9 SEPTEMBER 2016

Bureauer vil øge brugen af freelancere

Bureaubiz skrev følgende

Lige nu udgør freelance ca. 9 pct. af bureauernes mandetimer, og andelen står til at stige. Flest annoncører vil helst samarbejde med fastansatte.

Samlet udgør brugen af freelancere ca. 9 pct. af bureauernes mandetimer lige nu. Men det er et tal i vækst, fortæller en trends-analyse blandt bureaudirektører, som MyResearch har udført.

74 bureauer har deltaget. Det er en svarprocent på 39. De 74 repræsenterer en bruttoavance på 2 mia. kr.

Analysen fortæller, at brugen af freelancere står til at stige til 12 pct. af bureauernes mandetimer om et par år. Gruppen af bureauer, der ikke bruger freelancere, er uændret. Til gengæld er der mange bureauer, der vil skrue op for brugen.

Ikke så overraskende er brugen af freelancere størst hos de mindste bureauer, og det er også dem, der vil skrue mest op.

Men selv hos de største bureauer ligger forbruget på omkring 5 pct.

Flest free-lancere hos reklamebureauer

Den største anvendelse af freelancere finder man hos reklamebureauerne, der også venter en solid vækst. Men også mindre bureaugrupper som PR og dialog forventer at skrue pænt op for brugen.

“Reklamebureauernes brug af freelancere matcher meget godt udviklingen i markedet. Mange af dem skal leve med en større uforudsigelighed i kundernes adfærd og desuden indstille sig på mere projekt-arbejde. Det indebærer et behov for en større fleksibilitet i driftsomkostningerne,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Det laveste freelance forbrug finder man hos mediabureauerne.

Spørgsmålet er så, hvordan kunderne har det med freelancere på forbrugerne. Det har MyResearch spurgt til i en CMO Trendsanalyse med deltagelse af 146 annoncører.

Spørgsmålet lød: Foretrækker du, at de bureauer, I samarbejder med, anvender fastansatte eller freelancere?

Resultatet blev:

Jeg foretrækker fastansatte, 52 pct.
Jeg foretrækker freelancere, 1 pct.
Jeg er indifferent, 43 pct.

“Generelt set er der således en præference for at arbejde med fastansatte på bureauerne, så det er noget, som bureauerne skal være bevidste omkring, når det handler om opgaver, der kræver synlighed og nærvær overfor kunderne” siger Mogens Østergaard og fortsætter.

“Jeg tror, det er vigtigt, at det er bureauansatte, der har facetime med kunderne, og det sætter en naturlig overligger for, hvor stor en andel af de samlede mandetimer, freelancere kan stå for.”