YDELSER

Bureauleder workshops

Formålet med vores workshops er at inspirere bureauets ledelse til strategiske diskussioner og beslutninger, der kan medvirke til at øge bureauets konkurrenceevne.

Workshops tager udgangspunkt i det enkelte bureaus situation og behov, men kan f.eks. tage afsæt i et eller flere af de projekter, som vi løbende gennemfører:

  • Hvad gør de bureauer som er bedst til vækst?
  • Hvordan ser den succesfulde bureau turnaround ud?
  • Hvad er et Power Brand bureau og hvad skal der til for at skabe et?
  • Hvordan går det med bureauernes 3-dobbelte bundlinje?
  • Hvilken betydning har medarbejdertilfredsheden og hvad driver tilfredshed og loyalitet?
  • Hvilken betydning har kundetilfredsheden?
  • Hvilken betydning har de respektive Awards?
  • Hvilke bureauydelser efterspørges og udbydes?
  • Hvilke overordnede trends er der i markedet?

Som supplement kan der også tages afsæt i nogle af de analyser, som bureauet ligger inde med, det være sig MyImage, Trendanalysen, Medarbejderanalysen mv.