Her er de tre bureauer med de mest tilfredse kunder

17 JANUAR 2017

Her er de tre bureauer med de mest tilfredse kunder

Bureaubiz skrev følgende

Se også, hvordan annoncørerne holder sig orienteret om bureauer. En specifik kanal er her den helt dominerende.

Et stærkt image kan være et aktiv, der bidrager til et bureaus muligheder for at tiltrække nye kunder. Men det bedste image behøver ikke være lig med de mest tilfredse kunder.

Det viser MyImage, der produceres af MyResearch og som med 708 respondenter er Danmarks største analyse blandt marketingansvarlige.

MyResearch står også bag andre analyser, der kan medvirke til at beskrive sammenhængen mellem forskellige tilfredsheds-scores og image. Det gælder f.eks. medarbejder-tilfredsheds-målinger for en række bureauer samt en årlig bureaudirektør-analyse.

Desuden gennemførte MyResearch forrige år også projektet Vinderbureauernes DNA sammen med tidligere Dentsu Aegis Network topchef, Henrik Jensen. Heri beskrev man bl.a. den tredobbelte bundlinje, som ud over den økonomiske er kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed.

“Vi illustrerer den tredobbelte bundlinje med tre tandhjul der indbyrdes er forbundet, og som alle påvirker hinanden, mens brandet er den smørring, der får tandhjulene til at køre hurtigere,” siger adm. dir. Mogens Østergaard.

Brandet beskrives i MyImage, hvor årets analyse netop er blevet offentliggjort. Men analysen rummer også tal for kundetilfredshed for hvert enkelt bureau, der køber analysen.

Den liste er selvsagt ikke til offentliggørelse, men Mogens Østergaard vil dog godt fortælle, hvem der topper inden for de tre forskellige bureautyper:

Bureauerne med de mest tilfredse kunder
Reklamebureauer: Another
Mediabureauer: Orchestra
Digitale bureauer: Think Digital (nu blot Think)

“Der er ikke tale om en egentlig kundemåling, for vi går ikke i dybden. Til gengæld kommer svarene i denne analyse i et naturligt flow, hvor hovedfokus er et andet, og paraderne derfor nede, når respondenterne svarer. På det grundlag tror jeg, at det er et ret kvalificeret tal,” siger Mogens Østergaard.

Når MyImage opgøres, så sker det på en kombination af Brandstyrke og Brandposition, hvor Brandstyrke er kvantitative parametre som kendskab og invitation til pitch, mens Brandposition handler om vurderingen af ni kvalitative udsagn.

Det brede kendskab spiller her en betydelig rolle, og det vil ofte være en fordel for store bureauer, mens mindre bureauer langt bedre kan gøre sig gældende på kvalitative udsagn lige som kundetilfredshed.

Men når det så gælder om at bygge kendskab, så rummer analysen andre spørgsmål, der kan give en indikation på, at også her kan både kunde- og medarbejdertilfredshed spille en rolle.

Når annoncører skal fortælle, hvilke parametre, der betyder noget i bedømmelsen af bureauer, så vægter de forretningsforståelse og evnen til at skabe resultater højt.

Men når man spørger, hvordan annoncørerne holder sig orienteret om bureaumarkedet, så træder begrebet peoples business markant frem.

Personlige netværk er den vigtigste kanal

Annoncørerne er også blevet spurgt, hvilken betydning forskellige kanaler har, når de søger information og holder sig orienteret om andre bureauer.

Svaret er klart: Det personlige netværk er det markant vigtigste. Ikke bare tilskriver 94 pct. af respondenterne det personlige netværk en eller anden betydning, hvilket er 12 procentpoint over nr. 2 på listen – hele 40 pct. angiver Meget stor betydning, hvilket er mere end det dobbelte af nr. 2, der er cases.

Dem tilskriver 16 pct. af annoncørerne Meget stor betydning.

I forhold til sidste års analyse er tallene meget stabile. Faglige seminarer falder lidt tilbage på fjerdepladsen, mens sociale media stiger lidt på 6. pladsen. Men der er fortsat langt op fra de sociale media til det personlige netværk og cases.

Samtidig kan man konstatere i et andet spørgsmål, at den parameter i bedømmelsen af bureauer, der handler om erfarne nøglemedarbejdere, ser ud til at stige i betydning.

“Der kan være flere veje til at bygge kendskab, men hvis man også gerne vil gøre kendskabet mere kvalificeret, så er der noget, der tyder på, at investering i medarbejdere er en god ting. Tilfredse medarbejdere har en positiv virkning på kundetilfredsheden – og begge dele vil formentlig virke gavnligt på den buzz, der foregår i de personlige netværk, der spiller en så stor rolle som kanal for annoncørernes informations-indsamling,” siger Mogens Østergaard.

Vinderne af MyImage samlet var:
Reklamebureauer: Hjaltelin Stahl
Mediabureauer: Carat
Digitale bureauer: Magnetix

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret (704 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af Marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt Online/Eb-manager. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.


Her er Danmarks 20 mest kendte bureauer

16 JANUAR 2017

Her er Danmarks 20 mest kendte bureauer

Bureaubiz skrev følgende

Se også årets højdespringere i kendskab. Reklamebureauer dominerer fortsat listen, men et mediabureau har taget andenpladsen.

Kunde & Co er fortsat Danmarks ubestridt mest kendte bureau – ikke bare reklamebureau men på tværs af typer. Det fremgår af årets MyImage, der produceres af MyResearch.

Med 708 deltagere er det den største analyse blandt marketingansvarlige, og 93 pct. af respondenterne angiver at kende Kunde & Co i en eller anden grad. Der er tale om total-kendskab – altså inklusive dem, som blot kender navnet.

Sådan har det været længe. Til gengæld er der et nyt bureau på andenpladsen, hvis man ser på tværs af bureautyper. Mediabureauet Carat er nemlig gået så meget frem, at man med en kendskabsgrad på 85 lægger sig foran Mensch.

Digitale kæmper med kendskabet

Generelt er der dog fortsat det samme billede – reklamebureauerne er de mest kendte. På en Top 10 uafhængig af bureautype er de 7 reklamebureauer og 3 mediabureauer. Selvom de digitale bureauer har fremgang, så kæmper de fortsat med kendskabet og ikke engang en af de senere års største bureausuccesser, Magnetix, er på Top 20. Bureauet er dog gået flot frem og nærmer sig Top 20.

Mest kendte digitale bureau er Creuna, mens Magnetix er det næstmest kendte.

“Der har været en positiv udvikling i kendskabet set som gennemsnit. Det kan bl.a. forklares med, at en række bureauer har gjort en indsats for at øge deres kendskab – og her tænker jeg ikke kun på de større bureauer. Flere mindre og relativt nye bureauer øger kendskabet,” siger adm. dir. Mogens Østergaard og fortsætter:

“Men vi kan i analysen også se, at de fleste annoncører i de sidste par år har været meget åbne for dialog med andre bureauer end deres faste samarbejdspartnere. Det har bureauerne selvfølgelig også opdaget, og man kan ikke udelukke, at det kan være med til at løfte kendskabet.”

Navneskift koster

Blandt de nyere bureauer, der kæmper for at blive mere kendt, finder man Another, Agency Spring og Orchestra. Men det gælder også et bureau som det tidligere Propeople, der efter navneskiftet til FFW er startet ud på et lavt niveau.

“Vi ved, at navneskifter – og selv små ændringer – kan være dyre for kendskabet. Republica var sidste år blandt landets 10 mest kendte reklamebureauer, men efter, at bureauet nu hedder Konstellation & Republica, er kendskabsgraden faldet markant,” siger Mogens Østergaard.

Saatchi & Saatchi var tidligere blandt landets mest kendte bureauer, men er efterhånden blevet så lille, at det ikke mere er med i analysen.

Flot debut

Til gengæld er Boye & Spellerberg kommet med – og bureauet debuterer med en kendskabsgrad på 35. Det er ganske flot. Baby er også kommet med i analysen – men er reelt et lidt ældre bureau – og her lyder kendskabet på 40 pct.

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret (704 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af Marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt Online/Eb-manager. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.


Her er branchens kreative konger

12 JANUAR 2017

Her er branchens kreative konger

Bureaubiz skrev følgende

Et bureau skiller sig ud ved at have taget den kreative top-placering 6 år i træk. Samtidig er Wibroe, Duckert & Partners gledet helt ud af Top 10

“Blah, blah, blah”, står der på den store skærm i mødelokalet hos Robert/Boisen & Likeminded. Og det er jo også en måde at hilse gæster, kunder og potentielle kunder velkommen på. Godt nok står det lidt afdæmpet, for skærmen er jo til brug for præsentationer, men det er ikke til at overse. Men hvorfor egentlig?

“Det har faktisk stået her lige siden, vi stiftede bureauet,” siger adm. dir. Kim Boisen og fortsætter:

“Alle kommer ind ad døren med komplekse problemstillinger, men gode strategier er aldrig komplekse – og vi tror fuldt og fast på, der altid kan findes en simpel løsning. Når det lykkes, så ser det nemt ud, men i processen skal man som regel igennem utroligt mange tanker, ideer, holdninger og omveje – og en masse blah – for at nå frem til noget interessant.”

Kim Boisen kan glæde sig over, at bureauet tilsyneladende er rigtig god til dette. I hvert fald har 708 annoncører talt i den årlige MyImage måling og gentaget, hvad annoncørerne har sagt i de foregående år i målingen: Robert/Boisen har den stærkeste kreative profil.

Partners falder tilbage

Men ikke nok med det. Bureauet holder fast i en samlet fjerdeplads efter Hjaltelin Stahl, Kunde & Co og &Co, og samtidig er de sidste 30 års stærkeste kreative navn i reklamebranchen, Wibroe, Duckert & Partners, på vej retur. I den første MyImage for 8 år siden toppede Partners både samlet i analysen og på kreativitet, men siden er det gået tilbage og i den aktuelle måling falder Partners fra en samlet 7. til en 14. plads.

Så med en samlet fjerdeplads og førstepladsen 7 år i træk på den kreative parameter ser Robert/Boisen ud til at kunne sætte sig godt til rette på den kreative trone.

Og vel egentlig ikke så overraskende. For selvom, der er andre bureauer, der satser på en stærk kreativ profil, så er Robert/Boisen skabt i 1998 af to kreative, der altid har haft et næsten ultimativt fokus på den gode kreativitet ud fra mantraet, at kreativitet er en genvej til effekt.

Ud fra det mantra må det lune ekstra, at bureauet i år er kommet ind på tredjepladsen på parameteren “Gode til at skabe resultater”. Desuden er det blevet til en førsteplads på parameteren “Adskiller sig markant fra andre bureauer.”

En af forklaringerne på dette kan meget vel findes i arbejdet for Spies, som har trukket meget stor opmærksomhed, hvor kunden praler med resultaterne af arbejdet – og som desuden har udløst flere Advertising Effectiveness Awards. Men også bureauets arbejde for Anthon Berg og tidligere Interflora har skilt sig ud.

“I starten brugte vi meget humor i vores løsninger. Humor er stadig et effektivt virkemiddel, men over de senere år har vi udvidet værktøjskassen, fordi vi har erfaret, at store følelser generelt får folk til at engagere sig. De første Spies kampagner, vi lavede, var mere klassisk baserede på en TV/print løsning omkring indsigten, at gode ferier, dem har man ikke lyst til at tage hjem fra,” siger Kim Boisen og fortsætter:

“I de seneste fem års kampagner for Spies har PR og social spillet en langt mere fremtrædende rolle, og det afspejler meget godt, hvordan vores tilgang til at generere ideer – eller formel om du vil – har udviklet sig. I dag er Robert/Boisens fokus at hjælpe brands med at skabe ‘PR and social driven content’. Det er fordi, paid har fået mindre betydning, og fordi kreativiteten i dag skal bruges til at skabe indhold, som folk gerne vil dele.”

Kim Boisen fortæller, at bureauet på den måde er blevet bredere funderet. Men samtidig er man også blevet mere nicheorienteret.

“Vi havde måske nok engang en ambition om, at vi kunne forblive et full-service bureau, men det har vi besluttet ikke er den rigtige model for os længere. Der er så mange kompetencer, du skal kunne mestre i dag, at selv de største bureauer i USA har svært ved at være full-service. Derfor vil vi koncentrere vi os om at være gode til vores niche inhouse og så i stedet satse på partnerskaber med de bedste til at hjælpe med de øvrige kompetencer. På den måde kan vi sagtens forblive som lead og orkestrere hele arbejdet for kunderne, hvis der er behov for det,” siger Kim Boisen.

Ny rolle som sparring-partner

Han nævner desuden, at bureauet som noget relativt nyt nu henter en del opgaver, hvor man agerer sparring-partner for kunder på projektbasis.

Herudover er bureauets to andre forretningsben strategisk udvikling og content-udvikling.

Kim Boisen konstaterer, at den digitale udvikling har åbnet nogle muligheder for, at bureauet i endnu højere grad kan få glæde af den position, som man har efterstræbt i lang tid.

“Det er der flere årsager til. Dels er det blevet sværere at få effekt ud af de klassiske paid media. Hvor man tidligere kunne presse budskaberne ned i halsen på forbrugerne, bliver effekten af betalte medier i dag langt større ved at give folk noget igen for den tid, du tager fra dem. Det har altid været vores filosofi, men den er i dag mere relevant end nogensinde. Det gælder om at skabe engagement og deling, og vi siger populært, at vores indsats hjælper annoncørerne med at få deres budgetter til at virke større end, de er, fordi man kan skære ned på paid,” siger Kim Boisen og fortsætter:

“Et andet punkt er, at banner-annoncering bliver mindre og mindre effektiv. Og et tredje handler om, at forbrugerne i stigende grad efterspørger brands, der rummer andet og mere end blot tillid. De vil have brands, der er meningsfulde – der har et klart purpose. Det er noget, vi har arbejdet med i adskillige år.”

Toppen af isbjerget

Robert/Boisen har fået stor synlighed på bl.a. Spies-filmene, men Kim Boisen understreger, at de film kun er toppen af isbjerget af den løsning, man har skabt for kunden. Der er langt flere elementer under overfladen.

