Danske annoncører bekymret over udsigt til bortfald af cookies

4 OKTOBER 2021

Bureaubiz skrev følgende:

Lige før sommerferien meddelte Google, at man ville fortsætte med at servicere 3. parts cookies indtil 2023, og på det amerikanske medie, AdAge, fik den beslutning overskriften, at ”Google forsinker cookies død….”.

Forklaringen var bl.a., at store brands var bekymrede for udviklingen, og at man ikke rigtig var lykkedes med erstatninger endnu.

Den bekymring, der kom til udtryk her, ser ud til fuldt ud at blive delt på det danske marked. Det viser de årlige CMO trendanalyse og Bureaudirektør trendanalyse, der indgår i BureauTrends rapporten, som udkommer om kort tid, og som udgives af Bureaubiz og MyResearch.

Både CMO’erne og Bureaudirektørerne er blevet stillet spørgsmålet om, hvor stor betydning manglende 3. parts cookies vil få for virksomhedernes digitale markedsføring.

Konklusionen er, at betydningen vil blive ret stor, og at CMO’erne er lidt mere bekymrede end bureaudirektørerne.

Der er dog nuancer i forhold til de forskellige bureautyper. PR-bureauerne går meget lidt op i det spørgsmål, mens direktørerne blandt de digitale bureauer og mediabureauerne er mere på niveau med annoncørerne.

Hos annoncørerne er det 44 pct., der forventer, at manglen på 3. parts cookies vil få stor eller meget stor betydning for deres digitale markedsføring. Kun 12 pct. er ret ubekymrede. De store annoncører er mere bekymrede end de mindre – hvor det dog er hver femte, der endnu ikke rigtig har en holdning til spørgsmålet.

Hos bureaudirektørerne er det kun hver tredje, der vurderer, at spørgsmålet om 3. parts cookies vil få mindst stor betydning for kundernes markedsføring. Tager man svarkategorien ”Nogen betydning” med, så er der dog nogenlunde lige mange bureaudirektører, der forventer en effekt som CMO’erne.

Mediabureaudirektørerne skiller sig ud på den måde, at ingen af dem tror, det vil få ”meget stor” betydning. Til gengæld er det hele 90 pct., der vurderer, at manglen på 3. parts cookies vil få mindst ”Nogen betydning”.

Spørgsmålet er, om den lidt anderledes tilgang hos mediabureauerne hænger sammen med, at man hos disse bureauer er dybt involverede i arbejdet på at udvikle alternative løsninger.

Om BureauTrends

BureauTrends indeholder Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen, Bureaudirektør trendanalysen, årets gang og de mest prisvindende bureauer. 117 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 3,3 mia. kr.  har svaret i årets analyse. 
93 bureaudirektører repræsenterende en samlet bruttoavance på 4,4 mia. kr. har svaret i årets analyse. 2021-rapporten koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt


BureauTrends er landet: 2020 gik bedre end frygtet for bureaubranchen

15 SEPTEMBER 2021

Bureaubiz skrev følgende:

2020 gik betragteligt bedre end frygtet for bureaubranchen, da Danmark blev lukket ned i starten af foråret sidste år. Det viser årets BureauTrends-rapport, der bliver udgivet i dag.

Den samlede bruttoavance for bureaumarkedet faldt kun med 0,9 pct. og endte på 8,124 mia. kr. Samlet set havde branchen et overskud på 856 mio. kr. før skat., hvilket er 3 pct. lavere end i 2019.

Selvom bureaubranchen under ét er kommet fornuftigt ud af 2020, dækker udviklingen over store forskelle.

”Nøgletallene for bureauerne afspejler de store omvæltninger, vi så i samfundet efter coronanedlukningen sidste forår. Hårdest er det gået ud over eventbureauerne, som har været stærkt hæmmet af restriktioner og befolkningens lyst til at mødes. De digitale bureauer har derimod fortsat tidligere års høje vækst, da der stadig er et stigende behov for digital kommunikation,siger Mads Lindegaard, cheføkonom i GRAKOM, der repræsenterer kommunikationsindustrien.

Digitalbureauerne kom ud af 2020 med en vækst på 7,6 pct. i bruttoavance. Mediabureauer og reklamebureauer blev ligesom mediebranchen ramt af faldende annoncering og oplevede fald på henholdsvis 9,8 pct. og 7,3 pct. Eventbureauernes bruttoavance faldt med hele 32 pct. i 2020 og var dermed den bureautype, som blev klart hårdest ramt på aktiviteten.

Udviklingen i bureauernes bruttoavance i 2020 ift. 2019  
  Ændring i bruttoavance i 2020
Reklamebureauer -7,3%
Digitale bureauer 7,6%
Designbureauer -3,2%
PR-bureauer 2,1%
Mediebureauer -9,8%
Eventbureauer -32,0%
Hele bureaumarkedet -0,9%

Om BureauTrends
BureauTrends indeholder Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen, Bureaudirektør trendanalysen, årets gang og de mest prisvindende bureauer. 117 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 3,3 mia. kr.  har svaret i årets analyse.
93 bureaudirektører repræsenterende en samlet bruttoavance på 4,4 mia. kr. har svaret i årets analyse. BureauTrends koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt


BureauTrends: Moderat vækst i marketingbudgetterne

15 SEPTEMBER 2021

I 2020-udgaven af BureauTrends blev der lagt op til et stort fald i marketingbudgetterne. I år er udviklingen igen positiv. Men kun lige akkurat.

Bureaubiz skrev følgende:

Den positive stemning er tilbage hos marketingdirektørerne i den årlige CMO trendanalyse, som indgår i BureauTrends rapporten fra Bureaubiz og MyResearch. Rapporten rummer endvidere Bureaudirektør trendanalysen, Nøgletalsanalysen og oversigten over årets mest vindende bureauer.

Men optimismen syner umiddelbart behersket.

Da marketingdirektørerne sidste juni svarede på spørgsmålene i den årlige analyse, blev resultatet at marketingbudgetterne stod til et fald på 4,8 pct. I år er resultatet blevet en forventet vækst på 0,7 pct. Klart bedre end sidste års fald, men kun moderat, når man tager de mange udmeldinger om den økonomiske udvikling i betragtning.

F.eks. kunne Børsen lige før sommerferien fortælle om en konjunkturanalyse, hvor danske chefer nærmest struttede af optimisme og forventede en omsætningsvækst på over 3 pct. i 2021.

Rapporten rummer ikke en direkte forklaring på, hvorfor væksten ser ud til at blive moderat, og der kan selvsagt være en række muligheder. F.eks. er forsyningskæderne under pres, og der er ingen grund til at markedsføre sig intensivt, hvis man ikke er sikker på at kunne levere.

Vi ved heller ikke, om sidste års forventede fald på 4,8 pct. blev aflyst i løbet af efteråret, fordi forårets chok fortonede sig og markedet udviklede sig bedre end frygtet.

“Men samtidig har der været en tendens i de foregående år til en mere moderat vækst i marketingbudgetterne. I 2018 lød forventningerne på en vækst på 3,5 pct., og i 2019 blev resultatet en forventet vækst på 2,7 pct. selvom samfundsøkonomien generelt var god i de år. Ser man bort fra corona-effekten i 2020, så kan noget tyde på en generelt nedadgående tendens,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Analysen viser endvidere, at det er de store annoncører, der øger mest. Faktisk står de mindre annoncører til et lille fald på 0,5 pct.

Når man kigger på marketingbudgettets hovedposter, så står Paid Media til den største vækst. Generelt er hovedposterne tilbage til niveauet for 2019 – dog med et lille ekstra plus til Paid Media, der udgør ca. halvdelen af marketingbudgetterne.

Sætter man Paid Medias andel lig med beløbet i Reklameforbrugsundersøgelsen, så kan man få følgende opgørelse over de samlede marketingomkostninger og deres fordeling på hovedposterne:

 • Det samlede marketingforbrug står til at stige fra 31,2 til 32,6 mia. kr.
 • Paid Media står til at vokse fra 14,7 til 15,6 mia. kr.
 • Inhouse resourcerne står til at falde fra 7,7 til 7,6 mia. kr.
 • Fees til bureauerne står til at stige fra 5,9 til 6,3 mia. kr.
 • MarTech investeringer står til at stige fra 2,9 til 3,1 mia. kr.

 BureauTrends indeholder Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen, Bureaudirektør trendanalysen, årets gang og de mest prisvindende bureauer. 
117 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 3,3 mia. kr.  har svaret i årets analyse.
93 bureaudirektører repræsenterende en samlet bruttoavance på 4,4 mia. kr. har svaret i årets analyse.
2021-rapporten udkommer medio september, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt


Brancheglidning? Der er stadig forskel på bureautyperne

14 SEPTEMBER 2021

93 bureaudirektører har svaret på om en række kompetencer er en kernekompetence. Svarene viser, at der er forskel på bureautyperne.

Bureaubiz skrev følgende:

Hvorfor taler man om digitale bureauer? Der er jo ikke nogen, der IKKE er digitale i dag!

Den reaktion møder vi ind imellem, når vi i forskellige oversigter inddeler branchen i forskellige bureautyper. Der er da heller ingen tvivl om, at det kan synes skævt at kalde en bureautype for digital, når der ret beset jo netop ikke er nogen bureauer, som ikke i et eller andet omfang arbejder digitalt.

Det er ofte reklamebureauerne, kritikken kommer fra, og de føler sig måske også klemt på den måde, at betegnelsen reklamebureau kan synes noget gammeldags.

Så kunne man kalde dem for kreative bureauer – men så ville man muligvis løbe ind i en kritik af, at andre bureauer da også arbejder med kreativitet.

De mest radikale vil hævde, at der ingen grund er til at inddele branchen i bureautyper overhovedet.

