19 MARTS 2015

Bureauer savner dokumentation for at kreativitet virker

Bureaubiz skrev følgende

Når bureau CEOs bliver spurgt, om effekten af kreativitet er veldokumenteret, så er det kun 15 pct., der mener det. Og det er reklamebureaudirektørerne der savner det mest.

Danske virksomheder har ikke tilstrækkeligt fokus på kreativitet. Det mener danske bureaudirektører – og det gælder i det store og hele på tværs af bureautyper.

Kun 25 pct. svarer ja til spørgsmålet, om “har danske virksomheder generelt tilstrækkelig med fokus på kreativitet” i den analyse blandt CEOs på bureauer, som MyResearch har gennemført. 184 blev inviteret til analysen og 87 har svaret.

Svarene underbygges til en vis grad af den årlige MyImage analyse fra MyResearch og Bureaubiz. Når de mere end 700 annoncører, der har svaret, skal prioritere valgkriterier, så er kreativ styrke på en 4. plads. Året før lå det kriterie på en 3. plads.

Det er måske ikke så overraskende, at bureau-direktører mener, at virksomhederne mangler fokus på kreativitet. Men måske leverer de i samme analyse noget af svaret. For på spørgsmålet om “synes du at effekten af kreativitet er veldokumenteret på det danske marked” er der kun 15 pct., der svarer ja. 71 pct. siger nej, mens 14 pct. ikke ved det.

Og svarene gemmer på et overraskende resultat. Det er nemlig reklamebureauerne – som jo for alvor er dem, der skal leve af kreativitet – der er mest negative. Kun 10 pct. mener, at effekten af kreativitet er veldokumenteret og hele 85 pct. svarer nej til spørgsmålet.

Reklamebureauerne der møder muren

De svar kommer dog ikke helt bag på formanden for Kreativitet & Kommunikation, Mona Juul.

“Jeg tror, det mere er reklamebureauerne, der møder muren – der møder den skepsis, der er og oplever problemerne med at overbevise kunderne om, at kreativitet virker,” siger Mona Juul og fortsætter:

“Der er ingen tvivl om, at vi mangler dokumentation, og det hænger bl.a. sammen med, at kunderne sjældent er parate til at bruge ressourcer på at evaluere den del af deres markedsførings-indsats.”

Mona Juul mener ikke, at branchen alene kan evaluere sig selv og fremlægge dokumentation for effekten af kreativitet. Men den kan gå forrest, medvirke og støtte projekter. K&K står også bag uddelingen af den årlige Advertising Effectiveness Award, der netop søger at belønne kampagner for deres effekt.

Her støder man dog også på annoncørerne.

“Mange annoncører er tilbageholdende med, hvad de vil give af informationer i case-beskrivelserne, og derved forringes mulighederne for at bruge dette materiale til at vise effekten af kreativitet,” siger Mona Juul.

The Case for Creativity

MyResearch arbejder netop nu på at stable et projekt omkring dokumentation af kreativitet på benene.

Det tager afsæt i James Hurmans bog “The Case for Creativity”, hvori han med udgangspunkt i 15 forskellige forskningsmæssige studier fra de sidste to årtier har bevist sammenhængen mellem kreativ kommunikation og kommerciel succes.

MyResearch arbejder på at skaffe funding til at gennemføre et to-årigt projekt baseret på danske cases med henblik på bl.a. at forstå betydningen af kreativitet for kommunikation i Danmark og komme væk fra den følelsesmæssige diskussion, så den bliver mere faktabaseret.

Er du interesseret i at høre mere omkring The Case for Creativity så kan du kontakte MyResearch her .