“I gamle dage kunne man beskrive marketing som bowling. Man lavede noget god kommunikation, som man sendte af sted med håbet om, at man ramte så mange som muligt. I dag taler vi mere om en flipper-maskine-marketing, hvor det gælder om på basis af en relevant grundfortælling at holde bolden i gang så lang tid som muligt,” siger Kim Boisen og fortsætter:

“Her har vi en lang række værktøjer i form af f.eks. filmvarianter og aktiviteter, der bringes i spil alt efter forbrugernes adfærd. F.eks. skal folk, der ser hovedfilmen helt til ende følges op på en anden måde end dem, som kun ser halvdelen. PR er også et vigtigt værktøj til at holde kuglen i gang med forskellige vinkler og historier og give den et ekstra boost.”

Kim Boisen kan med tilfredshed notere sig, at bureauet ikke bare har opnået en stærk placering i imageanalysen – kunderne henvender sig i stigende grad af sig selv.

Det er også en gavnlig udvikling for bureauets økonomi. For trods den høje kreative profil, så har de økonomiske resultater ikke hvert år været lige prangende.

Gennemsnittet for de sidste 6 år lyder dog på en overskudsgrad på 15 pct. lig med ca. 3 mio. kr. Kim Boisen kan fortælle, at 2016 har været et godt år, der lander på en vækst på op mod 40 pct.

“Vi har aldrig haft en strategi om at være decideret vækstorienteret. Vi var to kreative, der i sin tid stiftede bureauet, og vores strategi har altid været kreativt orienteret, for det var der, vi vidste, vi havde vores styrke og mulighed for særpræg” siger Kim Boisen understreger, at det er en holdning, alle i bureauets partnergruppe deler.

Udover ham selv og Michael Robert tæller partnerkredsen kontaktdirektør Søren Christensen og kreativ direktør Heinrich.

”Men vi har et ansvar for ca. en snes ansatte, og en sund økonomi er selvfølgelig vigtig for, at vi også fremadrettet kan drive det bureau, som vi gerne vil og investere i de rigtige kompetencer,” siger Kim Boisen.

Færre pitches

Ud over den stærke kreative placering i MyImage, så har Robert/Boisen i de sidste par år også oplevet en fremgang i annoncørernes lyst til at tale med bureauet. I MyImage er det formuleret som lyst til at invitere til pitch.

Konkurrencer er dog ikke noget, man på bureauet er særligt vilde med.

“Ud over at vi oplever et stigende antal henvendelser, så er vi også blevet meget selektive i forhold til hvilke pitches, vi deltager i. Det er dyrt og drænende at deltage i pitches og samtidig får vi bedre tid til at koncentrere os om vores kunder,” siger Kim boisen og fortsætter:

“Jeg fornemmer i øvrigt, at kunderne også selv bevæger sig væk fra de klassiske pitches – vel sagtens fordi de har fundet ud af, at det ikke er den bedste måde at finde den rigtige samarbejdspartner på.”

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret (704 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af Marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt Online/Eb-manager. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.


Digitale bureauer har momentum

11 JANUAR 2017

Digitale bureauer har momentum

Bureaubiz skrev følgende

At dømme på annoncørerne kommer de digitale bureauer til at drikke ekstra meget kaffe i 2017 – og klart mere end andre bureautyper.

3 ud af 4 annoncører forventer at skulle have dialog i 2017 med et andet bureau end deres eksisterende om projekter.

Og her er det i særdeleshed de digitale bureauer, der kan forvente et travlt 2017 i forhold til at have dialog med potentielle kunder. Det viser den årlige MyImage analyse, der udarbejdes af MyResearch.

708 marketingansvarlige har svaret, og dermed er MyImage den formentlig største analyse blandt annoncører.

Selvom nogen i dag vil fremføre, at alle bureauer er digitale i en eller anden grad, så understreger analysen annoncørernes fokus på etablerede digitale kompetencer, og at de digitale bureauer ser ud til at have momentum.

Det fremgår bl.a. af en række udsagn om annoncørernes prioritering af forskellige parametre.

De to topscorere er stabile og markante. Det gælder, at bureauer er gode til at skabe resultater samt har en god forståelse for kundernes forretning.

Men et bureaus digitale kompetencer er vokset i betydning i de sidste to år. Her har denne parameter overhalet både kreativ og strategisk styrke, så den nu står på tredjepladsen, når annoncørerne skal vurdere de forskellige udsagn.

Samtidig bliver annoncørerne også spurgt, hvilken bureautype, der er den primære samarbejdspartner, og her er de digitale bureauer gået frem i år fra 28 til 33 pct. Reklamebureauerne er gået en anelse tilbage – fra 45 til 44 pct., mens mediabureauerne er gået lidt mere tilbage – fra 17 til 15 pct.

De digitale bureauers momentum understreges yderligere på spørgsmålet, om annoncørerne forventer, at de i løbet af 2017 skal have dialog med andre bureauer end deres nuværende samarbejdspartner om projekter.

På tværs af bureautyper vil det være tilfældet for 3 ud af 4 annoncører, men når man kigger på de enkelte bureautyper, så bliver det i særdeleshed de digitale, der får travlt.

Sidste år var der nogenlunde lige mange annoncører, der planlagde en dialog med enten et reklamebureau eller et digitalt bureau. I år er der markant flere, der forventer at skulle have en dialog med et digitalt bureau.

“Vi spørger til, om de vil have dialog om projekter, så man kan ikke oversætte dette til, at annoncørerne planlægger et bureauskifte. Det vil selvfølgelig nok være tilfældet i nogle situationer, men når man kigger på besvarelserne på nogle af de andre spørgsmål, så er der dog en del, der tyder på, at det ikke blot handler om bureauskifter men om, at de digitale bureauer har momentum,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Deres momentum underbygges også af udviklingen inden for andre bureautyper. Der er et klart fald på, hvor mange annoncører, der forventer at have dialog med et andet reklamebureau. Det behøver ikke betyde, at de er ved at skille sig af med reklamebureauet – tværtimod, så fastholder reklamebureauerne deres position som den primære samarbejdspartner. Men det kan tyde på, at annoncørerne i højere grad kigger på de digitale bureauer, når de overvejer at flytte projekter ud til andre end deres eksisterende bureaupartner.”

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret (704 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af Marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt Online/Eb-manager. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.


Suveræn digital vinder med højdespringer på 2. pladsen

11 JANUAR 2017

Suveræn digital vinder med højdespringer på 2. pladsen

Bureaubiz skrev følgende

Magnetix er suveræne, men der bliver flyttet rundt på de efterfølgende pladser, hvor to bureauer hopper op på listen.

For fire år siden overtog Magnetix imagetronen blandt de digitale bureauer. Og den har bureauet ikke sluppet siden.

Magnetix er i samme periode blevet dobbelt så store, og dermed Danmarks største digitale bureau.

Imagetronen har man grebet så godt og grundigt fast i, at det er svært at se, hvem der kan true førstepladsen – også selvom den konkrete score er faldet lidt tilbage.

Men til det er der ikke meget andet end at konstatere, at selvfølgelig vokser træerne ikke ind i himlen, og Magnetix er blevet så store og stærke, at et lille fald i score kan forekomme næsten uundgåeligt.

Til gengæld er der alt andet end stabilitet på de efterfølgende pladser i årets MyImage, der produceres af MyResearch.

Årets klare højdespringer er 1508, der er gået fra en 10. til en 2. plads. Det skal dog bemærkes, at kigger man lidt flere år tilbage, så er det sidste års 10. plads, der skiller sig ud. Bureauet har normalt ligget i Top 5.

Think Digital – der nu blot hedder Think – er et nyere bureau, der kom med første gang sidste år. Premieren blev til en flot 6. plads, som nu er blevet til en 3. plads.

Kigger man på bureauets økonomiske udvikling, så er fremgangen ikke en overraskelse. Bureauet fremstår som en markant succeshistorie i den danske bureauverden.

Ikke tilfældigt hop

Selvom 1508 traditionelt har ligget højt, så er der dog tale om et ordentligt hop, og bureauet har ikke før ligget så højt.

Turen ned og op er dog ikke helt tilfældig, mener partner og co-founder, Line Rix.

“Vi har i de sidste par år arbejdet på at gennemføre en ændret strategi, hvor vi har bevæget os fra at være et mere traditionelt digitalt bureau med fokus på websites, intranet etc til at være et bureau med fokus på digital transformation og digitale services,” siger Line Rix og fortsætter:

“Det er et ret betydeligt skifte, hvor vi både har skullet udvikle organisationen, dens fokus og rekruttere nye kompetencer. Det har også påvirket kundeporteføljen, og derfor er det naturligt, at man i den første periode kan se en negativ effekt i opfattelsen af os.”

Line Rix er dog selvsagt glad for den nye placering, som hun opfatter som en bekræftelse på, at satsningen har været rigtig.

“Det er et marked med store muligheder. Der er stor efterspørgsel på ydelserne. Det har kostet på bundlinjen at gennemføre den nye strategi, men her ved indgangen til 2017 oplever vi en meget stærk ordre- og kundeindgang, som meget godt matcher fremgang i imagemålingen,” siger Line Rix og fortæller, at bureauet også har investeret i at kommunikere strategien til markedet.

Succes med morgen-booster

“Vi har sagt, at vi vil være thought leader og det har vi valgt at kommunikere gennem et morgen-booster koncept, hvor vi ca. hver 3. uge inviterer til et fagligt arrangement på højt niveau. Der foregår absolut ikke noget salg på arrangementerne, og de har været en stor succes med stor efterspørgsel fra både kunder og ikke kunder. Vi har 8000 følgere i vores Morgenbooster gruppe på Linkedin,” siger Line Rix.

1508s nye fokus er i øvrigt et område, hvor man også finder bureauer som Hello Group og Think Digital, der også begge gør sig bemærket i toppen af image-listen.

Da Magnetix for fire år siden overtog imagetronen, var det Creuna, der blev skubbet fra den. Selvom bureauet siden har præsteret regnskabstal i gyserklassen, så holder man fortsat fast i Top 5. Det skal dog bemærkes, at det i høj grad har været i København, at Creuna ikke har kunnet få det til at fungere. Creuna i Aarhus har hele tiden været velfungerende, og derfor behøver det ikke være så overraskende, at bureauet fortsat har en stærk placering.

Top 5 MyImage

Magnetix (1)
1508 (10)
Think Digital (6)
Creuna (3)
Hello Group (4)

Top 5 Brandstyrke

Magnetix (1)
Creuna (2)
1508 (9)
Think Digital (7)
IIH Nordic (8)

Top 5 Brandposition

Magnetix (2)
Vertica (1)
Think Digital (10)
1508 (11)
Hello Group (16)

Top 3 kvalitative parametre

Gode til at skabe resultater

Vertica
Magnetix
Hesehus

Strategisk stærke

Magnetix
Hello Group
Think Digital

Gode til at integrere kommunikationsløsninger

Combine
Magnetix
1508

Adskiller sig markant fra andre digitale bureauer

1508
Magnetix
Vertica

Gode til at samarbejde med andre bureautyper

Think Digital
Frankly
Magnetix

Kreativt stærke

Hello Group
1508
Frankly

Har mange digitale specialkompetencer

Vertica
Magnetix
Novicell

Har gode web-analytics kompetencer

IIH Nordic
Impact
Novicell

Gode til at anvende den seneste digitale viden

Vertica
Think Digital
In2media

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret (704 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af Marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt Online/Eb-manager. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.


Imagekonge øger forspringet

10 JANUAR 2017

Imagekonge øger forspringet

Bureaubiz skrev følgende

Et bureau har skilt sig ud på toppen i den årlige imageanalyse, mens tre andre ligger tæt på de efterfølgende pladser.

For et år siden måtte Steffen Hjaltelin lide den tort at være bortrejst på en jordomrejse, da Hjaltelin Stahl for første gang overtog førstepladsen i den årlige MyImage analyse, der produceres af MyResearch.

Det er med 708 marketingansvarlige den største analyse blandt annoncører.

I år kan han så glæde sig over, at bureauet ikke bare fastholder førstepladsen – Hjaltelin Stahl udbygger den også. Afstanden til Kunde & Co på andenpladsen er blevet større.

Til gengæld kan sidste års fire øverste bureauer alle glæde sig over en betydelig stabilitet. De holder nemlig alle deres pladser. Det drejer sig ud over Hjaltelin Stahl og Kunde & Co om &Co på tredjepladsen og Robert/Boisen & Like-minded på fjerdepladsen.

Kunde & Co er vant til at ligge med i toppen, men bureauet skal kæmpe mere for det nu. Den konkrete score viser nemlig, at &Co er rykket tættere på, og nu kun er et mulehår fra at overtage andenpladsen. Samtidig er Robert/Boisen på fjerdepladsen rykket tættere på Kunde & Co og &Co.

Det samlede image defineres på basis af Brandstyrke, der handler om kvantitative parametre som kendskab og lyst til at invitere til pitch, samt Brandposition, der handler om en række kvalitative parametre.

Øget kendskab

Hjaltelin Stahl har i 2016 øget sit kendskab betragteligt, og det kan faktisk give et problem i forhold til bedømmelsen på de kvalitative parametre, der fortæller, hvor mange annoncører, der mener, at et givent udsagn passer på bureauet.

Alligevel har Hjaltelin Stahl evnet at løfte sig på Brandposition, således at bureauet nu indtager førstepladsen på både Brandstyrke og Brandposition.

Sidste år blev bureauet noteret for en enkelt førsteplads og en enkelt tredjeplads på de 9 udsagn. I år blev det til en førsteplads og tre tredjepladser.

Det er ikke de samme udsagn, som bureauet topper på i år, og det viser, at Hjaltelin Stahls placering er meget bredt funderet. Bureauet ejer så at sige ikke en parameter – i modsætning til Kunde & Co på andenpladsen, der i alle årene har toppet på Strategisk stærke.

