YDELSER

BureauTrends 2022

– sponsoreres af Merkle og Omnicom Media Group

BureauTrends giver indsigt i branchens temperatur og tendenser, og afdækker bl.a. trends i marketingbudget og forbrug, samarbejdet mellem annoncører og bureauer samt hvilke bureauydelser, der efterspørges..

BureauTrends indeholder resultater fra følgende to analyser:

1) CMO trendanalysen, hvor 100-150 annoncører deltager, afdækker trends i marketingbudget og forbrug, i den måde de organiserer sig og samarbejder med bureauer på, samt annoncørernes største generelle marketingudfordringer og specifikke udfordringer i samarbejdet med deres bureauer. I år spørger vi også ind til hvilke vækststrategier, der foretrækkes samt hvilken betydning manglende 3. part cookies får for den digitale markedsføring.

2) Nøgletalsanalysen bygger på tal fra 350+ bureauers regnskaber og indeholder følgende nøgletal fra 2021 (og 2020) regnskaberne: Bruttoavance, Resultat før skat, Overskudsgrad, Performance-score, Bruttoavance pr. medarbejder, Resultat pr. medarbejder, Lønandel, Antal ansatte og Holms klassifikation med de nye navne: De Bedste, De Udfordrede, De Generøse og De Effektive.

BureauTrends rapporten indeholder cirka 40 sider med resultater fra CMO trendanalysen og cirka 40 sider med tabeller og oversigter over økonomiske nøgletal for bureauerne. Derudover indeholder rapporten, som noget nyt, også en beskrivelse af året der gik, samt en opgørelse over hvilke bureauer, der har vundet flest awards.

Rapporten koster igen i år 4.950,- ex. moms og 500,- ex. moms for de efterfølgende eksemplarer. Ved køb før 1/8 koster rapporten 3.950,- ex. moms. Rapporten skal bestilles hos Bureaubiz.

RELEVANTE ARTIKLER