768 annoncørers dom: Disse 10 reklamebureauer har det bedste image

8 JANUAR 2019

768 annoncørers dom: Disse 10 reklamebureauer har det bedste image

Markedsføring skrev følgende:

De store annoncører satser mest på insourcing

27 SEPTEMBER 2018

De store annoncører satser mest på insourcing

Markedsføring skrev følgende:

Diskussionen om insourcing vs. outsourcing hos annoncørerne har igennem årene været et pendul, der har svinget frem og tilbage.

Enkelte annoncører, som fx Lego, har sværget til det altid, men ellers har man oplevet annoncører, der var markante og som fik skabt en tilsyneladende trend med lanceringen af et inhouse bureau – blot for nogle år senere at gå den modsatte vej igen. Typisk fordi man måske nok sparede nogle penge, men man mistede også noget andet i form af kreativ og strategisk sparring.

En række interviews i det seneste nummer af Markedsføring taler sit tydelige sprog – drivkraften er en anden i dag, og derfor ligner insourcing i dag en langt mere vedvarende trend, der er drevet af den digitale udvikling. Med et stærkt fokus på ejerskabet til data, der af mange annoncører ses som en central ting i forhold til markedsføringen.

Der er fortsat et økonomisk perspektiv, men det er mere, at opgaverne i dag er så mangeartede og kræver så meget hurtighed og fleksibilitet, at det ganske enkelt ville blive alt for dyrt, hvis man skulle bruge bureauer til det hele.

Hvis det overhovedet kunne lade sig gøre, for når forbrugerne er always on, så kan det være svært at briefe et bureau, hver gang man skal være always present.

Tendensen drives af de store annoncører – 2,2 pct. i netto-stigning – og analysen viser, at insourcingen er koncentreret om digital content og håndtering af data og SoMe.

Argumenterne for insourcing varierer, men oftest høres ønsket om at være mere agil. Og det kan give god mening inden for eksempelvis search, hvor en menig medarbejder med sine næsten otte timer om dagen kan give feltet en opmærksomhed, der er af gode grunde er mere omfattende end en løst tilknyttet specialist.

Annoncørernes insourcing-beslutning kan også være mere strategisk funderet – ud fra en oplevelse af, at kunderejsen ikke er tilstrækkeligt tæt på, eller mere overordnet; At tage bedre ejerskab over egne data.

Inhouse andelen stiger

Udviklingen kan man også læse i CMO trendanalysen fra MyResearch, der indgår i den årlige Trendrapport fra firmaet. Når annoncørerne skal svare på, hvordan deres marketingbudget disponeres i det kommende år, så lyder trenden på vækst i inhouse-ressourcernes andel af budgettet. Godt nok var der i den seneste rapport tegn på, at tempoet ikke er helt så højt som året før, men det rokker dog ikke ved, at trenden fortsat står på øget insourcing.

Det lidt mindre tempo kan hænge sammen med, at de mindre annoncører holder lidt mere igen, og det er sådan set en logisk udvikling. som Frederik Scholten, Head of marketing & CRM hos 3, anfører, så kræver det en vis størrelse at få ordentligt udbytte af insourcing. (læs interviewet her: Data er for vigtige til at overlade til bureauet).

CMO trendanalysen viser, at annoncørerne ud over insourcing også vil bruge en voksende andel af deres budgetter på paid media (primært digitale medier) og investeringer i martech, mens der holdes igen på honorarer til eksterne konsulenter (bureauer).

Heldigvis for bureauerne, så ser den udvikling endnu ikke ud til at have gjort ondt for alvor, idet branchen fortsat har vist fine vækstrater. Det er dog de digitale bureauer, der har trukket væksten, og her kommer virksomhedernes investeringer i digital omstilling og e-shops ind – investeringer som måske ligger et andet sted end i marketingbudgettet.

Reklamebureauerne vokser ikke, mens mediabureauerne i 2017 havde en mere moderat vækst på 4,3 pct. mod 7,4 pct. for hele branchen. Spørgsmålet er, om de kommer til at kæmpe hårdere for at vokse, fordi flere af de store annoncører, der optræder i dette nummer, taler om øget insourcing af mediabureau-ydelser.

Her spiller det at tage ejerskab over egne data en betydelig rolle, hvilket også var en drivkraft hos Orkla i Norge, som for en måneds tid siden annoncerede, at man ville starte sit eget mediabureau. Orkla fik desuden selskab af DnB (Den norske Bank).

Magten over data

Det er en anden variant end en ren insourcing af opgaverne, men drivkraften er den samme – at tage magt over data-strømmene.

Frederik Scholten fra 3 siger direkte, at data er for vigtige til at ligge eksternt hos bureauet, og hos Danmarks største bilimportør, Semler, der står bag alle volkswagen-koncernens mærker, handler det også om at få bedre greb om data med henblik på at blive mere relations- og relevans-styret i sin markedsføring.

Derfor står den både på insourcing og investering i Martech, og så har man ydermere gjort det, at man har samlet marketingafdelingerne for alle volumenmærkerne i en afdeling – og fusioneret den med koncernens IT-afdeling, der i forvejen brugte størstedelen af sin tid på marketing.

Danske Spil hører til de mere vidtgående. Her siger Martin Dalsgaard Andersen, der er marketingchef i Danske Lotterispil, at han forventer, at om få år, så ligger endnu mere mediekøb hos Danske Spil selv (læs interviewet her: Ejerskab over egne data er vejen frem)

Lignende meldinger kommer fra Momondo (læs interviewet her: Det er ikke et spørgsmål om enten eller)

At etablere et egentlig mediabureau, som Orkla i Norge, kan være et spørgsmål om at skabe et miljø, hvor man kan rekruttere specialist-kompetencer og etablere et miljø, som kan udfordre, for det er den balance, som alle annoncørerne skal arbejde med.

Man kan i dag lave meget selv, men man skal også kende begrænsningerne og vide, hvornår man skal gå i byen i stedet, fordi man på bureauer finder en bredere erfaringsbase og et mere udfordrende miljø. Som Saxo Banks Global Head of Brand, Content & Design, Mads Bang Cramer, udtrykker det:

– En af vores største udfordringer ligger i at sikre, at vores dygtige, kreative talenter ikke bliver spist op af bank-kulturen (læs interviewet her: Med et internt bureau har man konstant hånden på kogepladen)

Det er dog de færreste annoncører, der er gået så vidt som Saxo Bank. Grafisk produktion og løbende produktion af "Always on" kommunikation kan mange af dem håndtere selv, men når det gælder den kreative sparring og udvikling af de store ideer og branding-platforme, så sværger de fleste til at hyre bureauer.