Robert/Boisen & Like-minded på fjerdepladsen ser også ud til at have taget ejerskab på at være Kreativt stærke, mens Envision på femtepladsen markerer sig meget stærkt på forbrugerindsigt.

Det sker sammen med Fireball og Brandhouse, og det matcher meget godt bureauernes aktiviteter. Envision og Brandhouse har i særdeleshed investeret i opbygning af viden – og formidling af den gennem annoncer og seminarer.

Another kom ned på jorden

Sidste år kom Another med for første gang – og fik noget af en debut med en førsteplads på Brandposition og en samlet 10. plads.

Som ret nyt bureau var Anothers kendskab dog lavt. Det er så blevet væsentligt højere i år, men det højere kendskab har kostet på imagescoren.

“De kvalitative parametre fortæller, hvor mange af dem, som kender bureauet, der mener, at de enkelte udsagn passer på bureauet. Her giver det ikke nogen fordel at være et stort bureau, for det er et spørgsmål om, hvad man er kendt for blandt dem, som kender en,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Udfordringen er så at knytte de samme holdninger på et øget kendskab, og det viser sig ofte at være svært – i særdeleshed når der er tale om en hurtig vækst i kendskab.”

Noget af det samme er sket for Agency Spring. Bureauet er fusioneret af velkendte navne som Recommended og Kernel, og hører til landets større bureauer. men det er en udfordring at gøre et nyt navn kendt. Man startede godt sidste år og har fortsat med at bygge kendskab – men er ikke lykkedes med at fastholde image-scoren.

Top 10 MyImage

Hjaltelin Stahl (1)
Kunde & Co (2)
&Co (3)
Robert/Boisen & Like-minded (4)
Envision (9)
Advice (8)
Agency Spring (5)
Uncle Grey (11)
Brandhouse (6)
DDB Copenhagen (13)

Top 10 Brandstyrke

Hjaltelin Stahl (2)
&Co (3)
Kunde & Co (1)
Robert/Boisen & Like-minded (7)
Envision (8)
Uncle Grey (11)
Advice (12)
DDB Copenhagen (6)
Brandhouse (4)
Nørgård Mikkelsen (18)

Top 10 Brandposition

Hjaltelin Stahl (4)
Robert/Boisen & Like-minded (3)
Agency Spring (2)
Another (1)
Kunde & Co (6)
Yellow (Ny)
Envision (9)
Advice (8)
&Co (7)
Black Rabbit (14)

Top 3 kvalitative parametre

Kreativt stærke

Robert/Boisen & Like-minded
&Co
Hjaltelin Stahl

Strategisk stærke

Kunde & Co
Advice
Hjaltelin Stahl

Gode til at integrere kommunikationsløsninger

Another
RelationshusetGekko
Advice

Gode til at samarbejde med andre bureauer

Boye & Spellerberg
Marketsquare
Black Rabbit

Adskiller sig markant fra andre reklamebureauer

Robert/Boisen & Like-minded
Mensch
Hjaltelin Stahl

Gode til digitale løsninger

Marvelous
Wunderman
Baby

Gode til at skabe resultater

Hjaltelin Stahl
Pravda
Robert/Boisen & Like-minded

Gode til forbrugerindsigt

Envision
Fireball
Brandhouse

Har god forståelse for kundernes forretning

Agency Spring
Marketsquare
Advance

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret (704 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af Marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt Online/Eb-manager. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.


Annoncørerne holder lidt mere på pengene i 2017

9 JANUAR 2017

Annoncørerne holder lidt mere på pengene i 2017

Bureaubiz skrev følgende

Marketingbudgetterne står til at vokse i 2017 – men ikke så meget som i de foregående to år. Annoncørerne arbejder med at finde det rette ben at stå på.

Oven på to år, hvor annoncørernes investeringer i marketing var i klar fremgang, så ser 2017 ud til at blive lidt mere afdæmpet.

Det fremgår af årets MyImage analyse fra MyResearch. I analysen bedømmer 708 annoncører en lang række bureauer, men samtidig svarer de også på nogle enkelte spørgsmål om udviklingen i deres marketingbudgetter.

MyImage er den største danske analyse blandt annoncører, og forventningerne til årets budgetter bygger på et samlet marketingbudget på små 10 mia. kr.

Resultatet er blevet en forventet vækst på 2,3 pct. i 2017. Ikke nogen katastrofe – men dog et klart mindre tal end de foregående to år.

Sidste år lød forventningen på 4,5 pct. og året før landede tallet på 3,4.

Umiddelbart kan den lidt mere afdæmpede udvikling overraske, fordi man i de senere måneder har talt mere optimistisk om den økonomiske udvikling. Dansk Annoncørforenings formand, Mette Dyhr, nævner, at selvom det lysner i Danmark, så er der stor usikkerhed på den globale scene.

Men hun fremhæver også en anden usikkerhed, som kan påvirke marketingbudgetterne.

“Der er samtidig et paradigmeskifte inden for marketing i fuld gang og annoncørerne er fortsat søgende efter den helt rigtige organisering internt, nye samarbejdsmodeller med flere typer af bureauer, optimal fordeling mellem offline og online aktiviteter og ikke mindst udnyttelse af data for reel kundeindsigt. Disse eksterne og interne forhold gør at virksomhederne både er tilbageholdende, og at dele af marketinginvesteringerne placeres inhouse,” siger Mette Dyhr.

Kigger man på udviklingen blandt små og store annoncører, så er det primært de største annoncører, der er lidt mere tilbageholdende her ved indgangen til 2017, mens de små med budgetter under 10 mio. kr. forventer at skrue markant op for forbruget.

Analysen rummer ikke oplysninger om den mere detaljerede fordeling af marketingbudgetterne, men her stod MyResearch for et halvt år siden bag en analyse, der gik i detaljen på dette område.

Den viste bl.a., at en klart voksende del af annoncørernes budgetter bruges inhouse.

“Analysen viste også, at det er områder som digitalt content og håndtering af sociale medier, der er i størst vækst, og at annoncørerne har et inhouse fokus på disse områder,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Men analysen viste også, at de mindre annoncører har større fokus på inhouse-ressourcer end de større, og når det er dem, der vokser mest, er det ikke umiddelbart opmuntrende for mediamarkedet. Dog fylder de største annoncører meget i analysen og hvis de fortsat er mere tilbøjelige til at investere i media, så vil det selvfølgelig være positivt for media.”

Der er betydelige udsving mellem de forskellige brancher. Det er inden for underholdning og langvarige forbrugsgoder, hvor der er udsigt til markant vækst. Til gengæld er der ligefrem udsigt til faldende budgetter hos en tung branche som retail.


SoMe er lige nu det hotteste medie hos annoncørerne

17 SEPTEMBER 2016

SoMe er lige nu det hotteste medie hos annoncørerne

Bureaubiz skrev følgende:

Analyse: SoMe er lige nu det hotteste medie hos annoncørerne – Bureaubiz.dk
Sociale medier vokser mest hos annoncørerne – som hælder til at håndtere dem inhouse. Sociale medier ligger da heller ikke højt på bureaudirektørernes investeringsliste.

Digitale medier outperformer traditionelle medier, når spørgsmålet til annoncørerne går på, hvordan anvendelsen af forskellige kanaler udvikler sig i marketingbudgettet.

Men inden for de digitale kanaler, så er de sociale medier de hotteste. Dog skarpt forfulgt af digitalt content.

“Men i virkeligheden kan man sige, at det er to sider af samme sag, når det gælder kampagner. Sociale medier rummer nogle andre perspektiver, som kommer frem, når man spørger annoncørerne til, hvem der håndterer kanalen,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch, der står bag analysen.

Den har deltagelse af 146 annoncører, der på en række områder har svaret på, hvordan deres marketingbudgetter udvikler sig og hvordan de disponeres.

Når man spørger til, hvordan forbruget af forskellige kanaler vil udvikle sig i budgettet, så svarer 80 pct., at de sociale medier vil stige, mens kun 1 pct. svarer “falde”. Samtidig tilkendegiver 97 pct. af annoncørerne at de anvender sociale medier. Samlet set er det tal pænt højere end search, som kommer på en andenplads.

Der, hvor digitalt content står stærkt, er på spørgsmålet om, hvordan forbruget på forskellige bureau- og konsulent-ydelser vil udvikle sig. Her falder svarene således ud (stige minus falde):

Kampagner, +20
Digitalt content, +58
Apps og utillities, +23
Håndtering af sociale medier, +45
Samtidig viser analysen, at håndteringen af sociale medier er noget, som mange annoncører lægger vægt på at håndtere inhouse.

Når man spørger om, hvordan inhouse ressourcerne vil udvikle sig i forhold til forskellige områder, så siger 61 pct. af annoncørerne, at de på sociale medier vil stige, mens 0 pct. svarer falde.

På spørgsmålet om anvendelsen af en lang række ydelser – og hvem der leverer – så er håndtering af sociale medier et områder, hvor færre annoncører tilkendegiver, at det er en opgave, der er overdraget til et bureau. Til gengæld er det et af de områder, hvor flest annoncører tilkendegiver, at de alene håndterer det inhouse.

Her overgås det kun af produktudvikling og email marketing.

Om bureauerne har indset, at det er et område, der primært vokser inhouse, skal være usagt – fakta er dog, at sociale medier ikke ligger højt på investerings-listen.

Det fremgår af den analyse blandt bureaudirektører, som MyResearch også har lavet.

Når bureaudirektørerne skal udpege områder, som de ikke tilbyder i dag, men som de forventer at investere i, så ser Top 5 således ud:

Marketing automation 19 pct.
Email-marketing 18 pct.
Branded utillities 15 pct.
PR 15 pct.
Dialogprogrammer 15 pct.
“Social media håndtering ligger med 7 pct. noget længere nede af listen. Men selvfølgelig kan man indvende, at en investering i PR kan bruges til social media håndtering,” siger Mogens Østergaard.


Digitale bureauer outperformer alle andre

2 SEPTEMBER 2016

Digitale bureauer outperformer alle andre

Bureaubiz skrev følgende:

Men også PR-bureauer ser ud til at være på vej frem i en CMO Trendanalyse.

I den årlige Bureauanalyse fra Bureaubiz med nøgletal på mere end 250 bureauer har billedet været det samme år efter år. De digitale bureauer vokser og vokser. Og der er ikke noget der tyder på, at de er ved at nå et mætningspunkt.

I en CMO Trendanalyse fra MyResearch har annoncørerne svaret på, hvordan marketingbudgetterne vil udvikle sig i forhold til honoreringen af forskellige bureautyper. Resultatet kom til at se således ud – tallet er “Stige minus Falde”:

Reklamebureauer, +4
Digitale bureauer, +41
Mediabureauer, +7
Dialogbureauer, +5
PR-bureauer, +9
Designbureauer, +8

“Tendensen er meget klar – digitalbureauer er fortsat i klar vækst, og det er det samme billede hos både store og mindre annoncører (+/- 20 mio. kr. i marketingbudget, red.). På nogen af de andre bureautyper er der dog større forskelle på de store og mindre annoncører. Specielt hos PR-bureauerne, hvor der forventes en meget større vækst hos de store annoncører end hos de mindre,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Mens de digitale bureauer kan forvente fortsat vækst fra kundernes side, så må de dog dele skæbne med reklamebureauerne, når det gælder spørgsmålet om eksklusivitet.

Næsten 9 ud af 10 annoncører tilkendegiver, at de kun anvender 1 bureau inden for media-, dialog- og PR-bureauer, mens det kun gælder for knap 6 ud af 10 annoncører for reklame og digital-bureauer.

Når det gælder koordinering mellem de forskellige bureautyper, så er tendensen dog meget klar: Den sørger annoncørerne selv for. Det er i hvert fald hvad 77 pct. af annoncørerne svarer.

146 annoncører har svaret på spørgsmålene i CMO Trendanalysen. Det er en svarprocent på 34. Analysen kan rekvireres hos MyResearch. Kontakt Mogens Østergaard på mo@myresearch.dk


Annoncørernes inhouse marketing-ressourcer buldrer frem

31 AUGUST 2016

Annoncørernes inhouse marketing-ressourcer buldrer frem

Bureaubiz skrev følgende

Medias andel af marketingbudgetterne ser ud til at stå i stampe, mens inhouse-ressourcerne trækker markant større fokus. Også plus til bureauhonorarer.

Da Saxo Bank fornylig sagde farvel til AdPeople, så var det ikke bare for at skifte til et andet bureau. Godt nok indledte man et nyt samarbejde med DigitasLBi, men faktisk var en væsentlig del af det nye set-up et øget fokus på inhouse ressourcer.

Rigtig meget tyder på, at Saxo Banks tilgang ligger i klar forlængelse af en generel tendens i branchen. I hvert fald viser en ny CMO Trendanalyse fra MyResearch, at annoncørernes investeringer i inhouse er i markant vækst.

Analysen bygger på svar fra 146 annoncører og skildrer en række forhold omkring deres disponering af marketingbudgetterne. I modsætning til de gamle trendanalyser, så er fokus bredere end deres forventning til media.

F.eks. svares der på, hvordan virksomhedens samlede marketingforbrug vil udvikle sig i 2016 fordelt på tre hovedområder:

Media
Fees til bureauer og konsulenter
Inhouse marketing ressourcer
Analysen viser, at specielt det sidste punkt er i vækst. Trækker man dem, der svarer “Falde” fra dem, der svarer “Stige”, så kommer resultatet til at se således ud:

Media, +2
Fees til bureauer og konsulenter, +8
Inhouse marketing ressourcer, +40

“Det er en markant udvikling, som der her lægges op til. Det markant øgede fokus på inhouse ressourcer er desuden ens for både store og mindre annoncører,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Umiddelbart er der en rimelig god nyhed til bureauerne i tallene, mens media ligner status quo. Der er dog et forbehold i form af en forskel på store og mindre annoncørers besvarelse.

