YDELSER

BureauTrends 2021

– sponsoreres af Hjaltelin Stahl, Merkle, Omnicom Media Group og Orchestra

BureauTrends giver indsigt i branchens temperatur og tendenser, og afdækker bl.a. trends i marketingbudget og forbrug, samarbejdet mellem annoncører og bureauer samt hvilke bureauydelser, der efterspørges og udbydes, samt temperaturen på bureauerne.

BureauTrends indeholder resultater fra følgende 3 analyser:

1) CMO trendanalysen, hvor 117 annoncører har deltaget, afdækker vi trends i marketingbudget og forbrug, i den måde de organiserer sig og samarbejder med bureauer på, samt annoncørernes største generelle marketingudfordringer og specifikke udfordringer i samarbejdet med deres bureauer. I år spørger vi også ind til hvilke vækststrategier, der foretrækkes samt hvilken betydning manglende 3. part cookies får for den digitale markedsføring.

2) Bureaudirektør trendanalysen, hvor 93 bureaudirektører har deltaget, afdækker vi bureauernes økonomiske situation, deres ydelser/kompetencer, brug af freelancere, on-site allokering og udfordringer i samarbejdet med deres kunder. Igen i år har vi lidt spørgsmål med omkring Covid-19 og hvad der holder bureaudirektørerne vågne om natten, og vi spørger også bureaudirektørerne om deres foretrukne vækststrategi og konsekvens af manglende 3. part cookies.

3) Nøgletalsanalysen bygger på tal fra godt 350 bureauers regnskaber og indeholder følgende nøgletal fra 2020 (og 2019) regnskaberne: Bruttoavance, Resultat før skat, Overskudsgrad, Performance-score, Bruttoavance pr. medarbejder, Resultat pr. medarbejder, Lønandel, Antal ansatte og Holms klassifikation med de nye navne: De Bedste, De Udfordrede, De Generøse og De Effektive.

BureauTrends: Et kinderæg af viden

BureauTrends rapporten indeholder godt 30 sider med resultaterne fra CMO trendanalysen, godt 20 sider med resultaterne fra Bureaudirektør trendanalysen, og sidst, men ikke mindst, indeholder rapporten godt 50 sider med tabeller og oversigter over økonomiske nøgletal for bureauerne.

BureauTrends koster igen i år 4.950,- ex. moms og 500,- ex. moms for de efterfølgende eksemplarer. Bestil ved at sende en mail til kontakt@myresearch.dk med angivelse af det ønskede antal rapporter.

RELEVANTE ARTIKLER