Mediabureauernes rolle under forandring

Danske Spil går langt i forhold til mediehåndteringen, men lægger samtidig vægt på de kreative samarbejdspartnere. Det samme gælder Momondo og 3. Sidstnævnte er faktisk eksponent for noget så sjældent som et langt samarbejde med sit reklamebureau i skikkelse af Co + og på at investere meget i sit kreative univers sideløbende med, at man investerer i egne ressourcer til at håndtere hele dialogen og kommunikationen med kunderne på alle platforme.

Så på den kreative front ser rollefordelingen mellem annoncør og bureau ud til at have fundet en form, mens den er under forandring på mediabureaufronten.

Men det er en helt naturlig forandring, som to mediabureaudirektører anfører. Morten Kristensen fra Mediacom og Heinrich Thomsen fra mSix mener, at argumentationen for insourcing er valid og ansvarlig – men de mener også, at den peger frem mod en anden relation til kunderne, der mere har form af partnerskab, hvor insourcing vs. outsourcing bliver en lidt gammeldags måde at anskue relationen (læs hele interviewet her: Insourcing kan give god mening – men er snart et forældet begreb)

- Vi kommer til at se annoncør-bureau partnerskaber, der i højere grad fokuserer på strategisk rådgivning på adhoc-niveau og i mindre grad på den daglige operationelle opgave. Den nære fremtid byder på flere agile samarbejdsformer, og vi bureauer bør omfavne den mulighed frem for at bekæmpe den, skriver Morten Kristensen og Heinrich Thomsen.

Fakta

 • Trendanalysen 2018 er sponsoreret af Agillic, Hjaltelin Stahl og Magnetix
 • CMO trendanalysen, der afdækker, hvordan annoncørerne disponerer deres marketingbudgetter. 179 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 7,3 mia. kr. har deltaget.
 • Bureaudirektør trendanalysen med deltagelse af 90 bureaudirektører repræsenterende en bruttoavance på 3,1 mia. kr. Her svarer de på en række spørgsmål om udviklingen på bureauet og i markedet.
 • Nøgletalsanalysen, hvor de samlede tal bygger på 293 bureauer/grupper og hvor der vises nøgletal for 218 bureauer – heraf 78 reklamebureauer, 64 digitale bureauer, 21 mediabureauer, 32 PR-bureauer og 23 designbureauer.
 • Trendrapporten fra MyResearch, som indeholder resultaterne fra de 3 analyser koster 3.950 kr. ex. moms for den første trykte rapport og 500,- ex. moms for de efterfølgende.
 • Medlemmer af Dansk Markedsføring får 10 pct. rabat på rapporten.

Digitale bureauer buldrer frem. Men der er opbrud på vej

30 AUGUST 2018

Digitale bureauer buldrer frem. Men der er opbrud på vej

Markedsføring skrev følgende:

Digital omstilling og teknologisk udvikling rimer godt på digitale bureauer, og derfor er deres momentum fortsat i den nye Trendrapport fra MyResearch.

Momentum’et viser sig i flere sammenhænge – men samtidig er der også noget der tyder på, at det ikke bliver helt lige så let fremover.

CEO Martin Bochineck fra Magnetix er i hvert fald ikke i tvivl:

– Klondyke-dagene er forbi, siger han.

Kigger man på tallene, så voksede de digitale bureauer i 2017 med 16,5 pct., mens det samlede bureaumarked voksede med 7,4 pct. Reklamebureaugruppen, der hidtil har været den største, kom ud af 2017 med status quo, og de digitale bureauer udgør nu den største andel af markedet.

Spørger man CMO’erne om, hvilken bureautype, der er bedst til at løse virksomhedens største marketingudfordring, så topper de digitale bureauer også fortsat. Dog går reklamebureauerne faktisk pænt frem i forhold til 2016.

Digital omstilling langt fra ovre

Analysen viser også, at de digitale bureauers andel af marketingbudgettet ikke stiger helt så meget som de tidligere år.

Spørger man så bureaudirektørerne, så ser de digitale bureaudirektører da også ud til at være blevet lidt mindre tilfredse med den økonomiske udvikling i 2018, og de synes også, det er blevet sværere at være bureaudirektør.

Så jo, der er nogle indikationer på, at klondyke-dagene ikke står til at fortsætte. Martin Bochineck ser dog ikke så meget den udvikling drevet af et ændret fokus hos CMO’erne.

– Den digitale omstilling er langt fra forbi eller ved at blive hverdag. Den fylder meget, og det vil den også gøre fremover. Men den digitale omstilling har flyttet sig inden for virksomhederne, siger Martin Bochineck.

– Den er blevet langt mere forretningsdrevet og har fået meget større opmærksomhed hos CEO’en.

– Hvis du f.eks. kigger på virksomhedens website, så lå ansvaret for det typisk hos CMO’en, men i takt med, at det er blevet en del af noget meget mere forretningskritisk, er der kommet andre interessenter, og i mange tilfælde betyder det, at CIO’en har overtaget ansvaret, fortsætter han.

– Nu har vi i 20 år slået på trommen for at virksomhedens top tog den digitale agenda seriøst. Det sker i stort omfang, men i mange tilfælde kigger CEO’en på sin CIO for svar. Og CIO’en køber ind på en anden måde.

Hvad er et digitalt bureau?

Martin Bochineck mener, at det at tale om en digital bureaugruppe efterhånden er en noget unuanceret kategorisering.

– Det er dog nok den bedste vi har – i hvert fald for nærværende – men der er et tiltagende spørgsmål ved, hvad et digitalt bureau egentlig er. Det er en broget flok, hvor man vil finde bureauer, der spænder meget vidt – lige fra nogen, der mere er at sammenligne med en software-virksomhed til bureauer, der mere ligner et reklamebureau, siger Martin Bochineck.

Han fortæller, at Magnetix arbejder inden for fem områder:

 • Kampagner
 • Experience design
 • Martech
 • Platforms
 • Social

– Og vi kan faktisk møde mange forskelige bureautyper alt afhængig hvilke områder, det kommer til at handle om. Desuden arbejder vi også for både CMO’er og CIO’er, siger Martin Bochineck.