For annoncører med budgetter på under 20 mio. kr. ser tallene således ud:

Media, -4
Fees til bureauer og konsulenter, +11
Inhouse marketing ressourcer, +42

Mens tallene for annoncører med budgetter over 20 mio. kr. ser således ud:

Media, +9
Fees til bureauer og konsulenter, -2
Inhouse marketing ressourcer, +42

“De store annoncører vægter investeringer i media højere end i bureau-fees, men vi kender ikke de faktuelle budgetniveauer, og derfor kan de store annoncørers investeringer fylde mere end de mindre – og på den måde betyde, at f.eks. media kommer bedre ud, end total-tallene antyder,” siger Mogens Østergaard.

Generelt viser analysen dog en positiv udvikling i marketing-budgetterne, og der er da også optimisme at spore hos bureaudirektørerne.

Det viser en analyse blandt bureaudirektører, som MyResearch har gennemført. Direktørerne forventer en markant vækst i resten af året.

146 annoncører har svaret på spørgsmålene i CMO Trendanalysen. Det er en svarprocent på 34. Analysen kan rekvireres hos MyResearch. Kontakt Mogens Østergaard på mo@myresearch.dk


Optimismen har bredt sig blandt bureaudirektører

25 AUGUST 2016

Optimismen har bredt sig blandt bureaudirektører

Bureaubiz skrev følgende

2016 bliver et godt år, hvis man lytter til 74 bureaudirektører i den årlige analyse fra MyResearch.

Optimismen blandt bureaudirektører er god. 2016 er indtil nu gået godt, og forventningerne til resten af året er gode blandt direktørerne.

Det fremgår af den årlige analyse blandt bureaudirektører, som MyResearch udfører. Analysen bygger på besvarelser fra 74 bureaudirektører repræsenterende en samlet bruttoavance på ca. 2 mia. kr. Svarprocenten er 39.

Analysen viser, at 7 ud af 10 bureaudirektører lige nu er tilfredse med den økonomiske udvikling. Det er lidt mere end det tilsvarende tal i 2015.

Men når de bliver spurgt til deres forventninger for hele 2016, så får den et nøk op. 9 ud af 10 bureaudirektører forventer vækst for hele året, og så mange som 3 ud af 10 forventer en vækst på over 20 pct.

Regner man gennemsnittet ud, så ligger vækstforventningen på 13 pct. Det tilsvarende tal for 2015 var 11 pct.

“Når man kigger på opgørelsen af det samlede marked i Bureaubiz’ årlige Bureauanalyse, så ser det ikke ud til at være gået helt så godt i 2015, som forventningerne var. Men en ting er forventninger – noget andet er det endelige resultat, og med den uforudsigelighed, som kunderne viser, så er det ikke så mærkeligt, at de tal ikke nødvendigvis følges ad,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Sammenlignet med Bureauanalysen, så har vi i vores univers desuden nok færre af de helt små bureauer med, og når man ser opgørelsen i Bureauanalysen, så vokser de større bureauer mere end de helt små og matcher således bedre forventningerne.”

Skal man dømme på forventningerne, så kan det dog se ud til, at de mindre bureauer er på vej frem.

Kigger man på tilfredsheden med udviklingen indtil nu, så er de største bureauer og mediabureauerne de klart mest tilfredse.

Men kigger man på forventningerne fremadrettet, så er optimismen størst blandt de mindre bureauer.

Kigger man på bureautyperne, så afspejler analysen også den generelle tendens i de senere år til, at reklamebureauerne er de mest pressede. Optimismen er dog lige nu ganske god og kun lidt mindre end de digitale og mediabureauerne. Men tilfredsheden med den hidtidige udvikling ligger under de andre bureauer.


Digitalt content trækker størst fokus hos annoncørerne

23 AUGUST 2016

Digitalt content trækker størst fokus hos annoncørerne

Bureaubiz skrev følgende

CMO trendanalysen viser endvidere, at de mindre annoncører er de mest tøvende over for bureauerne sammenlignet med de største.

At den digitale verden fylder mere og mere i annoncørernes marketingbudgetter, er en veletableret sandhed. Spørgsmålet er, om der er digitale værktøjer, der trækker større opmærksomhed end andre.

Det er der noget, der tyder på i en ny CMO trendanalyse, hvor MyResearch har spurgt 146 annoncører omkring deres disponering af marketingbudgetterne i forhold til både kanalvalg, bureau-ydelser og inhouse-ressourcer.

Analysen peger på, at specifikt digitalt content er noget, der har fokus hos annoncørerne – efterfulgt af sociale medier.

De sociale medier er den af alle kanaler, der må forventes størst vækst på, mens digitalt content ikke optræder som en kanal i analysen. Det optræder i forhold til spørgsmål om, hvordan forbruget vil udvikle sig på både indkøb af forskellige bureauydelser samt inhouse håndtering.

Analysen viser, at 63 pct. forventer stigende forbrug af bureauer til digitalt content, mens kun 4 pct. tilkendegiver, at det vil falde. Dermed fremstår digitalt content som det område, der vil vækste mest hos bureauerne.

På andenpladsen kommer håndtering af sociale medier.

Bureauerne skal dog ikke forvente eksklusivitet på ydelserne, fordi digitalt content og håndtering af sociale medier også vokser i forhold til annoncørernes inhouse ressourcer.

Analysen viser endvidere, at annoncører med marketingbudgetter over 20 mio. kr. er dem, der er mest fremme i skoene i forhold til at fokusere på digitalt content og håndtering af sociale medier – og at det er dem, der har det mest afklarede forhold til bureau-anvendelsen.

Annoncører med budgetter under 20 mio. kr. fremtræder mere nølende over for at anvende bureauer end de store annoncører. Det er et generelt billede, som viser sig på en lang række kompetence-områder.

“Analysen viser også, at de mindre annoncører i langt højere grad ser et forhold som pris/økonomi/budgetbegrænsinger som en af de store udfordringer i samarbejdet med bureauerne. Hertil kommer, at det også er de mindre annoncører, der fremhæver manglende ressourcer som en af de store udfordringer, virksomheden står overfor. Det kan tyde på, at de mindre annoncører i langt højere grad kæmper med at få enderne til at mødes og at dette påvirker deres forhold til bureauerne,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.​


Året startede godt, men...

11 AUGUST 2016

Året startede godt, men…

Bureaubiz skrev følgende

Ny analyse sætter luppen på marketingbudgetterne, og hvordan udviklingen går i forhold til fordeling på media, honorarer og inhouse ressourcer

Fokus ser ud til at skifte i annoncørernes marketingbudgetter i forhold til fordeling på media, honorarer til bureauer/konsulenter og inhouse ressourcer. Specielt ser inhouse ressourcerne ud til at trække større opmærksomhed hos annoncørerne.

Det viser de foreløbige tal i en ny analyse blandt marketing-ansvarlige, hvor MyResearch har spurgt ind til annoncørernes disponering af marketingbudgettet på media, bureauer og egne ressourcer.

Analysen fortæller også, at forventningerne til årets budgetter ikke blev indfriet i 1. halvår.

Men samtidig ser den også ud til at bekræfte en tendens, som man f.eks. oplevede i går på Bureaubiz, hvor Saxo Bank fortalte om et øget inhouse fokus i stedet for samarbejdet med AdPeople.

Samtidig sætter man netop i dag gang i en tilsvarende analyse blandt bureaudirektører.

Respondenterne i branchetemperatur-målingen er rekrutteret fra den årlige MyImage analyse, som MyResearch står bag sammen med Bureaubiz.

146 har deltaget i Branchetemperaturen, og det giver en svarprocent på 34. Ca. en tredjedel har et marketingbudget på over 20 mio. kr.

Om udviklingen i marketingbudgetterne fortæller analysen, at udgangspunktet var godt ved indgangen til året.

32 pct. havde budgetteret med stigninger på mindst 3 pct. – heraf 16 pct. med mere end 10 pct. – mens 19 pct. havde budgetteret med et fald på mindst 3 pct. – heraf 7 pct. med et fald på mere end 10 pct.

Året har dog ikke udviklet sig efter forventningerne.

25 pct. tilkendegiver, at 1. halvår landede mere end 3 pct. under budget, mens kun 12 pct. svarede, at man var gået mere end 3 pct. over budget.

Og der er ikke umiddelbart udsigt til, at det tabte bliver hentet ind i 2. halvår.

63 pct. svarer “På budget” på spørgsmålet om forventningerne til forbruget i 2. halvår, mens stort set lige mange – 16 og 15 pct. – svarer henholdsvis mere og mindre end budgettet.

Analysen rummer herudover en række spørgsmål om forventningerne til anvendelse på forskellige kanaler samt forventninger til brug af bureauer/konsulenter samt udviklingen af inhouse aktiviteter.

Annoncørerne har også fået mulighed for at give bureauerne gode råd – og det giver bl.a. følgende tre råd:

Lyt, lær – og tal derefter
Nedbryd siloer
Skab transparens


Bureauer vil øge brugen af freelancere

9 SEPTEMBER 2016

Bureauer vil øge brugen af freelancere

Bureaubiz skrev følgende

Lige nu udgør freelance ca. 9 pct. af bureauernes mandetimer, og andelen står til at stige. Flest annoncører vil helst samarbejde med fastansatte.

Samlet udgør brugen af freelancere ca. 9 pct. af bureauernes mandetimer lige nu. Men det er et tal i vækst, fortæller en trends-analyse blandt bureaudirektører, som MyResearch har udført.

74 bureauer har deltaget. Det er en svarprocent på 39. De 74 repræsenterer en bruttoavance på 2 mia. kr.

Analysen fortæller, at brugen af freelancere står til at stige til 12 pct. af bureauernes mandetimer om et par år. Gruppen af bureauer, der ikke bruger freelancere, er uændret. Til gengæld er der mange bureauer, der vil skrue op for brugen.

Ikke så overraskende er brugen af freelancere størst hos de mindste bureauer, og det er også dem, der vil skrue mest op.

Men selv hos de største bureauer ligger forbruget på omkring 5 pct.

Flest free-lancere hos reklamebureauer

Den største anvendelse af freelancere finder man hos reklamebureauerne, der også venter en solid vækst. Men også mindre bureaugrupper som PR og dialog forventer at skrue pænt op for brugen.

“Reklamebureauernes brug af freelancere matcher meget godt udviklingen i markedet. Mange af dem skal leve med en større uforudsigelighed i kundernes adfærd og desuden indstille sig på mere projekt-arbejde. Det indebærer et behov for en større fleksibilitet i driftsomkostningerne,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Det laveste freelance forbrug finder man hos mediabureauerne.

Spørgsmålet er så, hvordan kunderne har det med freelancere på forbrugerne. Det har MyResearch spurgt til i en CMO Trendsanalyse med deltagelse af 146 annoncører.

Spørgsmålet lød: Foretrækker du, at de bureauer, I samarbejder med, anvender fastansatte eller freelancere?

Resultatet blev:

Jeg foretrækker fastansatte, 52 pct.
Jeg foretrækker freelancere, 1 pct.
Jeg er indifferent, 43 pct.

“Generelt set er der således en præference for at arbejde med fastansatte på bureauerne, så det er noget, som bureauerne skal være bevidste omkring, når det handler om opgaver, der kræver synlighed og nærvær overfor kunderne” siger Mogens Østergaard og fortsætter.

“Jeg tror, det er vigtigt, at det er bureauansatte, der har facetime med kunderne, og det sætter en naturlig overligger for, hvor stor en andel af de samlede mandetimer, freelancere kan stå for.”


Programmatic buying mangler gennemsigtighed

20 SEPTEMBER 2016

Programmatic buying mangler gennemsigtighed

Bureaubiz skrev følgende

Men der er også potentiale. Specielt de store annoncører har en tro på, at programmatic buying øger effekten.

Mediabureauerne har en stor tro på, at programmatic buying er en samhandelsplatform, der vil blive mere og mere dominerende og trænge ind på andre kanaler end de digitale.

I den sammenhæng er der både gode og dårlige nyheder i CMO Trendanalysen fra MyResearch, hvor annoncører har svaret på en lang række spørgsmål om deres disponering af marketing-budgetterne.

Til de gode hører, at der er en tro på, at programmatic buying giver større effekt.

Men samtidig hersker der en betydelig usikkerhed – og til en vis grad også uvidenhed – over for programmatic buying.

Uvidenheden udtrykker sig ved, at ca. en tredjedel af annoncørerne ikke kender til programmatic buying. Af de resterende har 15 pct. kun hørt om det, så kun ca. halvdelen kender minimum lidt til begrebet.

Når dem, der kender noget til programmatic buying, så bliver bedt om at forholde sig til udsagnet “Er på nuværende tidspunkt for uigennemsigtigt”, så erklærer over 60 pct. sig enige i en eller anden grad.

Der er en markant forskel på store og mindre annoncørers kendskab til programmatic buying. Annoncører med marketingbudgetter over 20 mio. kr. har klart større kendskab til indkøbsformen – til gengæld er der ikke nævneværdig forskel i holdningen til, at programmatic buying forekommer for uigennemsigtigt.

“Programmatic buying er vanskeligt stof, og noget, som er startet hos de store annoncører, så forskellen i kendskab må siges at være naturlig. Til gengæld er der noget, der tyder på, at mediabureauerne har behov for at få forklaret formen bedre,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Men der er samtidig noget, der tyder på, at de har et potentiale at arbejde med. For når annoncørerne bliver bedt om at forholde sig til udsagnet “Skaber bedre resultater for marketinginvesteringerne”, så er der en meget klar overvægt, der mener, at det er tilfældet. Mest markant hos de store annoncører, men de mindre er på ingen måde afvisende.”


1 digitalt vinderbureau og flere højdespringere

14 JANUAR 2016

1 digitalt vinderbureau og flere højdespringere

Bureaubiz skrev følgende

Blandt de digitale bureauer er der Magnetix – og så alle de andre, når der bedømmes image. Blandt de andre hopper et Aarhus-bureau op på 2. pladsen.

Kigger man på scoren for Magnetix i årets MyImage, der produceres af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz, så ligner den bureauets økonomiske resultater: Konstant vækst. Det betyder, at bureauets suveræne 1. plads sidste år ikke bare er opretholdt – den er yderligere blevet udbygget.

