forbrug, samarbejdet mellem annoncører og bureauer samt hvilke bureauydelser, der efterspørges og udbydes, samt temperaturen på bureauerne.

BureauTrends indeholder resultater fra følgende 3 analyser:

1) CMO trendanalysen, hvor 117 CMO’er deltog i år, afdækker vi trends i annoncørernes marketingbudget og forbrug, i den måde de organiserer sig og samarbejder med bureauer på. Sidst, men ikke mindst, afdækker vi annoncørernes største generelle marketingudfordringer og specifikke udfordringer i samarbejdet med deres bureauer.

2) Bureaudirektør trendanalysen, hvor 87 bureaudirektører deltog i år, afdækker vi bureauernes økonomiske situation, deres ydelser/kompetencer, brug af freelancere, on-site allokering og udfordringer i samarbejdet med deres kunder. Endelig har vi lidt spørgsmål med omkring Covid-19 og hvad der generelt holder bureaudirektørerne vågne om natten.

3) Nøgletalsanalysen bygger på tal fra 347 bureauers regnskaber og indeholder følgende nøgletal fra 2019 (og 2018) regnskaberne: Omsætning (kun mediabureauer), Bruttoavance, Resultat før skat, Overskudsgrad, Antal medarbejdere, Lønandel, Bruttoavance pr. medarbejder, Gns. personaleomkostninger og Performance-score. Rapporten indeholder også Holms klassifikation med de nye navne: De Bedste, De Udfordrede, De Generøse og De Effektive.

BureauTrends 2020: Et kinderæg af viden

BureauTrends indeholder godt 30 sider med resultaterne fra CMO trendanalysen, godt 20 sider med resultaterne fra Bureaudirektør trendanalysen, og sidst, men ikke mindst, indeholder rapporten godt 40 sider med tabeller og oversigter over økonomiske nøgletal og udvikling for bureauerne.

BureauTrends 2020 koster 4.950,- ex. moms og 500,- ex. moms for de efterfølgende eksemplarer. Bestil ved at sende en mail til kontakt@myresearch.dk med angivelse af det ønskede antal rapporter.

RELEVANTE ARTIKLER