Han fremhæver videre, at der er et opbrud i gang på den internationale scene.

– De digitale bureauer har indtil nu ikke været lige så præget som reklame- og mediabureauer af internationale netværk, men der er en stor konsolidering i gang, hvor man kæmper om at vokse sig stor på flest mulige markeder. Hertil kommer firmaer som Accenture og Deloitte, der også er rykket ind på den digitale bureauscene, så det er en branche, der er på vej til at forandre sig meget. Og det er en branche, hvor mindre og mellemstore bureauer får det svært,” siger Martin Bochineck.

Fakta

 • Trendanalysen 2018 er sponsoreret af Agillic, Hjaltelin Stahl og Magnetix
 • CMO trendanalysen, der afdækker, hvordan annoncørerne disponerer deres marketingbudgetter. 179 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 7,3 mia. kr. har deltaget.
 • Bureaudirektør trendanalysen med deltagelse af 90 bureaudirektører repræsenterende en bruttoavance på 3,1 mia. kr. Her svarer de på en række spørgsmål om udviklingen på bureauet og i markedet.
 • Nøgletalsanalysen, hvor de samlede tal bygger på 293 bureauer/grupper og hvor der vises nøgletal for 218 bureauer – heraf 78 reklamebureauer, 64 digitale bureauer, 21 mediabureauer, 32 PR-bureauer og 23 designbureauer.
 • Trendrapporten fra MyResearch, som indeholder resultaterne fra de 3 analyser koster 3.950 kr. ex. moms for den første trykte rapport og 500,- ex. moms for de efterfølgende.
 • Medlemmer af Dansk Markedsføring får 10 pct. rabat på rapporten.

Her er annoncørernes Top-of-mind bureauer

29 AUGUST 2018

Her er annoncørernes Top-of-mind bureauer

Markedsføring skrev følgende:

Tre bureauer ligger i front, når annoncørerne i den årlige CMO trendanalyse får mulighed for uhjulpet at nævne bureauer, som de har været særligt gode til at imødekomme bureaubranchens udfordringer og markedsudviklingen generelt.

Og de tre er ikke nogen overraskelse, hvis man kigger tilbage på MyImage-analysen fra januar. Det er nemlig nr. 1 og 2 hos reklamebureauerne, &Co og Hjaltelin Stahl, samt nr. 1 hos de digitale bureauer, Magnetix.

På 4. pladsen finder man så vinderen blandt mediabureauerne, Carat.

Særligt &Co ser ud til at have momentum i øjeblikket. i sidste års CMO trendanalyse lå &Co og Hjaltelin Stahl tæt – i år har &Co øget afstanden og er alene i spidsen.

Lidt længere nede på listen er der nogle boblere, som baseret på denne analyse kan være på vej frem i annoncørernes bevidsthed – og dermed måske også i MyImage.

Det er Nordlid – fusionen mellem RelationshusetGekko og Increase, som de sidste to år er blevet nævnt af stadigt flere uhjulpet. Og så er det Mensch, som tidligere har ligget højt i MyImage men som har haft en svær tid oven på New Normal kampagnen for Danske Bank og en skilsmisse i partnerkredsen.

De er fortsat noget nede på listen – men de er tilbage, og det kan måske være et varsel om, at de er på vej til et come-back. Endelig er Envision også gået frem.

Her er de dygtigste annoncører ifølge bureaudirektørerne

CMO trendanalysen er en del af den årlige Trendrapport fra MyResearch, hvor der også er en Bureaudirektør trendanalyse. Her har direktørerne haft mulighed for at uhjulpet at nævne annoncører, som de synes har været særligt gode til at imødekomme markedsudviklingen i deres markedsføring og kommunikation.

Sidste år var Danske Bank en klar vinder foran Momondo og Spies. De er alle tre også med i år – dog på et noget faldende niveau – til gengæld er Ikea hoppet rigtig højt og bliver nu nævnt af flest.

Den position rummer ikke en umiddelbar forklaring. Ikea har ikke i årets løb været synlig med en ny stor kampagne eller særlige initiativer. Men Ikea arbejder ikke mere med et traditionelt kampagnekoncept – man tænker bredere og mere holistisk og holder et fast fokus på brandet – og fremtræder dermed mere moderne i sin markedsføring.

Trygfonden kommer ind på en 5. plads efter en pæn fremgang, og det er en annoncør, som både blev Årets Markedsfører ved AEA og Årets Kunde ved Creative Circle Award.

Fakta

 • Trendanalysen 2018 er sponsoreret af Agillic, Hjaltelin Stahl og Magnetix
 • CMO trendanalysen, der afdækker, hvordan annoncørerne disponerer deres marketingbudgetter. 179 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 7,3 mia. kr. har deltaget.
 • Bureaudirektør trendanalysen med deltagelse af 90 bureaudirektører repræsenterende en bruttoavance på 3,1 mia. kr. Her svarer de på en række spørgsmål om udviklingen på bureauet og i markedet.
 • Nøgletalsanalysen, hvor de samlede tal bygger på 293 bureauer/grupper og hvor der vises nøgletal for 218 bureauer – heraf 78 reklamebureauer, 64 digitale bureauer, 21 mediabureauer, 32 PR-bureauer og 23 designbureauer.
 • Trendrapporten fra MyResearch, som indeholder resultaterne fra de 3 analyser koster 3.950 kr. ex. moms for den første trykte rapport og 500,- ex. moms for de efterfølgende.
 • Medlemmer af Dansk Markedsføring får 10 pct. rabat på rapporten.

Annoncører halter bagefter på Martech-investeringer

23 AUGUST 2018

Danske annoncører halter bagefter på Martech-investeringer

Markedsføring skrev følgende:

Rasmus Houlind hæfter sig desuden ved, at danske annoncører bruger knap halvdelen af deres marketingbudgetter på Paid Media.

– Det svarer nærmest til at bo permanent til leje. Du bruger dine penge på andres platforme, hvor du køber dine egne kunders opmærksomhed. Alternativet er at indhente samtykke og eje relationen og styre samtalen ad libitum, siger Rasmus Houlind.

Han er dog overbevist om, at Martech-investeringerne er i vækst. I hvert fald tyder Agillic’s tilstrømning af både firmakunder og bureau-partnere på dette. Firmaet er desuden vokset med +60 pct. hvert af de sidste tre år, og CMO trendanalysen synes da også at bekræfte, at der er vækst i Martech-investeringer.