Kendskabet til bureauet er også øget markant fra 43 til 57 pct. Dette har kunnet være med til at løfte bureauet på BrandStyrke, men øget kendskab har ofte vist sig at være en udfordring i forhold til de kvalitative parametre, og her har Magnetix alligevel evnet at forbedre sin score.

Så i image-mæssig sammenhæng er situationen hos de digitale bureauer, at der er Magnetix – og så er der alle de andre. Og her er der så flere, der markerer sig i årets analyse.

Først og fremmest er der Aarhus-bureauet Vertica, der ikke nødvendigvis hopper flest pladser. Men det hopper højst op, idet bureauet er gået fra 8. til 2. pladsen. Bureauet er specielt stærkt på de kvalitative parametre, som ligger til grund for BrandPosition. Her har man udviklet sig så stærkt, at man har overhalet den suveræne imagekonge, Magnetix, selvom dette bureau faktisk også løftede sin score lidt.

Kendskabet til Vertica giver dog masser af plads til forbedring – men hos dem, der kender bureauet – der er det kendt for noget godt.

Skarp konkurrence

Vertica skubber In2media væk fra 2. pladsen – faktisk må In2media lide den tort at ryge helt ned på 7. pladsen, mens Creuna beholder 3. pladsen meget baseret på, at bureauet er Danmarks mest kendte digitale bureau. “Verticas ryk er ret markant, og bureauet er nu med i et trekløver, der ligger meget tæt på hinanden på 2.-4- pladsen. Der skal ikke ske ret meget, før der flyttes rundt på pladserne. Til gengæld er afstanden op til Magnetix enorm,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Det er IIH Nordic, der kan prale med at være hoppet flest pladser – fra 19. til 8. pladsen – mens Valtech følger godt med. Bureauet er hoppet fra 14. til 5. pladsen. Valtechs fremgang er først og fremmest sket på BrandStyrke, der handler om kendskab og lyst til at invitere til pitch. IIH Nordic er hoppet på basis af fremgang på både BrandStyrke og BrandPosition.

Endelig markerer et nyt bureau i analysen sig. Think Digital er et ungt bureau og er med for første gang – hvilket har resulteret i en samlet 6. plads. Men kigger man på bureauets udvikling som sådan, overrasker det ikke nødvendigvis.Think Digital er blevet fordoblet to år i træk – og i det senest kendte regnskabsår betød det faktisk en vækst på hele 10 mio. kr. Det ligner et bureau, man skal holde øje med.

MyImage, Samlet

Magnetix (1)
Vertica (8)
Creuna (3)
Hello Group (5)
Valtech (14)

MyImage BrandStyrke
Magnetix (1)
Creuna (2)
Hello Group (5)
Valtech (7)
In2media (3)

MyImage, BrandPosition
Vertica (2)
Magnetix (1)
Hesehus (19)
Novicell (5)
DIS/Play (7)

Kvalitative parametre

Gode til at skabe resultater

Hesehus (3)
Vertica (1)
Magnetix (2)

Strategisk stærke
ThinkDigital (Ny)
Magnetix (1)
Vertica (6)

Gode til at integrerekommunikationsløsninger
Combine (1)
Vertica (3)
Magnetix (2)

Adskiller sig markant fra andre digitale bureauer
Vertica (1)
Pentia (Ny)
Hesehus (20)

Gode til at samarbejde med andre bureautyper
Hesehus (12)
Magnetix (5)
Vertica (2)

Kreativ stærke
1508 (4)
Magnetix (7)
Digitas LBi (3)

Har mange digitale special-kompetencer
Novicell (2)
Vertica (1)
Pentia (Ny)

Har gode web analytics kompetencer
IIH Nordic (1)
Vertica (10)
Novicell (2)

Gode til at anvende den seneste digitale viden
Vertica (9)
Magnetix (3)
Novicell (4)

MyImage er udført af MyResearch. 704 marketingansvarlige har svaret (708 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt adm. dir/CEO. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.


Her er mediabureau vinderen

13 JANUAR 2016

Her er mediabureau vinderen

Bureaubiz skrev følgende

Stabiliteten er stor i årets MyImage blandt mediabureauer, hvor nr. 1, 2. og 3. er de samme som sidste år. Men der er en ny på 4. pladsen.

OMD og Carat sidder tungt på de øverste pladser i den årlige MyImage, der produceres af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz.

Tronen tilhørte OMD i en årrække, dengang det var Berlingskes Nyhedsmagasin, der stod for en årlig imageanalyse, og OMD lå også nr. 1, da MyImage startede. Men så lykkedes det for Carat at vippe dem af tronen i tre år – indtil sidste år, hvor OMD igen steg til tops.

Og den fordeling af pladserne er opretholdt i den nye analyse – med Mediacom som en lige så stabil 3’er.

Kort sagt stor stabilitet.

Man skal mere ned i tallene for at finde bevægelserne – og de fortæller, at feltet indsnævres. Både OMD og Carat oplever en svagt faldende score, mens Mediacom er blevet forbedret, så afstanden op til de to fører-bureauer er blevet noget mindre.

“Jeg er overbevist om, at disse tre bureauer også næste år vil være top tre. Og min umiddelbare opfattelse vil være, at det vil være en overraskelse, hvis Mediacom kan overhale Carat eller OMD – det vil kræve en ret markant udvikling. På den anden side – den vurdering havde jeg også sidste år på reklamebureauerne, og her lykkedes det alligevel for Hjaltelin Stahl at overhale både Kunde & Co og &Co,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

OMD har først og fremmest styrket sig på BrandPosition, hvor bureauet nu topper. Her lå Orchestra nr. 1 sidste år, der var første gang, at bureauet deltog fuldt i imageanalysen. Men bureauet har haft svært ved at holde den fine start.

Kendskabet vokser relativt langsomt og bedømmelsen på de kvalitative parametre er faldet tilbage.

Rollen som årets højdespringer i det meget stabile felt tilfalder IUM. Bureauet har i de senere år hoppet noget op og ned – men i år er det så blevet til en 4. plads i forhold til 7. pladsen i 2015.

Det er specielt på Brandstyrke – d.v.s. kendskab og lyst til at invitere til pitch – at IUM er rykket frem i forhold til sidste år.

MyImage, Samlet
OMD (1)
Carat (2)
Mediacom (3)
IUM (7)
PHD (5)

MyImage Brandstyrke
Carat (2)
OMD (1)
Mediacom (3)
IUM (7)
Mindshare (4)

MyImage, Brandposition
OMD (4)
Mediacom (2)
PHD (3)
Carat (5)
Vizeum (6)

Kvalitative udsagn:

Procenttallene ligger i mange tilfælde tæt, hvorfor små ændringer kan indebære ret markante ryk i ranking.

Innovative
Vizeum (2)
Mindshare (3)
Mediacom (10)

Strategisk stærke
IUM (4)
PHD (6)
Mediacom (2)

Gode til at integrere kommunikationsløsninger
Mediacom (5)
MEC (9)
OMD (6)

Gode til at skabe resultater
PHD (1)
OMD (3)
Mediacom (2)

Adskiller sig markant fra andre mediabureauer
Orchestra (1)
Mediabroker (2)
Mindshare (8)

Gode til at samarbejde med andre bureautyper
Mediacom (1)
PHD (2)
OMD (9)

Har gode digitale kompetencer
Vizeum (1)
Carat (3)
Mediacom (5)

Har gode analysekompetencer
OMD (1)
PHD (3)
Mediacom (2)

Er dygtige til at forhandle priser/vilkår
OMD (1)
Mediacom (2)
IUM (5)

MyImage er udført af MyResearch. 704 marketingansvarlige har svaret (708 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt adm. dir/CEO. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet. Du kan læse mere om analysen og bestille rapporterne på her.


Ny imagekonge blandt reklamebureauer

12 JANUAR 2016

Ny imagekonge blandt reklamebureauer

Bureaubiz skrev følgende

Tre bureauer har skilt sig ud i kampen om imagetronen. Kunde & Co og &Co er to af dem – men ingen af dem fik førstepladsen i år.

“First we take Manhatten, then we take Berlin”, lyder en gammel sang af Leonard Cohen.

Da Steffen Hjaltelin for mere end 10 år siden stiftede sit bureau, Hjaltelin Stahl, lød det bl.a., at han ville kombinere Kunde & Co’s strategiske styrke med Wibroe, Duckert & Partners kreative ditto.

Sidste år overhalede Hjaltelin Stahl så Partners, både hvad angår størrelse og image. Og nu kan bureauet så notere endnu et ryk. Hjaltelin Stahl har overhalet Kunde & Co i årets imageanalyse.

Dermed er bureauet en ny nr. 1 i MyImage, der produceres af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz.

Topplaceringen overrasker Mogens Østergaard, der er adm. dir. for MyResearch.

“Allerede sidste år kunne man se, at der er et trekløver, som har skilt sig ud i forhold til alle andre: Kunde & Co, &Co og Hjaltelin Stahl. Men afstanden mellem Kunde & Co og Hjaltelin Stahl var dog tilpas stor til, at jeg ikke troede på, at de kunne overhale dem på et år,” siger Mogens Østergaard og fortsætter:

“Både Kunde & Co og &Co har oplevet en svagt faldende score, mens Hjaltelin Stahl har rykket ret markant. Trekløveret skiller sig fortsat ud, men afstanden mellem dem er nu så lille, at alt er åbent til næste år.”

Hjaltelin Stahl har specielt rykket på BrandStyrke, der bygger på kendskab og spørgsmålet om annoncørerne vil invitere bureauet med i en pitch. Men der har også været fremgang på BrandPosition, der bygger på bedømmelsen på 9 kvalitative udsagn.

Her har bureauet bl.a. cementeret sin førsteplads på udsagnet om, at de er gode til at integrere kommunikationskanaler – noget som sikkert passer bureauet ret godt, da netop omnichannel spiller en stor rolle i bureauets markedsføring.

Hjaltelin Stahl er vokset markant i de sidste par år – det gælder også 2015 – læs mere her: Hjaltelin Stahl vokser: 25 flere medarbejdere alene i år

Robert/Boisen hoppede højt

Årets analyse rummer et par bemærkelsesværdige resultater.

Robert/Boisen & Likeminded bliver årets højdespringer, idet bureauet hopper fra en 14. til en 4. plads. Bureauet har aldrig før ligget så højt, og det er resultatet af et betydeligt ryk på både BrandStyrke og BrandPosition.

Robert/Boisen har dog også været meget synlig med først og fremmest Spies-arbejdet, Do It for Denmark og Do It for Mom, samt Anthon Bergs Generous Store. Det er cases, hvor bureauet har lagt sig i front på en mere moderne kreativitet – og måske noget, som annoncørerne nu kvitterer for.

Hertil kommer Agency Spring, som hopper ind på en samlet 5. plads. Bureauet er fusionen mellem Kernel Simpatico og Recommended, og kendskabet er selvsagt ikke højt. Men dem der kender bureauet – de gør det for noget godt, og derfor ligger Agency Spring nr. 2 på BrandPosition.

Her overgås de af en anden overraskelse. Another er med i analysen for første gang, og det relativt nye bureau kan ikke prale med et højt kendskab – men lige som Agency Spring, så er de kendt for noget godt hos dem, der kender dem.

BrandPosition afgøres af hvor mange af dem, som kender mindst lidt til bureauet, der erklærer sig enig i de kvalitative udsagn. Her kan det således være en fordel at være et mindre bureau, mens Brandstyrke typisk domineres af de største og mest kendte bureauer.

Det vil således være en betydelig udfordring både at øge kendskabet og placeringen på BrandStyrke samtidig med at man holder fast i en topplacering på BrandPosition. Men selvom bureauer som Another og Agency Spring risikerer at falde noget tilbage i takt med et større kendskab, så vil det altid være et godt udgangspunkt at være kendt for noget godt.

MyImage 2016, Samlet
Hjaltelin Stahl (3)
Kunde & Co (1)
&Co (2)
Robert/Boisen & Likeminded (14)
Agency Spring (Ny)
Brandhouse (9)
Wibroe, Duckert & Partners (7)
Advice (15)
enVision (4)
Another (Ny)

MyImage, Brandstyrke
Kunde & Co (1)
Hjaltelin Stahl (3)
&Co (2)
Brandhouse (6)
Wibroe, Duckert & Partners (5)
DDB Copenhagen (4)
Robert/Boisen & Likeminded (19)
enVision (8)
Mensch (7)
BatesY&R (10)

MyImage Brandposition
Another (Ny)
Agency Spring (Ny)
Robert/Boisen & Likeminded (8)
Hjaltelin Stahl (1)
Fireball (2)
Kunde & Co (5)
&Co (3)
Advice (12)
enVision (4)
Uncle Grey (20)

Kreativ stærke
Robert/Boisen & Likeminded (1)
Another (Ny)
&Co (2)
Uncle Grey (6)
Hjaltelin Stahl (4)

Strategisk stærke
Kunde & Co (1)
Another (Ny)
Robert/Boisen & Likeminded (9)
Advance (18)
Mensch (3)

Gode til at integrere kommunikationskanaler
Hjaltelin Stahl (1)
Another (Ny)
Agency Spring (Ny)
Advice (2)
Wunderman (36)

Gode til at samarbejde med andre bureautyper
Black Rabbit (Ny)
Agency Spring (Ny)
Another (Ny)
&Co (2)
Wunderman (21)

Adskiller sig markant fra andre reklamebureauer
Another (Ny)
Mensch (1)
We Love People (5)
Wibroe, Duckert & Partners (4)
Robert/Boisen & Likeminded (14)

Gode til digitale løsninger
Another (Ny)
Wunderman (1)
Zupa (Ny)
Pravda (Ny)
Responsive (4)

Gode til at skabe resultater
Agency Spring (Ny)
Kunde & Co (5)
Hjaltelin Stahl (8)
&Co (12)
RelationshusetGekko (1)

Gode til forbrugerindsigt
Fireball (7)
enVision (1)
Brandhouse (5)
Robert/Boisen & Likeminded (20)
Nørgård Mikkelsen (4)

Har god forståelse for kundernes forretning
Agency Spring (Ny)
Marketsquare (6)
Kunde & Co (4)
Fireball (3)
enVision (2)

MyImage er udført af MyResearch. 704 marketingansvarlige har svaret (708 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt adm. dir/CEO. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet. Du kan læse mere om analysen og bestille rapporterne her.