”Bureauer der ikke ønsker at inddele bureaumarkedet i typer glemmer ofte, at forskellene mellem de respektive bureautyper fortsat er større end lighederne. Derudover har nogle et stærkt ønske om at flytte deres position i markedet, typisk for at øge forretningsgrundlaget, og her kan placering i en type virke begrænsende,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Men ingen inddeling vil nok gøre branchen noget udflydende, og at der reelt er en forskel på bureautyperne kan man læse i den nye rapport, BureauTrends, fra Bureaubiz og MyResearch. Heri finder man Bureaudirektør trendanalysen og i den er der et spørgsmål, hvor de 93 deltagende bureaudirektører har skullet tilkendegive om en række udvalgte kompetencer (15) er en af bureauets spidskompetencer.

Svarene viser, at der ganske rigtigt er sket en brancheglidning, hvor de forskellige bureautyper går ind på de samme områder, men samtidig er der også nogle forskellige karakteristika.

 • PR er foreløbig et område, som kun ganske få andre bureautyper ser som en kernekompetence, så dette område har PR-bureauerne stort set for sig selv. Det er kun en lille gruppe af reklamebureauer, der blander sig.
 • Mediaplanlægning er et område, som mediabureauerne i det store og hele har for sig selv. Der er nogle reklame- og PR-bureauer, der blander sig lidt, men det er ikke mange. Samtidig dominerer mediabureauerne også håndteringen af SEO/SEM. Der er dog lidt mere konkurrence – først og fremmest fra digitale bureauer.
 • Kampagneudvikling er et område, reklamebureauer givet gerne vil have for sig selv. Det får de bare ikke. De kan godt nok glæde sig over, at der ikke er mange digitale bureauer, der angiver det som en kernekompetence, men media- og PR-bureauer er lige så optaget af dette område. Det samme gælder content marketing og social media.
 • Reklamebureauernes egen bane er først og fremmest Design (visuel identitet, emballage, etc.) og Produktion af film/video/. Det skal dog bemærkes, at designbureauer ikke er en del af analysen.
 • Digitale bureauer er først og fremmest dominerende på User experience og eHandel.
 • Strategiudvikling er et område, som de fleste af bureauerne på tværs af typer ser som en kernekompetence – dog med de digitale bureauer i lidt mindre grad.

BureauTrends indeholder Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen, Bureaudirektør trendanalysen, årets gang og de mest prisvindende bureauer. 93 bureaudirektører repræsenterende en samlet bruttoavance på 4,4 mia. kr. har svaret i årets analyse. 117 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 3,3 mia. kr.  har svaret i årets analyse. 2021-rapporten koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt


Boye & Spellerberg fortsætter image-optur

15 JANUAR 2021

Markedsføring skrev følgende:
 

Reklamebureauet Boye & Spellerberg, har – siden man for første gang var med i MyImage for fem år siden – taget en solid tur op ad den samlede imageliste. 

Fra nummer 27 i debut-året 2017 til nummer 12 i MyImage 2021, der netop er udkommet.

Samtidig kan bureauet glæde sig over for anden gang at være det reklamebureau, der i analysen får de højeste tilfredsheds-karakterer af deres kunder.

– Det er faktisk en ret vedholdende fremgang, Boye & Spellerberg har præsteret, siden bureauet var med i MyImage for første gang, siger Mogens Østergaard, adm. direktør i MyResearch, der står bag analysen, og tilføjer:

– Et tidligere eksempel på stabil fremgang over en årrække er jo et af landets ældste reklamebureauer, Nørgård Mikkelsen, der over syv år flyttede sig fra plads nummer 25 til plads nummer 7. En placering, man i øvrigt fastholder i år. 

”42 procent er ikke nok”

Markedsføring har talt med Bjarne Spellerberg om image-opturen.

Boye & Spellerberg rykker fra nummer 27 til nummer 12 på fem år. Hvad mener I selv er årsagen?

– Jo større værdi, man skaber for sine kunder, jo mere opmærksomhed gør man sig fortjent til. Det er vores filosofi. Og vel i grove træk også årsagen.  

 

Jeres kendskabsgrad er steget fra 35 procent til 42 procent. Hvad gør I for at gøre opmærksom på jer selv?

– Umage er den mest effektive vej til opmærksomhed. Vores kunder er generelt meget synlige. Hvis de får positiv opmærksomhed, får vi det også, siger Bjarne Spellerberg. 

Han tilføjer dog:

– Vi kan godt blive bedre til at lukrere på vores momentum gennem annoncering for os selv, og det er også planen. For selvom vi oplever en fremgang, er en kendskabsgrad på 42 procent ikke nok.    

Om Boye & Spellerberg

Reklamebureauet Boye & Spellerberg er stiftet i januar 2014

Bureauet er et P/S, og ejes af CEO Bjarne Spellerberg og kreativ direktør Peter Boye.

Boye & Spellerberg samarbejder bl.a. med Topdanmark, Danske Spil, Arbejdernes Landsbank, Telmore og Ekstra Bladet.

”Vi er problemløsere”

I er nummer tre på det kvalitative parameter “Kreativt Stærke”. Hvad gør I for at holde jer kreativt skarpe?

– Ja, vi er tilbage på tredjepladsen efter et år på fjerdepladsen, siger Bjarne Spellerberg og tilføjer:

– Vi betragter os selv som problemløsere. Hver eneste opgave er et problem, der skal løses med kommunikation. Hvis vi fejler, står kunden med et uløst problem. Den alvor skærper kreativiteten. 

I 2018 fik I titlen som reklamebureauet med de mest tilfredse kunder. Den titel tager I igen i år. Hvorfor, tror du?

– Vi fornemmer fortsat, at vores prioritering af seniorkræfter resonerer rigtig fint med mange kunders rådgivningsbehov, siger Bjarne Spellerberg og tilføjer:

– Og så er det vel et spørgsmål om – helt fundamentalt – at være tæt på kunderne og arbejde med kunden og ikke for kunden. 

”Vores tid kommer”

Et kig på Boye & Spellerbergs regnskaber siden starten afslører, at man alle årene er udkommet i plus.

Faktisk har bureauet, der ikke rummer mere end syv medarbejdere, sammenlagt placeret omkring 14 millioner kroner på bunden siden starten i 2014.

Seneste årsregnskab for 2019 sætter endda rekord med en bruttofortjeneste på godt 9,5 millioner kroner og overskud på godt 3,5 millioner kroner.

Det er en fremgang på bundlinjen på cirka 600.000 kroner, mens det på bruttofortjenesten er en fremgang på cirka to millioner kroner i forhold til 2018.

Hvordan lyder jeres vækstambitioner for 2021? Målt på både størrelse og bundlinje.

– Vi har ikke en defineret målsætning om at have en omsætning i en given størrelse, ej heller en bundlinje eller et årligt vækstmål på kr. X, siger Bjarne Spellerberg og tilføjer:

– Min erfaring fortæller mig, at hvis der bliver for meget fokus på økonomien, kan det ødelægge kvaliteten. Og det går ikke. Kvalitet er et erklæret mål, ikke størrelse.

En plads i Top 10 i MyImage 2022?

– Jeg tror ikke, der er nogle smutveje til Top 10. Det kræver hårdt arbejde. Vi er ærgerrige, men også pragmatiske. Vores tid kommer. Vi er kun syv år gamle.

Spørger man Mogens Østergaard, er udsigterne dog fine:

– Mulighederne er gode for, at Boye & Spellerberg kommer i Top 10 til næste år – set i lyset af deres kundetilfredshed og afstanden derop, siger han.

Boye & Spellerbergs placering i MyImage 2017-2021 

2017: 27 
2018: 28 
2019: 20 
2020: 16 
2021: 12 


Disse tre bureauer scorer bedst på kundetilfredshed

14 JANUAR 2021

Markedsføring skrev følgende:

Hovedfokus i MyImage er kåringen af de bureauer, der ifølge annoncørerne har det bedste image inden for hver bureautype. 

Men analysen rummer også andre målinger – herunder kundetilfredshed, målt separat for hvert enkelt bureau.

Og i år er det inden for de tre respektive bureautyper henholdsvis Boye & Spellerberg, Frankly og Vizeum, der har fået de højeste ”karakterer” af deres kunder.

Det er andre navne, end dem vi har set toppe i selve imageanalysen?

– Ja, men image og kundetilfredshed hænger heller ikke nødvendigvis sammen. Et stærkt image kan bidrage til at øge et bureaus muligheder for at tiltrække nye kunder, siger adm. direktør Mogens Østergaard fra MyResearch og tilføjer:

– Men det bedste image er ikke nødvendigvis det samme som, at man også har de mest tilfredse kunder.

Bedømmes kun af egne kunder

I modsætning til selve imageanalysen er det i forbindelse med kundetilfredsheds-målingen kun de enkelte bureauers egne kunder, der bedømmer. 

– Vi måler ved hjælp af en fem-punktskala (meget tilfreds, tilfreds, hverken tilfreds eller utilfreds, utilfreds, meget utilfreds), forklarer Mogens Østergaard og uddyber:

– Herefter beregner vi den gennemsnitlige kundetilfredshed og rangerer alle bureauer, der har minimum 10 kundebesvarelser. Og her er det altså i år Boye & Spellerberg, Frankly og Vizeums kunder, der erklærer sig mest tilfredse med deres bureaupartner.

Mogens Østergaard peger på, at udviklingen i kundetilfredshed ofte kan ses som en forløber for de kommende års udvikling på image.

– Der er ikke nogen automatisk sammenhæng. Men vi har i analyserne gennem en årrække set flere eksempler på, at høj kundetilfredshed efterfølgende har fået bureauets samlede image til at stige, siger han.

Skaber Word-of-Mouth

Som eksempel peger Mogens Østergaard på Boye & Spellerberg, der også lå i toppen på kundetilfredshed blandt reklamebureauerne i MyImage 2018

Siden er bureauet rykket op fra nummer 28 til nummer 12 i selve imageanalysen.

– På sigt ser vi ofte, at mange meget tilfredse kunder skaber Word-of-Mouth. Og dermed større præference, momentum og et stærkere brand i markedet, siger Mogens Østergaard.