– Jeg tror, det afspejler, at danske firmaer historisk set har været tvunget til at tænke lidt konservativt, mens både amerikanerne og flere af vores naboer har været mere frit stillet rent juridisk og dertil mere risikovillige og hurtige til at gribe mulighederne. Men det er nok ikke så usædvanligt – amerikanerne er ofte både mere marketing-drevne og også hurtige til at gå all-in, når de ser en god ide” siger Rasmus Houlind og fortsætter:

– Det handler ikke om at erstatte Paid Media med Martech – det handler om at finde den rette balance, og amerikanerne bruger da også stadig en pæn andel af budgettet på paid media. Annoncering er rigtig godt til at komme ud til brede skarer, som man ikke allerede har en relation til, til at skabe kendskab og til at skabe en emotionel tilknytning. Men når man først har en relation, så er det langt mere omkostningseffektivt at kommunikere direkte gennem egne kanaler og med personaliseret indhold baseret på egne data og indsigter.

Rasmus Houlind kan dog godt finde mulige forklaringer på, at det ikke er gået helt lige så hurtigt i Danmark, selvom vi som nation jo rent faktisk er ret langt fremme rent digitalt.

- Det er ikke så mange år siden, at det blev juridisk muligt at lave individuelle tilbud i Danmark, mens man i andre lande har en lang tradition for at arbejde mere med f.eks. kupon-tænkningen. Dette har været grundlaget for internationalt anerkendte loyalitetsprogrammer som Tesco i UK og ICA i Sverige. Det er jo bl.a. denne individualiserede relation med målrettede tilbud, som Martech giver mulighed for at arbejde dynamisk med.

Mangler overblik

I CMO trendanalysen har respondenterne også fået spørgsmålet, om de føler, de har overblik over, hvilke Martech værktøjer, der er er tilgængelige. Det mener 4 ud af 10, de har, og det er et resultat, der kan tolkes som en vis usikker hed over for området, der sandt at sige godt kan virke uoverskueligt.

– Man kan i Trendrapporten se, at tallene er nogenlunde de samme også for bureaudirektørerne, og det undrer mig faktisk mere,” siger Rasmus Houlind og fortsætter:

– Men grundlæggende er det et forkert sted at starte. Man behøver ikke have overblik overl hele markedets udbud af værktøjer. Det er der formentlig ingen, der evner til fulde – selv hvis de ikke bestiller andet. I stedet bør man starte med at identificere sin problemstilling: hvem er virksomhedens kunder, kan vi kommunikere direkte til dem, hvor godt kender vi dem – og så herefter finde de produkter og budskaber, der matcher behovene. Man behøver ikke kende alle Martech produkter for at finde de relevante for én selv.

Rasmus Houlind tror dog også på, at bureauerne flytter sig hurtigt, og at kunderne på den måde vil kunne få hjælp til at finde de rigtige værktøjer.

– Vi oplever i hvert fald en stor interesse hos mange bureauer, og vores tilstrømning af bureau-partnerskaber vidner også om dette, siger Rasmus Houlind.

Endelig synes ham, at annoncørernes fokus på data ligger lavere end godt er.

– Man kan godt starte op på et relativt enkelt niveau med Martech aktiviteter, men hvis man vil løfte sine aktiviteter til et højere niveau, som f.eks. vores norske kunde Vita eller danske Sportmaster, så er investeringer i avancerede data-værktøjer, der anvender kunstig intelligens, helt afgørende. Når vi skeler til de resultater vi ser på området, så har annoncørerne et væsentligt potentiale her, siger Rasmus Houlind.

Fakta

 • Trendanalysen 2018 er sponsoreret af Agillic, Hjaltelin Stahl og Magnetix
 • CMO trendanalysen, der afdækker, hvordan annoncørerne disponerer deres marketingbudgetter. 179 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 7,3 mia. kr. har deltaget.
 • Bureaudirektør trendanalysen med deltagelse af 90 bureaudirektører repræsenterende en bruttoavance på 3,1 mia. kr. Her svarer de på en række spørgsmål om udviklingen på bureauet og i markedet.
 • Nøgletalsanalysen, hvor de samlede tal bygger på 293 bureauer/grupper og hvor der vises nøgletal for 218 bureauer – heraf 78 reklamebureauer, 64 digitale bureauer, 21 mediabureauer, 32 PR-bureauer og 23 designbureauer.
 • Trendrapporten fra MyResearch, som indeholder resultaterne fra de 3 analyser koster 3.950 kr. ex. moms for den første trykte rapport og 500,- ex. moms for de efterfølgende.
 • Medlemmer af Dansk Markedsføring får 10 pct. rabat på rapporten.

Her er danmarksmestrene i overskud

16 AUGUST 2018

Her er danmarksmestrene i overskud

Markedsføring skrev følgende:

Og det præsterer også årets største fremgang i kroner. Men må dog takke til takke med en 2. plads, når det kommer til overskudsgrad (efter AdPeople).

Det efterlader dog ikke meget tvivl – Wunderman er Danmarksmester i oveskud.

En af forklaringerne skal formentlig findes i, at bureauet arbejder med store internationale kunder på internationale markeder. Det er en forretning, der rummer meget produktion, og som har været skalerbar. Det vil formentlig være svært at tjene så mange penge i almindelig konkurrence om lokale danske kunder og budgetter.

Kigger man på dem, der får mest ud af en bruttoavancekrone (overskudsgrad), så er AdPeople med 50,4 bedre end alle andre. Her er der formentlig også tale om en internationalt fokuseret forretning.

Til gengæld er det de mindre bureauer, der herefter dominerer listen over størst overskudgrad – anført af HelpPR (45,5), Epicent (39,4) og S360 (37,1).

Selvom de hører til de mindre bureauer (under 40 mio. kr. i bruttoavance), så er de ikke nødvendigvis så små, at der ikke kan være tale om store penge. HelpPRs overskud er f.eks. 14,06 mio. og S360’s overskud er på 11,28 mio. kr.

Blandt de mindre bureauer er det Anthill Agency, Shape og Rechnitzer, der har præsteret den største fremgang i overskud. De har hver forbedret deres bundlinje med ca. 5,5 mio. kr.