3 ud af 4 annoncører overvejer nye bureauer

14 DECEMBER 2015

3 ud af 4 annoncører overvejer nye bureauer

Bureaubiz skrev følgende

Masser af new bizz potentiale kan læses ud af MyImage analysen. Men det handler mere om, at annoncørerne spreder deres indkøb end om bureauskift.

På den ene side fortæller et af spørgsmålene i den årlige MyImage analyse om et stort new bizz potentiale for bureauerne bredt. På den anden side rummer svarene også en pestilens.

Spørgsmålet lyder:

Inden for hvilke af følgende bureautyper forventer du, at virksomheden i løbet af 2015-16 vil indgå dialog om kommende projekter med andre bureauer end de nuværende?

Svarene viser, at kun 23 pct. ikke har planer om at indgå i en dialog med andre bureauer.

“Der behøver ikke være tale om et muligt bureauskift. Tidligere har man set et niveau på 25-30 pct., når man har spurgt annoncører, om de overvejer at skifte bureau i det kommende år,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch, der står bag MyImage i samarbejde med Bureaubiz. Han fortsætter:

“Dette spørgsmål er bredere. Der kan godt være overvejelser om bureauskift mellem, men en del handler nok mere om, at man udvider sine bureau-relationer – f.eks. på grund af en efterspørgsel på andre kompetencer. Svarene bekræfter den tendens som bureauerne oplever, nemlig at annoncørerne i stigende grad er projektorienterede i deres tilgang til bureauerne frem for det mere faste partnerskab.”

Han fortæller videre, at overvejelserne om at tale med andre bureauer rammer bredt ind hos alle de fem bureautyper, der indgår: Reklame, digital, DM, media og PR. Det er dog blandt reklame- og digital-bureauer, at der må forventes størst dialogaktivitet.

Svarene på spørgsmålet bekymrer KreaKoms adm. dir., Tine Aurvig-Huggenberger.

“Det er fair nok, at annoncører gerne vil kigge ud i markedet og overveje, om de får det, de har brug for. Vi lever også i en verden, hvor stadigt flere kompetencer kommer i spil. Men der er en pris på alt, og for mange bureaupartnere er dyrt,” siger Tine Aurvig-Huggenberger og fortsætter:

“Derfor er det vigtigt at finde den rette balance mellem at søge unikke kompetencer og de transaktionsomkostninger, der følger med. Jeg mener, det må være i en fælles interesse. Bureauernes mulighed for at drive en god forretning er sværere, når annoncørerne spreder sig ud på mange leverandører. Men annoncørerne belastes også af transaktionsomkostninger – og endnu værre – de reducerer deres muligheder for at få udviklet mere kvalitative løsninger.”

En af verdens største annoncører har da også set problemstillingen. Procter & Gamble har i sit seneste regnskabsår skåret antallet af bureaurelationer ned med 40 pct.. Det har givet en besparelse på 15 pct. – eller ca. 2 mia. kr. En del af disse penge vil blive investeret i media og andre markedsførings-initiativer.

MyImage rummer svar fra over 700 marketingansvarlige. Det primære formål med analysen er at identificere en lang række bureauers image, men den rummer også enkelte side-spørgsmål.
Hovedanalysen er ved at blive bearbejdet, og resultaterne udkommer i første del af januar.


Udsigt til pæn vækst i marketingbudgetterne

3 DECEMBER 2015

Udsigt til pæn vækst i marketingbudgetterne

Bureaubiz skrev følgende

Optimismen ser ud til at have indfundet sig. Over 700 annoncører i MyImage analysen forventer en pæn vækst i marketingbudgetterne.

Marketingbudgetterne står til at stige med over 4 pct. til næste år. I hvert fald hvis man skal dømme på den årlige MyImage analyse, der udarbejdes af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz.

Indsamlingen af data er nu overstået, og over 700 marketingansvarlige i danske virksomheder har svaret. Dermed er det formentlig den største danske analyse blandt marketingfolk.

Analysens fokus er at opgøre image på en lang række reklame-, media- og digital-bureauer, og denne del vil først være færdigbearbejdet efter nytår. Men der er få andre spørgsmål, som man allerede nu kan fortælle om. Som f.eks. spørgsmålet om forventninger til næste års marketingbudget.

Sidste år, hvor deltagelsen i analysen var på niveau med i år, lød forventningen på en vækst på 3,4 pct. Men i 2016 ser der ud til at blive skruet yderligere op for blusset. Forventningen lyder på, at marketingbudgetterne vil vokse med 4,5 pct.

Det tyder på, at der har indfundet sig en generelt mere positiv stemning. Det er dog ikke en lige fordelt vækst, der er udsigt til. Der er brancher, der rykker mere end andre. Og så ser det også ud til, at virksomheder med mindre marketingbudgetter vil flytte sig mest.

“Virksomheder med marketingbudgetter, der ligger under 10 mill., vækster tre gange så meget som virksomheder med marketingbudgetter på over 50 mill., hvilket egentlig er meget forventeligt,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Den tendens skal dog ses i sammenhæng med, at virksomheder beliggende Vest for Storebælt forventer højere vækst i marketingbudgetterne end dem, som ligger Øst for Storebælt. Det forholder sig nemlig sådan, at virksomhederne vest for Storebælt har en anelse højere marketingbudgetter end øst-virksomhederne.”

“Den tendens skal dog ses i sammenhæng med, at virksomheder beliggende Vest for Storebælt forventer højere vækst i marketingbudgetterne end dem, som ligger Øst for Storebælt. Det forholder sig nemlig sådan, at virksomhederne vest for Storebælt har en anelse højere marketingbudgetter end øst-virksomhederne.”


Bureauer savner dokumentation for at kreativitet virker

19 MARTS 2015

Bureauer savner dokumentation for at kreativitet virker

Bureaubiz skrev følgende

Når bureau CEOs bliver spurgt, om effekten af kreativitet er veldokumenteret, så er det kun 15 pct., der mener det. Og det er reklamebureaudirektørerne der savner det mest.

Danske virksomheder har ikke tilstrækkeligt fokus på kreativitet. Det mener danske bureaudirektører – og det gælder i det store og hele på tværs af bureautyper.

Kun 25 pct. svarer ja til spørgsmålet, om “har danske virksomheder generelt tilstrækkelig med fokus på kreativitet” i den analyse blandt CEOs på bureauer, som MyResearch har gennemført. 184 blev inviteret til analysen og 87 har svaret.

Svarene underbygges til en vis grad af den årlige MyImage analyse fra MyResearch og Bureaubiz. Når de mere end 700 annoncører, der har svaret, skal prioritere valgkriterier, så er kreativ styrke på en 4. plads. Året før lå det kriterie på en 3. plads.

Det er måske ikke så overraskende, at bureau-direktører mener, at virksomhederne mangler fokus på kreativitet. Men måske leverer de i samme analyse noget af svaret. For på spørgsmålet om “synes du at effekten af kreativitet er veldokumenteret på det danske marked” er der kun 15 pct., der svarer ja. 71 pct. siger nej, mens 14 pct. ikke ved det.

Og svarene gemmer på et overraskende resultat. Det er nemlig reklamebureauerne – som jo for alvor er dem, der skal leve af kreativitet – der er mest negative. Kun 10 pct. mener, at effekten af kreativitet er veldokumenteret og hele 85 pct. svarer nej til spørgsmålet.

Reklamebureauerne der møder muren

De svar kommer dog ikke helt bag på formanden for Kreativitet & Kommunikation, Mona Juul.

“Jeg tror, det mere er reklamebureauerne, der møder muren – der møder den skepsis, der er og oplever problemerne med at overbevise kunderne om, at kreativitet virker,” siger Mona Juul og fortsætter:

“Der er ingen tvivl om, at vi mangler dokumentation, og det hænger bl.a. sammen med, at kunderne sjældent er parate til at bruge ressourcer på at evaluere den del af deres markedsførings-indsats.”

Mona Juul mener ikke, at branchen alene kan evaluere sig selv og fremlægge dokumentation for effekten af kreativitet. Men den kan gå forrest, medvirke og støtte projekter. K&K står også bag uddelingen af den årlige Advertising Effectiveness Award, der netop søger at belønne kampagner for deres effekt.

Her støder man dog også på annoncørerne.

“Mange annoncører er tilbageholdende med, hvad de vil give af informationer i case-beskrivelserne, og derved forringes mulighederne for at bruge dette materiale til at vise effekten af kreativitet,” siger Mona Juul.

The Case for Creativity

MyResearch arbejder netop nu på at stable et projekt omkring dokumentation af kreativitet på benene.

Det tager afsæt i James Hurmans bog “The Case for Creativity”, hvori han med udgangspunkt i 15 forskellige forskningsmæssige studier fra de sidste to årtier har bevist sammenhængen mellem kreativ kommunikation og kommerciel succes.

MyResearch arbejder på at skaffe funding til at gennemføre et to-årigt projekt baseret på danske cases med henblik på bl.a. at forstå betydningen af kreativitet for kommunikation i Danmark og komme væk fra den følelsesmæssige diskussion, så den bliver mere faktabaseret.

Er du interesseret i at høre mere omkring The Case for Creativity så kan du kontakte MyResearch her .


Bureaudirektører bør satse på glade medarbejdere

17 MARTS 2015

Bureaudirektører bør satse på glade medarbejdere

Bureaubiz skrev følgende

Tilfredse medarbejdere er nemlig et af de store tandhjul i vejen til vækst, viser analyse fra MyResearch.

Tilfredse medarbejdere er ren forretning. God forretning endda. De er ganske enkelt vejen til vækst, så der er al mulig grund for bureaudirektører til at gøre deres medarbejdere glade.

Budskabet kommer fra MyResearch, der ud over at stå bag den årlige MyImage måling også har gennemført medarbejdertilfredsheds-målinger på en række bureauer.

Resultaterne er sat ind i en formel sammen med bureauernes udvikling i bruttoavance, og resultatet er klart. Der er en nøje sammenhæng mellem graden af medarbejdertilfredshed og en voksende bruttoavance.

“Faktisk kan vi se, at der er et kritisk niveau. Hvis man på en skala fra 1-5 kommer under 3,5 i tilfredshed, så ligner det direkte tilbagegang. Til gengæld så vil der ikke være meget at vinde ved at søge at komme helt op på 5. Det optimale udbytte får man ved en medarbejdertilfredsheds-score mellem 4 og 4,5,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Medarbejdertilfredshed er det ene af den såkaldte tre-dobbelte bundlinje, som blev introduceret i forbindelse med projektet om Vinderbureauernes DNA, som MyResearch stod bag sidste år.

De to andre er kundetilfredshed og det økonomiske resultat.

Og der er altså en sammenhæng. Der kan være forskellige fokusområder i forhold til at udvikle kundetilfredsheden – men overordnet er medarbejder-tilfredshed en forudsætning for større kundetilfredshed – der til gengæld er forudsætningen for vækst.

Medarbejdertilfredshed ikke kun et spørgsmål om løn

Når man taler om medarbejdertilfredshed, så er det ikke blot et spørgsmål om løn. MyResearch har placeret de testede bureauer ind i Havas-direktør Steen Holms oprindelige klassifikation, som bringes i den årlige bureaurapport med nøgletal fra Bureaubiz.

Og tendensen er klar. Winwin bureauer har en løn over gennemsnittet – og en relativ høj medarbejdertilfredshed. Men Socialkontorer har også en løn over gennemsnittet, og her er tilfredsheden relativt lav. Desuden har man mere uengagerede medarbejdere.

Slavepiskerne har en løn under gennemsnittet – og en medarbejdertilfredshed på gennemsnittet. Til gengæld scorer man lavt på work-life balancen, hvor Socialkontorerne scorer højt.

Loselose bureauer har en løn under gennemsnittet – og en lav tilfredshed.

Uniknes er med til at drive kundetilfredshed

Det siger sig selv, at kundetilfredshed har stor betydning for evnen til at fastholde kunder. MyResearchs analyser viser dog samtidig, at det ikke er nok blot at have tilfredse kunder – de skal helst være meget tilfredse.

Spørgsmålet er så, hvad der driver kundetilfredshed. Her har man kigget på de kvalitative udsagn i MyImage, og det viser sig, at det for alle tre bureautyper i analysen – reklame, media og digitale – er en god ide, at adskille sig markant fra andre bureauer. Den topper hos både reklame og digitale, mens den ligger nr. 4 hos mediabureauerne.

Her topper “gode til at integrere kommunikationsløsninger” – et punkt som ligger nr. 2 hos reklamebureauerne.

Evnen til at skabe resultater spiller en rolle hos alle tre bureautyper, men ellers er der en finurlighed.

Hos reklamebureauerne scorer “gode til digitale løsninger” en betydelig rolle, mens “kreativ stærke” kun tildeles en lille betydning.

Hos de digitale bureauer tildeles digitale kompetencer kun en lille betydning, mens kreativ stærke faktisk tildeles stor betydning.

Det kan tyde på, at de forventninger, kunderne har som udgangspunkt, spiller en rolle for udviklingen af tilfredsheden. De digitale kompetencer er ikke en forventning men et plus hos reklamebureauerne, mens kreativitet ikke er en forventning hos de digitale bureauer, men et plus.


Bureaubranchen strutter af optimisme

4 MARTS 2015

Bureaubranchen strutter af optimisme

Bureaubiz skrev følgende

Og det gælder faktisk alle bureautyper. I hvert fald når man spørger bureauernes CEOs. De forventer markant vækst.

Krisen er slut. I hvert fald hvis man skal dømme på en analyse foretaget blandt bureauernes CEOs.

Det er MyResearch, der også står bag den årlige MyImage analyse, som har spurgt. Ialt har de henvendt sig til 184 CEOs og 87 har svaret. Så der er tale om en solid svarprocent.