Han peger på, at der også er en sammenhæng mellem kundetilfredshed – specielt andelen af meget tilfredse kunder – og bureauernes evne til at fastholde kunderne.

– Vores tal viser, at ni ud af 10 meget tilfredse kunder vil invitere deres nuværende bureau til pitch, mens niveauet falder til en ud af fem blandt de kunder, som ikke er tilfredse. Så kundetilfredshed skaber momentum – og momentum skaber vækst.

Vindernavn forsvinder

Blandt de digitale bureauer er det Frankly, der kan glæde sig over at ryge til tops på kundetilfredshed.

Bureauet har i 2019 leveret fine resultater med vækst på både top og bund og har også markeret sig med flere store projekter i året.

Herunder ikke mindst en omfattende rebranding af C25-selskabet William Demant Holding til Demant.

Siden gennemførtes et planlagt generationsskifte, hvor partnerkredsen har overtaget stifter Frank Thomsens ejerandel samt ledelsen af bureauet. 

– Og det er man åbenbart lykkedes med til kundernes tilfredshed, siger Mogens Østergaard.

Endelig er det Vizeum, der topper på kundetilfredshed blandt mediebureauerne.

Nu er Vizeum-brandet jo fusioneret med MKTG og blevet en del af dentsu X. Hvordan tror du næste år ser ud for disse bureaubrands på kundetilfredshed?

– Der sker jo en del ændringer i strukturen hos dentsu i øjeblikket, så det er svært at sige. Men min umiddelbare vurdering er, at Vizeum, som så hedder dentsu X nu, vil få svært ved at holde fast.

Hvorfor?

– Dels fordi fusioner og navneskift i reglen betyder, at et bureau udfordres, i hvert fald for en stund. Men helt konkret også fordi Orchestra – der jo har ligget nummer et på kundetilfredshed i tre år – puster dem i nakken. 


Her er Danmarks 20 mest kendte bureauer

13 JANUAR 2021

Markedsføring skrev følgende:

Det viser MyImage 2021, der for 13. år i træk er udarbejdet af MyResearch.

12 ud af Top 20-bureauerne på årets ”mest kendte”-liste er således reklamebureauer

Og Kunde & Co troner med en total kendskabsgrad på 92 procent fortsat urokkeligt på toppen som Danmarks suverænt mest kendte bureau.

Der spores dog en vis bevægelse i magtforholdet: Sidste år tog reklamebureauerne 15 af de 20 pladser. I år er tre pladser afgivet til to digitale bureauer og ét mediabureau.

De digitale er fortsat bagud

Samlet set ligger mediabureauerne pænt på listen.

Carat er igen i år nummer to med en total kendskabsgrad på 80 procent. Dertil kommer, at OMD og MediaCom begge er med i top 10. 

Mindshare tager en 12. plads, og i bunden lister IUM lige indenfor med en kendskabsgrad på 59 procent.

Derimod ligger de digitale bureauer over en bred kam stadig forholdsvist lavt på kendskab: Man skal helt ned på en 16. plads for at finde det digitale bureau, der har det højeste totalkendskab.

Det drejer sig om Creuna, der i oktober i øvrigt blev solgt til den børsnoterede svenske IT-koncern Knowit.

Først på de næstnederste pladser dukker to nye digitale bureauer op på listen: Dentsu X og Isobar – med totale kendskabsgrader på henholdsvis 61 og 60 procent.

– Der ligger uden tvivl et yderligere potentiale for de digitale bureauer i at arbejde med kendskabet, siger Mogens Østergaard, adm. direktør, MyResearch.

Han nævner Impact som et godt eksempel.

– Impact er ganske vist ikke nået helt op i top 20 i år, men bureauet har været aktivt på marketingfronten og har øget kendskabet blandt annoncørerne med 18 procentpoint siden 2018. Fra 35 til nu 53 procent.

Optur for fusionsbureau

Årets analyse afslører også enkelte op- og nedture på kendskab.

Op går det især for fusionsbureauet Yellow Umwelt, der forbedrer totalkendskabet med syv procentpoint i forhold til sidste år.

– Bureauet var med i analysen som Yellow i 2019 og som Yellow Advertising sidste år. Men Umwelt var også et kendt bureaunavn, så når kendskabet vokser trods en fusion, så ser jeg det som en slags sneboldeffekt, siger Mogens Østergaard og tilføjer:

– Altså at de to kendte navne så at sige forstærker hinanden.

Også Wunderman lykkes med at øge sit kendskab blandt annoncørerne (fire procentpoint), mens Nordlid, Dentsu X og Ogilvy også rykker en lille smule opad. Men marginalt.

To betydelige nedture

Den anden vej går det – og med noget højere fart – for især Brandhouse & Subsero og for Manyone.

Førstnævnte falder hele 19 procentpoint på totalkendskab. 

– Det er et meget markant dyk – og overraskende. For umiddelbart kunne man have ventet samme effekt som med Yellow Umwelt, siger Mogens Østergaard og tilføjer:

– Det er svært at pege på årsagen, men vi kan se, at Brandhouse alene tidligere har ligget højt på kendskab, mens Subsero har ligget ganske lavt. Og kombinationen af de to navne har i dette tilfælde tilsyneladende ikke været til fælles fordel.

Ned ad bakke går det også for Manyone, der i 2020 og 2019 var med i analysen som Think.

Bureauet falder med 14 procentpoint på totalkendskabet.

– Det er jo en klassiker. Et navneskift, hvor det nye og det gamle navn ligger forholdsvis langt fra hinanden, koster stort set altid på kendskab, siger Mogens Østergaard, og tilføjer:

– Til gengæld kan Manyone glæde sig over, at man kommer stærkt ud på Brand Position og dermed lykkes med at fastholde en placering som nummer fire på den samlede image-liste.

MyImage 2021 – De 20 mest kendte bureauer på tværs af bureautyper

Bureau 2021 2020 +/-
1. Kunde & Co 92% 93% -1%
2. Carat  80% 84% -4%
3. Ogilvy 78% 77% 1%
4. Mensch 78% 77% 1%
5. Hjaltelin Stahl 77% 77% 0%
6. & Co. 76% 80% -4%
7. Wibroe, Duckert & Partners 75% 79% -4%
8. OMD 74% 75% -1%
9. MediaCom 72% 73% -1%
10. Advice 72% 75% -3%
11. Uncle Grey 72% 76% -4%
12. Mindshare 71% 73% -2%
13. Envision 71% 73% -2%
14. Republica 71% 74% -3%
15. Nørgård Mikkelsen 68% 68% 0%
16. Creuna 66% 66% 0%
17. Bates Y&R 63% 68% -5%
18. Dentsu X 61% 59% 2%
19. Isobar 60% 61% -1%
20. IUM 59% 59% 0%

Her er årets højdespringere

12 JANUAR 2021

Markedsføring skrev følgende:

Zupa er det bureau, der ifølge MyImage 2021 har forbedret sit image mest gennem det seneste år.

Sammenlignet med sidste års analyse flytter Zupa sig således hele 38 procentpoint opad i den samlede score. Og det sikrer bureauet et hop op fra en plads som nummer 27 sidste år til nummer 14 i år.

MyImage er for 13. år i træk udarbejdet af MyResearch, og i år er analysen baseret på svar fra 936 marketingansvarlige.

Ifølge analysen blander også de to reklamebureauer Pravda og Uncle Grey sig i toppen, når det gælder spring op ad imagelisten, ligesom Impact og IIH Nordic blandt de digitale bureauer også er flot med. 

Hos mediebureauerne ses derimod ikke de store bevægelser opad: Kun MediaCom flytter sig nævneværdigt, og bureauet rykker da også i den samlede ranking fra sjette- til tredjepladsen.

”Har evnet at kommunikere skiftet”

Årets højdespringer, Zupa, fusionerede i foråret 2018 med Agency Spring.

Halvandet år senere, i december 2019, valgte ledelsen at lade Agency Spring-navnet forsvinde og samle hele bureauet under Zupa-brandet.

På grund af tidspunktet for navneskiftet optrådte begge bureau-brands i MyImage 2020.

Dengang lagde Agency Spring bedst til og indtog en 10.plads, mens Zupa dengang måtte tage til takke med en plads som nummer 27 – ud af 28.

Hvordan kan Zupa skille sig så markant ud i år – efter fusion og navneændringer?

– Zupa er jo et kendt bureaunavn og har været det i en årrække, og Agency Spring var et stærkt reklamebureau-brand, siger Mogens Østergaard, adm. direktør, MyResearch, og fortsætter:

–  Så når Zupa rykker frem på denne måde i år, så ser jeg det som udtryk for, at man tydeligvis har evnet at kommunikere navneskiftet og sammenlægningen på en effektiv måde.

Omtale spiller ind

Men også andre faktorer kan spille ind i forhold til om et bureau går frem eller tilbage på MyImage-listen.

Det kan være medieomtale, vundne priser eller synlighed i forbindelse med aktuelle debat-temaer:

For eksempel har Zupa gennem det seneste års tid gjort sig bemærket i forbindelse med den inhousing-debat, der har fyldt en del i bureau- og marketingbranchen. 

Her har man markeret sig med søsterbureauet Zupa Zite, der etablerer og driver såkaldte onsite-bureauer:

Bureauer, der ligger på kundens matrikel, men som reelt ejes og drives af bureauet.

Blandt andet har man gennem en årrække været kendt for med succes at stå i spidsen for Grundfos-bureauet Brandbox i Bjerringbro.

Senest er også bilgiganten Nic. Christiansen kommet til.

Fortsætter ikke nødvendigvis 

Hvis du kigger tilbage i analyserne gennem årene: Har et betydeligt hop i Brand Power Index så erfaringsmæssigt effekt på følgende års ranking?

