YDELSER

BureauTrends 2021

– sponsoreres af Hjaltelin Stahl, Merkle, Omnicom Media Group og Orchestra

BureauTrends giver indsigt i branchens temperatur og tendenser, og afdækker bl.a. trends i marketingbudget og forbrug, samarbejdet mellem annoncører og bureauer samt hvilke bureauydelser, der efterspørges og udbydes, samt temperaturen på bureauerne.

BureauTrends indeholder resultater fra følgende 3 analyser:

1) CMO trendanalysen, hvor 117 annoncører har deltaget, afdækker trends i marketingbudget og forbrug, i den måde de organiserer sig og samarbejder med bureauer på, samt annoncørernes største generelle marketingudfordringer og specifikke udfordringer i samarbejdet med deres bureauer. I år spørger vi også ind til hvilke vækststrategier, der foretrækkes samt hvilken betydning manglende 3. part cookies får for den digitale markedsføring.

2) Bureaudirektør trendanalysen, hvor 93 bureaudirektører har deltaget, afdækker bureauernes økonomiske situation, deres ydelser/kompetencer, brug af freelancere, on-site allokering og udfordringer i samarbejdet med kunderne. Igen i år har vi lidt spørgsmål med omkring Covid-19 og hvad der holder dem vågne om natten, og vi spørger også om deres foretrukne vækststrategi og konsekvens af manglende 3. part cookies.

3) Nøgletalsanalysen bygger på tal fra 369 bureauers regnskaber og indeholder følgende nøgletal fra 2020 (og 2019) regnskaberne: Bruttoavance, Resultat før skat, Overskudsgrad, Performance-score, Bruttoavance pr. medarbejder, Resultat pr. medarbejder, Lønandel, Antal ansatte og Holms klassifikation med de nye navne: De Bedste, De Udfordrede, De Generøse og De Effektive.

BureauTrends rapporten indeholder cirka 40 sider med resultater fra CMO trendanalysen, cirka 15 sider med resultater fra Bureaudirektør trendanalysen, og cirka 40 sider med tabeller og oversigter over økonomiske nøgletal for bureauerne. Derudover indeholder rapporten, som noget nyt, også en beskrivelse af året der gik, samt en opgørelse over hvilke bureauer, der har vundet flest awards.

Rapporten koster igen i år 4.950,- ex. moms og 500,- ex. moms for de efterfølgende eksemplarer. Bestil ved at sende en mail til kontakt@myresearch.dk med angivelse af det ønskede antal rapporter.

RELEVANTE ARTIKLER