Svarene fordeler sig med 40 fra reklame- og design-bureauer, 9 fra mediabureauer, 28 fra digitale bureauer og 10 fra PR-bureauer. Desuden er der både store og små bureauer på listen.

Analysen har beskæftiget sig med et bredt spektrum af spørgsmål omkring medarbejder- og kundetilfredshed, men direktørerne er også blevet spurgt til både deres tilfredshed med deres bureaus indtjening samt deres forventninger til udviklingen i bruttoavance. Og her er svarene ret entydige.

Samlet lyder forventningen hos de 87 bureauer, at bruttoavancen vil vokse med 11 pct. i 2015, og det er faktisk alle bureautyperne der er optimistiske. Overordnet forventer 86 pct. vækst, mens hele 23 pct. forventer mere end 20 pct. vækst. Kun en lille håndhuld bureauer forventer fald i bruttoavancen.

Umiddelbart vil man nok forvente, at det er de digitale bureauer, der vokser, og de trækker da i høj grad også væksten op, idet de forventer en samlet vækst på 18 pct. Men selv reklamebureauerne er optimistiske og forventer en vækst på 8 pct.

Mediabureauerne tror på en vækst på 9 pct., mens PR-bureauerne forventer at vokse med 12 pct.

Kigger man på bureauernes størrelse, så forventes den største vækst hos de mellemstore bureauer med en bruttoavance på mellem 10 og 30 mio. kr.

Tallene matches af et andet spørgsmål om bureaudirektørerne er tilfredse med bureauets økonomiske udvikling. Det er 73 pct. og 26 pct. er meget tilfredse.

“Hvis man prøver at holde disse forventninger op mod analyser omkring udviklingen i media- og marketingbudgetterne, så kan optimismen synes meget stor. Her ligger forventningerne typisk på en vækst på 3-4 pct.,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Men der tales mere og mere om, at virksomhederne vejrer morgenluft, og det kan betyde, at der bliver sat gang i investeringer, som gavner bureauerne uden at de umiddelbart forplantes til mediabudgetterne. Desuden ser man jo også en udvikling inden for markedsføring, hvor kommunikationen ud til forbrugerne ikke nødvendigvis er bundet op på media-indrykninger. Så der behøver ikke være en direkte relation mellem bureau-optimisme og media-optimisme.”


Værs'go: Danmarks mest kendte bureauer

16 JANUAR 2016

Værs’go: Danmarks mest kendte bureauer

Bureaubiz skrev følgende

Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem stort kendskab og godt image. Det viser listen over de mest kendte bureauer i årets MyImage analyse.

Kunde & Co er Danmarks mest kendte bureau – uden konkurrence. Der er ikke bare et klart spring ned til nr. 2 på listen – førstepladsen har også været stabil år efter år.

Menn hvis nogen på den baggrund kæder kendskabet sammen med topplaceringen i den årlige MyImage analyse, der produceres af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz, så tager de fejl.

For listen over kendskabsgrad giver ingen belæg for at kæde kendskab og et godt image sammen.

Tag bare nr. 2 og 3 på imagelisten blandt reklamebureauer. &Co er det 11. mest kendte og Hjaltelin Stahl er det 19. mest kendte.

Det næstmest kendte reklamebureau er Saatchi & Saatchi – og det bureau er faldet fra en 22. til en 32. plads ud af 36 på imagelisten. Mensch og Partners er også begge meget kendte – men er faldet tilbage på imagelisten.

Listen over de mest kendte bureauer viser desuden en betydelig stabilitet i niveauet på kendskabsgrad, og – helt som tidligere – at reklamebureauer fortsat er mere kendte end andre bureautyper. De største mediabureauer kan blande sig på Top 10, mens det klart mest kendte digitale bureau, Creuna, kun lige klemmer sig ind på Top 25 på en liste over alle bureauer uafhængig af type.

De digitale bureauer gør sig dog godt gældende, når man ser på de bureauer, der har løftet deres kendskab mest.

I toppen ligger et af landets store reklamebureauer. Men Advice er et bureau, der trækker mere og mere opmærksomhed, og derfor er det nok ikke mærkeligt, at der sker noget på kendskabet, som er steget fra 60 til 68 pct.

Nr. 2 er det ny mediabureau Orchestra med et plus på 6 pct. Umiddelbart vil man sige, at det er fra et lavt udgangspunkt – 29 pct. – men bureauet er kun to år gammelt, og det er faktisk ganske flot at starte med et kendskab på 29 pct.

Herefter kommer så fire digitale bureauer: Vertica, Novicell, Magnetix og DigitasLBi har alle forbedret deres kendskab med omkring 5 pct.

Top 10 kendskabsgrad – reklamebureauer
Kunde & Co 93 pct. (92)
Saatchi & Saatchi 83 pct. (85)
Mensch 83 pct. (80)
Wibroe, Duckert & Partners 82 pct. (81)
Ogilvy 79 pct. (83)
Republica (78 pct. (77)
Bates Y&R 78 pct. (81)
DDB 75 pct. (73)
Uncle Grey 73 (74)
TBWA & BBDO 72 pct. (De to bureauer er fusioneret. BBDO havde alene 82 pct. i kendskab året før)

Top 5 kendskab – mediabureauer
Carat 83 pct. (81)
OMD (74 pct. (73)
Mediacom 70 pct. (67)
Mindshare 66 pct. (62)
Mediabroker 56 pct. (52)

Top 5 kendskab – digitale bureauer
Creuna 64 pct. (68)
Valtech 50 pct. (54)
In2media 48 pct. (48)
Magnetix 43 pct. (38)
Advice Digital 42 pct. (42)
Advice Digital er lige før jul fusioneret med Advice og vil således forsvinde ud af næste års analyse.

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret. Det er en svarprocent på 22. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt adm. dir/CEO. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.

Rapporten kan bestilles på www.myresearch.dk eller ved at sende en mail til Mogens Østergaard på kontakt@myresearch.dk eller ringe på 41903401, hvor der også kan rettes spørgsmål.


Annoncører kårer ny imagekonge blandt mediabureauer

15 JANUAR 2015

Annoncører kårer ny imagekonge blandt mediabureauer

Bureaubiz skrev følgende

Imagetronen blandt mediabureauer er en tæt dyst mellem to bureauer. Men årets analyse viser, at et lille nyt bureau for alvor stempler ind i branchen.

I en lang årrække ejede OMD imagetronen blandt mediabureauer, men for tre år siden lykkedes det Carat at bryde muren og overtage 1. pladsen i MyImage, der produceres af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz.

Det blev dog kun til låns, for i år tager OMD tronen tilbage. Men kapløbet er tæt, og der skal ikke flyttes meget før de igen bytter plads. Til gengæld har OMD og Carat skilt sig ud. Hvor imagetronen engang lignede et monopol, så ligner det nu et duopol.

MyImage er sammensat af en score for Brandstyrke, der bygger på kendskab samt om man vil invitere til pitch, og Brandposition, der bygger på en række kvalitative udsagn, respondenterne skal bedømme bureauerne på.

Den primære årsag til tronskiftet findes i, at OMD har øget sin Brandstyrke, mens Carat har tabt lidt på Brandposition.

Men begge må faktisk se sig overhalet på de kvalitative udsagn – ikke bare af et bureau men af tre – og her findes nok den største overraskelse i årets måling. Det er nemlig et mindre nyt mediabureau, der topper på Brandposition.

Orchestra er blot to år gammel, og sidste år blev bureauet kun målt på kendskab, så det er første gang man er med i den egentlige imagemåling. Samlet blev det til en 8. plads, men det ser helt anderledes ud på de kvalitative parametre. Orchestra opnår faktisk en 1. plads på Brandposition. foran Mediacom, PHD, OMD og Carat.

“Brandposition fortæller noget om, hvordan dem, som kender bureauet, bedømmer det. Det kan give nogle højere niveauer for et bureau med mindre kendskab. Men Orchestras kendskab er faktisk ganske fornuftigt, så man må sige, at bureauet med den 1. plads stempler sig ind i branchen,” siger adm. dir. Mogens Østergaard og tilføjer som eksempel, at et meget ældre mediabureau som Havas faktisk er pillet ud af årets analyse, fordi man aldrig lykkedes at gøre væsen af sig brandingmæssigt.

Orchestra er et lokalt mediabureau ejet af fire reklamebureauer, og skiller sig på den måde ud i forhold til den overvejende internationalt styrede branche. Bureauet topper da også på udsagnet om “adskiller sig markant fra andre mediabureauer”.

Ud over Orchestra er OMDs søsterbureau også gået frem i årets analyse. Bureauet er gået fra en 8. til en 5. plads.

Hos OMD er adm. dir. Bo Damgaard selvsagt glad for at genvinde førstepladsen. Men også ydmyg.

“Vi er lykkedes med en række ting, men der stadig ting, der skal gøres. vi er meget glade for at toppe på udsagnet om strategisk styrke, men der er bestemt plads til forbedringer på de kvalitative parametre,” siger Bo Damgaard og fortsætter:

“Vi har gennem året arbejdet meget med at udvikle vores produkt samt kommunikere det gennem både events og målrettede møder. Herudover har vi gjort det godt i award-sammenhæng, og jeg tror det er noget af det, der virket for os.”

Hos Carat lyder der en lykønskning.

“Ingen skal være i tvivl om, at vi ønsker at vinde – men det skal ikke afholde mig fra at sige tillykke til OMD. De har gjort det godt. Jeg hæfter mig dog ved, at konkurrencen er tæt, og planen er, at OMD kunn får 1. pladsen til låns,” siger adm. dir. Ulrik Petersen.

MyImage mediabureauer – Top 5 samlet
OMD (2)
Carat (1)
Mediacom (3)
Mindshare (4)
PHD (8)

Top 5 Brandstyrke
OMD
Carat
Mediacom
Mindshare
MEC

Top 5 Brandposition
Orchestra
Mediacom
PHD
OMD
Carat

Top 3 – kvalitative udsagn

Innovative
Orchestra
Vizeum
Mindshare

Strategisk stærke
OMD
Mediacom
Carat

Gode til at integrere kommunikationsløsninger
Vizeum
PHD
Carat

Gode til at skabe resultater
PHD
Mediacom
OMD

Adskiller sig markant fra andre mediabureauer
Orchestra
Mediabroker
Vizeum

Gode til at samarbejde med andre bureautyper
Mediacom
PHD
Orchestra

Har gode digitale kompetencer
Vizeum
MEC
Carat

Har gode analysekompetencer
OMD
Mediacom
PHD

Er dygtige til at forhandle priser/vilkår
OMD
Mediacom
Carat

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret. Det er en svarprocent på 22. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt adm. dir/CEO. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.

Rapporten kan bestilles på www.myresearch.dk eller ved at sende en mail til Mogens Østergaard på kontakt@myresearch.dk eller ringe på 41903401, hvor der også kan rettes spørgsmål.


Suveræn imagekonge blandt de digitale bureauer

14 JANUAR 2015

Suveræn imagekonge blandt de digitale bureauer

Bureaubiz skrev følgende

Magnetix har imponeret på flere fronter igennem de senere år. Først og fremmest gennem mange kundegevinster, en utrolig vækst og en meget stærk indtjening.

Så på den led var det måske ikke overraskende, at bureauet sidste år også kunne indtage imagetronen blandt de digitale bureauer i den årlige MyImage analyse, der produceres af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz.

Men Magnetix holder ikke bare fast i positionen. Den nye analyse viser en styrket position, og bureauet ser lige nu aldeles suveræn ud på toppen af imagetronen.

Det sker endda på grundlag af et kendskab, der kun er det fjerde højeste blandt de digitale bureauer.

Creuna er fortsat det kendteste danske digitale bureau, men de senere års trængselstider fornægter sig ikke i den årlige analyse. I år må bureauet endda se sig skubbet yderligere en plads ned, idet In2media har indtaget anden-pladsen.

MyImage er sammensat af en score for Brandstyrke, der bygger på kendskab samt om man vil invitere til pitch, og Brandposition, der bygger på en række kvalitative udsagn, respondenterne skal bedømme bureauerne på.

Magnetix topper på både Brandstyrke og Brandposition, og på de ni kvalitative udsagn er det blevet til en førsteplads, tre andenpladser og to tredjepladser.

“I årets analyse er der primært tre bureauer, der har styrket deres position, når man kigger på den relative imagescore. Ud over Magnetix gælder det In2media og Novicell, og det bringer sidstnævnte fra en 14. til en 6. plads. Men Magnetix har skilt sig så meget ud, at de ser ud til at være i en klasse for sig selv. Deres score er høj, og de er gået frem hvert eneste år de sidste fire år,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Årets analyse viser også nogle ret markante nedture – med Vertic i front. Bureauet er gået fra en 5. til en 13. plads.

Til gengæld er der et par bureauer, som er med for første gang – og som har gjort det ganske godt.

Vertica landede på en 8. plads, mens Combine og Atcore indtog henholdsvis 11. og 12. pladsen ud af 21 bureauer.

MyImage digitale bureauer – Top 5 Samlet
Magnetix (1)
In2media (4)
Creuna (2)
1508 (3)
Hello Group (6)

Brandstyrke – Top 5
Magnetix
Creuna
In2media
1508
Hello Group

Brandposition – Top 5
Magnetix
Vertica
Digitas LBi
Combine
Novicell

Top 3 – Kvalitative udsagn

Gode til at skabe resultater
Vertica
Magnetix
Hedal Kruse Brohus

Strategisk stærke
Magnetix
Digitas LBi
1508

Gode til at integrere kommunikationsløsninger
Combine
Magnetix
Vertica

Adskiller sig markant fra andre digitale bureauer
Vertica
Magnetix
Combine

Gode til at samarbejde med andre bureautyper
DIS/Play
Vertica
Frankly Web

Kreativ stærke
Frankly Web
In2media
Digitas LBi

Har mange digitale special-kompetencer
Vertica
Novicell
DIS/Play

Har gode web-analytics kompetencer
IIH Nordic
Novicell
Magnetix

Gode til at anvende den seneste digitale viden
Combine
In2media
Magnetix

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret. Det er en svarprocent på 22. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt adm. dir/CEO. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.