– Først og fremmest skal man huske på at Brand Power Index afhænger af, hvilke bureauer vi måler på. F.eks. er benchmarket for mediabureauer blevet stærkere, fordi vi ikke måler på Starcom og Zenith længere. Og konsekvensen her er at ændringstallene er mindre, siger Mogens Østergaard og tilføjer:

– Så hvis man skal bruge Brand Power Index til at forudsige udviklingen, så vil jeg anbefale, at man kigger på minimum to år, før man konkluderer, hvorvidt et bureau har en stabil, positiv bevægelse i gang, som vil kunne aflæses i de følgende års ranglister.

– Så chancen for at man rykker op på listen – eller risikoen for at man falder tilbage – er først stor, hvis et bureau har bevæget sig i samme retning mindst to år i træk.

Højdespringere 2021 (Ændring i Brand Power Index)

Reklamebureauer

Zupa               +38
Pravda            +23
Uncle Grey     +22                

Digitale bureauer

Impact            +26
IIH Nordic      +21
iProspect         +8

Mediebureauer

MediaCom     +10
m/Six              +4   
Vizeum            +3


Denne bureautype er annoncørens vigtigste partner

11 JANUAR 2021

Markedsføring skrev følgende:

Med det berømte mulehår.

Men nu øger de digitale bureauer afstanden til reklamebureauerne yderligere. Det viser MyImage 2021, som MyResearch for 13. år i træk står bag. 

Således siger nu 40 procent af de 936 marketingansvarlige, der deltager i analysen, at de anser de digitale bureauer som deres vigtigste bureaupartner. 

– Vores seneste analyse styrker tendensen: Der er ingen tvivl om, at de digitale bureauer i dag står klart stærkere end reklamebureauerne, når det gælder positionen som annoncørernes foretrukne bureaupartner, siger Mogens Østergaard, adm. direktør i MyResearch.

Overraskende føring

Ifølge MyImage 2021 mener 31 procent, at reklamebureauerne er den vigtigste partner.

Dermed ses en tydelig ændring sammenlignet med sidste år, hvor de to bureautyper lå på et ”tipping point”: Dengang sagde 37 procent digitale bureauer, mens 36 procent sagde reklamebureauer.

Og kigger vi to år tilbage, var det 40 procent, der mente, at reklamebureauerne var deres vigtigste bureaupartner, mens 34 procent sagde de digitale bureauer.

– Faktisk har reklamebureauerne i år tabt mere, end de gjorde sidste år, hvor magtbalancen tippede, og det er jeg en smule overrasket over, siger Mogens Østergaard.

Hvorfor er du overrasket over det?

– Fordi jeg var overbevist om, at reklamebureauerne i stor udstrækning havde tilegnet sig mange af de nødvendige kompetencer i kampen mod de digitale bureauer. 

Udvikling over flere år

Udviklingen frem mod situationen i dag har – som Mogens Østergaard også peger på – været undervejs gennem en årrække.

– Første gang vi så konturerne af et skift, var faktisk helt tilbage i 2013-14, siger Mogens Østergaard.

I 2013 sagde 54 procent af annoncørerne i MyImage-analyse således, at reklamebureauerne var deres primære bureaupartner. Blot 18 procent sagde digitale bureauer. 

Året efter, i 2014, var tallet for reklamebureauer faldet fra 54 til 43 procent, mens tallet for digitale bureauer var steget fra 18 til 27 procent.

Siden fulgte et par år med nogenlunde stabilitet på dét niveau.

Men siden 2017 har stadig flere annoncører peget på de digitale bureauer som vigtigste partner.

Og sidste år kom så det tronskifte, som altså i MyImage 2021 tager yderligere fart.

Kan det fortsætte?

Men ifølge Mogens Østergaard, så fortsætter udviklingen næppe:

– Jeg tror det ikke. Det er jo tydeligt, at reklamebureauerne i høj grad også besidder eller er i gang med at tilegne sig digitale kompetencer, så faktisk forventer jeg ikke, at udviklingen fortsætter med samme kadence, siger Mogens Østergaard, der fortsætter:

– Det kan være de digitale runder 41 procent i næste års analyse, men derefter forventer jeg en mere stabil balance.

Og mediebureauerne?

– Ja, de har jo holdt stand på nogenlunde det samme niveau i mange år. Omkring 16-17. I år peger igen 16 procent af annoncørerne på mediebureauerne som den vigtigste bureaupartner, siger Mogens Østergaard og tilføjer:

– Men også her bliver det interessant at se udviklingen. Flere mediebureauer går ind på reklamebureauernes klassiske territorier. Og så arbejder de helt generelt med data og digitale kompetencer på en helt anden måde, end de gjorde for bare tre år siden.


Disse mediabureauer har det bedste image

8 JANUAR 2021

Markedsføring skrev følgende:

OMD og Carat synes år efter år urørlige på første- og andenpladsen blandt mediabureauerne i MyImage. Men i år er det MediaCom, der træder ind på tredjepladsen. 

Eller rettere træder ind igen, for GroupM’s ældste bureau var også nummer tre i analysen i både 2018 og 2019, så efter et relativt markant dyk ned i midten af feltet i 2020 er man altså vendt tilbage med fordums styrke.

Bureauet har gennem det seneste år især gjort sig bemærket med et interessant direktørskifte, idet den tidligere CCO hos Hjaltelin Stahl, Jesper Jørgensen, i maj satte sig i MediaComs CEO-stol.

Siden har han meldt ud om ny strategi og øget digitalt fokus og i øvrigt foretaget en stribe nyansættelser: 

– Det er uden tvivl blevet bemærket – også på annoncørsiden, siger Mogens Østergaard, adm. direktør i MyResearch, der står bag MyImage.

Også på pitch-fronten har MediaCom haft medvind og landet stribevis af nye kunder: Herunder bl.a. Quooker, Skousen, Tretti og Hasbroe.

Hvortil kommer, at man tidligere i år også på globalt plan vandt Circle K’s mediebudget. 

Stabilt felt

I MyImage 2021 bedømmer annoncørerne 13 mediabureauer, og ganske som Carat og OMD siden 2009 på skift har nappet topplaceringen i kategorien, så er der også i resten af feltet nogenlunde stabile forhold.

Kun Vizeum, der i slutningen af 2020 blev fusioneret ind i Dentsu X, rumsterer – sammen med Omnicoms PHD og GroupM’s Wavemaker – lidt med placeringerne i midten af feltet. 

Wavemaker, der er resultatet af Group M’s internationale beslutning om at fusionere de to mediabureau-brands MEC og Maxus, rykkede i 2019 overraskende ind på fjerdepladsen.

Overraskende, fordi netop nye navne som følge af fusioner ofte betyder tab på imagekontoen.

Men i 2020 faldt Wavemaker lidt tilbage igen i den samlede stilling, og ligger i år også i den nederste halvdel af feltet som nummer syv. 

Til gengæld ryger bureauet helt til tops på Brand Position – den del af MyImage, der bygger på annoncørernes udsagn på en række kvalitative parametre.

Nyt bureau slet ikke med

I den lave ende blandt mediebureauerne ligger i år GroupM’s bureaubrand m/Six, der som nummer 12 fastholder sin bundplacering, IUM, der fastholder sin 11. plads – og endelig Havas, der igen i år er nummer 10.

– Havas markerede sig ellers sidste år med fremgang på både Brand Strength og Brand Position, siger Mogens Østergaard og tilføjer:

– Bl.a. rykkede man på de kvalitative parametre ”Gode til at skabe resultater” og ”Strategisk stærke” op fra to 11-pladser til henholdsvis nummer tre og nummer to. Men i år falder bureauet tilbage igen. 

Mediabureauet Hearts & Science er med i analysen, men får ingen placering?

– Nej, det gør de ikke. Deres top-3 kendskab (kender indgående, godt og lidt til) er for lavt, så stikprøven bliver for lille til at de indgår i vores Brand Power-model, siger Mogens Østergaard, og tilføjer: 

– Jeg regner med, at tiden arbejder for Hearts & Science, og at de næste år vil figurere på lige fod med de andre mediabureauer.

Topresultater fra MyImage 2021 for digitale bureauer (Parentes er placering sidste år)

Top 5 – Mediabureauer, samlet Brand Power

1. OMD (1)
2. Carat (2)
3. MediaCom (6)
4. Orchestra (4) 
5. Dentsu X (3)

Top 5 – Mediabureauer – Brand Strength

1. Carat (2)
2. OMD (1)
3. Dentsu X (3)
4. MediaCom (5)
5. Orchestra (4)

Top 5 – Mediabureauer – Brand Position

1. Wavemaker (3) 
2. Vizeum (7)
3. OMD (1)
4. Orchestra (2)
5. PHD (6)


Disse digitale bureauer har det bedste image

7 JANUAR 2021

Markedsføring skrev følgende:

For ottende år i træk er Isobar – det tidligere Magnetix – samlet topscorer blandt de digitale bureauer i MyImage, der gennemføres af MyResearch.

Men topplaceringen er i stigende grad under pres og særlig to konkurrenter rykker tættere og tættere på de sidste otte års imagekonge.

Impact rykker således fra fjerdepladsen op som nummer to – og overhaler Isobar på Brand Strength, der bygger på kendskab og pitch-interesse.

Men også IIH Nordic vil være med. 

Bureauet rykker op fra nummer 16 i 2019 og nummer otte sidste år til nu nummer tre – og man lægger sig meget tæt på Isobar på Brand Position – altså den del af analysen, der bygger på annoncørernes udsagn på en række kvalitative parametre.

Så hvor det for få år siden handlede om ”Magnetix og så alle de andre” – så er styrkeforholdet blandt de digitale bureauer i MyImage 2021 en del mere nuanceret.

Flere navneskift siden Magnetix

Et kig tilbage på MyImage 2020 fortæller, at Isobar allerede begyndte at vise enkelte svaghedstegn i sidste års måling.

Således var Isobar det digitale bureau, der i MyImage 2020 faldt mest tilbage på Brand Strength. Til trods for betegnelsen ”Isobar (tidl. Magnetix)” i de spørgsmål, annoncørerne skulle svare på.