Og skal vi så lige have Danmarksmesteren i at tabe penge med, så bliver det Designit med et underskud på omkring 40 mio. kr. Det er Designit Danmark, men internationale aktiviteter spiller givet en rolle i dette underskud.

Danmarks 5 største bureauoverskud

(bureau, overskud, overskudsgrad)

Wunderman 72,99 mio. kr. 32,7
Dentsu Aegis Network 50,35 mio. kr. 24,1
Hjaltelin Stahl 34,16 mio. kr. 28,1
Magnetix 33,13 mio. kr. 21,1
OMG 27,99 mio. kr. 17,0

Fakta

 • Trendanalysen 2018 er sponsoreret af Agillic, Hjaltelin Stahl og Magnetix
 • CMO trendanalysen, der afdækker, hvordan annoncørerne disponerer deres marketingbudgetter. 179 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 7,3 mia. kr. har deltaget.
 • Bureaudirektør trendanalysen med deltagelse af 90 bureaudirektører repræsenterende en bruttoavance på 3,1 mia. kr. Her svarer de på en række spørgsmål om udviklingen på bureauet og i markedet.
 • Nøgletalsanalysen, hvor de samlede tal bygger på 293 bureauer/grupper og hvor der vises nøgletal for 218 bureauer – heraf 78 reklamebureauer, 64 digitale bureauer, 21 mediabureauer, 32 PR-bureauer og 23 designbureauer.
 • Trendrapporten fra MyResearch, som indeholder resultaterne fra de 3 analyser koster 3.950 kr. ex. moms for den første trykte rapport og 500,- ex. moms for de efterfølgende.
 • Medlemmer af Dansk Markedsføring får 10 pct. rabat på rapporten.

Små bureauer er under pres

15 AUGUST 2018

Små bureauer er under pres

Markedsføring skrev følgende:

Nøgletalsanalysen i den årlige Trendrapport fra MyResearch bygger på 293 bureauer med en samlet bruttoavance på ca. 6,6 mia. Samlet set voksede branchen med 7,5 pct. i 2017, men der er markant forskel på store og små bureauer. Specielt de mindste trækker ned.

Analysen rummer godt 100 bureauer med en bruttoavance på under 7,5 mio. kr., og deres bruttoavance faldt i 2017 med 9,9 pct. Det ser aller værst ud blandt de mindste reklamebureauer. De faldt med 16,6 pct.

Der er selvfølgelig undtagelser blandt de mindste bureauer, som gør det godt, men det rokker ikke ved den generelle tendens.

Den bliver yderligere underbygget ved at kigge på de største bureauer. Blandt dem, som havde en bruttoavance på over 40 mio. kr. i 2017 var væksten på 10,4 pct., og det billede er det samme blandt reklamebureauerne.

De 10 største reklamebureauer voksede med 6,8 pct., mens reklamebureaugruppen som sådan kom ud af 2017 med status quo.

Adm. dir. Steffen Hjaltelin, Hjaltelin Stahl, mener, der er en logisk forklaring på udviklingen.

– Du skal kunne arbejde med branding, udvikle og tilrettelægge en tv-kampagne, tilrettelægge design på en platform, styre indhold på Facebook, styre en loyalitetsindsats, opsamle data og dynamisk bringe dem i spil i markedsføringen – og du skal vel og mærke kunne sikre, at det hele hænger sammen. Skal du briefe forskellige bureauer på hver opgave, så bliver det umuligt - eller i hvert meget tungt og ikke særligt effektivt, siger Steffen Hjaltelin og fortsætter:

– Samtidig forventer kunderne, at du kan stille med de bedste kompetencer. Det kræver ganske enkelt størrelse at kunne levere på alle opgaverne, og det er en udvikling, man også ser i andre brancher. Den øgede kompleksitet i mange opgaver kræver størrelse.

Trendrapporten rummer også den årlige CMO trendanalyse, og den viser da også, at kunderne skærer ned på antallet af bureau-partnere.

Steffen Hjaltelin er dog ikke i gang med at aflive små bureauer – tværtimod.

– Indgangsbarrieren for at komme i gang er meget lille. Du skal stort set bare anskaffe dig en computer, og der vil være kunder og projekter, hvor de kan gøre sig gældende. Så jeg tror, at vi vil blive ved med at se små bureauer starte op med talentfulde mennesker i spidsen – og gud ske tak og lov for det. Det er en mega charmerende side af vores branche, siger Steffen Hjaltelin og tilføjer:

– Vi har selv været der for 15 år siden, da vi startede. Men jeg tror, det er blevet sværere at lykkes i dag. Vi var heldige at have en rimelig størrelse, da markedet udviklede sig qua digitaliseringen, så vi havde råd til at investere i at opbygge kompetencerne. Jeg er dog ikke sikker på, at det havde kunnet lade sig gøre i dag.

Fakta

 • Trendanalysen 2018 er sponsoreret af Agillic, Hjaltelin Stahl og Magnetix
 • CMO trendanalysen, der afdækker, hvordan annoncørerne disponerer deres marketingbudgetter. 179 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 7,3 mia. kr. har deltaget.
 • Bureaudirektør trendanalysen med deltagelse af 90 bureaudirektører repræsenterende en bruttoavance på 3,1 mia. kr. Her svarer de på en række spørgsmål om udviklingen på bureauet og i markedet.
 • Nøgletalsanalysen, hvor de samlede tal bygger på 293 bureauer/grupper og hvor der vises nøgletal for 218 bureauer – heraf 78 reklamebureauer, 64 digitale bureauer, 21 mediabureauer, 32 PR-bureauer og 23 designbureauer.
 • Trendrapporten fra MyResearch, som indeholder resultaterne fra de 3 analyser koster 3.950 kr. ex. moms for den første trykte rapport og 500,- ex. moms for de efterfølgende.
 • Medlemmer af Dansk Markedsføring får 10 pct. rabat på rapporten.

