31 AUGUST 2016

Annoncørernes inhouse marketing-ressourcer buldrer frem

Bureaubiz skrev følgende

Medias andel af marketingbudgetterne ser ud til at stå i stampe, mens inhouse-ressourcerne trækker markant større fokus. Også plus til bureauhonorarer.

Da Saxo Bank fornylig sagde farvel til AdPeople, så var det ikke bare for at skifte til et andet bureau. Godt nok indledte man et nyt samarbejde med DigitasLBi, men faktisk var en væsentlig del af det nye set-up et øget fokus på inhouse ressourcer.

Rigtig meget tyder på, at Saxo Banks tilgang ligger i klar forlængelse af en generel tendens i branchen. I hvert fald viser en ny CMO Trendanalyse fra MyResearch, at annoncørernes investeringer i inhouse er i markant vækst.

Analysen bygger på svar fra 146 annoncører og skildrer en række forhold omkring deres disponering af marketingbudgetterne. I modsætning til de gamle trendanalyser, så er fokus bredere end deres forventning til media.

F.eks. svares der på, hvordan virksomhedens samlede marketingforbrug vil udvikle sig i 2016 fordelt på tre hovedområder:

Media
Fees til bureauer og konsulenter
Inhouse marketing ressourcer
Analysen viser, at specielt det sidste punkt er i vækst. Trækker man dem, der svarer “Falde” fra dem, der svarer “Stige”, så kommer resultatet til at se således ud:

Media, +2
Fees til bureauer og konsulenter, +8
Inhouse marketing ressourcer, +40

“Det er en markant udvikling, som der her lægges op til. Det markant øgede fokus på inhouse ressourcer er desuden ens for både store og mindre annoncører,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Umiddelbart er der en rimelig god nyhed til bureauerne i tallene, mens media ligner status quo. Der er dog et forbehold i form af en forskel på store og mindre annoncørers besvarelse.

For annoncører med budgetter på under 20 mio. kr. ser tallene således ud:

Media, -4
Fees til bureauer og konsulenter, +11
Inhouse marketing ressourcer, +42

Mens tallene for annoncører med budgetter over 20 mio. kr. ser således ud:

Media, +9
Fees til bureauer og konsulenter, -2
Inhouse marketing ressourcer, +42

“De store annoncører vægter investeringer i media højere end i bureau-fees, men vi kender ikke de faktuelle budgetniveauer, og derfor kan de store annoncørers investeringer fylde mere end de mindre – og på den måde betyde, at f.eks. media kommer bedre ud, end total-tallene antyder,” siger Mogens Østergaard.

Generelt viser analysen dog en positiv udvikling i marketing-budgetterne, og der er da også optimisme at spore hos bureaudirektørerne.

Det viser en analyse blandt bureaudirektører, som MyResearch har gennemført. Direktørerne forventer en markant vækst i resten af året.

146 annoncører har svaret på spørgsmålene i CMO Trendanalysen. Det er en svarprocent på 34. Analysen kan rekvireres hos MyResearch. Kontakt Mogens Østergaard på mo@myresearch.dk