Magnetix, der blev solgt til dentsu-gruppen i sommeren 2016, hed i en periode formelt Magnetix Linked by Isobar, men i MyImage-sammenhæng var navnet ”Magnetix” i 2018 og 2019.

I 2020 var navnet ”Isobar (tidl. Magnetix)”, men i dette års analyse betegnes Isobar alene som Isobar.

– Så selv om navnet nu efterhånden burde være på plads, så falder bureauet alligevel yderligere tilbage på Brand Strength, siger Mogens Østergaard, adm. direktør i MyResearch.

Han tilføjer:

– Det sker så samtidig med, at vi ser en stigning i pitch-interessen på Impact fra annoncørside, og samlet set betyder det, at Impact overhaler Isobar på Brand Strength.

Manyone overrasker

Ud over top tre falder flere op- og nedture i øjnene blandt de digitale bureauer i år.

Blandt andet bemærkes, at Hello Great Works falder fra nummer to til nummer otte, ligesom No Zebra og Frankly falder fem pladser ned ad listen og lander som nummer henholdsvis 20 og 24. 

Mere nævneværdigt er det dog, at Manyone, som i 2019 og 2020 hed Think i MyImage, er lykkedes med at fastholde en placering som nummer fire samlet set.  

En kombination af to ting, forklarer Mogens Østergaard: 

– På den ene side falder Manyone tilbage på Brand Strength, fordi man taber markant på kendskab. En klassiker i forbindelse med navneskift, siger han og tilføjer: 

– På den anden side kommer man stærkt ud på Brand Position. Det tyder på, at bureauet har et stærkt DNA blandt sine kunder, og at man har formået at kommunikere navneskiftet effektivt i den gruppe af kunder, der kender bureauet godt. Dermed lykkes det samlet set at fastholde den høje ranking.

Topresultater fra MyImage 2021 for digitale bureauer (Parentes er placering sidste år)

Top 5 – Digitale bureauer, samlet Brand Power

1. Isobar (1, som ”Isobar, tidligere Magnetix”)
2. Impact (4)
3. IIH Nordic (8)
4. Manyone (3, som Think)
5. Novicell (5)

Top 5 – Digitale bureauer – Brand Strength

1. Impact (2)
2. Isobar (1)
3. IIH Nordic (6)
4. Creuna (4)
5. Valtech (5)

Top 5 – Digitale bureauer – Brand Position

1. Manyone (2, som Think)
2. Isobar (5)
3. Hello Great Works (1)
4. Immeo (3)
5. IIH Nordic (14)


Annoncører kroner ny imagekonge blandt reklamebureauer

6 JANUAR 2021

Markedsføring skrev følgende:

Ny på toppen er & Co., der dermed genvinder titlen som det reklamebureau, danske annoncører mener, har det bedste image.

Der er dog ikke tale om en voldsomt overbevisende distancering. 

Faktisk er det lige før, der skulle et målfoto til for at finde årets imagekonge.

– Vi så sidste år, at & Co. gik frem på Brand Strength, mens Hjaltelin Stahl faldt lidt tilbage. Bevægelsen er fortsat i dette års måling, og altså lige præcis nok til, at de to bureauer har byttet plads i toppen, siger Mogens Østergaard, adm. direktør, MyResearch, der står bag MyImage.

Trods tronskiftet er der altså fortsat stabilitet i toppen, hvor det også bemærkes, at Kunde & Co holder fast i den samlede tredjeplads og Robert/Boisen & Like-minded i fjerdepladsen.

Til gengæld må Envision vige pladsen som nummer fem i den samlede imagemåling: Den napper Advice, som rykker frem fra sidste års niendeplads.

Tæt duel om førstepladsen

Det tætte løb understreges af, at Hjaltelin Stahl fortsat holder sig foran & Co. på Brand Position: Det er den del af analysen, der bygger på annoncørernes bedømmelse af bureauerne på ni kvalitative parametre – som for eksempel “God forståelse for kundernes forretning” og “Strategisk stærke”.

Hjaltelin Stahl holder således fast i sin førsteplads på to af disse spørgsmål: ”Gode til at skabe resultater” og ”Gode til at integrere kommunikationsløsninger”. 

Hertil kommer, at Hjaltelin Stahl fortsat er nummer to på ”Strategisk stærke” og endda rykker frem fra femte- til fjerdepladsen på ”Kreativt stærke”.

Men & Co. rykker også på de kvalitative parametre. 

Bureauet holder fast i sidste års andenplads på ”Kreativt stærke”, men rykker op fra en fjerde- til en andenplads på ”Gode til at skabe resultater”.

Dertil kommer, at & Co. i år placerer sig på henholdsvis fjerdepladsen på ”strategisk styrke” og på femtepladsen på ”gode til at integrere kommunikationsløsninger”. 

Sidste år var & Co. slet ikke med i Top 5 på disse to parametre.

Kombineret med & Co.’s fremgang og Hjaltelin Stahls fald på Brand Strength – altså den del af analysen, der bygger på kendskab og pitch-interesse – så sikrer det lige nøjagtig & Co. en samlet førsteplads blandt reklamebureauerne i MyImage 2021.

Topresultater fra MyImage 2021 for reklamebureauer (parentes er placering sidste år)

Top 10 – Reklamebureauer, samlet Brand Power

1. & Co (2)
2. Hjaltelin Stahl (1)
3. Kunde & Co (3)
4. Robert/Boisen & Like-minded (4)
5. Advice (9)
6. Envision (5)
7. Nørgård Mikkelsen (7)
8. Uncle Grey (15) 
9. Brandhouse & Subsero (8)
10. Mensch (12)

Top 5 – Reklamebureauer – Brand Strength

1. & Co. (2)
2. Hjaltelin Stahl (1)
3. Kunde & Co (3)
4. Robert/Boisen & Like-minded (5)
5. Uncle Grey (10)

Top 5 – Reklamebureauer – Brand Position

1. Hjaltelin Stahl (1)
2. & Co (8)
3. Robert/Boisen & Like-minded (3)
4. Nordlid (2)
5. Advice (11)


MyImage 2021: 936 marketingansvarlige har deltaget

16 DECEMBER 2020

Markedsføring skrev følgende:

Holder de tre imagekonger fra 2020 stand i MyImage-analysen 2021. Eller melder nye bureaunavne sig i toppen?

Svaret på det spørgsmål er lige på trapperne, for indsamlingen af data til den årlige MyImage-analyse er nu afsluttet, oplyser Mogens Østergaard, adm. direktør, MyResearch.

936 marketingansvarlige har denne gang gennemført undersøgelsen – en vækst på 8,5 procent sammenlignet med 2020-målingen, hvor 863 deltog.

Dermed er 2021-målingen til den største nogensinde i de 13 år den er blevet gennemført.

– Det er mildest talt utroligt, men meget glædeligt, at antallet af deltagere fortsætter med at stige, siger Mogens Østergaard, der mener, at analysen i dag er et reelt referencepunkt:

– Jeg tror, man med sikkerhed kan sige, at analysen gennem årene har udviklet sig til et reelt værktøj, som både annoncører og bureauer benytter sig af, siger han.

Overraskelser på vej?

Hvad 2021-analysen viser, kan Mogens Østergaard ikke løfte sløret for endnu. Men han vil dog gå så vidt som til at sige, at ”vi ser interessante bevægelser i år.”

– For eksempel bliver det jo spændende at se, om nogle af de seneste bureau-navneændringer har fået konsekvenser, siger han.

Som for eksempel?

– Ja, man kan jo holde øje med f.eks. Isobar, det tidligere Magnetix. Eller Manyone, der før hed Think, siger Mogens Østergaard.

Han peger også på fusionsbureauet Yellow Umwelt som et af de navne, der kan være interessante at holde øje med. 

Om MyImage-analysen

– Det er 13. år i træk, at MyImage-analysen gennemføres.

– Analysen gennemføres af analysehuset MyResearch i samarbejde med Dansk Markedsføring.

– Antallet af marketingansvarlige, der leverer data og svar til analysen har været støt voksende gennem alle årene.

Antal deltagere de seneste 10 år:

2021: 936
2020: 863
2019: 768
2018: 691
2017: 708
2016: 704
2015: 708
2014: 556
2013: 467
2012: 384

Hertil kommer årets nye deltagere: Kraftvaerk, Kvantum, NoA Connect, Signifly, Orbit Red, TwentyTwenty, Hearts & Science og Step. 

Næppe nogen corona-effekt

I 2021-analysen bedømmer annoncørerne i alt 63 bureauer, fordelt på 26 reklamebureauer, 24 digitale bureauer og 13 mediebureauer.

Analysen gennemføres online og afdækker kendskab, tilfredshed, og præference – samt image på en række forskellige kvalitative parametre.

Er du overrasket over den store interesse netop i år?

– Jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket, men jeg er naturligvis både glad for det og stolt over det, siger Mogens Østergaard.

Han mener, at den markante vækst, der har været de seneste tre år, primært skyldes GDPR og sekundært en generelt stigende interesse for MyImage. 

– Både hos annoncører i forhold til at deltage – og hos bureauer i forhold til at sikre sample af høj kvalitet, siger Mogens Østergaard og tilføjer, at han ikke tror, coronakrisen har haft den store netto-effekt på antallet af deltagere i år.

Følg med på Markedsføring

I begyndelsen af det nye år løfter Markedsføring sløret for en række udvalgte resultater af analysen.

Her kommer vi bl.a. til at sætte navne på de reklamebureauer, digitale bureauer og mediabureauer, der – ifølge annoncørerne – har det bedste image. 

Vi dykker ned i tallene på kryds og tværs og sætter ord udvalgte resultater, så følg med på markedsforing.dk lige efter nytår.


Her er bureaubranchens højeste lønninger

1 OKTOBER 2020

Bureaubiz skrev følgende:

PR-bureauer fylder godt på Top 3-listerne over bureaubranchens højeste lønninger.