Budgetdiskussioner lægger større pres

14 AUGUST 2018

Budgetdiskussioner lægger større pres på bureauer

Markedsføring skrev følgende:

Fakta

 • Trendanalysen 2018 er sponsoreret af Agillic, Hjaltelin Stahl og Magnetix
 • CMO trendanalysen, der afdækker, hvordan annoncørerne disponerer deres marketingbudgetter. 179 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 7,3 mia. kr. har deltaget.
 • Bureaudirektør trendanalysen med deltagelse af 90 bureaudirektører repræsenterende en bruttoavance på 3,1 mia. kr. Her svarer de på en række spørgsmål om udviklingen på bureauet og i markedet.
 • Nøgletalsanalysen, hvor de samlede tal bygger på 293 bureauer/grupper og hvor der vises nøgletal for 218 bureauer – heraf 78 reklamebureauer, 64 digitale bureauer, 21 mediabureauer, 32 PR-bureauer og 23 designbureauer.
 • Trendrapporten fra MyResearch, som indeholder resultaterne fra de 3 analyser koster 3.950 kr. ex. moms for den første trykte rapport og 500,- ex. moms for de efterfølgende.
 • Medlemmer af Dansk Markedsføring får 10 pct. rabat på rapporten.

Annoncørerne sætter ekstra fart på

13 AUGUST 2018

Annoncørerne sætter ekstra fart på marketingbudgetterne

Markedsføring skrev følgende:

Samlede marketingbudgetter på 35,4 mia. kr.

Og omregner man det til kroner og øre, så er det ganske mange penge. Trendrapporten rummer et bud på, hvad de samlede danske marketingbudgetter lyder på, og resultatet blev 35,4 mia. kr. Så en vækst på 3,5 pct. giver et merforbrug på pænt over 1 mia. kr.

Rapporten rummer i år for første gang et tal for, hvor stor en andel af marketingbudgetterne, Paid Media udgør, og det er dette tal, der muliggør at udregne et bud på den samlede størrelse på marketingbudgetterne.

Reklameforbrugsundersøgelsen fra Danske Medier i brug viser en annonceomsætning (incl. husstandsomdelte tryksager) på ca. 14,3 mia. kr. i 2017.

Hertil skal der lægges forskellige andre poster, der ikke er opgjort i 2017. Det gælder f.eks. sponsorering og reklamer på E-sport. Desuden skal der justeres for en ventet vækst i Reklameforbrugsundersøgelsen fra 2017 til 2018. I de sidste par år har den ligget lidt under 2 pct., og på det grundlag lyder estimatet på, hvad der udgør Paid Media i 2018 på ca. 17 mia. kr.

Paid Media udgør knap halvdelen af budgetterne, og således lander estimatet på danske virksomheders samlede marketingbudget på 35,4 mia. kr., hvilket svarer til 1,65 pct. af BNP.

Procentuelt er det de mindre annoncører med under 20 mio. kr. i marketingbudget, der skruer mest op for deres marketingbudgetter. Men selvom de store annoncører ligger lidt lavere med en vækst på 2,5 pct., så er det trods alt et pænt niveau og det er 2,5 pct. af et større budget.

Umiddelbart er det Paid Media, Inhouse og MarTech investeringer, som annoncørerne forventer at investere mere i, mens bureauhonorarer står til at ligge på status quo niveau – og dermed til en faldende andel.

Om det så betyder, at de to gode år, bureaubranchen har haft i 2016 og 2017, som det fremgår af nøgletalsanalysen, ikke kan følges op i 2018, er ikke umiddelbart til at sige.

F.eks. har væksten i bureaubranchen været meget drevet af de digitale bureauer, som godt kan have en del af deres aktivitet i forbindelse med den generelle digitale omstilling, som er i gang i erhvervslivet og ikke nødvendigvis er en del af marketingbudgettet.

Digitale medier vokser mest

Væksten i Paid Media andelen begyndte sidste år og kan ligne en erkendelse af, at man efter nogle år med fokus på virale effekter og earned eller owned media nu må betale for eksponeringer.

Til gengæld er der ikke meget tvivl om, hvem der nyder godt af udviklingen. Det er de digitale medier, mens de traditionelle trykte medier fortsat er under massivt pres.

TV og Radio holder skansen, mens Outdoor i år ser ud til at have fået en revival.

Fakta

 • Trendanalysen 2018 er sponsoreret af Agillic, Hjaltelin Stahl og Magnetix
 • CMO trendanalysen, der afdækker, hvordan annoncørerne disponerer deres marketingbudgetter. 179 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 7,3 mia. kr. har deltaget.
 • Bureaudirektør trendanalysen med deltagelse af 90 bureaudirektører repræsenterende en bruttoavance på 3,1 mia. kr. Her svarer de på en række spørgsmål om udviklingen på bureauet og i markedet.
 • Nøgletalsanalysen, hvor de samlede tal bygger på 293 bureauer/grupper og hvor der vises nøgletal for 218 bureauer – heraf 78 reklamebureauer, 64 digitale bureauer, 21 mediabureauer, 32 PR-bureauer og 23 designbureauer.
 • Trendrapporten fra MyResearch, som indeholder resultaterne fra de 3 analyser koster 3.950 kr. ex. moms for den første trykte rapport og 500,- ex. moms for de efterfølgende.
 • Medlemmer af Dansk Markedsføring får 10 pct. rabat på rapporten.

Bureaubranchen voksede med 455 mio.

10 AUGUST 2018

Bureaubranchen voksede med 455 mio. kr. i 2017

Markedsføring skrev følgende:

Fakta

 • Trendanalysen 2018 er sponsoreret af Agillic, Hjaltelin Stahl og Magnetix
 • CMO trendanalysen, der afdækker, hvordan annoncørerne disponerer deres marketingbudgetter. 179 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 7,3 mia. kr. har deltaget.
 • Bureaudirektør trendanalysen med deltagelse af 90 bureaudirektører repræsenterende en bruttoavance på 3,1 mia. kr. Her svarer de på en række spørgsmål om udviklingen på bureauet og i markedet.
 • Nøgletalsanalysen, hvor de samlede tal bygger på 293 bureauer/grupper og hvor der vises nøgletal for 218 bureauer – heraf 78 reklamebureauer, 64 digitale bureauer, 21 mediabureauer, 32 PR-bureauer og 23 designbureauer.
 • Trendrapporten fra MyResearch, som indeholder resultaterne fra de 3 analyser koster 3.950 kr. ex. moms for den første trykte rapport og 500,- ex. moms for de efterfølgende.
 • Medlemmer af Dansk Markedsføring får 10 pct. rabat på rapporten.

Annoncører kårer ny imagekonge blandt mediabureauer

12 JANUAR 2017

Annoncører kårer ny imagekonge blandt mediabureauer

Bureaubiz skrev følgende

GroupM er markant større end alle andre – men gruppens mediabureau-brands blander sig ikke rigtig i topstriden i årets MyImage.