Rapporten kan bestilles på www.myresearch.dk eller ved at sende en mail til Mogens Østergaard på kontakt@myresearch.dk eller ringe på 41903401, hvor der også kan rettes spørgsmål.


Danske marketing-budgetter vil næste år vokse med 3,4 pct.

11 DECEMBER 2014

Danske marketing-budgetter vil næste år vokse med 3,4 pct.

Bureaubiz skrev følgende

Den årlige MyImage analyse slår med over 700 respondenter rekord. De har også svaret på forventningen til næste års marketingbudgetter.

Den årlige MyImage analyse, som udarbejdes af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz, er godt nok ikke en trend-analyse. Men respondenterne svarer på nogle få spørgsmål omkring næste års marketing-budgetter, og derfor kan man få en indikation på forventningerne.

I år bygger analysen på 708 besvarelser, og det er rekord igen. De repræsenterer et samlet marketingbudget på 7,1 mia. kr. Når det gælder image, kan der være flere respondenter fra samme firma, hvis der er flere brands med hver sine marketingansvarlige. Men trends-tallene er renset, så der kun er et svar for hvert firma.

På det grundlag bliver resultatet en forventet vækst i marketingbudgetterne på 3,4 pct.
29% af virksomhederne forventer et større budget i 2015 end i 2014
60% forventer et uændret budget
de sidste 11% forventer et mindre budget.

Væksten ligger primært blandt de mindre annoncører (0-19 mill.) og så de helt store annoncører (50+ mio. kr.), mens der blandt de mellemstore annoncører (20-49 mill.) kun forventes en marginal stigning.

“Derudover viser tallene at brancherne “Sygdom og sundhed” og “Forlystelser, rejser og spil” er de to brancher med klart den største forventede stigning i marketingbudgetterne, hvilket jo passer godt sammen med de forbrugertrends, der peger i retning af øget fokus og forbrug her. Her er den forventede vækst 3-4 gange så stor som den gennemsnitlige vækst,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

De to brancher, hvor udviklingen er mest negativ, er “BtB” samt “Energi og Transport.”

Analysen går ikke nærmere ind på, hvad forventningerne til anvendelsen af specifikke kanaler er.

Reklameindtægter ventes at vokse lidt mindre

Forventningerne er noget over, hvordan IUM-selskabet, Magna Global Ad Forecast, tror reklameindtægterne vil udvikle sig. Bureauet venter en stigning i Danmark på 1,5 pct., hvilket er bedre end udviklingen i 2014. I Norden ventes en vækst på 2,5 pct. med Sverige som det mest dynamiske marked.

Magna Global Ad Forecast tror på en vækst i reklameindtægterne i Vesteuropa på 2,8 pct. Vurderet på kanaler er det ikke overraskende digitale og mobile medier, der trækker markedet. Tv ventes at holde skansen fornuftigt, mens de trykte medier er pressede.

Det skal dog bemærkes, at man ikke uden videre kan sidestille reklameindtægter og marketingbudgetter, hvilket kan forklare forskellen på de to analysers hovedtal.

Imageanalyse til januar

Mogens Østergaard glæder sig over, at det er lykkedes at få så mange besvarelser på MyImage analysen.

“Det viser med al tydelighed den forankring undersøgelsen har blandt annoncører og bureauer. Så stort tak til branchen for den store opbakning,” siger Mogens Østergaard.

Tallene er lige nu ved at blive bearbejdet, så de er klar til offentliggørelse

Spørgsmål kan rettes til Mogens Østergaard på telefon 41903401 eller mo@myresearch.dk


Digitalt bureau scorer højt på tilfredse medarbejdere

14 NOVEMBER 2014

Digitalt bureau scorer højt på tilfredse medarbejdere

Bureaubiz skrev følgende

Vertica-direktør, Jeppe Hansen, prædiker, at tilfredse medarbejdere har stor betydning for sund bureaudrift. Og det er ikke kun tom snak, viser ny analyse.

Bureauer er people’s business. Således lyder en velkendt sandhed. Men for det meste har det handlet om de stjerner, der kan trække kunderne til.

I den digitale verden skal man kigge andre steder hen i organisationen. Her er der ikke stjerner og vandbærere – nøglepersoner findes i lige så høj grad i de nederste lag af organisationen som i toppen.

Det stiller en helt anderledes udfordring for ledelsen og driften af et digitalt bureau – som det f.eks. fremgik af en artikel fornylig på AdAge (omtalt på Bureaubiz her) – og det er et forhold, der er drivende for det digitale bureau, Verticas, adm. dir. Jeppe Hansen. At have tilfredse medarbejdere er for ham en af tre hjørnesten til at sikre både vækst og en god indtjening.

Netop derfor er han ret godt tilfreds med resultaterne i den medarbejderanalyse, som analysefirmaet, MyResearch, fornylig har gennemført på 15 bureauer (læs mere her)

MyResearch har offentliggjort nogle generelle resultater men ikke på de enkelte bureauer. Og der kommer heller ikke en rangorden.

Men Jeppe Hansen vil gerne fortælle, at Vertica er et af bureauerne, og adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch, vil godt gå så langt som til at sige, at Vertica ligger som et af de bedste i analysen.

95 pct. vil anbefale

Blandt de resultater, Jeppe Hansen kan glæde sig over, er, at 70 pct. af medarbejderne er Meget tilfredse, mens 28 pct. er Tilfredse. Det er væsentligt bedre end benchmarket. 95 pct. af medarbejderne, vil anbefale bureauet som et godt sted at arbejde. Også det er klart over benchmarket.

Når alle resultaterne i analysen bruges til at placere medarbejderne i fire profiler – “I fare”, “Uengagerede”, “Engagerede” og “selvtilfredse” – så lander 95 pct. i gruppen “Engagerede”. Snittet for de 15 bureauer er her 70 pct..

Verticas tal kan give mindelser om gamle sovjettiske stemmetal, og der er da også et element af socialisme, når Jeppe Hansen taler om, hvordan Vertica har organiseret sig. Det gælder f.eks.:

Bureauet har ingen sælgere eller mellemledere
Alle har direkte kontakt med deres kunder
Der er en stam-beskrivelse på hver jobfunktion, hvor den enkelte selv kan definere sine stærke og svage sider og dermed etablere nogle udviklingsmål
Karriere-udvikling foretages af coaches, som enhver kan stille op til at være, og hvor den enkelte vælger, hvem man vil have

Heller ikke ansættelser er noget, der styres fra toppen.

“Vi arbejder på basis af et sæt værdier, og ansættelses-samtaler foregår med tre personer, som alle har vetoret. Er man i tvivl, så er det et nej. Og det er ikke kun kompetencer, det handler om. Værdierne skal matche. Vi lægger stor vægt på gensidig respekt, dialog og teamwork, og derfor er det vigtigt, at folk kan fungere sammen,” siger Jeppe Hansen.

Han erkender, at der selvfølgelig kan opstå uenigheder omkring valg af løsninger, fordeling af ressourcer etc. Men heller ikke her er det ledelsen, der skærer igennem.

“Det kan være, vi tager del i en diskussion, hvis folk ikke selv kan løse den. Men så søger vi at være en slags mediator. Helt grundlæggende vil målet være, at folk selv får snakket sig frem til en løsning,” siger Jeppe Hansen.

Det kan lyde som en organisation, hvor ledelsen har deponeret sin handlekraft, hvis ikke man kan skære igennem med beslutninger. Hvad nu hvis man ønsker at foranstalte en udvikling i en eller anden retning?

“Det er en gammeldags tilgang du udtrykker med det spørgsmål. Vi ser sådan på det, at vi har fuldstændig åbenhed om alle forhold, der vedrører bureauets drift, udvikling og position. og alle er klar over, at vi selvfølgelig skal performe for at have en arbejdsplads,” siger Jeppe Hansen og fortsætter:

“Der var et tilfælde, hvor jeg syntes, at vores tablet-løsninger generelt ikke var gode nok. Jeg tog det op på et af vores ugentlige fællesmøder, og 3-4 måneder senere var niveauet blevet meget bedre.”

På et enkelt punkt er der dog ikke meget socialisme eller åbenhed. Lønnen fastsættes individuelt.

Tempo kan være et dilemma

Jeppe Hansen erkender, at organisationen kan have et dilemma i forhold til tempo.

“Selvfølgelig kan det at gennemføre beslutninger være langsommeligere, når man skal gøre det igennem dialog og argumenter frem for at meddele en beslutning. Så jo – organisationen kræver tålmodighed,” siger Jeppe Hansen og fortsætter:

“Men teamwork er nøglen til succes i den digitale proces. På et bureau som vores er det ikke få nøglepersoner, der laver produktet – det er et samspil mellem en lang række ressourcer og kompetencer, og derfor tror vi fuldt og fast på, at det giver bedre resultater at lade beslutningerne vokse ud af organisationen. Og kigger man på nettotiden for reel implementering der virker, så går det måske væsentligt hurtigere.”

Med en bruttoavance på 48 mio. kr. i 2013 er Vertica Danmarks 8. største digitale bureau. Når det gælder overskudsgrad, så var Vertica med sine 19,1 det 4. bedste digitale bureau efter Magnetix, Hedal Kruse Brohus og Heyday.


Bureauer skal blive bedre til at anerkende deres medarbejdere

4 NOVEMBER 2014

Bureauer skal blive bedre til at anerkende deres medarbejdere

Bureaubiz skrev følgende

350 medarbejdere på 15 bureauer har deltaget i en medarbejdertilfredsheds-analyse, og det er der kommet nogle generelle iagttagelser ud af.

Anerkendelse og forventnings-afstemning på indsats og resultater er to emner, som danske bureauer kan blive bedre til – hvis man spørger medarbejderne.

Det er nemlig, hvad analysefirmaet, MyResearch, har gjort hos 15 bureauer. Tilgangen var en ny analysemodel, som MyResearch (der også står bag den årlige MyImage analyse blandt bureauer) i år har tilbudt at lave gratis for at opbygge en erfaringsbase for fremtidige analyser.

“Det er en medarbejderanalyse, som er udviklet specifikt til bureauerne på basis af vores arbejde med den årlige imagemåling og Vinderbureauernes DNA, og modellen har fungeret, så nu har vi gjort det til en fast bestanddel af vores produkt-portefølje,” siger adm. Mogens Østergaard.

15 bureauer tog imod tilbuddet, og 350 medarbejdere – ca. 90 pct. – har svaret. Der er tale om en pæn blanding af bureautyper og størrelse, og ud over rapporten direkte på det enkelte bureau, er der også lavet en samlet rapportering, som hver enkelt bureau kan benchmarke sig op mod.

Det er i den sammenhæng, at performance-håndtering træder frem som områder, bureauer kan gøre noget ved.

“Andre punkter, hvor scoren er tilpas lav til, at det kunne være et indsatsområde handler om karriereudvikling og uddannelsesprogrammer. Men vi kan også se, at disse områder ikke spiller en afgørende rolle for evnen til at fastholde medarbejderne, og derfor trænger de sig ikke lige så meget på som performancehåndtering,” siger adm. dir. Mogens Østergaard og fortsætter:

“Kigger man på de overordnede parametre som tilfredshed og loyalitet, så kommer bureauerne faktisk ganske fornuftigt ud. Ikke prangende men absolut fornuftigt. Der er dog betydelige udsving mellem de enkelte bureauer i analysen.”

Analysen viser, at bureauets øverste ledelse betyder meget for tilfredsheden blandt medarbejderne, mens den nærmeste leder ikke betyder alverden. Til gengæld bytter den øverste ledelse og den nærmeste leder plads, når det gælder Loyalitet. Så hvis den øverste ledelse skal gøre en indsats for at skabe større loyalitet, så skal den altså have den nærmeste leder til at forstå sin rolle.

Og her træder performancehåndteringen også igennem. Måske ikke så overraskende – den nærmeste leder har en naturlig rolle i forhold til netop punkter som anerkendelse, forventningsafstemning samt evaluering.

“Både performancehåndtering og den nærmeste leder får en score, der giver plads til forbedringer. Og samtidig er det altså områder, der spiller en betydelig rolle for medarbejderne,” siger Mogens Østergaard.

Analysen viser også, at 50 pct. af medarbejderne har været ansat i under 2 år – et tal der ikke overrasker Jan Maagaard, som har en årelang erfaring fra branchen – bl.a. som afdelingsdirektør i DRRB (forløberen for Kreativitet & Kommunikation) – og nu fungerer som headhunter med speciale i bureau og marketing.

“Jeg har tidligere været involveret i analyser, der viste, at medarbejderomsætningen i mange bureauer er så stor, at de målt i antal har udskiftet samtlige medarbejdere efter 5-6 år. Selvfølgelig er alle ikke udskiftet, men det betyder bare, at nogen er blevet udskiftet mere end en gang inden for 5-6 år og at omsætningen er stor. Så nej det tal overrasker mig ikke. Det er som forventet,” siger Jan Maagaard.

Spørgsmålet er så, om det er hensigtsmæssigt? Ikke hvis man spørger det digitale bureau, Verticas adm. dir., Jeppe Hansen. I forbindelse med et årsregnskab fortalte han om bureauets bestræbelser på at holde på folk og konstaterede i den sammenhæng:

“Det er dyrt at miste medarbejdere, og det tror jeg, at mange bureauer kan gøre noget godt for sig selv ved at erkende.”

MyResearch har også koblet resultaterne på de enkelte bureauer sammen med opdelingen i Winwin, Socialkontorer, Slavepiskere og Loselose i den årlige bureaurapport fra Bureaubiz.

Her fordelte bureauerne sig ret entydigt således, at Winwin havde de mest tilfredse medarbejdere, mens Loselose havde de mindst tilfredse.

Socialkontorer, der er kendetegnet ved højere lønninger end gennemsnittet, havde de mest uengagerede medarbejdere, som dog var tilfredse med balancen mellem arbejde og privatliv. Dette sidste punkt var der til gengæld mindre tilfredshed med hos Slavepiskerne.