Ser man på total-tallene, så koster reklamebureauernes medarbejdere i gennemsnit ca. 577.000 kr. Det er i samfundsperspektiv et højt niveau, men i bureaubranche-perspektiv er det altså blot det gennemsnitlige niveau. Som bureautype betragtet er reklamebureauerne således ikke mere lønførende, og kigger man på listerne over branchens højeste lønninger, så er der kun et enkelt reklamebureau på Top 3, når det gælder en inddeling i tre forskellige størrelsesgrupper på tværs af typer.

Det kan man se i den årlige Nøgletalsanalyse, der bygger på regnskaber fra 2019 og som indgår i den årlige BureauTrends rapport, som herudover også indeholder CMO trendanalyen og Bureaudirektør trendanalysen.

Formelt set er der tale om gennemsnitlige personaleomkostninger. Det betyder, at der kan indgå andre personalerelaterede omkostninger end løn, pension etc. Det er dog langt fra alle bureauer, der oplyser et sådant tal og blandt dem der gør, er der tale om en beskeden andel, så de gennemsnitlige personaleomkostninger er i store træk lig med lønudgifterne (incl. pensioner).

Skal man søge hen, hvor lønningerne er højest, så skal man søge til PR-bureauerne. Samlet set har PR-bureauerne den højeste gennemsnitsløn med ca. 635.000 kr. Dog tæt fulgt af designbureauerne. Desuden fylder PR-bureauerne godt blandt de 9 bureauer på Top 3-listerne herunder.

Der er ikke ret mange store PR-bureauer, og derfor optræder de ikke i gruppen af de største bureauer. Her er det i stedet 3 digitale bureauer, der topper. Til gengæld dominerer PR-bureauerne grupperne for mellemstore og små bureauer, hvor kun et enkelt mediabureau og et enkelt reklamebureau blander sig i Top 3.

En af forklaringerne er formentlig at PR-bureauerne er meget partner-drevede. F.eks. gælder for Friday & Partners, der topper blandt de mellemstore, at overskud betales over lønnen, således, at bureauet altid vil komme ud med et 0-resultat på bundlinjen.

Personaleomkostninger udgør i gennemsnit 67 pct. af bureauernes bruttoavance, så det er selvsagt den helt afgørende post i bureaudrift. Løn spiller således også en væsentlig rolle, når det gælder evnen til at rekruttere. I den kontekst kan corona-krisen ende med at gøre det lidt lettere for bureaudirektørerne. I hvert fald viser svar i Bureaudirektør trendanalysen, at de mener, det nu er blevet en del “mindre svært” at finde medarbejdere med de rette kompetencer.

 

Bureaubranchens højeste lønninger

Bureauer med mere end 40 mio. kr. i bruttoavance

 • LINK Mobility: 847.565 kr., +2,3 pct.
 • Immeo: 837.661 kr., -2,3 pct.
 • Kraftwaerk: 832.805 kr., +5,0 pct.

Bureauer med 20-40 mio. kr. i bruttoavance

 • Friday & Partners: 1.011.700 kr.,+2,4 pct.
 • Face Media: 969.643 kr., -2,6 pct.
 • Lead Agency: 779.037 kr., +12,6 pct.

Bureauer med under 20 mio. kr. i bruttoavance

 • Point Communications: 2.267.750 kr., -17,8 pct.
 • Rebel Agency: 1.325.000 kr., +70,9 pct.
 • Kraft & Partners: 1.280.000 kr., +86,6 pct.

Den gennemsnitlige personaleomkostning i de forskellige bureautyper

 • Reklamebureauer: 577.185 kr., +0,5 pct.
 • Digitale bureauer: 568.012 kr., -0,9 pct.
 • Mediabureauer: 572.579 kr., +3,8 pct.
 • PR-bureauer: 635.056 kr., +1,3 pct.
 • Designbureauer: 629.824 kr., +9,0 pct.
 • Eventbureauer: 483.028 kr., +5,8 pct.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.


Bureaubranchen er tilbage i 2022

17 SEPTEMBER 2020

Bureaubiz skrev følgende:

Det mener de mest optimistiske bureauledere, men spørgsmålet er om det er alt for optimistisk. Selv før corona, var de danske bureauledere mere optimistiske i forhold til, hvor bureaumarkedet ville ende økonomisk.

Om to år – dvs. medio 2022 – så er bureaubranchen tilbage på niveauet før Covid-19. Det svarer bureaulederne i den årlige Bureaudirektør trendanalyse, der indgår i Bureaubiz’ og MyResearch’ rapport BureauTrends.

En type bureauledere er lidt mere pessimistiske end andre. Nemlig PR-bureauledere. De tror, at der vil gå over tre år – dvs. at vi skal hen til 2023 – før alt igen er ’som det plejer’. Lederne af digitale bureauer er klart de mest optimistiske. Og generelt er de store bureauer – uanset type – mere optimistiske end de mindre bureauer.

”Det er super positivt for den danske bureaubranche med de optimistiske toner. Det er dog vigtigt, at det eikke er det som Stockdale-paradokset ville karakterisere som naiv optimisme. At der er for meget ønsketænkning på kort sigt. De såkaldte realistiske optimister kommer til at klare sig bedst,” siger Henrik Jensen, adm. direktør i Brandse & Co.

Hver fjerde bureau eksisterede ikke efter finanskrisen
Brandse & Co har analyseret 142 bureauer, før, under og efter finanskrisen. 25 pct. af dem fandtes ikke mere tre år efter finanskrisen.

”Recessioner har store konsekvenser for bureauvirksomheder. Spørgsmålet er om det samme sker på bagkant af coronakrisen,” siger Henrik Jensen.

Der er dog ingen tvivl om, at bureauerne generelt bliver ramt af Covid-19. Det fortalte Henrik Jensen bl.a. til 25 bureauledere på Creative Clubs bureaulederseminar, som også var ramt af restriktioner i forhold til antal deltagere.

Det kan bl.a. ses ud af Bureauleder trendanalysen i BureauTrends, hvor halvdelen af bureaulederne mener, at de i høj grad eller i meget høj grad er blevet ramt af Covid-19.

Det er dog meget skævt fordelt afhængig af bureautype. F.eks. er det 4 ud af 5 mediabureauer, der er mærket af coronakrisen. Og som tidligere har skrevet på Bureaubiz, er eventbureauer i sagens natur også hårdt ramt, mens digitalbureauer som udgangspunkt har klaret sig rigtig fint.

Der er flere elementer, der er med til at afgøre, hvilke bureauer, der kommer til at klare sig bedst:

”Udover bureauets positionering og segmentering vil de ledelsesmæssige kompetencer også afgøre, hvordan bureauet formår at komme igennem coronakrisen. Hvor hurtigt formår ledelsen at tilpasse bureauet til forandringerne i omgivelserne,” sagde Henrik Jensen på bureaulederseminaret.

Bureauledere ikke tilfredse
Coronakrisen har givet udfordringer på kort og måske også lang sigt og allerede i juni, da MyResearch gennemførte Bureauleder trendanalysen, meldte bureaulederne ud om, at de bestemt ikke var tilfredse med bureauets økonomiske udvikling.

Bureauledernes forventninger til den økonomiske udvikling ligger i år på, at bureauernes bruttoavance vil falde med 4 pct. – til sammenligning forventede bureaulederne i 2019, at den ville vokse med 8 pct.

Det gjorde den dog ikke. Den blev kun på 3,5 pct.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt.

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.


Stort er godt på bureaumarkedet

9 SEPTEMBER 2020

Bureaubiz skrev følgende:

Det er de store bureauer, der driver markedet, og det har en ret naturlig forklaring.

Hvis nogen skulle lide af den opfattelse, at småt er godt på bureaumarkedet, så kan de godt revidere deres holdning. For tallene i årets nøgletalsanalyse, der bygger på regnskaberne for 2019, taler et ret entydigt sprog:

Stort er godt.

Nøgletalsanalysen er en del af den årlige BureauTrends rapport, der udgives af Bureaubiz og MyResearch, som herudover rummer den årlige CMO trendanalyse og Bureaudirektør trendanalyse.

Kigger man på 337 bureauer med en samlet bruttoavance på over 7,5 mia. kr. og deler dem op efter størrelse på tværs af bureautyper: +40 mio. kr. i bruttoavance, 20-40 mio. og under 20 mio. kr. – så er billedet ret entydigt. Det er de store bureauer over 40 mio. kr., der driver markedet. De fylder over halvdelen af markedet, de vokser mere end de mellemstore, mens de små har oplevet et decideret fald.

De mellemstore har godt nok været bedre til at øge indtjeningen, men kigger man på nøgletal som bruttoavance pr. medarbejder og overskudsgrad, så ligger de store over de mellemstore, som ligger over de små.

Tallene overrasker ikke Steffen Hjaltelin, stifter af Hjaltelin Stahl, der er et af de sidste 10 års mest succesrige bureauer og et af landets største reklamebureauer, og forklaringen er ligetil:

“Det kræver ikke ret meget størrelse af komme med gode ideer, men når man så har dem, og de skal eksekveres, så er markedet i dag så komplekst, og der er behov for så mange forskelligartede kompetencer, at det er umuligt at løse den opgave uden en betydelig størrelse. I virkeligheden kan man diskutere, om grænsen på 40 mio. kr. er sat lidt for lavt i forhold til at definere store bureauer,” siger Steffen Hjaltelin.

Betydningen af digitalisering, i forhold til at de store bureauer driver markedet, bakkes op af, at de digitale bureauer har en gennemsnitsstørrelse tæt på det dobbelte af reklamebureauer, men Steffen Hjaltelin mener ikke, at diskussionen handler om bureautyper.

“Digitaliseringen er en altafgørende faktor hos alle kunder, og derfor gælder kravene til digitale kompetencer – og dermed størrelse – alle bureautyper,” siger Steffen Hjaltelin.

Når det er sagt,så vil han dog på ingen måde tale de små bureauers rolle på markedet ned.