At miste en førsteplads kan være træls – men det kan også stimulere sulten. Der var engang, hvor OMD på det nærmeste ejede førstepladsen i de årlige imagemålinger, som kørte på først Børsens Nyhedsmagasin og siden Berlingskes Nyhedsmagasin.

Da MyImage, som produceres af MyResearch, tog over, var det fortsat med OMD på toppen. Men så skete det. I 2012 skubbede Carat OMD fra tronen, og beholdt den de næste tre år. Det skærpede sanserne hos OMD, som i 2015 genvandt førstepladsen. Men efter to år må bureauet igen afgive tronen. Og igen til Carat.

Med 708 marketingansvarlige er MyImage den største analyse i Danmark blandt annoncører, og når det gælder mediabureauerne, så er kampen om tronen en dyst mellem Carat og OMD. Ingen andre ser ud til at kunne true dem. Til gengæld er dysten så tæt, at det meget let kan skifte igen næste år.

OMDs score er stabil i årets analyse, mens Carat løftede sig på både Brandstyrke og den kvalitative del, Brandposition.

Tronskiftet kan meget vel være et resultat af, at Carat har fået mere stabilitet i ledelsen oven på en lille smule turbulens. Først blev Malene Birkebæk i 2013 ny direktør for bureauet, men hun valgte efter et års tid at stoppe til fordel for DR. Til gengæld kom Joachim Rubow til, men han valgte efter ca. et halvt år at skifte til Tryg i slutningen af 2014.

Nu er det så Rene Westendahl, der står i spidsen, og han har været hos bureauet siden 2010, så selvom han først overtog ledelsen i 2015, så kan stabilitet og fokus meget vel have indfundet sig igen. Det vurderer han i hvert fald selv.

“Vi er 50 medarbejdere, og i en branche, hvor der er kamp om folk, har vi i løbet af det seneste år kun mistet en enkelt til et andet mediabureau. Vores medarbejdermålinger er også gået markant op, og jeg tror, det er noget, der smitter af på kunderne,” siger Rene Westendahl og understreger, at den positive udvikling ikke kun gælder kontoret i København. Også Aarhus-kontoret har oplevet en tilsvarende stærk udvikling og dermed bidraget til fremgangen i imageanalysen

OMDs søsterbureau går frem

OMD er en del af OMG, og her kan man glæde sig over, at søsterbureauet PHD går frem og har overtaget tredjepladsen fra Mediacom.

Det betyder, at GroupM som Danmarks klart største bureaugruppe ikke rigtig blander sig i topstriden. I år er MEC bedst efter at være gået fra 7. til 4. pladsen, mens Mediacom dumper til 5. pladsen.

IUM har gennem årene gået noget op og ned. Ikke så meget på grund af den faktuelle score, der reelt har været mere stabil, men i et midterfelt skal der ikke altid meget til at flytte adskillige pladser.

I år har bureauet dog oplevet et reelt fald i Brandstyrke, der har kostet et fald fra 4. til 9. pladsen.

IUM er en del af Mediabrands, og den gruppe optræder nu også hos reklamebureauerne, idet det kreative digitale bureau, Marvelous, efter i sommer at have overtage Lowefriends, for første gang optræder i denne del af MyImage.

Samlet blev det til en placering langt nede på listen blandt de 37 reklamebureauer, men kendskabsgraden blev på 31, og det er faktisk ikke så tosset for et ret nyt bureau. Det blev endda til en førsteplads på den kvalitative parameter, der hedder “Gode til digitale løsninger”.

Top 5 MyImage
Carat (2)
OMD (1)
PHD (5)
MEC (7)
Mediacom (3)

Top 5 Brandstyrke
Carat (1)
OMD (2)
Mediacom (3)
PHD (6)
Mindshare (5)

Top 5 Brandposition
PHD (3)
OMD (1)
Carat (4)
MEC (9)
Orchestra (6)

Top 3 kvalitative parametre

Innovative
Vizeum
PHD
Mindshare

Strategisk stærke
OMD
Carat
Mediacom

Gode til at integrere kommunikationsløsninger
Carat
PHD
MEC

Gode til at skabe resultater
OMD
Carat
PHD

Adskiller sig markant fra andre mediabureauer
Orchestra
PHD
Mediabroker

Gode til at samarbejde med andre bureautyper
MEC
Orchestra
PHD

Har gode digitale kompetencer
Vizeum
Carat
OMD

Har gode analytiske kompetencer
MEC
OMD
Carat

Er dygtige til at forhandle priser/vilkår
OMD
PHD
Carat

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret (704 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af Marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt Online/Eb-manager. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.


MyResearch Guiden til excellent bureaudrift

19 NOVEMBER 2015

MyResearch Guiden til excellent bureaudrift

Vi har udviklet MyResearch Guiden, hvor bureauer kan benchmarke sig mod branchen på centrale forretningsmæssige områder.

Formål

Formålet med MyResearch Guiden er at skabe fokus på excellent bureaudrift, via et systematisk rammeværk, og bidrage til yderligere fokus på professionalisering af branchen. Guiden har ikke til formål at kåre de excellente bureauer, og MyResearch offentliggør ikke resultaterne fra guiden. Vi håber at guiden vil blive brugt som udgangspunkt for den videre dialog, med de enkelte bureauer, om deres fokus på og måling af centrale områder.

Metode

Dags dato indgår 62 digitale og reklamebureauer i MyResearch Guiden. Af disse bureauer kan 18 ikke tildeles stjerner pga. manglende informationer. Derudover indgår mediabureauerne ikke da de fleste af disse kun opgør deres regnskab på koncernniveau. Således er 44 bureauer blevet tildelt op til 4 stjerner indenfor følgende 4 områder:

Økonomi - Målt ud fra BBPI-score
Kunder - Målt ud den gns. kundetilfredshed
Medarbejdere - Målt ud den gns. medarbejdertilfredshed og/eller WinWin
Brand - Målt ud fra BrandPower Index

Da vi pt. kun har medarbejdertilfredshedstal for nogle bureauer, har vi som midlertidig proxy for høj medarbejdertilfredshed anvendt Holm’s klassifikation som WinWin bureau, vel vidende at det ikke altid er tilfældet. Fremadrettet skal denne proxy erstattes med faktiske tal, enten fra Medarbejderanalysen, som gennemføres af MyResearch, eller fra egne medarbejdermålinger gennemført af et uvildigt analysebureau.

