11 AUGUST 2016

Året startede godt, men…

Bureaubiz skrev følgende

Ny analyse sætter luppen på marketingbudgetterne, og hvordan udviklingen går i forhold til fordeling på media, honorarer og inhouse ressourcer

Fokus ser ud til at skifte i annoncørernes marketingbudgetter i forhold til fordeling på media, honorarer til bureauer/konsulenter og inhouse ressourcer. Specielt ser inhouse ressourcerne ud til at trække større opmærksomhed hos annoncørerne.

Det viser de foreløbige tal i en ny analyse blandt marketing-ansvarlige, hvor MyResearch har spurgt ind til annoncørernes disponering af marketingbudgettet på media, bureauer og egne ressourcer.

Analysen fortæller også, at forventningerne til årets budgetter ikke blev indfriet i 1. halvår.

Men samtidig ser den også ud til at bekræfte en tendens, som man f.eks. oplevede i går på Bureaubiz, hvor Saxo Bank fortalte om et øget inhouse fokus i stedet for samarbejdet med AdPeople.

Samtidig sætter man netop i dag gang i en tilsvarende analyse blandt bureaudirektører.

Respondenterne i branchetemperatur-målingen er rekrutteret fra den årlige MyImage analyse, som MyResearch står bag sammen med Bureaubiz.

146 har deltaget i Branchetemperaturen, og det giver en svarprocent på 34. Ca. en tredjedel har et marketingbudget på over 20 mio. kr.

Om udviklingen i marketingbudgetterne fortæller analysen, at udgangspunktet var godt ved indgangen til året.

32 pct. havde budgetteret med stigninger på mindst 3 pct. – heraf 16 pct. med mere end 10 pct. – mens 19 pct. havde budgetteret med et fald på mindst 3 pct. – heraf 7 pct. med et fald på mere end 10 pct.

Året har dog ikke udviklet sig efter forventningerne.

25 pct. tilkendegiver, at 1. halvår landede mere end 3 pct. under budget, mens kun 12 pct. svarede, at man var gået mere end 3 pct. over budget.

Og der er ikke umiddelbart udsigt til, at det tabte bliver hentet ind i 2. halvår.

63 pct. svarer “På budget” på spørgsmålet om forventningerne til forbruget i 2. halvår, mens stort set lige mange – 16 og 15 pct. – svarer henholdsvis mere og mindre end budgettet.

Analysen rummer herudover en række spørgsmål om forventningerne til anvendelse på forskellige kanaler samt forventninger til brug af bureauer/konsulenter samt udviklingen af inhouse aktiviteter.

Annoncørerne har også fået mulighed for at give bureauerne gode råd – og det giver bl.a. følgende tre råd:

Lyt, lær – og tal derefter
Nedbryd siloer
Skab transparens