“Når man skal bedømme styrken af små bureauer, så handler det for mig om, hvorvidt bureauerne er selvvalgte små. Markedet rummer nogle eksempler på fremragende ide- og konceptbureauer, der har valgt at være lige nøjagtigt det og ikke blive store. Det gælder bureauer som f.eks. Robert/Boisen, Mensch og Boye&Spellerberg. Den slags bureauer har altid været der og vil altid være der. De er drevet af stærke personer, som har et unikt tilbud til markedet, og som kan bygge gode forretninger. Men de ændrer bare ikke på den grundlæggende tendens, at markedet qua digitaliseringen bevæger sig mod større bureauer,” siger Steffen Hjaltelin.

Endelig er der en anden indikation på betydningen af størrelse: I CMO trendanalysen er antallet af annoncører, der har valgt at arbejde med one-stop shopping i deres bureaurelation, på to år steget fra 8 til 15 pct.

Bureaumarkedet opdelt efter størrelse

Bureauer med +40 mio. kr. i bruttoavance

 • Bruttoavance 4,707 mia. kr. +6,3 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 905.170 kr. -0,5 pct.
 • Resultat før skat +606 mio. kr. -3,9 pct.
 • Overskudsgrad 12,9 (14,3)

Bureauer med 20-40 mio. kr. i bruttoavance

 • Bruttoavance 1,162 mia. kr. +4,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 856.027 kr. -1,5 pct.
 • Resultat før skat +115 mio. kr. +3,7 pct.
 • Overskudsgrad 9,9 (9,9)

Bureauer med under 20 mio. kr. i bruttoavance

 • Bruttoavance 1,719 mia. kr. -7,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 772.998 kr. -1,3 pct.
 • Resultat før skat +129 mio. kr. -20,4 pct.
 • Overskudsgrad 7,5 (8,7)

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt.

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.


Her er Danmarks bedste bureauer

1 SEPTEMBER 2020

Bureaubiz skrev følgende:

I hvert fald bedømt på nøgletal. Den årlige BureauTrends rapport rummer forskellige tilgange til at bedømme, hvilke bureauer, der klarer sig bedst.

En klassisk måde at opgøre Danmarks bedste bureauer på, er antallet af reklamepriser. Men i et awardfattigt corona-år er den årlige oversigt over Danmarks mest vindende bureauer gledet ud af den årlige BureauTrends, der udgives i et samarbejde mellem Bureaubiz og MyResearch, og som rummer den årlige CMO trendanalyse, Bureaudirektør trendanalysen samt Nøgletalsanalysen.

I fraværet af award-oversigten kan man i stedet se i CMO trendanalysen, hvor respondenterne er blevet bedt om uhjulpet at nævne 3 bureauer, der har været ekstraordinært gode til at møde bureaubranchens udfordringer. Her er det et 3-kløver, der topper i år lige som sidste år:

 1. &Co
 2. Isobar
 3. Hjaltelin Stahl

Isobar og Hjaltelin Stahl har byttet plads, men de ligger tæt på hinanden alle tre. Lige under finder man Impact, der er stormet frem de sidste tre år, samt Orchestra, der er gået pænt frem i det seneste år

Men kreative priser og CMO-bedømmelsen er kun en måde at anskue det på. Økonomi er en anden – og måske mindst lige så interessant, for man kan jo dårligt betale lønninger med kreative priser.

Her rummer BureauTrends flere muligheder for at liste, hvem der har klaret sig bedst.

Den ene finder man i Holms Klassifikation, der er navnet på den model med en opdeling af bureauer i fire grupper efter lønandel og gennemsnitsløn, som tidligere Euro RSCG-direktør, Steen Holm udviklede i 90’erne. De fire grupper har i år skiftet navn til:

 • De Bedste
 • De Effektive
 • De Generøse
 • De Udfordrede

De bedste har en lønandel under branchens gennemsnit og en gennemsnitsløn over gennemsnittet – det er kort sagt en winwin for bureauet og medarbejderne. 38 af analysens ca. 300 bureauer er landet i denne gruppe.

En opgørelse over den samlede økonomiske udvikling i de fire grupper viser, at De Bedste har vækstet bundlinjen mere end de andre grupper. De er altså de bedste til at tjene penge.

Men det er selvfølgelig et øjebliksbillede. Et bureau kan være blandt de bedste et år og ude igen det næste.

Her byder Performancescore på en anden tilgang. Det er en model, hvor 3 års udvikling i bruttoavance og overskudsgrad regnes sammen til en score. Udviklingen i bruttoavance og overskudsgrad er typisk de nøgletal, der indgår i en værdisætning af et bureau, og der er således tale om en mere dybtgående evaluering af bureauerne.

Her er bureauerne opdelt i 3 grupper efter størrelse, fordi små bureauer kan komme ud med nogle helt andre udviklingsrater end store bureauer, og derfor giver det ingen mening at bedømme små og store op mod hinanden.

Ud fra den model er her Top 3 over Danmarks bedste bureauer baseret på Performancescore og fordelt efter størrelse

Bureauer over 40 mio. i bruttoavance

 • S360 – 6,9
 • Adpeople – 6,4
 • Shape – 6,2

Bureauer 20-40 mio. i bruttoavance

 • Obsidian Digital – 7,1
 • CO3 Web Agency – 5,2
 • Optimeo – 4,8

Bureauer under 20 mio. kr. i bruttoavance

 • EventPlanners – 62,5
 • Epicent – 7,2
 • Barkas – 7,1

EventPlanners er et 1-mands eventbureau, og den meget høje Performancescore illustrerer, at der i princippet ikke er nogen øvre grænse for scoren. Men den helt usædvanligt høje score er mere undtagelsen, der bekræfter reglen, og i praksis vil tallet meget sjældent være over 10. Der skal være tale om store udsving i meget små bureauer for at komme så højt op som EventPlanners.

Det er desuden værd at bemærke, at 5 ud af de 6 store og mellemstore bureauer, der performer bedst er digitale. Adpeople er registreret som et reklamebureau. Det fortæller historien om, hvordan de digitale bureauer ikke bare vækster mere end andre – de bliver også bedre og bedre på nøgletallene.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt.

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.


Annoncørerne afleverer regningen til bureauerne

26 AUGUST 2020

Annoncørerne afleverer corona-regningen til bureauerne

Bureaubiz skrev følgende:

I et faldende marked satser CMO'erne mere på Inhouse end på bureauer. Årets CMO trendanalyse viser en stor spredning i annoncørernes reaktionsmønster.

At annoncørerne træder på bremsen i år kommer næppe som den helt store overraskelse. Spørgsmålet er mere, hvor stor en nedgang, der lægges op til.

Det kan man få en indikation på i den årlige BureauTrends, som udgives i et samarbejde mellem Bureaubiz og MyResearch og som udkommer i slutningen af denne måned.

Rapporten rummer tre analyser: en CMO trendanalyse, en Bureaudirektør trendanalyse samt en Nøgletalsanalyse, der bygger på indleverede regnskaber for 2019.

CMO trendanalysen bygger på besvarelser fra 117 marketingansvarlige, der repræsenterer et samlet marketingbudget på 4,1 mia. kr.

Facit på analysen er blevet et fald i marketingbudgettet på 4,8 pct. for 2020, og det er et tal, der rimeligt matcher, hvad der har været nævnt af tal for nedgangen i økonomien. Godt nok er Danmarks Statistik på det seneste udkommet med et fald i BNP på over 7 pct., men det er for 2. kvartal, og spørgsmålet er, hvordan resten af året vil udvikle sig.

Grundlæggende er der tvetydige signaler på den økonomiske udvikling, og CMO trendanalysen er da også kendetegnet ved en meget stor spredning i svarene. Der er en markant vækst i antallet af annoncører, der har trådt hårdt på bremsen, men næsten hver 6. annoncør tilkendegiver, at de ikke er påvirket af corona-krisen, og der er fortsat en gruppe annoncører, som har øget deres budget markant.

Analysen viser dog også en markant trend: Annoncørerne prioriterer inhouse-ressourcerne højere, og derfor skærer de mere i fees til bureauer og konsulenter end de gør på inhouse. Corona-regningen bliver kort sagt afleveret til bureauerne.

Budskabet er populært sagt nået frem til bureaudirektørerne. Bureaudirektør trendanalysen viser en forventning om et samlet fald i bruttoavancen på 4 pct., hvilket er et markant fald i forhold til forventningerne i sidste års analyse. Her lød forventningerne på en vækst på 8 pct. De digitale bureauer er de mest optimistiske – reklamebureauerne er de mest pessimistiske.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt.

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.

 

Digitale bureauer løb fra alle andre i 2019. Specielt reklamebureauerne

19 AUGUST 2020

Digitale bureauer løb fra alle andre i 2019. Specielt reklamebureauerne

Bureaubiz skrev følgende:

Regnskaberne for 2019 viser en aftagende vækst og en faldende bundlinje. Et skidt udgangspunkt for bureaubranchen til at håndtere Corona-krisen i 2020. Se her, hvordan de forskellige grupper klarede sig.

Når en krise som Corona pludselig eksploderer, så er det godt at have noget at tære på. Anskuet på den måde, så havde bureaubranchen bredt set ikke et godt udgangspunkt for Corona-krisen, fordi regnskaberne for 2019 viser, at der tilsyneladende allerede var indtrådt en vis afmatning i markedet.

Regnskaberne viser nemlig en væsentlig lavere vækst end de foregående år samt et lille fald på bundlinjen. Antallet af ansatte er i 2019 kort sagt steget mere end aktiviteten.

Det fremgår af årets BureauTrends, der udgives i et samarbejde mellem Bureaubiz og MyResearch, og som udkommer i slutningen af denne måned.

Rapporten rummer tre analyser: en CMO trendanalyse, en Bureaudirektør trendanalyse samt en Nøgletalsanalyse, der bygger på indleverede regnskaber for 2019.