Bureauerne tildeles en stjerne på det givne område såfremt de ligger i den bedste tredjedel. Bureauer med 4 stjerner, de excellente bureauer, ligger således i den bedste tredjedel mht. medarbejder- og kundetilfredshed, økonomi og brandstyrke. MyResearch Guiden opdateres fremadrettet to gange om året i hhv. januar og august når hhv. MyImage undersøgelsen og Bureaubiz økonomiske bureauanalyse offentliggøres.

 

Resultater

Af de 44 bureauer, vi har kunne tildele stjerner, har 9% (svarende til 4 bureauer) fået 4 stjerner, 11% har fået 3 stjerner, 25% har fået 2 stjerner, 39% har fået 1 stjerne og 16% har fået 0 stjerner. Der er således et forbedringspotentiale for en stor del af bureauerne.

Du er meget velkommen til at kontakte Mogens Østergaard hvis du har spørgsmål til MyResearch Guiden.


708 annoncører kårer ny imagekonge blandt reklamebureauer

13 JANUAR 2015

708 annoncører kårer ny imagekonge blandt reklamebureauer

Bureaubiz skrev følgende

Imagetronen er blevet en dyst mellem to bureauer. Efter 2 år på førstepladsen må &Co se sig slået af den nærmeste konkurrent.

708 annoncører - markant flere end sidste års 558 og flere end nogensinde - har deltaget i den årlige MyImage analyse, der produceres af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz.

Og resultatet blev et tronskifte. Efter to år på toppen må &Co i år vige pladsen til fordel for Kunde & Co.

Konkurrencen er dog skarp mellem de to bureauer, og der skal ikke flyttes meget på tallene, før de bytter plads igen.

Hjaltelin Stahl rykker flot i årets analyse - fra en 6. til en 3. plads. Og 3. pladsen ser endda solid ud.

"Kunde & Co og &Co skiller sig klart ud i årets analyse - med Hjaltelin Stahl som en slags runners up. Resultaterne viser, at der skal en del forskydning til, før Hjaltelin Stahl kan true de to i toppen - til gengæld er det stykke ned til de efterfølgende, så umiddelbart ser Hjaltelin Stahl heller ikke truet ud på 3. pladsen," siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch. Og tilføjer dog:

"Man kan selvfølgelig ikke udelukke, at der kan ske store forskydninger. Der kan være meget markante begivenheder, som kan rykke, og et bureau kan have stort held med egen indsats - generelt er det sådan, at specielt i toppen flytter positionerne sig langsommere, og lige nu er der ret stor forskel fra nr. 1og 2 til nr. 3 og derfra videre ned til nr. 4."

Mogens Østergaard fremhæver desuden, at Top 3 i årets analyse alle har styrket deres position i forhold til de øvrige i toppen.

MyImage er sammensat af en score for Brandstyrke, der bygger på kendskab samt om man vil invitere til pitch, og Brandposition, der bygger på en række kvalitative udsagn, respondenterne skal bedømme bureauerne på.

Kunde & Co klarer sig klart bedst på Brandstyrke, mens bureauet faktisk kun er nr. 5 på Brandposition. Her topper Hjaltelin Stahl til gengæld.

&Co er nr. 2 på Brandstyrke og nr. 3 på Brandposition.

Lige som sidste år gør Fireball og RelationshusetGekko sig stærkt bemærket på Brandposition. De har endda forbedret sig en anelse og lander på 2. og 6. pladsen. De har dog forbedret sig endnu mere på Brandstyrke, og selvom, de her er uden for Top 10 så opnår de begge en solid fremgang i den samlede stilling. Fireball fra nr. 20 til 10 og RelationshusetGekko fra nr. 26 til 11.

Årets nedtur må We Love People lægge ryg til. Bureauet gik fra 2012 til 2014 fra en 14. til en 4. plads - men i 2015 blev det til en 12. plads. Det skyldes fald i både Brandstyrke og Brandposition.

Top 10 MyImage - reklamebureauer

Kunde & Co (2)
&Co (1)
Hjaltelin Stahl (6)
Envision (5)
Zupa Recommended (8)
DDB (10)
Wibroe, Duckert & Partners (3)
Mensch (7)
Brandhouse (15)
Fireball (20)

Top 10 Brandstyrke

Kunde & Co
&Co
Hjaltelin Stahl
DDB
Wibroe, Duckert & Partners
Brandhouse
Mensch
Envision
Zupa Recommended
Bates Y&R

Top 10 Brandposition

Hjaltelin Stahl
Fireball
&Co
Envision
Kunde & Co
RelationshusetGekko
Zupa Recommended
Robert/Boisen & Likeminded
Mensch
We Love People

Top 3 Kvalitative udsagn

Kreativt stærke
Robert/Boisen
&Co
Wibroe, Duckert & Partners

Strategisk stærke
Kunde & Co
Hjaltelin Stahl
Mensch

Gode til at integrere kommunikationsløsninger

Hjaltelin Stahl
Advice
Zupa Recommended

Gode til at samarbejde med andre bureautyper
Kernel Simpatico
&Co
Republica

Adskiller sig markant fra andre reklamebureauer
Mensch
&Co
Kunde & Co

Gode til digitale løsninger
Wunderman
Zupa Recommended
Hjaltelin Stahl

Gode til at skabe resultater
RelationshusetGekko
Fireball
Klausen + Partners

Gode til forbrugerindsigt
Envision
Republica
RelationshusetGekko

Har god forståelse for kundernes forretning
Kernel Simpatico
Envision
Fireball

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret. Det er en svarprocent på 22. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt adm. dir/CEO. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.

Rapporten kan bestilles ved at sende en mail til Mogens Østergaard på kontakt@myresearch.dk eller ringe på 41903401, hvor der også kan rettes spørgsmål.


Tilmeld nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, som vi udsender 3-4 gange om året. Indholdet er primært målrettet til virksomheder i de brancher vi gennemfører MyImage analysen i.

Hovedgaden 22, 2 th
2970 Hørsholm
Email: kontakt@myresearch.dk
CVR: 31163420

Mogens
Østergaard

41 90 34 01
Linkedin profil

Brian
Neiiendam

41 90 34 02
Linkedin profil

Privacy Preference Center