Der er indsamlet lidt over 300 bureau-regnskaber til en samlet bruttoavance på ca. 6,9 mia. kr. og det er lidt mindre end sidste år. Det skyldes, at regeringen i forbindelse med Corona-hjælpepakkerne udsatte fristen for aflevering af regnskaber fra d. 31. maj til d. 31. august, og det har et antal bureauer benyttet sig af – heriblandt enkelte store. Analysen er dog fortsat absolut repræsentativ for markedet, og det er usandsynligt, at der kan rykkes nævneværdigt på de grundlæggende tendenser.

Facit blev en vækst på 3,5 pct., og selvom det lyder tilforladeligt, så er det dog en markant mindre vækst i forhold til de foregående år, hvor bureaubranchen voksede med 8,3 og 7,4 pct.

Kigger man på bundlinjen, så faldt Resultat før skat med 1,8 pct. og det skal ses i forhold til de foregående år, hvor bureauerne tjente henholdsvis 22,9 og 16,4 pct. mere.

Overskudsgraden landede i 2019 på 11,5, hvilket trods alt er et rimeligt niveau.

Ser man ned under de overordnede tal, så er de forskellige bureautyper kommet vidt forskelligt ud af året. Helt grundlæggende outperformer de digitale bureauer alle andre – og i særdeleshed reklamebureauerne, der er kommet ud af året med både et fald i bruttoavance og et fald på bundlinjen tæt på 20 pct.

Det er en udvikling, der har stået på i en årrække, men også mediabureauerne viser nu svaghedstegn i forhold til vækst. De har ellers fulgt ganske godt med i de senere år.

Eventbureauerne kom faktisk fornuftigt ud af 2019 med næsten en fordobling af bundlinjen. Til gengæld er de formentlig den hårdest ramte gruppe af Corona, og der har allerede været flere konkurser. Montdor trak tidligt en del opmærksomhed, mens Just Cruzin Productions gik konkurs i sommerens løb.

306 bureauer

 • Bruttoavance 6,83 mia. kr. +3,5 pct.
 • Resultat før skat 0,783 mia. kr. -1,7 pct.

132 reklamebureauer

 • Bruttoavance 2,064 mia. kr. -3,3
 • Resultat 0,195 mia. kr. -18,0 pct.

76 digitale bureauer

 • Bruttoavance 2,872 mia. kr. +10,7 pct.
 • Resultat før skat 0,445 mia. kr. +9,4 pct.

10 mediabureauer
Der er tale om koncerner, rapporten lister også de forskellige brands

 • Bruttoavance 0,863 mia. kr. +2,7 pct.
 • Resultat før skat 0,064 mia. kr. -11,8 pct.

46 PR-bureauer

 • Bruttoavance 0,608 mia. kr. +2,5 pct.
 • Resultat før skat 0,067 mia. kr. +15,6 pct.

20 designbureauer
Designgruppen er meget præget af Designit Danmarks resultat, som formentlig er influeret af internationale forhold

 • Bruttoavance 0,294 mia. kr. -5,9 pct.
 • Resultat før skat 0,005 mia. kr. -74,3 pct.

22 eventbureauer

 • Bruttoavance 0,128 mia. kr. +1,4 pct.
 • Resultat før skat 0,013 mia. kr. +96,1 pct.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt.

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.


2019 blev et godt år. Bare ikke for reklamebureauerne

4 JUNI 2020

2019 blev et godt år. Bare ikke for reklamebureauerne

Bureaubiz skrev følgende:

Foreløbig status viser pæn vækst. Bureauerne har bare ikke været gode til at flytte væksten ned på bundlinjen, og det er et skidt udgangspunkt for corona-krisen.

Med 191 bureauregnskaber til en samlet bruttoavance på godt 4,1 mia. kr., kan der laves en slags midtvejsstatus op til den årlige BureauTrends rapport, der udkommer til august som et samarbejde mellem MyResearch og Bureaubiz.

Man kan sige, at 2019-tal på grund af corona-krisen er mere historiske end normalt, fordi virkeligheden blev vendt på hovedet for de fleste i marts. Men om ikke andet, så fortæller tallene noget om det udgangspunkt, bureauerne havde for at møde corona-krisen.

Status er, at 2019 tegner til at blive et godt bureau-år med en vækst i bruttoavance på 4,6 pct. Godt nok er det et noget lavere niveau end de foregående år, hvor branchen voksede med 7-8 pct., men en vækst på næsten 5 pct. er dog stadig ganske godt.

For reklamebureauerne ser der dog ikke ud til at være meget at glæde sig over. De får fortsat klart baghjul af de digitale bureauer, og sådan har det været i adskillige år. Status lige nu, hvor der er regnskab for 86 reklamebureauer og 47 digitale bureauer, er at de digitale står til en vækst på 10,5 pct., mens reklamebureauerne står til status quo – en vækst – eller et fald afhængig af temperament – på 0 pct. Man skal tilbage til 2016 for at finde et år, hvor forskellen i vækst ikke var lige så udtalt. Her voksede de digitale bureauer med 12,6 pct., mens reklamebureauerne voksede med 5,6 pct.

Det er dog ikke væksten i 2019, man kan leve af i den opståede krise. Her er bundlinjen vigtigere, og tallene viser, at bureauerne ikke har været lige så dygtige til at flytte pengene ned på bundlinjen, som de har været til at vokse. Faktisk som i slet ikke.

Samlet faldt Resultat før skat med 0,1 pct. Også her klarede de digitale bureauer sig væsentligt bedre end reklamebureauerne. For et antal år siden kunne de digitale bureauer godt nok prale med mere vækst, men reklamebureauerne var bedre til at tjene penge. Sådan er det ikke i dag. De digitale bureauer både vokser mere på bundlinjen og præsterer en overskudsgrad, der er større end reklamebureauerne.

Hertil kan så lægges de udmeldinger, der er kommet i løbet af corona-krisen, der kan antyde, at de digitale bureauer er mere fortrøstningsfulde end reklamebureauerne over for effekterne af krisen.

Så en faldende indtjening i 2019 er ikke just et godt udgangspunkt for at håndtere corona-krisen.

Hvad angår andre bureautyper, så mangler der fortsat regnskaber fra alle de store mediabureaugrupper, og derfor giver et ingen mening at sige noget om, hvordan udviklingen er her.

PR-bureauerne ser også ud til at have haft et godt 2019, mens de små grupper af design- og event-bureauer tegner til at komme ud med et ikke særlig godt år.

Der er i øvrigt usikkerhed omkring, hvornår man kan tegne et endeligt billede af 2019. Normalt er sidste frist for indlevering af regnskab for 2019 d. 31. maj. Der er dog altid mange, der først kommer senere. Men i år har regeringen udsat fristen for aflevering af regnskab med 3 måneder, og det gør det umuligt at sige, hvornår alle regnskaber vil være i hus.

191 bureauer

 • Bruttoavance 4.139,618 mio. kr. +4,6 pct.
 • Resultat før skat +519,562 mio. kr. -0,1 pct.

86 reklamebureauer

 • Bruttoavance 1.433,161 mio. kr. +0,0 pct.
 • Resultat før skat +147,070 mio. kr. -9,7 pct.

47 digitale bureauer

 • Bruttoavance 1.926,832 mio. kr. +10,5 pct.
 • Resultat før skat +293,437 mio. kr. +6,8 pct.

28 PR-bureauer

 • Bruttoavance 444,194 mio. kr. +4,2 pct.
 • Resultat før skat +39,364 mio. kr. +18,5 pct.

10 Design-bureauer

 • Bruttoavance 164,558 mio. kr. -5,3 pct.
 • Resultat før skat +16,413 mio. kr. -40,8 pct.

13 event-bureauer

 • Bruttoavance 65,157 mio. kr. -5,3 pct.
 • Resultat før skat +8,4 mio. kr. +105,4 pct.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af nøgletalsanalysen, CMO-analysen og bureaudirektør-analysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer i august, og kan bestilles allerede nu. Prisen er kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt.


Højdespringer på vej mod rekord-overskud

16 JANUAR 2020

MyImage-højdespringer på vej mod rekord-overskud og 200 ansatte

Markedsføring skrev følgende:

Syv år med uafbrudt image-vækst

15 JANUAR 2020

Syv år med uafbrudt image-vækst

Markedsføring skrev følgende:

Digitale bureauer er nu vigtigste partner

14 JANUAR 2020

Så tippede magtbalancen: Digitale bureauer er nu vigtigste partner

Markedsføring skrev følgende:

Her er Danmarks mest kendte bureauer

13 JANUAR 2020

Her er Danmarks mest kendte bureauer

Markedsføring skrev følgende:

Annoncørerne træder på bremsen i 2020

10 JANUAR 2020

Annoncørerne træder på budget-bremsen i 2020

Markedsføring skrev følgende:

Her er bureauerne med de mest tilfredse kunder

9 JANUAR 2020

Her er bureauerne med de mest tilfredse kunder

Markedsføring skrev følgende:

Annoncører kroner ny mediabureau-konge

8 JANUAR 2020

Annoncører kroner ny mediabureau-konge 

Markedsføring skrev følgende:

Digital imagekonge falder på vigtige målepunkter

7 JANUAR 2020

Digital imagekonge falder på vigtige målepunkter

Markedsføring skrev følgende:

863 annoncørers dom: Disse 10 reklamebureauer har det bedste image

6 JANUAR 2020

863 annoncørers dom: Disse 10 reklamebureauer har det bedste image

Markedsføring skrev følgende:

MyImage 2020: Større end nogensinde

20 DECEMBER 2019

MyImage 2020: Større end nogensinde

Markedsføring skrev følgende:

Tilmeld nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, som vi udsender 3-4 gange om året. Indholdet er primært målrettet til virksomheder i de brancher vi gennemfører MyImage analysen i.

Hovedgaden 22, 2 th
2970 Hørsholm
Email: kontakt@myresearch.dk
CVR: 31163420

Mogens
Østergaard

41 90 34 01
Linkedin profil

Brian
Neiiendam

41 90 34 02
Linkedin profil

Privacy Preference Center